Laat je niet misleiden

Hieronder een paar pijnlijke constateringen met betrekking tot wat er gaande is in de wereld. Er schuilt slecht nieuws in, maar ook een enorme kans voor elk individu om zijn innerlijk licht te bevrijden.

Laat je niet misleiden

Al mijn blogs, artikelen, video’s en online cursussen zijn erop gericht om mensen - wat ze ook kiezen - naar beste vermogen te informeren en ze te sterken in de uitdagingen waar we in deze tijd samen voor staan. Deze blog vormt een eenheid met mijn blogs ‘Hoe heeft het zover kunnen komen?’, ‘Dit zullen we nooit gaan doen’, ‘De strijd om ons DNA’ en ‘De tijger in jou ontwaakt’.

In mijn laatste nieuwsbrief schreef ik: ‘De overheid versoepelt en onze situatie lijkt te 'normaliseren'. We zijn er echter nog niet. Waarschijnlijk heb je de afgelopen twee jaar wel opgemerkt dat de restricties telkens in golven komen: ontspanning en daarna weer beperkingen. Ik zeg daarom: 'Geniet van deze periode van ontspanning, maar weet ook dat er nieuwe restricties gaan komen.’ In deze blog ga ik hier dieper op in:

Niks is wat het lijkt

Na twee jaar lang paniekzaaierij lijkt de pandemie plotseling voorbij… Korte tijd geleden nog stond de wereld op zijn kop: Djokovic werd met een speciaal dwangbevel Australië uitgezet (het was onverantwoord wanneer hij mee zou tennissen), Oostenrijkers zonder ‘de behandeling’ kregen een geldboete van duizenden euro’s (dat was de enige mogelijkheid om ‘de ziekte’ eronder te krijgen) en in Canada werden de bankrekeningen bevroren van truckers die demonstreerden voor vrijheid. De maatregelen werden zo extreem dat meer en meer mensen wakker werden en niet meer geloofden in het verhaal dat hun dagelijks via de media werd verteld. Mensen begonnen ook ongehoorzaam te worden, gingen eisen stellen en de opstand van de truckers in Canada was moeilijk nog negatief te framen of buiten het nieuws te houden. Mensen waren er klaar mee; de pandemie was tot op de bodem toe uitgemolken. En wat denk je? Plotseling, in een paar weken tijd, is de hele pandemie verdampt!

Er sterven nog steeds zo’n 5 tot 10 mensen per dag aan ‘de ziekte’ hier in Nederland, maar dit getal is niet meer bruikbaar en je vindt er dan ook nauwelijks nog berichten over in het nieuws. Plotseling hebben we een nieuwe vijand: Poetin. We zijn in oorlog!

Iedereen begrijpt dat als Poetin Oekraïne echt zo graag had willen hebben, hij dit land honderdduizend keer beter tijdens de pandemie had kunnen binnenvallen. Toen had de hele wereld immers andere problemen aan zijn hoofd. Nee, uitgerekend nu alle aandacht in de wereld weer vrijkomt, gaat Poetin oorlog voeren. Hoe dom kun je zijn?!

Of is het toch niet zo dom?

Het klinkt misschien raar, maar de regeringsleiders hebben een oorlog hard nodig. Niet alleen omdat ‘ze’ een nieuwe vijand nodig hebben om iedereen weer uur na uur in de greep van het nieuws te houden, nee, ook nog om een andere reden. Ik heb al eerder aangegeven dat het niet om ‘de ziekte’ gaat, maar om het opblazen van het huidige financiële systeem, zodat van daaruit een controlemaatschappij kan worden gecreëerd. Hoe ik daarbij kom? Het zijn de duidelijk omschreven plannen van het World Economic Forum (WEF), een internationale organisatie waar vrijwel alle regeringsleiders en leiders van grote multinationals aan zijn verbonden. De plannen staan internationaal bekend als ‘the Great Reset’. Het WEF heeft letterlijk gezegd dat de pandemie een fantastische kans biedt om de plannen tot verregaande controle versneld uit te rollen. De angst voor ‘de ziekte’ maakte immers dat mensen bereid waren om in korte tijd veel van hun vrijheid op te geven in ruil voor een vakantie of een bezoek aan een restaurant of bioscoop. Zo kon er in relatief korte tijd gemakkelijk een QR-pas worden ingevoerd, wat anders in het vrije Westen ondenkbaar zou zijn geweest. Ook werd de angst voor ‘de ziekte’ gebruikt om wetten in te voeren die de grondrechten van mensen overschreven. Je leest het goed: de grondrechten van de mens zijn de afgelopen twee jaar gedeeltelijk herschreven! Tot slot konden er triljoenen euro’s en dollars worden bijgedrukt om de getroffenen van de lockdowns te ‘helpen’. Zo werd de zeepbel die ons financiële systeem al sinds de crisis in 2008 is, tot het uiterste opgepompt. Een belangrijke stap in het opblazen van het huidige systeem.

Je hoeft geen financieel deskundige te zijn om te begrijpen dat het bijdrukken van zoveel geld een enorme ontwaarding van geld tot gevolg zal hebben. Toch werd in het nieuws zonder blikken of blozen beweerd dat het goed ging met ‘onze’ economie. Maar op een gegeven moment was het niet langer verborgen te houden. De inflatie en de eerste prijsstijgingen braken door de oppervlakte van het nieuws heen en er is urgent een nieuwe dekmantel nodig. Oorlog zou een heel goede zijn. Waarom? Oorlog biedt de kans om de schuld bij een tegenpartij neer te leggen. Daarnaast kunnen de kosten van de oorlog en alle ermee gepaard gaande sancties worden aangevoerd als redenen voor alle problemen (inflatie, prijsstijgingen en andere). Zo hebben weinig mensen in de gaten dat deze agenda op de achtergrond van de pandemie en de oorlog welbewust wordt vormgegeven. 

Wat zijn de gevolgen van de inflatie en prijsstijgingen?

De gevolgen hiervan zijn enorm. Een groot deel van de middenstand, die door de lockdowns in de schulden terecht is gekomen, zal de komende paar jaar door de inflatie helemaal vastlopen of failliet gaan. Mensen met een hypotheek (bijna alle huizenbezitters dus) zullen door de devaluatie van geld zo ver onder water komen te staan, dat ze verdrinken. En enorme prijsstijgingen zullen uiteindelijk ook de financieel gezondere mens met de rug tegen de muur duwen. En dan…? Dan komt er een konijn uit de hoge hoed!

Het konijn uit de hoge hoed

Zoals reeds aangegeven tover ík dit konijn niet uit mijn hoed, maar komt dit uit de hoge hoed van het WEF. Geen complottheorie, maar een agenda die alle overheden en multinationals stap voor stap proberen uit te rollen. Het konijn is een nieuw financieel systeem dat volledig digitaal is. Het betreft een systeem waarin niet de banken het geld in handen hebben, maar de overheid. Elke burger in dit systeem krijgt geld in ruil voor een QR-pas of chip waarop zo’n beetje alles wordt bijgehouden: informatie over je gezondheid, je aankopen, waar je heen gaat, met wie je contact hebt, enz. Geld heeft immers met al onze levensgebieden van doen. 

Hoe gaan ze dit concept introduceren?

Allereerst is daarvoor een zondebok nodig. En die hebben we nu: Poetin. Die krijgt straks de schuld van de inflatie en alle prijsstijgingen; hij is immers deze oorlog begonnen. De volgende zondebok worden de private banken. Die hadden nooit zoveel geld mogen bijdrukken voor hun eigen gewin! Mensen en overheden gingen immers kapot aan de schulden bij hun bank? Dat moet nu voor eens en voor altijd afgelopen zijn. De overheid zal daarom voortaan het geld in eigen beheer nemen en eerlijk en zonder winstoogmerk onder burgers verdelen. Omdat het nieuwe systeem helemaal digitaal is, kan de overheid net zoveel bijdrukken als ze zelf wil. Iedereen krijgt dus genoeg. De overheid is er immers om goed voor je te zorgen. Maar dat alles moet natuurlijk wel rechtvaardig gebeuren. Dus moeten we zaken heel goed bijhouden en mensen ook bijsturen op (in de ogen van de overheid) ongewenst gedrag. Gelukkig is dat technologisch mogelijk met een QR-pas. En wat een geluk dat de meeste mensen er al één hebben en dat ze er ook al aan gewend zijn!

Het slechte nieuws

Zonder QR-pas kun je in de toekomst dus eigenlijk niet meer bestaan. Zonder de pas worden je schulden niet kwijtgescholden, krijg je geen digitaal geld van de overheid en kun je ook nergens meer iets kopen of betalen. Zonder pas kun je dus bijvoorbeeld je huur of hypotheek niet voldoen, noch je gemeentelijke heffingen. Je kunt geen gas, water of licht betalen, geen benzine krijgen, geen eten kopen, niks! Je hebt dus feitelijk twee opties: óf je komt volledig onder controle, óf je ligt eruit. Ik ben benieuwd hoeveel mensen dat aan kunnen. Tijdens de pandemie waren het vooral de kwetsbaren en ouderen die vreesden voor hun leven. Nu is iedereen aan de beurt.

Het goede nieuws

Zelf durf ik het wel aan om zonder geld te leven en ik denk met mij veel wakkere mensen. Het digitale financiële systeem en de QR-pas liggen weliswaar al op de plank van het WEF, maar de nieuwe wereld ligt ook al op onze plank! Honderden miljoenen mensen zijn aan het wakker worden. Ik ken veel mensen die hun geld van de bank halen en het overhevelen naar de cryptowereld of naar goud en zilver. Ik ken mensen en gemeenschappen die onderzoeken hoe ze onafhankelijk kunnen zijn van de overheid en multinationals door zelf groente te verbouwen, diensten uit te ruilen, enz. Ik ken zelfs wakkere initiatieven die experimenteren met eigen munten. Ik ken een organisatie die plastic van de aarde afhaalt en omzet in olie waarvan de waarde in cryptomunten is verankerd. Je leest het goed: de aarde schoonmaken en de opbrengst ervan weghouden bij de bank. Ik ken een organisatie die boerderijen opkoopt om regeneratief boeren te faciliteren: samen de aarde helpen herstellen en de opbrengst van het land met elkaar delen. Er zijn momenteel tal van netwerken van mensen die met elkaar zelfvoorzienend proberen te leven. Wij zijn niet op weg naar de nieuwe wereld; we zitten er middenin!

Met elke mens die kiest voor deze nieuwe wereld, komt deze meer tevoorschijn. Met elke mens die de oude wereld de rug toekeert, sterft deze af.

Het beste in de mens

Oracle Girl, mijn grote inspiratiebron, geeft aan dat ons nog grote uitdagingen wachten, maar dat we het aankunnen. Wanneer mensen met de rug tegen de muur staan, komt immers vaak het beste in hen naar boven. Wanneer mensen ontberingen lijden, zullen ze zich met elkaar verbinden. Oracle Girl noemt ‘care’ (zorg voor elkaar en voor de aarde) de nieuwe munt. Wanneer we die munt in onszelf ontdekken, hebben we alles wat we nodig hebben en heeft niks nog macht over ons. Dan regeert liefde op aarde. We zijn daar heel dichtbij. Soms is het misschien moeilijk contact te houden met het goede. Dan is het goed om stil te staan bij het feit dat je niet alleen bent. Honderden miljoenen mensen worden momenteel wakker en er is ook steun van een heel nieuwe generatie kinderen die met een veel hoger bewustzijn geboren worden (of er al zijn). Zij dragen vele oplossingen in zich.

De toekomst is positief. Het is aan ons om het spel te doorzien, ons met gelijkgestemden te verenigen en de nieuwe wereld samen vorm te geven. Wil je praktisch aan de slag? Sluit je dan aan bij een initiatief dat voor jouw gevoel de nieuwe wereld vormgeeft. Zoek je ondersteuning of een bekrachtiging van je innerlijke licht? Overweeg dan een van mijn  cursussen Verhoog je trilling; ze zijn speciaal daarvoor ontwikkeld.

Affirmatie

Ik ben dankbaar om in deze tijd op aarde te zijn.

Het is mij een eer mijn licht te laten stralen, zelfs onder de moeilijkste en meest uitdagende omstandigheden.

Het doet me goed steeds minder energie te stoppen in de oude wereld, die gebaseerd is op macht, controle, misbruik en uitputting. Wanneer ik in mijn hart voel dat bepaalde zaken niet kloppen, laat ik met volle overtuiging mijn ‘nee’ horen en daarna druk ik mijn waarheid uit in wat ik denk, zeg en doe; ook wanneer anderen menen mij daarin te mogen beperken, onderdrukken of bestraffen.

Omdat ik mijn energie niet langer stop in de oude wereld van macht en controle, sterft deze onafwendbaar af.

Ik ben dankbaar dat ik steeds meer doordrongen raak van de kracht van mijn innerlijk licht, dat enkel kan handelen voor het hoogste goed van alle mensen, dieren en planten. Niks kan mijn licht stoppen en het is duizenden malen sterker dan welke uiterlijke macht of beperking dan ook.

Het maakt mij gelukkig om op deze manier de menselijke waarden van ‘vrijheid’, ‘verbondenheid’ en ‘echte betrokkenheid’ hoog te houden voor mezelf, de mensen om mij heen en voor de kinderen die na mij komen.

Dank aan de ontelbare lichtbrengers die de afgelopen eeuwen het licht hooghielden en een hartengroet aan de honderden miljoenen lichtbrengers die op dit moment samen met mij de duisternis ontmantelen en de lang voorspelde transformatie van de aarde tot werkelijkheid maken.

Ik zie ernaar uit om samen met jullie het licht en de liefde nog meer in de stof te brengen en een geheel nieuwe aarde op te bouwen.

Henk Fransen

Ik ben benieuwd: hoe sta jij erin?
Laat je reactie achter onder aan deze pagina.

Dat stel ik op prijs.

Verder lezen?

Mijn belangrijkste blogs hebben allemaal de foto van een tijger:


Over de schrijver
hendrik herman fransen inspireert mensen om hun innerlijk licht te versterken, hun zelfgenezende vermogens een boost te geven en om élk aspect van hun leven naar een hoger plan te tillen.
Yvonne van der Meer
Door

Yvonne van der Meer

op 03 Mar 2022

Dank je hartelijk voor dit goede stuk informatie. Je intuïtie heeft je een helder inzicht gegeven. Ga vooral zo door met het delen van deze informatie. Dit alles is ook hulp voor de mensen uit de lichtgebieden die zo hun best doen voor ons allen We sturen het goddelijk licht over de aarde en vragen om hulp en bescherming voor ons, mensen en de planeet waarop we leven. Dit alles draagt bij aan de bewustwording van de mensen. Hartegroet, Yvonne

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 03 Mar 2022

Dat heb je mooi verwoord Yvonne. Ja, ook in mijn beleving telt het allemaal bij elkaar op. Ieders inspanning, hoe klein ook, maakt het voor anderen makkelijker en lichter.

Lea Thijssen
Door

Lea Thijssen

op 06 Mar 2022

Helemaal mee eens Yvonne. Ik ben hier ook heel blij mee en stuur het zeker door. Prachtig dat alles nu zo duidelijk aan het licht komt. Laten we allemaal licht blijven sturen naar de wereld en haar leiders en blijven vertouwen dat dit licht alle duisternis laat verdwijnen.

Marian Cornelisse uit ALmere
Door

Marian Cornelisse uit ALmere

op 03 Mar 2022

Hallo Frans, Ik ben Marian Cornelisse, en we kennen elkaar van jaren terug van de training Schuld en Schaamte van Larry Heller. Ik heb heel blij en je dankbaar voor deze nieuwsbrief of blog. Je zet alles zo helder op een rijtje. En je wijze van schrijven is heel verteerbaar. Er staan geen krachttermen in, maar heel rustig en overzichtelijk zet je de feiten op een rijtje. Dank je wel. Ik ga deze brief zeker doorsturen naar anderen. Ik wens je veel blijdschap, inspiratie en geluk in de Nieuwe Wereld. We werken aan hetzelfde. Dank je wel collega.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 03 Mar 2022

Hoi Marian, leuk je hier weer 'te ontmoeten'! Hartelijke groet, Henk.

Katja
Door

Katja

op 03 Mar 2022

Hoi Henk, dank je voor jouw verhelderende en verlichtende woorden. Ze geven mij kracht en vertrouwen. Zetten licht in mij aan. Deep down voel ik sterk dat het niet klopt wat er zich aan de oppervlakte allemaal afspeelt en ik ben me ook bewust van een idee van gevangen zitten in het “oude denken” en alle gedrag die daaruit voortkomt. Maar dat is slechts een gedachte. Alles is energie. Trilling verhogen om boven het level van angst, overheersing en onderwerping uit te stijgen essentieel. De juiste acties zullen daaruit volgen.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 03 Mar 2022

Jouw zin.... 'Trilling verhogen om boven het level van angst, overheersing en onderwerping uit te stijgen essentieel. De juiste acties zullen daaruit volgen...' vind ik heel mooi.

Paul
Door

Paul

op 03 Mar 2022

Hallo Frans ik kan je niet helemaal volgen. Met name hoe inflatie huizen (hypotheek bezitters) een probleem is. Dat is in mijn ogen juist prettig voor huizen bezitters als je vaste rente hebt in ieder geval. Anders heb je wel een probleem. Advies focus op de onderdelen waar je goed in bent (preventieve gezondheid) en laat speculaties over aan anderen.

Annelie
Door

Annelie

op 03 Mar 2022

De economie is te vergelijken met een huishouden. Van de EU of van Nederland is het een macro-huishouden en van een gezin is het een micro-huishouden. Dezelfde principes gelden in 't groot en in 't klein. Mijn huishouden (economie) is niet te scheiden van wat mij beweegt, ik heb te zorgen voor een warm huis en voor voedsel en zo meer, voor mezelf en mijn medebewoners. Die zorg staat niet los van ons dagelijks functioneren en heeft veel te doen met mensen en en hun gezondheid. Paul, weet je wel hoeveel stress het oplevert voor een jong stel om aan betaalbare woonruimte te komen? Ze steken zich tot hun nek in de hoge schulden voor..... basisvoorzieningen. Huishouden, economie, gezondheid, werk.... ik zie het als een geheel. Het bijdrukken van geld -in de macro- heeft zonder twijfel gevolg voor de micro, ons gezin. Voor mezelf is het de reden om mensen die het moeilijk hebben , zoals allen die werken in bv de vlees-industrie of tuinbouw, extra te helpen. Hun boodschappen en stookkosten rijzen de pan uit. Behulpzaam zijn, maakt het wat lichter voor de ander. Hartelijke groet, Annelie

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 03 Mar 2022

Vraag: Henk, waarom leg jij de laatste tijd zoveel nadruk op maatschappelijke ontwikkelingen? Antwoord: Ik doe dat omdat die maatschappelijke ontwikkelingen volgens mij heel ongezond zijn. Het is belangrijk om te beseffen dat individuele gezondheid (voor onszelf en onze kinderen) vrijwel onmogelijk wordt wanneer we instemmen met een zieke samenleving. Daarom heb ik daar nu extra aandacht voor; het is prioriteit wat mij betreft.

Esther Bon
Door

Esther Bon

op 03 Mar 2022

Goedemorgen Henk, Ik heb net de mooie affirmatie hardop gelezen en dat maakt me krachtig. Gisteravond hebben we met een groep mensen weer een lichtjestocht gelopen. Ook dat maakt ons sterk. Bedankt dat je ons inspireert. Jouw mooie zin: “het leven houdt van mij precies zoals het is en het steunt me onvoorwaardelijk in al mijn kracht en grootsheid” spreek ik vaak uit en ook die geeft kracht. Hele mooie dag gewenst allemaal. Liefs Esther

Koert en Marion.
Door

Koert en Marion.

op 03 Mar 2022

Dank je wel, lieve Esther!

Els van Tol
Door

Els van Tol

op 03 Mar 2022

Dank je wel voor je nieuwsbrief, Henk. Dank je wel voor je overzicht van mooie initiatieven. Ook in Ermelo zijn we met dergelijke initiatieven bezig. Het voelt nog als pionieren, maar het voelt heel krachtig om met elkaar manieren te vinden om afscheid te nemen van de oude wereld. En dank je wel voor de prachtige affirmatie.

Jay
Door

Jay

op 03 Mar 2022

Prachtige tekst Henk! Dank dat je de dingen bij de naam durft te noemen, in het is fijn om samen een nieuwe wereld te beginnen, dankjewel

Ema
Door

Ema

op 03 Mar 2022

Goed zo. Één correctie: GEEN CRYPTO! Dat is een zuiver controle en surveillance systeem. Zilver, Goud, Palladium in FYSIEKE vorm is geld.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 03 Mar 2022

Beste Ema, ieder systeem op aarde heeft op dit moment zuivere en onzuivere aspecten, ook de crypto-wereld. Wanneer je je erin begint te verdiepen, zie je veel hebberigheid net als in de rest van de wereld. Wanneer je verder gaat, zie je ook zuivere vormen. deze zullen de komende jaren uitgroeien tot een financieel systeem dat moeilijker misbruikt kan worden. Daarnaast zullen andere mogelijkheden om tussen burgers uit te ruilen ontstaan.

Sijtje Princen
Door

Sijtje Princen

op 08 Mar 2022

Er ontstaan ook crypto systemen die juist heel erg gaan over het geld weer bij de gewone mens brengen en met crypto een heel nieuw systeem te bouwen van crowdfunding en spullen kopen. Waarbij je je munten kunt invriezen voor een goed doel en het na een jaar weer terugkrijgt inclusief rente. Super interessant wat er aan het gebeuren is!!

Wil steenland
Door

Wil steenland

op 03 Mar 2022

Dank dank lieve Henk, met zoveel positieve en heldere boodschappen kunnen we weer vooruit!

Fleur Cregten
Door

Fleur Cregten

op 03 Mar 2022

Spot-on, Henk!

Zorah
Door

Zorah

op 03 Mar 2022

Zo blij met jouw bijdrage , ik geloof in de eenheid

Suzan Jong
Door

Suzan Jong

op 03 Mar 2022

Dank je wel voor je heldere uiteenzetting Henk. Ik ga je blog delen in m'n netwerk, want ik denk dat veel mensen hier iets aan hebben: een perspectief voor de toekomst en een lichtpunt in deze duistere periode.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 03 Mar 2022

Top, dank je wel Suzan.

Thea
Door

Thea

op 03 Mar 2022

Beste Henk, Net jouw ‘hele verhaal’ gelezen. Ik was erg onder de indruk van je video's op YouTube over het verhogen van onze vitaliteit, veel dank daarvoor. Maar hier knap ik op af. Is het niet duidelijk dat meneer Poetin (zoals bekend hevig gefrustreerd over het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en de wens hebbend het grote Russische rijk te herstellen) deze actie al jarenlang heeft voorbereid? Nu achtte hij de tijd rijp, netjes gewacht tot na de O.S., waar hij nog goede sier maakte met meneer Xi Jinping. Als er ergens mensen van hun vrijheden worden beroofd en getracht wordt hen onder controle te brengen, dan is het wel in Rusland en China. Laten we ervoor waken dat het hier niet zover komt. Ik put er hoop uit dat zo enorm veel mensen over de hele wereld zich keren tegen het onrecht dat nu de Oekraïne wordt aangedaan. Dat zie ik inderdaad als een vorm van ontwaken. Dat hele crypto-gedoe lijkt ook mij een onzalig plan. En is het willen hebben van goud, zilver enz. niet nog altijd een uiting van doorgeslagen materialisme, hebzucht en angst tekort te komen? Hoeveel ellende is er in de afgelopen eeuwen niet ontstaan door goudzucht? Voor nu stuur ik maar zo veel mogelijk licht richting Oekraïne, bid voor de mensen daar, en beaam de woorden van president Zelensky: het licht zal het duister overwinnen.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 03 Mar 2022

Beste Thea, allereerst ben ik blij dat je een eigen mening hebt, daar schort het nog wel eens aan bij mensen. Daarnaast moet ik ook zeggen dat wanneer ik een laagje dieper kijk, ik weinig verschil zie tussen Oost en West: veel van hun acties en ingrepen zijn vanuit eigenbelang. Het is inderdaad afschuwelijk wat mensen in Oekraine nu ondergaan, maar ik wil ook alle mensen niet vergeten die leden tijdens de Vietnam-oorlog, de Irak-oorlog, alle mensen in Derde Wereldlanden die gebukt gaan onder de uitbuiting van Oost en West, alle mensen die het leven lieten tijdens door de kruistochten van het Christendom, de dieren en natuur die piept en kraakt onder zowel de acties van Oost en West, enz. enz. enz. Dat zijn een aantal grote dingen buiten onszelf. Maar in het klein, in onszelf is er ook het een en ander aan te kijken en te herstellen. Hoeveel mensen eten bewust vlees uit de bio-industrie, kopen bewust kleding die door kinderarbeid is vervaardigd, vliegen een leuk vakantiereisje naar de zon en belasten daarmee onnodig de natuur, enz, enz, enz. Ik hoop dat mensen stoppen met het creëren van twee kampen en het zichzelf superieur voelen. De aarde en de mens zijn daarvoor volgens mij te kostbaar.

Thea
Door

Thea

op 03 Mar 2022

Dank voor je reactie, Henk. Met het grootste deel ervan stem ik volledig in. Vrijwel iedereen handelt in zekere mate uit eigenbelang en overziet de gevolgen daarvan niet (mezelf niet uitgesloten). Ik zie dit meer als een gevolg van gebrek aan bewustzijn dan als kwade opzet. We hebben met z’n allen nog een lange weg te gaan als het gaat om groei van bewustzijn. En het zou mooi zijn als het denken in 'wij' en 'zij' zou ophouden te bestaan. Maar helaas is het nog niet zover. We hebben nu te dealen met de situatie zoals die nu is. Wat mij stoorde was je opmerking: 'Iedereen begrijpt dat als Poetin Oekraïne echt zo graag had willen hebben, hij dit land honderdduizend keer beter tijdens de pandemie had kunnen binnenvallen.' De logica daarvan ontgaat me. Het wekt de indruk dat je betwijfelt of Poetin dit plan gehad zou hebben? De man heeft er zelf nooit een geheim van gemaakt dat hij het liefst zou zien dat Rusland zijn oude ‘glorie’ terug zou krijgen, d.w.z. alle voormalige Sovjetrepublieken en omringende landen weer overheersen. Die droom is hij nu stap voor stap aan het verwezenlijken en hij zal ermee doorgaan zolang de rest van de wereld hem geen halt toeroept. Liefst geweldloos, de keus is aan ons. Laten we om te beginnen de vrede in onszelf zoeken en bewaren, voorwaar al een hele opgave in deze turbulente tijd. Voor nu wens ik iedereen veel licht en liefde…

Greet
Door

Greet

op 06 Mar 2022

Thea, ik ben het helemaal met je eens dat het vooral gaat om gebrek aan bewustzijn. Ik vind het jammer dat veel mensen de schuld buiten zichzelf zoeken en bij organisaties leggen. Daarbij vraag ik mij af, als het zo is, wat in onszelf houdt dit in stand? Ook ik ben aan het oefenen om de vrede in mijzelf te bewaren en dat is inderdaad een hele opgave. En ook ik wens iedereen licht, liefde en de moed om naar zijn of haar eigen schaduwkant te kijken.

Marijke Koert van der Linden
Door

Marijke Koert van der Linden

op 03 Mar 2022

Dank lieve Henk, wat ik wil delen: ik ben heden drie dagen ziek geweest van covid, en ook ziek van alle ellende die de mensen in Oekraïne over zich heen krijgen. Vlak voor ik gister insliep kreeg ik een soort van boodschap dat er een oplossing in de maak is, daarbij werden mij in zeer korte momenten drie pastel schilderijen getoond. Echt prachtig.

Lea
Door

Lea

op 06 Mar 2022

Mag ik vragen aan jou wat je hebt gezien?

Marijke Koert van der Linden
Door

Marijke Koert van der Linden

op 07 Mar 2022

Het ging in een flits. Hele lichte pastelktinten. Het waren abstracte schilderijen van kleuren. Zo snel dat je het ook niet kunt naschilderen. Maar het gaf me allemaal een heel geruststellend gevoel, en daardoor kon ik inslapen. een hele diepe nachtrust. en dat had ik net nodig.

Hadewych
Door

Hadewych

op 03 Mar 2022

Beste Henk, Zo ontzettend dankbaar dat jullie er zijn. Ik heb het al een tijdje heel moeilijk met het plaatsen van duivels gedrag. Waar past dat in? En het lijkt alsof we nu alle duivelse gedrag langs alle kanten op ons af krijgen te verwerken. Waarom moet dit duivels gedrag? En het kan toch ook niet exclusief vanuit het mannelijke blijven komen? Hoe past het vrouwelijke hier in? Werkelijk ALLES wordt verwoest, ons lichaam, ons DNA, onze kinderen, onze relaties, de natuur, de lucht, de biosfeer, de insecten, bijen, koeien, grond, bomen, de info-bronnen van waaruit we objectief nieuws zouden moeten krijgen, werkelijk alles gaat er aan. Daarom vermoed ik intuïtief, naast het onnoemelijk verbouwereerd zijn, dat het goed is wat er gebeurt. Alleen...ik kan nog steeds niet geloven dat al dit gedrag menselijk is of van mensen afkomstig is. Ik krijg dat maar niet geplaatst.

Hanneke
Door

Hanneke

op 03 Mar 2022

Beste Hadewych, ik heb ook een heel stressvolle en angstige periode achter de rug en ben daardoor heel erg afgevallen omdat ik dit duivelse gedrag en alles wat daarbij al heel lang gepland is, ook niet kan bevatten en kan verdragen. Het is echt onverdraaglijk dat dit alles gebeurt. Het heeft m.i. met totale hebzucht en egocentrisme en psychopathie te maken. Het zijn psychopaten die dit bedacht hebben en die vooral alleen hun eigen belang voor ogen hebben. Ik kan alleen maar hopen dat we hier niet aan ten onder gaan en dat mensen bijtijds wakker worden en dat dit goed gaat aflopen... Heel veel sterkte en blijf wakker en reageren en ageren. Ik zou ook geen andere oplossing weten. En in verbinding met elkaar zijn en blijven en elkaar bemoedigen.

Hadewych
Door

Hadewych

op 04 Mar 2022

Absoluut Hanneke, dank je wel voor je antwoord! We steunen elkaar via Genezend Vermogen!

Joke Andringa
Door

Joke Andringa

op 03 Mar 2022

Ik wordt getroffen door deze uitleg, die ik geheel kan volgen en ook heel logisch klinkt. Zijn er nog politieke leiders die geen boter op hun hoofd hebben?! Je blog roept ook veel onzekerheden, angst en vragen op bij me zoals 'moeten we nu ons huis verkopen voor het te laat is? Of moet ik mijn zuurverdiende spaargeld wat mijn pensioenvoorziening is, omzetten in goud? En hoe dan, of waar dan?' Kortom...onrust hier.

Hilde van Camp
Door

Hilde van Camp

op 03 Mar 2022

Dag Joke, bij mij voel ik ook angst en onrust.....

Joke Andringa
Door

Joke Andringa

op 03 Mar 2022

Maar weer even terug naar mezelf om de rust terug te vinden voordat ik iedereen in mijn omgeving tegen me in het harnas jaag. Misschien helpt dat voor jou ook Hilde? Adem in en....uit pfff ;)

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 03 Mar 2022

Ja het is ook beangstigend, voor ieder van ons die echt durft te kijken. De angst is ook nodig. Het helpt om wakker te worden en in actie te komen. Dat is aan het gebeuren op dit moment op aarde. Hoe het er uiteindelijk echt gaat uitzien, kan niemand met zekerheid zeggen. Het ligt in onze handen. De weg zal zich tonen. We kunnen het aan (zeker met elkaar), anders waren we hier niet.

Ruth Wellema
Door

Ruth Wellema

op 04 Mar 2022

Joke, je verwoord precies wat ik dacht, ook ik heb wat centjes voor aanvulling en zou niet weten waar ik goud kan krijgen en waar bewaar ik dat en hoe krijg ik dat ten gelde. Heb gisteren een rotdag gehad van zowel de oorlog als dit bericht. Misschien dat we meer duidelijkheid krijgen de komende tijd. Eerlijk gezegd keek ik altijd uit naar mijn pensioen en nu.....

Joke
Door

Joke

op 04 Mar 2022

Hi Ruth, ik heb besloten om terug te komen in het NU. Immers, niemand weet met zekerheid hoe de (zelfs nabije) toekomst eruit gaat zien. Beter zorgen dat ik we ons nu goed voelen en stevig staan, zodat we dat wat komen gaat, wat het ook mag zijn, goed op kunnen vangen met elkaar. Niemand is hier alleen....dat scheelt alweer ;-)

Erik T Van Campe
Door

Erik T Van Campe

op 03 Mar 2022

Ben fier dat uw informatie ook mijn informatie is en hoop dat er met ons vele mensen kunnen dat beleven wat voor hun het belangrijkste voorkomt. Leerzaam en voedzaam voor de ziel.

Joke Mets
Door

Joke Mets

op 03 Mar 2022

Wat een helder verhaal weer Henk. Zo blij hiermee. Heb bij jou de vjt-training gevolgd en nu na een jaar komen er zoveel inzichten boven na allerlei opschoon acties. Ik voel mij krachtig en kan mijn rug recht houden, ik weet het zeker. Wat betreft de nieuwe wereld ben ik bang dat we eerst nog dieper moeten zakken in de ellende voor het systeem zich kan keren. Als alles nu zou stoppen zouden we op de oude voet weer verder rommelen en dat zou echt niet goed zijn. Mijn kinderen houd ik al jaren voor dat het belangrijkste in het leven is om voor elkaar te zorgen, oud en jong, familie en vrienden, al is het je eigen kleine kring. En voel compassie voor elkaar. Mijn zoon merkte daarbij een keer op dat je je hart kunt trainen. Ik ben dankbaar voor het leven, het is een bijzondere tijd.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 03 Mar 2022

Dank voor je woorden Joke, ze zijn in mijn beleving gevuld met doorstane pijn, levenswijsheid en liefde.

Marianne S.-v.H.
Door

Marianne S.-v.H.

op 03 Mar 2022

Ik begrijp Joke en Hilde en had het gevoel al bij de vorige blog die bij sommigen wellicht angst kan oproepen. Ik weet dat dit beslist niet je bedoeling is, Henk. Misschien je blogs voor het plaatsen door andere zachte, heldere en het Licht volgende ogen laten bezien? Of doe je dit al?

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 03 Mar 2022

Elk van mijn berichten kan angst oproepen, het is immers ook bedreigend wat er in de wereld gebeurt. Daarnaast breng ik in elk van mijn berichten een bekrachtigende kijk vanuit het licht. Meer kan ik niet doen.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 03 Mar 2022

En ja, ik laat al mijn informatie door een aantal mensen lezen en van feedback voorzien. Uiteindelijk ben ik zelf verantwoordelijk voor wat ik schrijf en publiceer.

Boudewijn de Graeve
Door

Boudewijn de Graeve

op 03 Mar 2022

Dag Henk, Je verhaal lijkt me vooral een overzicht van waardevolle opties. Wat me ontbreekt zijn concrete voorstellen, zowel voor de burger individueel als voor het organizatiesysteem van de samenleving. Ik kijk uit naar je reactie, Groeten, Boudewijn

Henk
Door

Henk

op 03 Mar 2022

Het begint bij zien. In mijn volgende blog beschrijf ik praktisch wat je in jezelf kunt doen om het verhaal te stoppen.

Maya
Door

Maya

op 05 Mar 2022

Daar ben ik vooral heel benieuwd naar. Want elke keer als ik het scenario dat jij nu ook in je bericht schetste hoor, word ik overvalleen door een enorme angst, echt een overlevingsangst. Heb er al op verschillende manieren naar gekeken, maar het overvalt me elke keer weer en ik kan me er dan niet van losmaken. En ik wéét dat er meer mensen zijn die al wakker zijn, maar ik kan het niet voelen, voel geen verbinding. Ook alle positieve affirmaties komen dan niet binnen.

Geert Vousten
Door

Geert Vousten

op 03 Mar 2022

Dag Henk, ik resoneer volledig .. maar dat wist/voelde je waarschijnlijk al... I AM ..with you

Henk
Door

Henk

op 03 Mar 2022

Hartengroet terug Geert.

Renée Veelers
Door

Renée Veelers

op 03 Mar 2022

Dank je wel Henk voor deze heldere, realistische en ondanks de horrorfilm waarin we leven, toch ook een zeer hoopgevende blog. Respect voor zoveel moed en openheid ❤️ We zijn op weg naar een nieuwe wereld en deze gaat of is al in onszelf ontstaan. Ik zou het mooi vinden als mensen hier initiatieven willen delen waar het verbinden, zelf-voorzienend leven, werkelijke duurzaamheid , zorg voor elkaar en vooral respect en liefde voor mens dier en elk levend wezen al gerealiseerd wordt of vorm gegeven wordt. In binnen en buitenland. Zelf vind ik Oikos Libre van Peter Blok in de Corrèze in Frankrijk een prachtig initiatief. Want we hebben elkaar nodig, we mogen ons Werkelijk weer verbinden met gelijkgestemden. Ik hoor graag als jij dit toestaat Henk, welke initiatieven , leefvormen er nog meer zijn. Namasté

Henk
Door

Henk

op 03 Mar 2022

Zeker Renée, maar hier zal het ondersneeuwen in alle informatie. Iedereen kan mij mailen over goede en bestaande projecten. Ik zal dat dan meenemen en een pagina ontwikkelen met waardevolle projecten die bijdragen aan een wereld gebaseerd op respect voor mens, dier en plant en projecten die gebaseerd zijn op het eerlijk delen van talenten, diensten en goederen.

Renée
Door

Renée

op 04 Mar 2022

Geweldig Henk 🙏🏻Dank je wel ❤️ v

Agnes
Door

Agnes

op 03 Mar 2022

Als kind vond ik een boekje , en daarin stond het verhaal waarin gezegd werd : " wee de zwangeren , zieken en ouden van dagen .... in die tijden ... " . Ik ben nu oud .. .en doe er alles aan om het ' duidelijk' , ' beheersbaar ' , en in vertrouwen en overgave te houden voor mijn zielenrust ...

Henk
Door

Henk

op 03 Mar 2022

Je lichaam is misschien oud Agnes, maar wanneer je deze blog leest, ben je wat mij betreft jong van geest. Je hebt er verder alle recht toe zaken beheersbaar te houden voor jezelf. Dat is goed zelfs! Ik wil je bedanken voor alles wat je hebt gedaan in je leven, alles wat je hebt doorstaan en alle liefde die je hebt getoond en gedeeld. Liefs, Henk

Antoinette
Door

Antoinette

op 03 Mar 2022

Beste Henk, Super intéressant. Ergens ‘voelde’ ik hetzelfde wat betreft het eerste artikel. Juist ook omdat ik net toen men aankondigde dat Corona ‘gedaan’ zou zijn, ik de variant weer mocht verwerken in mijn lichaam. Dus weer aan de slag om een eigen gemaakte ‘booster’ te produceren. ( ik heb al is Corona gehad en enorm veel niet erkende wel in bloed leesbare, immuniteit winst gemaakt) Wat wel interessant is, door echt de’imput’ angst te leren voelen (de angst die geïnstalleerd wordt en niet uit bescherming van het lichaam komt) kan ik beter voelen wanneer het een manipulatieve angst is en zelfs ook angsten die nog aanwezig zijn in mijn lichaam door herinneringen die ergens nog in de hersenen en cellen hangen van oorlogsangsten van mijn ouders. Toen het bericht kwam van Oekraïne, observeerde ik dezelfde soort rare druk in de plexus en borst en buik, als dat ik had toen er de aankondiging van ‘de pandemie’ binnen gesijpeld werd. En zeker toen ik voor het eerst Corona had (toen was er nog nauwelijks sprake van vaccins) leerde mijn lichaam een heel andere vorm van angst en heeft het keihard gewerkt om het te leren kennen en zelf naar oplossingen te zoeken. Wat super intéressant was dat mijn lichaam absoluut de samenwerking met mij heeft ‘opgeëist ‘ door te laten ervaren wat nodig was op dat moment. En nu herkende ik diezelfde soort angst. Heel magnetisch. En nu nog een graadje erbij. Ons geweldige capaciteit als mensheid tot mededogen. Oh zo slim, of mag ik hier zeggen leep… Moeten we daarvoor mensen aan de deur laten staan, natuurlijk niet. Maar laten we vooral Licht werpen op onze Kracht met ons grootste vermogen, Liefde en mededogen. Is daarbij alle angst de deur uit? Zeker niet! En het vraagt elke dag weer om de kracht tot onderscheidingsvermogen, mildheid naar jezelf en de wereld om je heen. En, dansen… ja, dansen.. ik dans en beweeg het eruit, zomaar, in de living, op muziek dat fijn is, dat doet stromen… het lijf laten ademen, spreken . En zingen, met de vogels, de bomen, diepe klanken van harmonie , zonder pretentie… gewoon laten zien en horen, Ja, we ZIJN er..in ons Mens Zijn… Dank je wel voor de inspiratie.. Hartelijke groet Antoinette Zijnen

(Spir.) Boekhandel De Kraanvogel Geertje Kuipers
Door

(Spir.) Boekhandel De Kraanvogel Geertje Kuipers

op 03 Mar 2022

Wat afschuwelijk.... om de oorlog als 'gewenst' door het WEF te beschouwen.... misschien wordt het tijd dat de lezers van de nieuwsbrieven van Henk Fransen nu eens wakker worden... voor het échte leed in de wereld, van nu....

Topsy
Door

Topsy

op 03 Mar 2022

Wat een mooie heldere en duidelijke uitleg, hoe het in elkaar zit. Dank je wel daarvoor. Nu nog helder krijgen welke stappen voor mij belangrijk zijn om te zetten. Komt goed. Ik kies in ieder geval voor liefde en licht.

Gemma Alders
Door

Gemma Alders

op 03 Mar 2022

Ik wordt hier weer zo blij van Henk, dank je wel. Helemaal met je eens!

Hanneke
Door

Hanneke

op 03 Mar 2022

Henk ik word blij en heb veel aan jouw woorden en feedback. Heel leerzaam vind ik. Ik krijg ook veel inspiratie van de VJT basis cursus. Ik zeker ook door met de Verdiepingscursus want het voegt veel toe. Hartelijk dank voor al jouw positiviteit enz. enz.

Carolien
Door

Carolien

op 03 Mar 2022

Ik heb een dubbel gevoel bij het lezen van jouw blog. Dat je uitgaat van dat een oorlog bedacht wordt vind ik moeilijk te geloven. Je gedachten over de qr code etc zijn jouw gedachten. Ik heb die gedachten niet en toch vind ik mezelf een wakker persoon. Ik voel helemaal niet de behoefte om gebeurtenissen argwanend te bekijken. Ik hou me enkel bezig met het verhogen van mijn trilling. Waarom hou je dit verhaal? Je biedt zoveel trilling verhogende activiteiten aan. Daar ben je goed in, ga daarvoor. De rest vind ik behoorlijk angst zaaien net als waar je anderen van verdenkt. Ik probeer het midden te bewandelen. Daar is het al rustig, vredig en goed en wil je als vanzelf het juiste doen.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 03 Mar 2022

Hoi Carolien, Amerika viel Irak binnen met wat achteraf bleek een bewuste leugen. De oorlogen in het Midden-Oosten en in Afrika zijn allemaal begonnen op basis van (eigen)belangen ten koste van heel veel burgerleed (en ze zijn nog steeds gaande). Ook achter deze oorlog zitten (financiële) belangen. Ik neem de agenda van de WEF serieus omdat ik zie dat ze al veel van hun plannen hebben doorgevoerd. Ik wil niet wegkijken, ik wil dat niet voor mezelf en vooral niet voor de kinderen die na ons komen. Wanneer ik goed links en rechts kijk, voordat ik de straat oversteek, betekent dat voor mij niet dat ik argwanend ben naar auto's. En tot slot zou ik niet weten waarom ik mijn gedachten aan de jouwe zou moeten aanpassen of dat ik moet doen waar jij vindt dat ik goed in ben. Jij mag toch ook gewoon je eigen kijk op de wereld hebben en dingen doen zoals jij ze graag doet?

Yashodara
Door

Yashodara

op 03 Mar 2022

Negatieve krachten bestaan nou eenmaal. Ook in mijzelf. Als ik die durf te zien en te erkennen in mijzelf, dan zal ik ook makkelijker de duistere krachten buiten mijzelf herkennen. Yin Yang. Dualiteit. Hoe meer ik mijn trilling verhoog 'en mijn licht laat schijnen', hoe meer schaduw ook zichtbaar wordt. Het blog v Henk maakt mij niet bang. Het geeft me mogelijkheden om op tijd te anticiperen. Ik vertrek morgen richting het zonnige Zuiden. Mijn hart volgend. Doen waar ik blij van word. Zonder een vast plan te hebben gewoon het onbekende tegemoet gaan. Heerlijk ik geniet nu al. Heb het goed!

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 03 Mar 2022

Enjoy Yashodara!

Marina
Door

Marina

op 04 Mar 2022

Mooi!

Elisabeth
Door

Elisabeth

op 05 Mar 2022

Mensen zoals Henk Fransen moeten we koesteren. Zij hebben er in het verleden voor gezorgd dat wij nu (nog) in vrijheid leven. Doordat zij de vijand doorzagen en hierop actief actie ondernamen door in het verzet te gaan. Deze groep mensen waren ver in de minderheid. Maar zij zijn nodig om ons de ogen te doen openen.

Yashodara
Door

Yashodara

op 03 Mar 2022

Glashelder dit blog. Grappig hoe jij steeds precies mijn taal spreekt. Ik bedoel daarmee dat het precies resoneert met qat ik ervaar en weet. Bedankt Henk

Jos
Door

Jos

op 03 Mar 2022

Ik woon in een huurwoning, hoe kan ik hierin blijven wonen als er straks geen normaal geld meer is om de huur te betalen?

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 03 Mar 2022

Mocht de druk worden opgevoerd, dan verwacht ik ook dat meer en meer mensen wakker worden en de handen ineen slaan. De tijd zal het leren.

Sylvia de Goede
Door

Sylvia de Goede

op 03 Mar 2022

Beste Henk, Het doet me goed jouw zo in je kracht te zien en horen. Ik denk dat het wel 20 jaar geleden is dat we elkaar ontmoet hebben in Soest. Anita mijn vriendin en ik verzorgde in die tijd lezingen, lezingen die gegeven werden door bijzondere personen die iets bij te dragen hadden in bewustwording. Jij hebt toen een prachtige lezing geven over de inhoud van jou boekje Bondgenoot. Je hebt een wezenlijke verandering teweeg gebracht soieso in mijn leven maar zeker ook bij heel veel anderen. Ik ga me zeker aanmelden vóór de verdieping . Ik wil hierbij mijn oprechte waardering uitspreken over jou tomeloze geloof in het goede. Liefs Sylvia 🙏

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 03 Mar 2022

Ja, ik kan het mij herinneren. Wat zijn we al lang onderweg samen! dank ook voor jouw bijdrage in het geheel.

Sylviadegoede
Door

Sylviadegoede

op 03 Mar 2022

Met liefde gedaan❤️

willemijn Denissen
Door

willemijn Denissen

op 03 Mar 2022

Beste Henk Ik ben zo blij met je verhaal, de transmissie van de aarde moet op een andere manier gebeuren, met liefde en aandacht voor alles wat leeft. Alles heeft een ziel tot in de kleinste materie en heeft behoefte aan liefde. Dr. Sha zegt liefde lost alle blokkades op en door Love Peace Harmony met miljoenen mensen elke dag te zingen komt vrede, liefde en het licht in steeds meer mensen en gaan al die mensen het licht de wereld in sturen en niet zonder succes. Dankjewel Henk

Natas
Door

Natas

op 04 Mar 2022

Wow, veel wist ik al..eigenlijk alles..maar om oorzaak en gevolg nu bij elkaar te zien, beklijft het ook en komt het echt binnen. Ben er stil van..verdrietig en hoopvol..bevrijdend en krachtig. Maar ook reuze spannend..gaan we het redden..hoe ziet de toekomst voor mij en mijn kinderen en dierbaren eruit..de toekomst zal.me dat leren..dank voor je verhaal.. 🙏🏽💖💫

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 04 Mar 2022

Elk woord dat je schrijft trilt in mij na, dank!

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 04 Mar 2022

Een goed verhaal waarin de verbanden tussen “wereldgebeurtenissen” helder naar voren komen. Dank voor je moedgevende woorden en prachtige affirmaties. (Je naamgenoot)

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 04 Mar 2022

Hey leuk, een volledige naamgenoot. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Hartelijke groet!

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 05 Mar 2022

We hebben elkaar jaren geleden ontmoet na afloop van een lezing die gaf aan de Sportlaan in Den Haag. Ik gaf je mijn kaartje en je liep er direct mee naar je vrouw in de geest van “kijk nou eens”. Maar nogmaals, dat is lang geleden. Bij het herlezen van je artikel herlas ik de passage waarin je schrijft dat wereldleiders oorlogen nodig hebben en je hebt het gelijk daarna over Putin. Bedoel je daarmee dat je Putin schaart onder wereldleiders zoals degenen die zich gecommitteerd hebben aan het WEF?

Adelheid Pattes
Door

Adelheid Pattes

op 04 Mar 2022

Is er een duideliijke uitleg hoe je de euro in andere munt kan veranderen?

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 04 Mar 2022

Niet dat ik weet Adelheid. Het is vrij onontgonnen gebied. Het zal experimenteren zijn en onderzoeken wat werkt en wat niet. Langzaam zal het zijn weg vinden.

Hadewych
Door

Hadewych

op 04 Mar 2022

Toch denk ik dat wij, allen samen, zo machtig zijn als de grootste storm ooit. Zouden we met z'n allen ons gsm's weggooien, wifi afzetten, zelf banksystemen opzetten, geen producten meer kopen van multinationals, maar eerder van elkaar, dan stortte een heleboel duivels al in elkaar.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 04 Mar 2022

Mee eens Hadewych.

Gemmy
Door

Gemmy

op 04 Mar 2022

Beste Henk, Ik heb bewondering voor jouw woordkeuze en zinsopbouw, waarin jij op een rustige en verhelderende manier de schijnbaar complexe situatie ‘open klapt’. Ook zo’n mooi woord dat jij gebruikt. Ik sluit me aan bij de mooie woorden in de harten reacties, waar ik niets aan toe te voegen heb. Ik ben blij dat jij jouw eigen weg hebt gevolgd, wat jij voelde in de artsenopleiding een eigen unieke vorm hebt gegeven. Ik heb deze kunnen volgen vanaf het moment dat je nog lezingen gaf, die zich hebben ontwikkeld tot keer op keer ‘wonderen’ in de cursussen die je aanbiedt, in de voelbare hartenverbinding van alle aanwezigen. Een soort versmelting, een één voelen. Dit raakt mij diep. Ik heb dit niet eerder zo sterk gevoeld als tijdens de verdiepingscursus in de afgelopen weken. Dit had tijd nodig in mij en tijd nodig in de mooie opbouw van de cursussen, waarin ik voelde hoe jij ‘los liet’ en weer verder ontwikkelde. Je neemt ons mee…. Zó mooi en dankbaar om met zoveel mensen te genieten van dit natuur-lijk ontstaan. ‘Arise’ zoals de Engelse taal het zo treffend aangeeft.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 04 Mar 2022

Ja Gemmy, ik ervaar dat ook zo. Ik voel me dankbaar dat de cursussen zich zo snel en mooi hebben ontwikkeld. Het maakt voelbaar dat het licht op aarde inderdaad heel snel toeneemt en dat de focus daarop magie creëert. Dank ook voor jouw bijdrage daaraan!

Marina Eleveld
Door

Marina Eleveld

op 04 Mar 2022

Ik hoop nog steeds op een omwenteling en spiritueel gezien is het ook mogelijk. Als we in het licht blijven staan en dit ook naar buiten brengen, de ander liefdevol benaderen, je frequentie verhogen, je missie volgen… is er m.i. nog steeds hoop. De nieuwe wereld die jij beschrijft klinkt geweldig. Ik doe er graag aan mee, zonder dat je er eerst worden uitgegooid… :-). We kunnen dit nu al creëren…

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 04 Mar 2022

De omwenteling heeft volgens mij al plaatsgevonden Marina, de uiteindelijke uitkomst is positief. Het is aan ons hoe makkelijk of moeilijk het zal gaan. Jouw bijdrage is daarin heel steunend. Dank.

Dick van der Woude
Door

Dick van der Woude

op 04 Mar 2022

Goed artikel. Je hebt voor mij de verbanden haarscherp weergegeven. Het sluit aan bij alle ervaringen die ik, wellicht met vele anderen, ook heb: QR code, Coronabeleid, afbouw contant geld, enorme overheidsschulden, stijgende grondstofprijzen. En dan ja, de oorlog. Als je de berichtgeving van westerse media nu vergelijkt met die tijdens de strijd in Syrië, Irak, Afghanistan, Libië, Joegoslavië dan is shocking te ervaren hoe in het westen over deze oorlog wél de schrijnende details en het kleine leed worden rondgestrooid. Wie de media beheerst heeft de macht. Zijn het vooropgezette plannen? In ieder geval is het voor mij een survival-of-the-fittest proces waarbij stap voor stap, dat wat de accumulatie van geld en macht dient, beklijft. Het grote geld rammelt onder het mom van democratie aan iedere deur waar weerloze waarde ongeëxploiteerd voor het oprapen ligt. Ik zal proberen een artikel van een Nederlands-Oekraïense vrouw te laten volgen die van binnenuit ons een stukje historie bijbrengt over hoe "wij", het westen, de VS, geen ander belang hebben dan geld te verdienen over lijken, ten koste van Oekraïne. Dit artikel wordt door faceboek telkens weer verwijderd . . .

Dick van der Woude
Door

Dick van der Woude

op 04 Mar 2022

Deze eerdere post van mij werd net door de gedachtenpolitie van FB verwijderd. Hierbij nogmaals. Van Natascha Janssen Zoals velen van jullie wellicht weten, is mijn moeder geboren in de Sovjet-Unie, in Oekraine, waar mijn omvangrijke familie een mix is van Russen en Oekraïners. Ik voel mij hierom geroepen mijn visie op de ontwikkelingen in Oekraïne te geven. Met mijn Russisch/Oekraïense roots hou ik zielsveel van beide volkeren, eeuwenlang broedervolkeren die zich vermengden met elkaar. Als je mijn in Oekraïne geboren moeder vroeg of zij zich meer Russisch dan wel Oekraiens voelde, antwoordde zij: ' Dat is een rare vraag waar ik geen antwoord op heb. Er is verschil in onze taal, onze muziek en dansen maar onze harten zijn één...' En zo ben ik opgevoed en heb 40 jaar lang de mooiste vakanties van mijn leven, in liefde en saamhorigheid, beleefd in Rusland en Oekraïne, in de Sovjet Unie. Mooi dat iedereen in Nederland zich nu uitspreekt tegen het voeren van oorlog, wie is daar nu voor? Maar waarom nu pas? Waarom zweeg iedereen toen 8 jaar geleden die oorlog begon? Waarom zweeg iedereen bij het afslachten van duizenden burgers in Oost Oekraine? Waarom zweeg iedereen bij het niet naleven van de akkoorden van Minsk door Oekraïne? Waar was iedereen die wegkeek toen 52 mensen in Odessa levend verbrand werden? Waar was iedereen die het prima vond dat in 2014 de democratisch verkozen regering werd afgezet? Waar was iedereen die het prima vond dat een stel neo nazi's de macht greep? Waar was iedereen toen het Oekraïense regime de Russische Oekrainers hun basale mensenrechten ontnam: het spreken van Russisch werd verboden, het recht op pensioen verdween voor Russischtaligen en kinderen die Russisch spraken en Russische namen hadden waren niet meer welkom op school. Waar was iedereen toen er fakkeloptochten werden georganiseerd door neo nazi's met leuzen als 'Russen aan het gas'? En tot slot: waar was iedereen die zweeg toen grote delen van dit prachtige land, ooit de graanschuur van Europa, voor een appel en een ei werden verkocht aan banken en investeerders tbv exploitatie voor genetische manipulaties van Monsanto en de wreedste mega bioindustrie van Europa? Mijn nicht in Oekraïne zag zo'n megastal voor haar huis verschijnen. Het gegil en geschreeuw van die op elkaar gestapelde dieren, en daarna die grote onheilspellende stiltes... Let wel: in Oekraïne was slechts een kleinschalige veeteelt, voordat het land in het bezit kwam van westerse graaiers. Oekraïne is sinds 8 jaar verworden tot een wingewest van het westen. Een kolonie. En dit alles ten koste van mens, dier, natuur en milieu.. Dus waarom nu pas, die compassie met het volk, die woede tegen de oorlog? De Oekraïense bevolking leeft al 8 jaar in oorlog, er zijn al honderdduizenden Oekraïners gevlucht naar Rusland. Zo ook familieleden van mij, zoals mijn nicht en haar gezin. Natuurlijk weet ik dat de meeste Nederlanders geen idee hebben van deze kant van het verhaal omdat onze nieuwsvoorziening een eenzijdig beeld geeft van de situatie. Ik verschaf nu informatie van de andere kant. Doe ermee wat je wilt, maar zwijgen is voor mij geen optie meer. Verder kan ik alleen maar hopen dat er snel vrede komt voor ALLE Oekraïners, Russische en Oekraienssprekenden. Reacties met bedreigingen, scheldpartijen en kreten als 'Alle Russen dood' zal ik wissen. Daarvan heb ik al teveel ontvangen in mijn inbox. Net als vele in Nederland wonende Russen.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 05 Mar 2022

Dank Dick, ik ben het helemaal met je eens.

Maria
Door

Maria

op 05 Mar 2022

Heel mooi beschreven Dick! Zeker hoe we in hart een zijn. Ik was ook heel erg geraakt door de film for Sama als weergave van leven uit je hart maar in zo’n uitdagende omstandigheden toen in Syrie. En dan de momenten die jij beschrijft, daar had je graag al samen gestaan voor een wereld met respect en vrijheid voor iedereen! Goed dat we nu als mensheid veel kunnen weten wat er gebeurt op de wereld, maar de grote valkuil nu is dat je zo deel wordt van dat systeem. Afzetten tegen specifieke zaken als het financiële systeem is aandacht geven aan slechte energie en daarmee dat laten groeien. En vooral: deel maken van jezelf. Wil je dat (Henk*)? De Cursus in Wonderen is een zelfstudie voor iedereen die ook heel goed aangeeft: waarneming is een spiegel en geen feit! (Werkboek 304 op internet terug te vinden) Dit is een leerproces voor ons allemaal en vooral om de wereld te zien vanuit ons hart zoals je moeder zo mooi zei Dick! En elkaar te helpen om dat te kunnen doen. Kijken vanuit je hart is kijken vanuit enkel en alleen liefde. *Henk ik vond je zo krachtig hoe je mensen een spiegel gaf in het proces dat kanker van hun vroeg, echt groot respect daarvoor. Hopelijk doe je dat ook nog.

Claudia
Door

Claudia

op 05 Mar 2022

Bedankt Dick voor je getuigenis! Inderdaad kende ook ik niets van die geschiedenis, maar had zeker al van bij het begin een wrang gevoel met de huidige media berichtgeving over de oorlog. Een troost: door de situatie de afgelopen 2 jaar zijn veel mensen nu veel wakkerder dan voordien! Ook zij zullen, zoals ik, de mainstream media niet zo maar meer volgen. En hopelijk ook inzien waar het WEF en het op winstbejag georiënteerde westen naartoe wil. Beste groeten, Claudia

Kitty Vromen
Door

Kitty Vromen

op 05 Mar 2022

Beste Dick, jouw reactie doet iets met mij. Mijn hart resoneert sterk mee. Ik dank je voor je openheid. En heel goed dat je dit deelt. Deze tekst moest in ieder geval bij mij, in mijn hart, in mijn buik, mijn schouders, binnenkomen. Blijf jouw waarheid, jouw persoonlijk verhaal delen. Ik deel het ook. En misschien dat meer mensen die t lezen het ook gaan delen. Het kan de aandacht veranderen van boosheid naar compassie.

Ruth Wellema
Door

Ruth Wellema

op 05 Mar 2022

Ja Joke, inderdaad het beste denk ik, dank voor je berichtje

Joke Nagtegaal
Door

Joke Nagtegaal

op 05 Mar 2022

Hallo Henk, Wat een geweldig geschreven stuk weer van jouw hand, zo duidelijk en goed samenvattend, dank daarvoor. Ik merk dat veel mensen in eerste instantie met het verhaal van de ouderwetse media mee gaan, maar vervolgens toch wat gaan twijfelen. Vooral als ik er vraagtekens bij zet en dat uitspreek omdat ik voel dat ik dat moet doen. Jouw verhaal en dat van Dick van der Woude zal ik zo veel mogelijk hierbij gaan gebruiken om mensen duidelijkheid te kunnen geven. Hartelijk dank daarvoor. We gaan hier met elkaar zeker uitkomen, die signalen zijn er al.

Claudia
Door

Claudia

op 05 Mar 2022

Bedankt Henk, ik krijg zoveel info mails binnen van de groepen waar ik mij bij aangesloten heb, maar de nieuwsbrieven van jou lees ik altijd met veel plezier en interesse. Mooi en bemoedigend geschreven schep jij mee de nieuwe wereld die wij samen aan het opbouwen zijn. Ik zie het al in mijn kinderen en weet zeker dat het goed gaat komen. Verbinding en leesvoer zoals dit geven extra moed. Heel veel licht en warmte xx Claludia

emilienne
Door

emilienne

op 06 Mar 2022

Lieve Henk duizend maal dank voor dit zeer innemend bericht. Wat ik eigenlijk niet goed kan plaatsen dat het duistere momenteel de macht heeft over ons? Het merendeel der mensheid loopt als schaapjes naar de slachtbank om gevaccineerd te worden met de bedoeling dat ze dan kunnen uitgaan, plezier maken zonder diepgaand over al deze manipulatietechnieken na te denken. Hoe is het mogelijk dat Schwab, Bill Gates Rothschields en anderen door hun miljarden rijkdom de mensheid zo ver kunnen krijgen om ons volledig afhankelijk te maken van hun systemen die reeds plaats vonden in 2017 en tot waarschijnlijk 2030 zullen aanhouden. Hebben wij als lichtwerkers geen invloed meer op wat er op ons afkomt. Worden wij dan marionnetten van enkele duistere multimiljadairs? De vraag die ik me steeds blijf stellen , moeten wij robotten worden, waar blijft dan al onze moeite om zoveel mogelijk licht te verspreiden. Ik kan daar niet meer bij. Als je dit boek inderdaad leest dan mogen wij in het najaar een bacterie epidemie verwachten met grote sterfte. Dit alles is reeds gepland om de mensheid verder kapot te maken. Hoelang zal Moeder Aarde dit nog kunnen aanvaarden. Waarom is het Licht momenteel niet bestand tegen deze zeer duistere krachten die ons bestaan totaal ondermijnen. Dit hebben we al beleeft in Atlantis, enz. Dan zullen er misschien enkele mensen overblijven of Moeder Aarde verdwijnt totaal. Ik kan hier echt niet bij, en het maakt me heel verdrietig. Kunnen wij dan werkelijk niets ondernemen om deze duistere plannen totaal kapot te maken. Zo is het ook met de geldautomaten, straks kun je geen geld meer afhalen aan de automaten of je moet gevaccineerd zijn en een QR code hebben? Dit worden ondraaglijke tijden voor de hele mensheid?

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 07 Mar 2022

Hoi Emilienne, in mijn beleving worden de meeste dingen die jij noemt in deze tijd juist uitgezuiverd. Alles komt in het licht en het is nu aan ieder mens om te bepalen waar hij of zij staat.

Lea
Door

Lea

op 06 Mar 2022

Is Poetin ook verbonden aan het WEF?

Zenza Care
Door

Zenza Care

op 06 Mar 2022

Dankbaar voor je woorden die mij raken woorden die ik wel voel maar niet kan uitspreken, dankbaar voor je licht en liefde zeg ik amen...voel me verbonden dankjewel mooie ziel! Love & Light Nancy

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 07 Mar 2022

Dank Nancy, en dank ook voor jet mooie werk dat jij doet.

Marjolein
Door

Marjolein

op 07 Mar 2022

Ik heb op het internet gezocht naar informatie van het WEF zelf, waar ik kan lezen wat Henk schrijft over de 'duidelijk omschreven plannen van het WEF' en hun al dan niet verborgen agenda. Ik kan het echter nergens vinden. Ik heb Henk een paar keer gevraagd of hij me een link kan sturen naar de betreffende informatie van het WEF zelf, maar ontving geen antwoord op die vraag. In het belang van TRANSPARANTIE: is er iemand die de link kan geven naar de betreffende tekst van het WEF zélf waar de 'duidelijk omschreven plannen' staan beschreven, waaruit blijkt dat deze internationale organisatie een (nationale of internationale?) controlemaatschappij zou willen creëren?

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 08 Mar 2022

Ik zou om te beginnen de boeken van de oprichter van het WEF bestellen op bol.com. Daar kun je de feiten in zijn boeken op je eigen manier interpreteren. Sommigen interpreteren deze feiten als een zegen, anderen als een vloek. Op grond van de info in het boek en wat ik de regeringsleiders het laatste jaar heb zien doen, interpreteer ik het voorlopig als toenemende controle.

Marjolein
Door

Marjolein

op 08 Mar 2022

Ik ben benieuwd. Een boek geschreven door Klaus Schwab en Theirry Malleret met met de titel:CID-19: the great reset blijkt gratis online beschikbaar: http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf

Wir
Door

Wir

op 07 Mar 2022

Tja, een ongelofelijk warrig verhaal van Frans waarin van alles aan elkaar wordt gekoppeld, appels peren en pruimen. Gelul dus.

Marjolein
Door

Marjolein

op 08 Mar 2022

Algoritmen maken dat mensen díe zoekresultaten te zien krijgen die hun eigen ideeën bevestigen, omdat de zoekresultaten gebaseerd zijn op waar je naar zoekt, wat je liked en waar je op klikt. Wat mij betreft mag het licht op alle geluiden schijnen. Om ook een ander geluid te laten horen dan de idee dat we ten onder zouden gaan aan een bewust door het WEF gecreëerde controlemaatschappij, is het onderstaande artikel over the Great reset en het WEF van wetenschapsjournalist Jean Dohmen in het FD de moeite waard om te lezen: https://fd.nl/samenleving/1426965/hoe-de-great-reset-werd-gekaapt Mocht iemand zich willen verdiepen in het WEF en z'n activiteiten: https://www.weforum.org Op hun eigen site publiceert het WEF bijv dit boeiende artikel van de Israëlische historicus en schrijven Yval Noah Harari: https://www.weforum.org/agenda/2020/01/yuval-hararis-warning-davos-speech-future-predications/

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 08 Mar 2022

Dank je wel Marjolein, Ik moedig het aan dat mensen meerdere bronnen raadplegen. Ik weet ook zeker dat veel mensen in mijn netwerk dat doen, net als jij dat doet. Op grond daarvan kan iedereen zijn conclusies trekken. En zoals gezegd: op grond van alle info die ik heb bestudeerd en wat ik de regeringsleiders het laatste jaar ermee heb zien doen, interpreteer ik het voorlopig als toenemende en ongezonde controle.

Ciske
Door

Ciske

op 09 Mar 2022

ge bent nog gevaarlijker dan Poetin zelf.

Yazmin
Door

Yazmin

op 13 Mar 2022

U beter informeren Ciske !!! Henk heeft helemaal gelijk, vertrouw op de gang van zaken. Het Universum is in harmonie .

rob
Door

rob

op 20 Apr 2022

Dat de wereld aan het veranderen is zag ik al jaren geleden aankomen. Dit kon ook niet anders. Er werd steeds meer en meer van mensen verwacht en geeist. meer en meer productie in dezelfde tijd. Gevolg? men raakt overspannen en opgebrand (burnout). Daarom, wat heb ik eraan gedaan voor mezelf? In 2005 begon ik ziek te worden. vanaf 2005 tot 1.5 jaar geleden heb ik 3 hartaanvallen, 2 rug operaties, 22 bestralingen wegens huidkanker en 2 hersen aneurysma s waarvan de laatste een kleine 2 jaar geleden. In 2010 werd ik volledig afgekeurd. Hierna kreeg ik ook nog de diagnose PTSS. in 1981 ben ik als 18 jarige dienstplichtige soldaat naar Libanon gestuurd onder de vlag van de VN. 2010 besloot ik ook om op mijn bootje te gaan wonen wegens de rust en kosten. Huur was voor mij moeilijk op te brengen dus was dit voor mij een logische stap. ik had deze tenslotte al meer dan 25 jaar! Puur als hobby> Lekker weekeinden weg en vakantie houden in NL met mijn bootje. (8.5 x 2.85). Maar er zat wel in wat voor mij belangrijk is. Dus, warm - koud water, kachel en een goede koelkast. Later zelfs zonnepanelen erbij zodat ik nog meer zelfstandig kon opereren. 2020 kon ik deze goed inruilen voor een iets grotere. (10 - 2.90 mtr.). Bij deze boot kan ik als de water en dieseltank vol zitten weken zelf voorzienend weg blijven. Ook op deze boot heb ik warm en koud water middels een boiler welke ik tijdens het varen op kan warmen. een electrisch toilet waar ik geen papier in gooi.(prullenbakje). gas om te koken en verder voor mij genoeg ruimte om te doen wat ik wil. dus keukentje met een dinette. het stuurhuis is mijn binnen leefruimte. De kachel werkt op diesel en blaast warme en droge lucht naar binnen. kompleet met een thermostaat zodat de temperatuur goed regelbaar is. dan heb ik nog de slaaphut met een 2 persoons bed. (1.20 x 2.00). voor mij en mijn vriendin groot genoeg. Verder heb ik genoeg ruimte om spullen op te bergen. 20 grote zonnepanelen zorgen ervoor dat mijn accus constant worden opgeladen. Alles werkt op 12 volt en dan een omvormer erbij om 220 volt te maken zodat ik mijn laptop, tablet, telefoon en wat nog meer op te laden. uiteraard hangt hier ook een LED smart tv. Doordat ik geen huis heb met abonnementen heb ik ze wel voor op de boot.Dus, een data abonnemnt onbeperkt. zelfde met de telefoon. Ook onbeperkt. Dus, ik ben mobiel en moeilijk te volgen. Ik kan heel NL doorvaren en weet de rustige plekken ondertussen wel. Dus ben ik constant buiten en heb ik mijn rust gevonden. De rust die ik heb gun ik iedereen. Dus werk daaraan. Een mens hoort te werken om te leven en leeft niet om te werken..Dus kijk wat je werkelijk nodig hebt om te leven op een manier die voor jezelf goed genoeg is. kijk niet naar anderen maar volg je eigen gevoel.

Maria
Door

Maria

op 01 Oct 2022

Krachtige affirmatie. Deze ga ik ook gebruiken. Dankjewel Henk Fransen !

Marion de Kort
Door

Marion de Kort

op 14 Apr 2023

Maar Henk "Je hebt dus feitelijk twee opties: óf je komt volledig onder controle, óf je ligt eruit." We liggen er ons leven lang toch al uit. Er is een 3e optie : ) we gaan er middenin staan <3 .

Reactie plaatsen