Dit zullen we echt nooit gaan doen

Al mijn blogs, artikelen, video’s en online cursussen zijn erop gericht om mensen, wat ze ook kiezen, te sterken in de uitdagingen waar we in deze tijd samen voor staan.

Als jij dit begrijpt, mag je het me uitleggen

Onderzoekers van Nyenrode Business University hebben op basis van wetenschappelijk
 onderzoek al in de zomer van 2020 aangetoond dat de oversterfte door de huidige ‘ziekte’
 nauwelijks hoger is dan die door de griep in de jaren ervoor.

Ook de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft, na aanvankelijk de noodklok
 te hebben geluid, al in 2020 de sterfte door de ‘ziekte’ teruggebracht tot 0,23%;
 ietsje hoger dan bij een normale griep (dit staat op hun eigen website).

Is het niet verwonderlijk dat de noodklok die de WHO aanvankelijk luidde, dagelijks in de media wordt herhaald, terwijl de enorme geruststelling van hun latere vaststelling niet in grote koppen in de kranten is verschenen en niet dagelijks wordt herhaald?

En is het niet verwonderlijk dat overheden wereldwijd hun op de aanvankelijke noodklok gebaseerde, extreme beleid doorzetten, terwijl ze zeggen zich te baseren op wetenschappelijke gegevens en terwijl ze zeggen de WHO te volgen? Als jij het begrijpt, mag je me het uitleggen.

Ja maar… de IC’s puilden toch uit?

Ja, dat klopt, en in de archieven van kranten kun je gemakkelijk tal van artikelen en foto’s terugvinden waaruit blijkt dat in de voorgaande jaren tijdens een griepepidemie de IC’s ook uitpuilden, de zorg het toen ook niet aan kon, er naar andere ziekenhuizen en zelfs naar Duitsland moest worden uitgeweken en dat planbare zorg moest worden uitgesteld. Het werd toen echter niet zo opgeblazen als nu.

Wanneer je daarnaast bedenkt dat op de zorg de laatste jaren enorm is bezuinigd, er minder IC-bedden zijn dan voorheen en een deel van het personeel het afgelopen jaar telkens in quarantaine moest, dan wordt het heel begrijpelijk dat de zorg een groot probleem heeft. Maar dat is geen probleem dat is veroorzaakt door de ‘ziekte’, maar een probleem veroorzaakt door overheidsbeleid.

Vrijheid

‘Voor mij is iedereen vrij om voor de ‘behandeling’ te kiezen of niet,
maar ik vind het belangrijk dat iedereen daarbij wel volledig wordt geïnformeerd.’

Omdat ik de indruk heb dat de informatie in de reguliere media eenzijdig is en dat tegengeluiden worden gecensureerd of afgezwakt, verspreid ik via mijn eigen kanalen informatie over wat deskundigen, wetenschappers en grote denkers in deze tijd zeggen over de situatie waar we met z’n allen inzitten (en waar we ook met z’n allen uit moeten zien te komen). Het betreft consistente informatie die je niet elke dag in het nieuws aantreft.

Ik hoop dat deze informatie je een aanvullend beeld geeft en dat het je helpt je eigen keuzes te maken, in combinatie met alle andere informatie die je hebt.

De voorspelling van Yuval Noah Harari

Yuval Noah Harari, één van de grootste erkende denkers van deze eeuw, benadrukte vijf jaar geleden al:

Er is een duidelijke ontwikkeling gaande naar een op technologie gebaseerde
 controle-maatschappij. De controle kan in de toekomst een grote versnelling doormaken wanneer
 een gezondheidscrisis wordt gekoppeld aan angst. 
Dan zal een groot deel van de bevolking bereid
 zijn vrijheid en zelfbeschikking op te geven.

Is het jou ook opgevallen?

Is het jou ook opgevallen dat de marge van de beperkende maatregelen geleidelijk aan  wordt opgerekt en dat de beperkingen allemaal zijn ingevoerd met behulp van één eenvoudige psychologische strategie? Deze namelijk:

Fase 1

Voordat een beperkende maatregel wordt ingevoerd, stelt de overheid gerust: ‘Maak je geen zorgen, dit zullen we nooit gaan doen.’ Landen die de maatregel al wel uitvoeren, worden bekritiseerd.

Fase 2

In de media worden vervolgens voors en tegens benoemd en ontstaat er geleidelijk een sfeer van: ‘Misschien moeten we het toch overwegen.’ Tegengeluiden krijgen daarna nog weinig podium en argumenten voor de maatregel worden in de media dagelijks door belangrijke personen herhaald. Landen waar de maatregel is doorgevoerd, worden in deze fase niet langer bekritiseerd.

Fase 3

In de derde fase wordt de maatregel ingevoerd waarbij nadrukkelijk wordt gezegd: ‘Het is slechts tijdelijk’ of ‘Het is alleen voor bepaalde groepen’. Landen die in de eerste fase werden bekritiseerd, worden nu als voorbeeld genomen.

Alle fasen worden geïntroduceerd met een aureool van wetenschap en zekerheid. Maar is het niet verbazingwekkend dat die ‘wetenschappelijke inzichten’ in enkele weken tijd telkens 180 graden draaien, van ‘Dit is beslist geen goed idee’ naar ‘Dit is een heel goed idee’? Op deze manier zijn een aantal onbewezen maatregelen in korte tijd zelfs in de wet terechtgekomen, waar ze nu wedijveren met de eeuwenoude grondrechten van de mens.

Een paar voorbeelden uit de praktijk:

Mondkapjes

Zo zijn het afgelopen jaar de mondkapjes ingevoerd. Deze waren in het begin ‘onbewezen en onzinnig’, geleidelijk aan ‘toch wel te overwegen’, nog later ‘niet nodig maar symbolisch’ en uiteindelijk ‘toch echt noodzakelijk’. En hoewel ze nu dus ‘heel noodzakelijk’ zijn, ontbreekt tot op heden een goede onderbouwing voor het positieve effect van niet-medische mondkapjes door burgers (terwijl er wel bewijs is dat ze leiden tot gezondheidsschade bij de drager ervan).

Anderhalvemetersamenleving, tests, verplichte quarantaine en avondklok

Deze maatregelen zijn verantwoordelijk voor gigantische nevenschade, terwijl ze volgens deskundigen niet beter werken dan eenvoudig thuis blijven wanneer je verkouden of grieperig bent. Toch zijn al deze verregaande maatregelen op dezelfde manier ingevoerd, via ‘zullen we nooit gaan doen’, ‘misschien toch overwegen?’, ‘andere landen doen het ook’ en ‘heel belangrijk maar tijdelijk’. Als je het begrijpt mag je me het uitleggen.

Experimentele behandelingen

Als ex-arts was ik nog wel het meest verbaasd toen ik zag hoe in extreem korte tijd de experimentele ‘behandelingen’ werden ingevoerd. Eerst alleen voor kwetsbare ouderen, later ook voor volwassenen, nog later voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar en nu zelfs voor kinderen onder de 12. En hoe voorzichtig we ook met andere medicatie zijn bij zwangere vrouwen, deze nieuwe ‘behandelingen’ blijken zomaar zonder problemen gewoon bij alle zwangere vrouwen te kunnen worden ingezet. En dat terwijl ze nog in een onderzoeksfase verkeren, waarin voor zover mij bekend, tot voor enkele jaren alleen ratten en muizen als proefdier mochten worden gebruikt.

En ook al is er momenteel geen enkele zekerheid over de langetermijneffecten van de nieuwe ‘behandelingen’, politici kunnen zonder enige onderbouwing op radio, televisie en in de krant beweren dat alles écht veilig is, terwijl artsen die hun patiënten eerlijke informatie over onzekerheden proberen te geven, onder druk worden gezet of zelfs worden ontslagen. Dat bracht mij vorig jaar tot de uitspraak:

‘Wanneer de overheid roept dat je gewoon de straat op kunt rennen,
dan roep ik dat het van belang is eerst goed rechts en links te kijken
voordat je besluit dat te doen.’

Censuur

Ik schreef in de inleiding dat ik de informatie in de reguliere media eenzijdig vind en dat ik zie dat tegengeluiden worden gecensureerd, afgezwakt of zelfs zwart gemaakt. Zelf heb ik meerdere keren meegemaakt dat mijn artikelen over het onderwerp op sociale media in korte tijd werden geblokkeerd (ook dit artikel was binnen een dag op LinkedIn geblokkeerd). Een video van een journalist uit Israël die ik plaatste werd zelfs binnen 5 minuten verwijderd (best knap wanneer je bedenkt dat ze zeggen kinderporno met geen mogelijkheid van het internet te kunnen verwijderen).

Het meest geschokt was ik wel om de hoofdredacteur van De Volkskrant op Radio1 letterlijk te horen zeggen dat de krant geen kritische geluiden zou laten horen over het beleid van de overheid, omdat we daar met z’n allen achter moeten gaan staan. Zo’n uitspraak is hét kenmerk van een staatskrant en staat gelijk aan de dood van eerlijke journalistiek.

Ook was ik vorig jaar geraakt door de manier waarop enkele jonge influencers monddood werden gemaakt toen ze vraagtekens zetten bij de invoering van een aantal beperkende en onbewezen maatregelen. Voor mij brachten die jongeren juist heel goede argumenten naar voren en ik begrijp niet waarom daarover niet gewoon kon worden gesproken.

En op dit moment wordt in de media aangegeven dat je beslist geen parallel mag trekken met de Tweede Wereldoorlog en wat er in die tijd gebeurde met bepaalde bevolkingsgroepen. Maar als ik alle bovengenoemde punten in ogenschouw neem, en met name ook de ontwikkeling ervan, dan begrijp ik werkelijk niet waarom we niet op zijn minst bezorgd mogen zijn over de parallellen die we menen te zien tussen toen en nu.

‘Je doet het voor een ander’

Sociale druk cq. groepsdruk is één van de krachtigste psychologische pressiemiddelen en in deze tijd wordt er vol op ingezet. Volgens sommigen heel terecht, volgens anderen onterecht.

Ikzelf denk al mijn hele leven dat het goed is iets voor een ander te doen. Het verbaasde me als jongvolwassene dan ook al dat er elke dag 1.500 kinderen van de honger sterven, terwijl dat niet hoeft wanneer we iets voor elkaar over zouden hebben. Ik zag in mijn volwassen leven vervolgens vele maatschappelijke problemen de revue passeren die meer doden veroorzaakten dan het aantal doden in de situatie waar we nu mee te maken hebben. En hoewel de meeste van die problemen relatief makkelijk op te lossen waren (als we iets voor elkaar over zouden hebben), toonde de overheid geen enkele daadkracht. Tot slot zag en zie ik hoe ongeveer alles voor onze welvaart moest wijken: arme landen worden uitgebuit, regenwouden gekapt, grondstoffen geplunderd, de aarde vervuild, kinderarbeid is de norm en nog veel meer onrecht. Het wordt steeds duidelijker dat we de aarde in rap tempo naar de rand van de afgrond duwen, maar er was en is helaas geen geld om er iets aan te doen… En nu, voor de ‘ziekte’ die een oversterfte heeft van om en nabij die van een griep, moeten we plotseling al onze vrijheden opgeven en worden er door de overheid/banken direct duizenden miljarden extra euro’s/dollars gedrukt. Als jij het nog begrijpt, dan mag je me het uitleggen. Ik ben de draad even kwijt.

App, pas en QR-codes

En inmiddels is de voorspelling van Yuval Noah Harari uitgekomen. We zijn in korte tijd in een controle-maatschappij beland. Er is sprake van verregaande vrijheidsberoving, controle en (toenemende) dwang om je te voegen naar een overheidsbeleid dat verre van onderbouwd is en dat verantwoordelijk is voor gigantische nevenschade op allerlei gebieden.

Voor sommigen zijn alle controlemaatregelen een geschenk uit de hemel, voor anderen is het eerder een gebed zonder einde en nog anderen zien de contouren van het teken van het beest uit de bijbel voor zich. Wie het ook bij het rechte eind heeft, het verhaal is volgens mij nog maar pas begonnen. Ik denk namelijk dat de komende jaren zich zullen kenmerken door een onverwacht hoog aantal doden, grote chaos en agressie.

Doden door het feit dat mensen die zich hebben laten ‘behandelen’, volgens meerdere wetenschappers kwetsbaarder zijn voor nieuwe varianten (die er zeker gaan komen). Agressie van mensen die zich hebben laten ‘behandelen’ tegen mensen die dat niet doen, toenemende agressie van mensen die zich hebben laten ‘behandelen’ tegen de overheid met haar inconsequente maatregelen, en waarschijnlijk een enorme woede wanneer meer mensen erachter komen dat informatie over belangrijke zaken bewust is achtergehouden of verdraaid. Dit alles zal leiden tot chaos, wantrouwen en verwarring maar ook tot een toenemend wakker worden van mensen over wat er zich in de wereld werkelijk afspeelt.

Ik kan me voorstellen dat je je op dit moment afvraagt waarom alles loopt zoals het loopt en hoe het zover heeft kunnen komen. Wat is het krachtveld achter de politiek? Wanneer dat is wat je je bezighoudt, kun je mijn artikel ‘Hoe heeft het zover kunnen komen?’ lezen.

Waar het naartoe gaat… (als we alles goedvinden)

Om een indruk te vormen van waar het naartoe gaat, kun je naar de buurlanden kijken die in deze tijd wat vooroplopen wat betreft beperkende maatregelen en die we tot nu toe, zij het iets langzamer, hebben gevolgd.

In Israël is 90% van de mensen die op de IC liggen ‘behandeld’
 en je pas is daar niet meer geldig zonder een derde ‘behandeling’.

In Frankrijk mag je zonder pas niet meer naar een ziekenhuis,
 alleen nog als je heel urgent hulp nodig hebt.

In Italië en Frankrijk staat je baan op het spel wanneer
 je je niet volledig wil laten ‘behandelen’.

De oversterfte zal (enorm) toenemen

Het feit dat de oversterfte door de ‘ziekte’ tot nu toe niet zo heel veel hoger lag dan die van een normale griep, betekent niet dat dat zo zal blijven. Ik verwacht dat de oversterfte de komende jaren om verschillende redenen zal toenemen.

  • Sinds de invoering van de griepprik is deze ziekte verre van uitgebannen. Sterker nog: sinds de invoering van de ‘behandeling’ tegen griep hebben we enkele van de ergste griepseizoenen ooit gehad. Ik zie geen reden waarom dit na de invoering van de ‘behandeling’ voor de huidige ‘ziekte’ anders zal zijn.
  • Angst en maatregelen als voortdurend uitgebreid je handen wassen, afstand houden en isolatie hebben ons immuunsysteem verzwakt. Daarmee is onze vatbaarheid voor infecties toegenomen.
  • Deskundigen geven aan dat de ‘behandeling’ ons tijdelijk iets weerbaarder maakt tegen de huidige ziekteverwekker, maar dat deze ons tegelijkertijd kwetsbaarder maakt voor nieuwe varianten.
  • Het werkingsmechanisme van enkele van de experimentele ‘behandelingen’ baart een aantal wetenschappers grote zorgen, omdat dit mechanisme een reële kans inhoudt op het ontstaan van auto-immuunziekten.

Ik verwacht dat met name de laatste twee punten het grootste risico vormen voor een toenemende oversterfte. Deze oversterfte zal dan dus niet veroorzaakt worden door de ‘ziekte’, maar door de maatregelen die de overheden hiertegen hebben genomen.

Onbegrijpelijk, tenzij…

Wat ik tot nu heb geschetst, lijkt misschien onbegrijpelijk en dat is het ook, tenzij je weet dat de geschetste ontwikkelingen overeenkomen met de huidige doelstellingen van het World Economic Forum, een internationale organisatie waar veel regeringsleiders en de CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld aan verbonden zijn.

Wanneer je je verdiept in de doelstellingen van het World Economic Forum, dan lees je dat de huidige ‘ziekte’ bewust wordt gebruikt om een heel andere agenda door te voeren, namelijk het vormen van een wereldregering, die het doen en laten van burgers verregaand zal controleren. En dan gaat het om een controle die echt nog vele malen verder gaat dan de situatie waar we nu met z’n allen in zijn beland.

Ik denk dat, wanneer mensen zich bewust zouden worden van de doelstellingen van het World Economic Forum en de stapsgewijze uitvoering van deze doelstellingen door onze regeringsleiders, ze onder geen beding meer zo gemakkelijk bereid zouden zijn om voor een bioscoopbezoek of leuke vakantie hun vrijheid en zelfbeschikking op te geven. Het zou me zelfs niet verbazen dat veel mensen dan bereid zouden zijn met gevaar voor eigen leven de straat op te gaan om te vechten voor hun vrijheid, zoals dat in Wit-Rusland en Hongkong het afgelopen jaar ook is gebeurd.

Ik hoop echter dat er dan niet al te veel schade is aangericht, innerlijk door de experimentele ‘behandelingen’, en uiterlijk door strijd onder burgers,  aanpassingen in de grondwet, etc. Want het is een algemeen bekend gegeven dat eenmaal aangerichte schade heel moeilijk te verhelpen is.

Nederlandse ondertiteling:
Klik op het radertje onder in het menu van de video en
kies vervolgens bij ondertiteling voor de optie 'Nederlands'.

Verder lezen?

Mijn belangrijkste blogs hebben allemaal de foto van een tijger:


Ik ben benieuwd naar jouw mening:
wil je onderaan deze pagina een reactie achterlaten?

* * *

Over de schrijver
hendrik herman fransen inspireert mensen om hun innerlijk licht te versterken, hun zelfgenezende vermogens een boost te geven en om élk aspect van hun leven naar een hoger plan te tillen.
Marianne
Door

Marianne

op 20 Sep 2021

Hallo Henk, Goed verwoord. Wakker schudden.. We zijn het aan onszelf en aan anderen verplicht: wakker worden en steeds blijven afvragen: is dit wel normaal wat er gebeurt?

Heleen
Door

Heleen

op 22 Sep 2021

Beste Henk, terwijl ik hier in het zonnetje zit na een heerlijk stukje zwemmen, lees ik jou heldere verhaal, en weet dat het waar is, maar wat doet het pijn, deze zware bevalling naar een andere wereld

Thea
Door

Thea

op 20 Sep 2021

Heel goed artikel Henk! Ik ben het helemaal met je eens en maak me grote zorgen over waar dit naar toe gaat! We zijn als mens geboren met een vrije wil, met een uniek begeleidingssysteem, onze intuïtie en met een vrije keuze! Dit alles is ons geboorterecht! Systematisch wordt dit alles ons op een slinkse wijze afgenomen! Ik doe veel om mijn eigen energie hoog te houden en niet alles te kijken en te lezen wat de media ons te vertellen heeft, want alles is met een verborgen agenda! Hoop zo, dat veel meer mensen wakker gaan worden en voorbij de angst durven te gaan kijken! Dank voor jouw heldere, uitgebreide artikel!

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 20 Sep 2021

Je schrijft: 'We zijn als mens geboren met een vrije wil, met een uniek begeleidingssysteem, onze intuïtie en met een vrije keuze...' Ik vind dat zo mooi verwoordt! Dank je wel

Trude
Door

Trude

op 22 Sep 2021

Dankjewel…………….het is nog niet te laat…..als we allen op gaan staan!!

Annita
Door

Annita

op 22 Sep 2021

Wat fijn om dit lezen. Bedankt voor je heldere uiteenzetting Henk. Het bevestigt het gevoel dat ik al veel langer heb. Er wordt onterecht angst gezaaid en cijfers worden gemanipuleerd. De grote machthebbers proberen zo de controle te houden en nog meer controle en macht te krijgen. Met veel licht en liefde zullen we uiteindelijk het ontlicht verdringen. We zullen helaas een lange adem en veel licht en liefde nodig hebben, maar uiteindelijk zal het goed komen.

Ingrid
Door

Ingrid

op 22 Sep 2021

Waarheid. Ik stuurde haast niets meer door omdat ik daarop negatieve reacties kreeg, m.n. van 'behandelden'. Jouw artikel ga ik wel delen Henk, met iedereen die ik ken. Dankbaar.

Ineke
Door

Ineke

op 22 Sep 2021

Wat heb je dat weer mooi verwoord en kernachtig samengevat en wat is het toch belangrijk om hier ons allergrootste licht op te laten schijnen om deze “kwalijke” ontwikkelingen om te zetten in positieve ontwikkelingen die er gelukkig ook heel veel en steeds meer zijn. Dank je wel Henk!

Mara
Door

Mara

op 22 Sep 2021

Je hebt dit helder, overzichtelijk verwoord. Niet behandeld of wel behandeld, we willen graag hetzelfde, onze vrijheid. Het verschil zit in wat en wie we geloven. De mensen die 'behandeld' zijn willen graag de overheid geloven plus de media, die dus gecensureerd wordt. De mensen die niet behandeld zijn lezen andere media, geloven niet zomaar alles, en onderzoeken de feiten. Maar ik merk steeds meer dat we toch echt door die chaos moeten voordat we allemaal zover bij machte zijn dat we alles doorzien. Ik geloof in een nieuwe realiteit uiteindelijk maar het duurt heel verdrietig nog even. Ik probeer zoveel mogelijk te verbinden met zowel niet behandelde als wel behandelde mensen. Agressie brengt ons nergens.

Gwen Dumbar
Door

Gwen Dumbar

op 22 Sep 2021

Mooi! Ik deel dit standpunt. Dank!

Veerle
Door

Veerle

op 26 Nov 2021

Mooi, Mara!

Joop Barbiers
Door

Joop Barbiers

op 22 Sep 2021

bijzonder goed geformuleerd Henk! dit soort informatie zou in de vele talkshows, het journaal en nieuwsuur besproken moeten worden. blijkbaar mag er maar 1 narrative zijn, pro vaccinatie en andere maatregelen. de media hebben hun functie verloren. zelfs de rechtspraak begint twijfelachtig te worden, en ook het parlement lijkt niet goed geïnformeerd te zijn (hoewel alleen FvD het allemaal wel naar voren brengt).

Mary
Door

Mary

op 22 Sep 2021

Dank je Henk! Blijf ons informeren……

V.de jong
Door

V.de jong

op 22 Sep 2021

Geweldig , ik sta helemaal achter je , ja ik hoop dat er meer mensen wakker worden ,dit is toch niet normaal.

Agata Sołtyszewska-Bengsch
Door

Agata Sołtyszewska-Bengsch

op 22 Sep 2021

Hartelijk dank Henk voor deze heldere uiteenzetting! Graag willen we het artikel opnemen in de blog van mijn man. Hopelijk vind je het een goed idee. Nogmaals dank dank dank!

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 22 Sep 2021

Zeker

Mariëtte
Door

Mariëtte

op 22 Sep 2021

Onze wonderlijke wereld word steeds grimmiger... Daarom heb ik ervoor gekozen om mijzelf zo min mogelijk te "vervuilen" met herhaaldelijk naar het repeterende negatieve nieuws te kijken, luisteren en erover te lezen. Eens per dag is voldoende. Ik sluit me liever aan bij mensen zoals jij, Henk. Luisteren naar je eigen intuïtie, erop vertrouwen dat na (misschien nog veel meer) narigheid, de bakens verzet gaan worden. Er is zoveel moois te lezen over hoop en licht en er is zoveel te doen, via o.a. cursussen en goepsmeditaties. Hoe meer mensen daaraan gaan meedoen, hoe groter dat krachtenveld wordt. Ik geloof erin!

Donna Hoogstraaten
Door

Donna Hoogstraaten

op 22 Sep 2021

Mooie heldere uiteenzetting Henk. Helaas geen mooi vooruitzicht, maar uiteindelijk zullen we de lessen leren en er sterker uit komen. Laten we hopen dat de schade beperkt blijft.

Kitty
Door

Kitty

op 22 Sep 2021

Mooi geschreven Henk, jammer dat dit soort vrerhelderende teksten op de gangbare media verwijderd wordt, waardoor minder bewuste mensen éénzijdige informatie krijgen. Het Licht zal denk ik uiteindelijk zegevieren en ik ben blij dat jij ons daarbij helpt.

frans
Door

frans

op 22 Sep 2021

beste henk snappen die mensen wat zij ons aan doen niet dat ze zelf ook straks in het zelfde schuitje zitten inclusief hun kinderen en klein kinderen,zijn die slimmen mensen echt zo dom,dat ze hun eigen graf graven.

Theo
Door

Theo

op 22 Sep 2021

Beste Henk, een goed en genuanceerd verhaal, met als kanttekening dat ik bij geen enkele griepepidemie zoveel mensen heb gekend die op de IC zijn terecht gekomen, zijn overleden, of na een jaar nog ernstige klachten hebben (long Covid). De stapels dooskisten in Italie staan in mijn geheugen gegrift. Censuur vind ik schokkend. Ik heb het Algemeen Dagblad gevraagd om er een onderzoeksjournalist op te zetten, en het RIVM een video van een arts met een tegengeluid gemaild met de vraag, hier serieus naar te kijken, omdat ik mezelf daar niet deskundig voor voel. Nul reactie. Tegengeluiden maken mensen onzeker, maar kritische kanttekeningen negeren wekken wantrouwen en maakt mensen cynisch en opstandig, waardoor zij zich ongenuanceerd tegen alle maatregelen keren. Niet handig dus. Ik ga niet mee in het doemdenken van een alles controlerende overheid. We wonen niet in China. Maar opletten en zelf nadenken en dingen uitzoeken is heel verstandig. Dank voor al jouw bijdragen om mensen op te heffen!

Ingrid
Door

Ingrid

op 22 Sep 2021

Dank, Henk voor je heldere tekst. Het zijn de vragen die ik mijzelf ook afvraag. Ik ken jou als een zeer integere man (Lezingen bij de VIV die je gegeven hebt) en ben blij dat je deze blog deelt op de manier waarop je dat doet. Let love rule!

Agnes
Door

Agnes

op 22 Sep 2021

Klaar , duidelijk Henk ,en zo waar ! Ik wil het delen met velen , maar ga het niet doen . Ik heb al veel gedeeld , maar wie niet horen Wil of Kan .... dan lukt het toch niet . Mijn intieme groep volgt dit al lang , wij zitten op dezelfde lijn , en we doen dezelfde vaststellingen . Kijkende naar de wereld konden we het al jàren zien aankomen , en astrologisch wéten we dat het zàl gebeuren . De anderen ZIJN al veranderd, minder aanspreekbaar, soms wat ' dwazer' . Uit ANGST houden ze zich aan hun waarheid en waan , die niet zo 'rauw' overkomt ... en hun on-geloof . Voor mijzelf vind ik het' hard' om het nog eens duidelijk te maken , nu het te laat is ..... en als je het omfloerst doet , dan missen ze de link .De paniek zàl pijn doen , vroeg of laat .

Hetty
Door

Hetty

op 22 Sep 2021

Dank je wel Henk voor de heldere uiteenzetting van deze hele bizarre tijd! Ik begrijp er idd ook helemaal niets van? Maar oh wee als je een kritische vraag stelt! Ik hoop van harte dat deze angst snel verdwijnt en de mensen toch hun gezonde verstand zullen gaan gebruiken. Dan heeft dit hele plan geen kans van slagen, wij zijn met heel veel meer uiteindelijk! Laten we vooral in onze kracht blijven staan en ons licht laten schijnen op dit duister! Fijne dag.

Merie
Door

Merie

op 22 Sep 2021

Dank voor je schrijven! Het is een riem onder het hart!

Wijmie
Door

Wijmie

op 22 Sep 2021

Dank je wel, Henk. Dit mooie stuk en vooral het nogmaals lezen (ja, herhaling werkt echt) van hoe het zover heeft kunnen komen heeft mij doen inzien dat ik op het punt stond wederom, maar dit keer dus gewoon met open ogen, in de praatjes-en controlefuik te zwemmen en in de netten verstrikt te raken. Ik stuur bij en zwem er omheen. Nogmaals mijn hartelijke dank!

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 22 Sep 2021

Gelukkig!

ronny
Door

ronny

op 22 Sep 2021

het is vooral belangrijk om je zelf te blijven,te voelen en wat jouw waarheid is. ik wordt binnenkort 60jaar en als klein jongen had ik alles snel door, de leugens die verspreid worden-angst creéeren..op deze manier hebben ze macht over ons. begrijp wel dat zei geen enkel macht hebben 'zolang de massa dit voed-onwetend is' hebben zij macht over jullie. niets gebeurd zomaar ,grote veranderingen zijn op komst en dit is niet meer tegen te houden en dat voelen zei ook dat ze de controle-macht aan het verliezen zijn..uiteindelijk zal licht en liefde overblijven. alles is goed zoals het is

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 22 Sep 2021

Ik voel je doorleving Ronny, dank

Riky van Hal
Door

Riky van Hal

op 22 Sep 2021

Ik ben hier heel zeker van. CIW zegt dit ook.

margot
Door

margot

op 22 Sep 2021

Dag Henk, Wat me het meest frappeert is de rust waarmee je deze helemaal verziekte toestand beschrijvend blootlegt. Ik heb daar grote bewondering voor. Mijn kokende hart kan dan even in jouw luwte adem vinden . Maar hoe ik het verder nog (wil) uithouden weet ik niet. Met alle respect , veel dank voor je blijvende inzet.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 22 Sep 2021

Ik ben echt ook niet altijd rustig :-))

Myou
Door

Myou

op 22 Sep 2021

Hallo Henk, misschien dit stuk doorsturen naar het artsen collectief? Zij maken zich al heel lang hard voor onze vrijheid. Ben je daar al bij aangesloten?

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 22 Sep 2021

Ja moedige groep mensen! Zij zijn heel goed op de hoogte van deze zaken en hebben er zelf voortdurend mee te maken. Knap hoe ze hun weg vrijhouden in het belang van hun clienten.

Jane
Door

Jane

op 22 Sep 2021

Goedendag dappere Henk, Veel respect voor je grote inzet! Dat we op 'koers' kunnen blijven. Hoeveel onrust /geweld en slachtoffers er ook gevallen zijn en nog zullen vallen, het 'hart' verlangt/ wenst/ gaat altijd weer terug naar balans/ vrede

Engelien Mulder
Door

Engelien Mulder

op 22 Sep 2021

dank je jane...mooi

Lidi
Door

Lidi

op 22 Sep 2021

Dank voor jouw artikel Henk! Hier gaat een oprechte bezorgdheid EN een enorme Liefde voor het leven van uit. Helaas wordt er zo veel gecensureerd van ons weggehouden want de huidige lijn moet doorgetrokken worden. Kritische en weldenkende geluiden worden in de kiem gesmoord. Controle, macht en geld, daar lijkt het over te gaan. Vaccineren spekt de pot van Big Pharma en meer mensen flink. Mijn devies is : goed voor mijzelf zorgen, op de hoogte blijven/bewust zijn van wat er werkelijk speelt en vooral heel veel Liefde en Genieten in dit huidige moment. Heel veel kracht. Moed en Vertrouwen aan allen. (-;

Engelien Mulder
Door

Engelien Mulder

op 22 Sep 2021

mooi lidi, dank je

Mieke de Bock
Door

Mieke de Bock

op 22 Sep 2021

Dank Henk voor het delen van je bezorgdheid. Omdat het lezen ervan mijn trilling verlaagt stimuleer je me daar ogenblikkelijk op in te grijpen met mijn intentie voor de dag. Op keuzevrijbijmij.nl kan je je opgeven als iedereen in jouw bedrijf welkom is.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 22 Sep 2021

Ja bijzonder initiatief. Dank voor het benoemen ervan.

Veerle
Door

Veerle

op 26 Nov 2021

Keuzevrijbijmij opgezocht, prachtig initiatief! Maakt me blij :-)

Hanny Schouten
Door

Hanny Schouten

op 22 Sep 2021

Dankjewel Henk voor jouw inzet en pogingen om alles wat er gebeurt zo helder mogelijk bloot te leggen . In jouw positie en via jouw kanalen, bereik je in elk geval vele mensen die je dan weer aan het denken zet. Omdat alles zo overdonderend en dwangmatig binnensluipt, blijft het nodig om alert te zijn en te blijven. Jouw artikelen helpen zeker om wakker te blijven en eventueel nog wakker te worden. Voor mijzelf heeft deze druk en dwang ervoor gezorgd dat ik meer en meer aandacht heb voor mijn zelfzorg, zowel op het fysieke, emotionele, energetische als etherische vlak. Mijn verbinding met de natuur, het universum is intenser dan ooit en wetende dat mijn ziel ervoor heeft gekozen om nu hier deel van uit te maken geeft mij rust en vertrouwen. Dankjewel voor jouw inzet en al jouw steun, met liefde en licht.

Minne
Door

Minne

op 22 Sep 2021

Dankjewel Henk, voor deze goede samenvatting der feiten en voor de moed waarmee je je (wijde) omgeving blijft informeren. Wij hebben mensen zoals jij nodig, niet alleen om alert te blijven, maar ook om gestimuleerd en geïnspireerd te worden. Waarschijnlijk ken je La Quinta Columna? Een onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde en kritische vrijdenkerssite met veel details, wiens visie geheel aansluit op de jouwe.

Jet
Door

Jet

op 22 Sep 2021

Heel fijn, verhelderend, steunend en bemoedigend hoe je deze verontrustende tijd beschrijft Henk. Een absolute reminder om te verzachten en mijn hart erbij te houden. Heel veel dank en diepe buiging voor alles wat je doet!

Joop de Jong
Door

Joop de Jong

op 22 Sep 2021

Beste Henk, In feite geef je zelf al veel antwoorden en weet je volgens mij net als ik, dat de huidige mensheid zodanig verwend en gepamperd is, dat men vaak niet verder denkt dan het eigen spreekwoordelijke straatje. Onze zogenaamde vrije wil is een ego gedrocht geworden. Er zijn er kennelijk maar weinig op deze planeet die denken, laten we maar de komende generaties even stoppen met onszelf voortplanten. Kennelijk is de persoonlijke wens sterker dan nadenken over de gevolgen voor het nieuwe leven dat men neerzet op deze planeet. We stevenen hard naar een wereldpopulatie van ruim tien miljard binnen de komende tien jaar. Dat brengt meer voedselproblematiek, schoon water problematiek en toenemende vervuiling van de planeet met zich mee onder andere. En dan noem ik er nog maar drie. De mens denkt er heel makkelijk over om dergelijke problemen maar neer te leggen bij regeringen. Die lossen het wel op. En die regeringen hebben nu de koppen bij elkaar gestoken om deze problematiek voor eens en voor altijd drastisch op te lossen. Ik schrijf dit als verklaring Henk, als antwoord op jouw vraag. Ik ben het er zeker niet mee eens en vecht eveneens voor mijn vrijheid en weiger in het narratief van de overheid mee te gaan. Trieste is dat wij allen ons dit allemaal zelf aan doen. Er zijn in toenemende mate in het verleden signalen uitgerold over de wereld waarin we hadden kunnen zien dat men van plan was deze agenda nu uit te rollen. Maar de mens gaat door op zijn eigen ego pad en het zijn voor het merendeel mensen geworden die hun menselijkheid kwijt zijn. Die als robots leven en zichzelf gewetenloos in slaap sussen bij trash TV. Steeds als ik mijn visie deel, word ik weggezet als complot denker. Maar ik denk niet dat het een complot is, het bewijs is er, het is een complot van de zogenaamde elitair denkende macht. Zij zitten in diverse schimmige clubs en commissies en houden events waarin men nadenkt over hoe deze wild groeiende mensenmassa te controleren en te decimeren valt. In Georgia staat een raadselachtig monument, The Georgia Guidestones, met daarop een aantal geboden voor de gehele mensheid na een wereldwijde catastrofe. Dit bericht staat er in acht talen. Een van die geboden is: houd de wereldpopulatie op 500.000.000. !!! Dat is dus nog niet eens 1 miljard... Ik denk dat dit genoeg zegt over het plan wat nu wordt uitgerold onder leiding van Klaus Schwab. We mogen aannemen dat opnieuw een Duitser, de wereldleiders heeft overgehaald mee te doen aan dit keer een mondiale genocide. En het erge is dat volgers van de overheid, nu deelnemen aan agressie en uitsluiting van mensen die de overheid niet volgen. Ze vinden het allemaal rechtvaardig en namen en shamen de demonstranten en vrijheidstrijders. Marshall Rosenberg schreef het al in zijn boek Geweldloze Communicatie. De mensheid gaat niet ten onder aan zijn eigen agressie of geweld, maar veel eerder door het laffe wegkijken en klakkeloos volgen van wat er van je wordt gevraagd door iets wat ze erkennen als hogere macht. Stanley Milgram heeft al aangetoond hoe ver de mens daarin kan gaan. Er is maar een redding. Blijf in liefde naar elkaar, want in feite blijf je daarmee in liefde naar jezelf. Inzien dat jij, ik ben. En ik, jij bent. En dat dit dus zo is voor alle mensen die je dagelijks om je heen ziet. We vormen onze eigen wereld. Het zijn allemaal aspecten van onszelf. Eenheid in verscheidenheid. Je zei het zelf al ooit in een filmpje en zo is het. We zijn allemaal niet meer dan een hoeveelheid elektronen, fotonen. We manifesteren ons in ons eigen 'Zijn'. WE zien dus een schijnwerkelijkheid. Alles ontdoen van de mantel van illusie, maakt dat je kunt waarnemen dat er in feite niets is, alleen puur nonduaal ZIJN. Zonder invulling van concepten en vormen. In liefde blijven en alle vormen van jezelf waarnemen zonder oordeel is wat we zouden kunnen bewerkstelligen. Liefde, vrede, licht.

Joke Mets
Door

Joke Mets

op 22 Sep 2021

Alweer prachtig verwoord Joop. En moet ik er om huilen, wat we elkaar aandoen, waar zijn we in hemelsnaam mee bezig. Het doet me pijn om machteloos toe te zien hoe dierbaren onbewust in de fuik hollen. Het valt zo moeilijk uit te leggen als je het niet voelt of inziet. Niet alleen de laatste twee jaar, maar al veel langer is dit aan de gang. Ook hoe kundige en doorgewinterde doorstuderende goede compassievolle intergrale artsen langzamerhand weggezet worden als kwakzalvers is zo respectloos. Het leven, de natuur, waaronder ook, en juist, ons menselijk lichaam zit zo ingenieus in elkaar, dat ik me afvraag waar veel wetenschappers de arrogantie vandaan halen om te denken dat ze die zaken zover onder controle kunnen krijgen. Ja, ik moet er om huilen. Misschien niet trilling verhogend Henk, maar soms kan ik mijn ogen niet sluiten en denken dat alles zomaar goed komt.

fleur cregten
Door

fleur cregten

op 22 Sep 2021

Heel mooi, helder en genuanceerd artikel Henk. Hartelijk dank. Fleur Cregten

Mia Snijders
Door

Mia Snijders

op 22 Sep 2021

Weer dankjewel Henk voor jouw heldere samenvatting en moed, hopelijk draagt het bij tot meer bewustzijn en vrede in de verdeelde wereld. Heb eigenlijk te doen met de al gevaccineerde groep mensen en hun naïeve goedgelovigheid . Sterk en bij jezelf blijven is nu nodig ! Ik zou jouw samenvatting wel willen delen en dan zien wat er gebeurt, de mond houden helpt niet meer.

Lammie
Door

Lammie

op 22 Sep 2021

Hartelijke bedankt voor dit artikel. Het is zo vreemd dat zoveel mensen als makke schaapjes achter de overheid aanlopen. Terwijl we toch allemaal geleerd hebben om zélf na te denken en niet maar klakkeloos te doen wat van hoger hand wordt opgelegd. Het is ook zo verschrikkelijk wrang dat er heel veel kinderen voor hun leven beschadigd zijn door een wijdverspreid kinderpornonet en daar zogenaamd niks aan gedaan kan worden. En inderdaad elk "kritisch" bericht heel snel van de media verwijderd wordt. Ik heb het zelf ook ervaren. Het is ook lastig dat je binnen je eigen familie- en vriendenkring soms ruzie krijgt, omdat je een andere mening hebt en dat je als ongevaccineerde als gevaar voor de volksgezondheid wordt beschouwd. Beste Henk, ga vooral door, want ik geloof een (ex)arts meer dan een journalist of presentator, die denken overal verstand van te hebben.

José Legierse
Door

José Legierse

op 22 Sep 2021

Dank Henk voor (wederom) duidelijk verwoorden van de huidige tijd/situatie. Waar ik me enorm over verbaas, is hoeveel mensen in mijn directe omgeving die ik dacht redelijk goed te kennen, in deze situatie zonder aarzeling mee zijn gegaan in de 'behandelingen', in 'goed vertrouwen' dat de overheid wel goed voor ons zal zorgen. Zelfs mijn eigen zoon, toch een jonge vent met een bijzonder goed stel hersens, wordt een beetje boos als ik er met hem over in discussie wil gaan. Ieder mag en moet natuurlijk het eigen gevoel volgen, maar ik had toch meer mensen bedacht met dezelfde terughoudendheid en argwaan als ik zelf al een tijd heb. Ik hoef, ook nu nog, geen seconde na te denken of ik niet alsnog voor 'behandeling' zou gaan kiezen, nu onze bewegings- en keuzevrijheid steeds meer onder druk komt te staan. Binnenkort vindt een concert plaats, waar ik al een jaar geleden kaartjes voor had, het is al 2x uitgesteld. Ik zou er heen samen met lieve familieleden. Op mijzelf na zijn allen 'behandeld'. Ik ga niet. Ook, en zeker, niet met een toegangstest. Ik weiger erin mee te gaan. De vergelijking met de laatste grote oorlog vind ik ook steeds treffender. Laatst vroeg ik me nog af hoe lang het duurt voor ik een teken op mijn kleding moet gaan dragen.... Let wel, ik ben positief ingesteld, en ben me er bewust van dat er grote veranderingen op komst zijn. Ik probeer mijn trilling hoog te houden, door vooral het lezen van de mainstream media te beperken en lezen en volgen van berichten zoals deze van jou ook af te wisselen met mooie berichten en boeken zoals die van Christina von Dreien. Keep up the good work!

Alice v Middendorp
Door

Alice v Middendorp

op 22 Sep 2021

Prachtig en duidelijk verwoord Ja, het zal een heftige tijd worden.... Maar we geven niet op, hopen dat de mensen wakker worden en houden moed! Veel dank!

Rob Jacobs
Door

Rob Jacobs

op 22 Sep 2021

Helemaal zoals ik het voel, durf het vaak niet tegen anderen te zeggen want dan ben je een wappie. Maar ik geloof in mijn gevoel en zie nu dat ik niet de enige ben. Bedankt Henk.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 22 Sep 2021

Als ik zie hoe in snel tempo ongeveer alles wat complotdenkers beweerden nu voor onze ogen echt aan het worden is, kun je ze volgens mij beter helderzienden noemen, dan complotdenkers. Twee jaar geleden werd iemand die het had over een aankomende controle-maatschappij en het gebruik van QR-codes een wappie of complotdenker genoemd. Dat zou nooit gebeuren! Nu is het een feit.

carine
Door

carine

op 22 Sep 2021

Dank je wel lieve Henk , ik ben het helemaal met jou eens. Zo prachtig en liefdevol geschreven. Ik voel me helemaal gesterkt.

Willie
Door

Willie

op 22 Sep 2021

Hallo Henk, ik lees je artikelen altijd met veel interesse. Ik laat mij niet 'behandelen; zoals jij het omschrijft. De druk van de omgeving wordt wel steeds groter maar daar wil ik niet in meegaan. Ik volg mijn eigen gevoel en weiger om mij onder druk te laten zetten. Daarom is het wel fijn om af en toe dezelfde mening van iemand anders te lezen waardoor ik mij gesteund voel. Er ontstaat nu een twee splitsing in de wereld die voor niemand goed is. Het meest lastige vind ik mijn directe omgeving. Mijn partner heeft zich wel laten "behandelen" en mijn ene zoon wel en de andere niet. Gelukkig leid dit (nog niet tenminste) tot problemen of een afstand binnen onze relatie, maar ik weet niet of dit in de toekomst ook zo blijft.

Elise Cortlever
Door

Elise Cortlever

op 22 Sep 2021

Willie ik heb precies dezelfde samenstelling in ons gezin, mijn man en een zoon ze zijn gevaccineerd en ik en de andere niet!

Luísa
Door

Luísa

op 22 Sep 2021

Helemaal mee eens Henk, wat goed dat je het zo mooi op een rijtje zet. Onbegrijpelijk, inderdaad wel begrijpelijk vanuit het WEF gezien. Wat een psychologisch spel, de fases die je beschrijft zijn helder. Zo werkt het. En bijna iedereen tuint erin..... DANK JE!

Elise Cortlever
Door

Elise Cortlever

op 22 Sep 2021

Henk dankjewel! Ik volg je al een hele tijd, ik ben het met je eens. Ik kom veel weerstand tegen. Ben niet gevaccineerd en heb geen zin in de testen van de overheid. Ik ben op vrijdag schilderen en kan nu alleen nog gaan als ik een testbewijs heb. 2 lessen ben ik geweigerd de zelftest telt niet. Ik denk dat ik me tijdelijk uitschrijf. Vindt het moeilijk het is een leuke groep! Het vertrouwen ontbreekt heb ik ze gemeld.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 22 Sep 2021

Ja Elise, het zo nu en dan (heel) onprettig hoe het ons leven inperkt. Goed dat je trouw bent aan je innerlijk gevoel.

Riky van Hal
Door

Riky van Hal

op 22 Sep 2021

Henk, dit is helemaal waar. Dank je wel. Ik kopieer het zet het op facebook. We zullen zien of het verwijderd wordt. Maar wie het leest, de moeite hiervoor neemt kan zelf zien.

Mirjam de Kluijver
Door

Mirjam de Kluijver

op 22 Sep 2021

Wat een goed artikel en een helder overzicht van wat er gaande is (wat al enkele decennia in werking is gezet). Ik behoor ook tot die elite groep :-) met een ontwaakt bewustzijn en mijn nieuwe vrienden behoren daar ook toe. Want dat is wat ik doe: nieuwe vrienden maken en mijn/onze leefomgeving herscheppen!

Anny Lelie
Door

Anny Lelie

op 22 Sep 2021

Dank je zeer hartelijk voor de zeer heldere gefundeerde , ook zorgwekkende beschrijving. Ik stuur dit door naar mijn geliefde omgeving. Heel veel kracht voor het werk dat je getrouw verder zet. Dank dank dank

Rina
Door

Rina

op 22 Sep 2021

Beste Mensen Wat zou ik graag een ieder een dagje meegenomen hebben afgelopen anderhalf jaar om te laten zien dat Covid niet zomaar een griep is. Na bijna 40 jaar ervaring als IC verpleegkundige heb ik de overtuiging dat het ondergaan van ernstig long covid wat een IC opname met minstens 2 of 3 weken kunstmatige beademing, onvermijdelijk maakt , niet zomaar een griepje is. Uit ervaring kan ik zeggen dat elk jaar wel enkele patiënten met griep (influenza) op de IC komen met soms wel eens een jaar met meerdere gevallen. Ik heb echter nog nooit meegemaakt dat een compleet ziekenhuis inclusief de IC vol lag met één zelfde ziektebeeld!! In 3 weken tijd 85 patiënten alleen al op onze IC ( klein regionaal ziekenhuis) Bijna allemaal uitgeplaatst naar andere ziekenhuizen omdat we niet meer dan 12 patiënten een bed met de nodige apparatuur konden bieden. Al een verdubbeling van onze normale capaciteit. Hiermee wil ik duidelijk maken dat de ontkenning en het bagataliseren me erg verdrietig maakt. Ik wil ook weer mijn gewone werk kunnen doen in ‘ vrijheid’. De hele zomer liggen er continu enkele covid patiënten op de IC. (Allen niet gevaccineerd.) Ik heb ook langdurig ontkend en me niet laten vaccineren. Ondanks de ellende die ik dagelijks zag. Ben niet gedwongen maar was een weloverwogen keus om het toch te doen. De keus of iemand zich niet of wel laat vaccineren respecteer ik. Waarbij ik vraag aan een ieder dit ook te doen en niet te veroordelen. De overheid heeft inderdaad niet altijd de beste beslissingen genomen maar probeer me ook te verplaatsen in deze moeilijke taak en ik denk dat er maar weinig mensen in hun schoenen willen staan. Dus respecteer ook de regels. Toegang met diverse keuzes maakt de vrijheid wel iets beperkter maar niet volledig beperkt. We hebben allemaal een keus. En als we elkaars keus respecteren ziet de wereld en vooral ons hart er heel anders uit. Met veel liefde en respect voor de medemens.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 22 Sep 2021

Dank Rina, voor je reactie. Ik voel je hart. Het is ook mijn wens: dat elkaars vrije keuze respecteren.

Marianne
Door

Marianne

op 22 Sep 2021

Dank je wel voor je waarheidsgetrouwe weergave van de huidige tijd. Veel eerlijk nieuws krijgen we helaas niet via de politiek, de krant, TV of radio. Mensen zijn daarom eenzijdig geïnformeerd. Een overvloed aan informatie van de andere kant krijg je o.a. via sites als Frontnieuws.com en Xandernieuws.net. Vandaar kom je ook op buitenlandse sites terecht zoals forbiddenknowledgetv.net. Deze sites laten andere wetenschappers aan het woord die je anders nooit hoort. Pas als je weet wat echt waar is kun je de juiste beslissingen nemen.

Letta van der Vis
Door

Letta van der Vis

op 22 Sep 2021

Dag Henk. Ik heb het artikel nog niet helemaal kunnen verifiëren en lezen, toch een korte reactie. Het artikel van de wetenschappers van Nyenrode University blijkt gemaakt te zijn in juni 2020. Ik heb jarenlang gewerkt op de afdeling Sterfte van het CBS, doodsoorzakenstatistiek. Deze cijfers zijn betrouwbaar, echter niet direct verwerkt. Daar zit wat tijd tussen. Dus zelfs in juni 2020 nog niet volledig. Dat is punt 1. Punt 2. We zijn nu al meer dan een jaar verder. Graag update over de oversterfte. Punt 3. Het artikel is mede geschreven door Bob de Wit. Hij heeft een verhoor gekregen, extra-parlementaire onderzoek naar zijn uitlatingen. En nee, ik zie nergens wat daar uit kwam. Punt 4. Artikel is niet geschreven door een arts, viroloog, epidemioloog. Later bleek dat De Wit ook behoorlijk betaald krijgt, nee niet van de farmaceut. Punt 5. We hebben te leren van elkaar, graag en dat moet en dat vereist respect, liefde en verbinding, maar we kunnen niet zonder de twijfelende, zoekende, wetenschap.

Ruth Polak
Door

Ruth Polak

op 22 Sep 2021

Dank je wel Henk,voor je heldere verhaal, Hartelijke groet

Lutgard
Door

Lutgard

op 22 Sep 2021

Henk, Wat een prachtig en puur artikel heb jij geschreven. Dit mochten er meer ondernemen !!! Bedankt !!!

Janny van der Horst
Door

Janny van der Horst

op 22 Sep 2021

Geweldig Henk dat je het zo goed verwoord en dat met ons deelt,waardevol. Alles wat er gaande is heeft een diepere betekenis. Ik hoop dat wij als mensheid dat snel oppakken en ons daarvan bewust worden en de voeten goed geaard op de grond zetten en durven doen wat nodig is om vanuit ons hart te leven.

Janny Meerstadt
Door

Janny Meerstadt

op 22 Sep 2021

Henk, ik ben het helemaal eens met wat je schrijft. Helaas hebben twee van mijn kinderen en hun partners zich laten inenten en ik ben bang dat de kinderen binnenkort ook aan de beurt zijn. De kleine jongen, van 1 jaar werd bij de huisarts al "gedwongen" om een test te nemen, om te zien of ie het virus had!! Ik word verlamd door wat er gaande is. Ik ben nu 73, en een paar weken geleden hebben twee van mijn leeftijdsgenoten zich van het leven benomen. Heb ik nu al die jaren m'n best gedaan om gezond te leven, de kinderen alles te geven wat ze zich kunnen wensen, om dat allemaal te zien kapot gaan door dit regime?Het lijkt er wel op. Helaas kan ik er met de kinderen niet over praten want ze nemen niets van me aan....allemaal "academici" , dus braaf geindoctrineerde mensen, zo zie ik het. En vooral: het zal allemaal wel meevallen.....niet dus....wat ik vooral probeer te doen is , hen niet te veroordelen, van hen te houden, verder kan ik niets verzinnen. En, er over praten met wie ik ken. En tot mijn verbazing zijn heel veel van mijn kennissen zich net zo bewust als jij en ik.....Bijna zou ik weer gaan bidden....

cokkiekesseler@icloud.com
Door

cokkiekesseler@icloud.com

op 22 Sep 2021

Dag Janny je staat er bijna net zo voor als ik 83, een kind dat weer naar vriend luistert En 3 kleindochters die ook meedoen, een weet ik zeker ,is geprikt ik durf er niet verder Naar te vragen, vanaf begin 2020 ben ik ze aan ‘t waarschuwen, dingen sturen, Worden niet bekeken. Ga maar bidden doe ik wel al heel lang en bijbel lezen daar vind je wat God met deze wereld doet , toelaat het bederfelijke van regeringen die steeds meer geld willen ,ze dienen de god van nog meer geld. Misschien is dit het Einde van de wereld Apocalyps, lees Openbaring : 16-18 en nog veel meer.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 22 Sep 2021

Je verhaal raakt me Janny!

Nynke
Door

Nynke

op 22 Sep 2021

Wat een geweldig stuk. Zo helder. Soms wil ik het uitleggen (als iemand er om vraagt) waarom ik me niet heb laten vaccineren. Maar wat zeg ik en hoe? Het zijn zo veel van met elkaar samenhangende factoren. Dank je voor het schrijven en publiceren. Dank voor wat je doet!

Aartje
Door

Aartje

op 22 Sep 2021

Enorm bedankt voor het uitmuntende artikel. Dat sterkt me weer in mijn eigen opvattingen. Mijn man is wel 'behandeld' (mooi woord!) en ik wil er niet aan. Hij is wetenschapper, en alleen die hebben verstand van zaken. Hij vindt mij maar een domkop, die zich niet zo moet opwinden. Dagelijks min of meer onenigheid.

Hans Witteveen
Door

Hans Witteveen

op 22 Sep 2021

Hoi Henk, Heb die strategie ook duidelijk gezien. We worden op een moeilijk te ontkomen spoor gezet, versterkt door het appèl op de zorg voor de medemens. Heb jij je desondanks niet laten inenten? Ik wel omdat de kwaal me als 70-jarige erger leek dan het middel, op afzienbare termijn. Blijf publiceren, Henk!

Eve
Door

Eve

op 22 Sep 2021

Hoihoi Henk,Wat een verhelderend artikel en wat ben ik blij dit te lezen. Het heeft nooit goed gevoeld voor mij. Hoe kunnen we deze informatie als tegengif verspreiden. Mensen moeten zich meer bewust worden van de leugens en het gedraai van het RIVM en onze politici. Nostradamous voorspelde dat de kentering ten goede pas in 2024 mag worden verwacht maar nu is het al van belang het tij te keren. Niet alleen moet de klimaatcrisis worden aangepakt ook de op macht beluste snode plannen van hen die ons zogenaamd vertegenwoordigen moeten hard worden aangepakt. Dit is een wake up call!! Ik heb jouw mail, via mijn mail, al flink uitgezet!!Blijf ons op de hoogte houden!!!

Magda
Door

Magda

op 22 Sep 2021

Wat ben ik dankbaar Henk dat iemand zoals u klaarheid brengt voor velen..in een heel eerlijke en open mind, begrijpelijk in taal, aanmoedigend om zelf onze waarheid hierin te vinden...heel knap! Heel erg dankbaar Henk

H.R.
Door

H.R.

op 22 Sep 2021

Henk: ik bewonder jouw moed en kan je hele stuk alleen maar voor 100% onderschrijven. Ik ben een beetje jaloers op je dat je erin slaagt om alles zo feitelijk op een rijtje te zetten en daar niet emotioneel bij te worden, wat mij meestal wel gebeurt. Ze hebben mij als ervaren CAM-arts het zwijgen opgelegd, dus ik durf voorlopig niet meer zichtbaar te zijn. Ik wacht op de grote, openlijke ommekeer waar jij mogelijk (hopelijk) op deze manier een prachtige voorzet voor geeft. Ik ben je diep dankbaar.

Maria
Door

Maria

op 22 Sep 2021

De getallen en de artikelen ken ik niet. Wat me wél opgevallen is gedurende de coronatijd, is dat er in mijn omgeving vrijwel geen ernstig zieke mensen waren. De twee die ernstig ziek waren hielden lang klachten. In 2021 was een kennis korte tijd ziek en kon na 2 weken weer aan het werk in de zorg. een collega van haar stierf. Mij is bekend dat men een virus of een bacterie bij zich kan hebben zonder dat er klachten zijn. Dat maakt dat ik heel benieuwd ben hoe het in de komende tijd zal gaan, nu zoveel mensen weer bij elkaar mogen zijn.Jarenlang heb ik de griepprik gekregen. In die tijd was ik heel vaak ziek, grieperig en met longklachten. Sinds ik geen griepprik meer haal ben ik vrijwel niet meer grieperig geweest. Ik heb meegemaakt dat oude mensen, die de griepprik met klem aangeraden kregen en toen voor het eerst een griepprik kregen, vrijwel het hele seizoen griepklachten kregen. In de jaren zonder die griepprik waren ze vrijwel nooit ziek geweest.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 27 Sep 2021

Goede observaties wat mij betreft, ik heb vergelijkbare ervaringen

Bert Carpay
Door

Bert Carpay

op 22 Sep 2021

Henk, wat je schrijft is helemaal in lijn met informatie die mij via andere kanalen bereiken. Des te meer 'echte' informatie (lees: informatie die recht doet aan wat er werkelijk gebeurd) die wordt gedeeld op de verschillende media op internet is van groot belang. Dank daarom voor de moed die je toont. Niet polariserend en zeer informatief vind ik de serie met interviews van wetenschappers op www.tegenwind.tv, die ook via BLCKBX.TV is te zien.

René Stevens
Door

René Stevens

op 22 Sep 2021

Hi Henk, thanks for being a beacon of positive light in these times of huge transformation! Indeed inform yourself and be the change you want to see.Cheers, René

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 22 Sep 2021

Cheers René, zo goed van je te horen!

elizabeth
Door

elizabeth

op 22 Sep 2021

Prachtig Henk ik sluit me aan en weet dat het verspreiden van licht liefde en vertrouwen mijzelf en de wereld om mij heen helpt...

Karin Willems
Door

Karin Willems

op 22 Sep 2021

Als we met zijn allen positief blijven dan zullen er genoeg mensen deze zware bevalling doorstaan. De zwangerschap zal nog wat duren. Liefs Karin.

Rita Haesevoets
Door

Rita Haesevoets

op 22 Sep 2021

Uit verschillende andere bronnen hoor ik hetzelfde weerklinken. Telkens gecombineerd met censuur en zwartmakerij. Ik word er toch erg moe van, maar probeer vertrouwen te bewaren en mij op te trekken aan "Uiteindelijk komt alles goed".

Ludy
Door

Ludy

op 22 Sep 2021

Henk, wat fijn, moedig en krachtig dat je deze informatie zo doorgeeft! Dat je daar reacties op krijgt, waar ieder het zijne kan toevoegen aan de eigen puzzel. Het is onthullend, bijna onvoorstelbaar wat je meldt!Gelukkig lees ik hier veel reacties van herkenning. En reacties met aanvullende informatie Zelf las ik dat er in Bunnik op 7 september j.l. een inhaal conferentie vanuit Voedingsgeneeskunde (tijdschrift) was. Met weer verdere positieve ontwikkelingen van geneeskunde. De passie van functional medecin artsen uit de VS , na een zelf ervaren crisis, zoektocht en keuze voor Voedingsgeneeskunde en heling van eigen auto immuunziekte, is ontroerend om te volgen via summits, op internet! En inderdaad censorship!Dankzij Henk en zijn Handboek Kanker heb ik een in wezen prachtige inspirerende levensweg kunnen volgen.! En ervaar een steeds groter wordende geïnspireerde, liefdevolle ‘familie ‘aanwezig , bereikbaar en aanspreekbaar, dagelijks!Een Uitbundige viering van de ontwikkeling, dat diabetes 2 teruggebracht kan worden tot geen diabetes meer hebben, binnen 3 maanden heb ik gemist in Nederland. Wel gevolgd via internet, docu’s uit VS en Engeland. Dat brengt heel wat geluk aan patiënten en artsen met zich mee en biedt ruimte in ziekenhuizen en zorg! Uitstekend, positief nieuws nog voor de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer, vandaag en morgen!Er worden patiënten geworven voor deelname, via universitaire ziekenhuizen, via een tussenpersoon , i.s.m. zorgverzekeraar, inzet coach en bewegenaktiviteit. Ook de afgestudeerde, die geen werkplek vindt, zoals Ben, oogst veel lof van diabetici, doet wonderen!Henk, fantastische inzet van jou, mag ik al 6 jaar ervaren! Wat een verrijking van mijn leven! Dank je wel! Fijn dat je zoveel mensen kan bereiken en positief inspireren! Ook in zo’n Grimmig Sprookje nu.

Miek Schueler
Door

Miek Schueler

op 22 Sep 2021

Het voelt voor mij als een hart onder de riem gestoken, dankjewel Henk!

Helene
Door

Helene

op 22 Sep 2021

Dank je. Begrijpelijk dat je van li afgaat. Hoop echter dat jouw boodschap wel mensen blijft bereiken die het zouden moeten horen.

Isolde Pâques
Door

Isolde Pâques

op 30 Sep 2021

Mooi artikel Henk, Vanaf de allereerste berichten over C wist ik: dit klopt niet. Wat mij opvalt is dat vooral 'intelligentw' mensen om mij heen niet zien wat er aan de hand is. Ik heb twee zeer slimme. volwassen kinderen, universitair geschoold, maar tegen beter weten in de prik genomen. Alles wat ik heb aangedragen, ik ben holistisch massagetherapeut, werd met 'wetenschap' tegen gesproken. De komende maanden gaan we nare dingen meemaken en gaan veel mensen ziek worden. Ik hoop dat het contact met mijn kinderen dit niet gaan veranderen. Ze worden aan alle kanten onder druk gezet door de media. Het is een angstige tijd maar voel ook een energie in de lucht die het tij gaat doen keren. Ik heb vertrouwen.

Mariska
Door

Mariska

op 30 Sep 2021

Ha Henk, Ik had eerder al gevraagd naar de referenties van de artikelen waar je de blog op baseert. Ik wil je blog graag delen, maar dan wil ik wel weten waar ik over praat en niet zomaar napraten. Kun je me de referenties sturen per mail?

Leo van der Hoeven
Door

Leo van der Hoeven

op 03 Oct 2021

Ha Henk, glashelder verwoord man. Ik voel me net Epke Zonderland slingerend van de lage legger naar de hoge legger, in andere termen van angsten die in mij worden aangeraakt naar de liefde in mijn hart. Bij Epke gaat dit meestal met vaste en zelfverzekerde grip na heel veel oefening natuurlijk. Ik doe mee met je cursus Verhoog je Trilling omdat ik geloof dat dit DE manier is om meer angsten in mezelf te transformeren naar het licht en mijn innerlijke krachten en kwaliteiten te laten stralen. Dank je wel Henk voor deze mogelijkheid

Elisabeth de Bruijn
Door

Elisabeth de Bruijn

op 06 Oct 2021

Dank je wel Henk voor dit heldere artikel. Hoe pijnlijk ook, dit is kennelijk waar we in zitten. Voor mij is ook helder dat de verbinding met ons wijze hart nodig is, om letterlijk te voélen dat de huidige maatregelen weinig tot niets met gezondheid te maken hebben. Maar met angst. En dat deze onze vrijheid, levensvreugde en samenzijn drastisch beperken. Heel fijn dat je het zo scherp ziet en verwoordt, grote dank en warme groet!

Wilma
Door

Wilma

op 07 Oct 2021

Gesterkt voel ik mij door jouw zienswijze en uitleg. We blijven op de bres staan! We gaan voor een betere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen!

Indigo
Door

Indigo

op 09 Oct 2021

Dank je wel Henk voor dit heldere verhaal waarmee ik het helemaal eens ben. Ik ben bang voor wat er nog gaat volgen. En als kankerpatiënt vrees ik voor dwang in een richting die ik niet op wil. Ik maak bewuste keuzes in mijn behandeltraject en nu heb ik van mijn ziekenhuis al een brief gekregen waarin erop aangedrongen wordt om vooral de 3de injectie te nemen. En dat terwijl ik de eerste 2 bewust nièt heb genomen. In hoeverre zal ik nog mijn eigen keuzes kunnen blijven maken? Dat geldt voor iedereen, maar ik vrees dat mijn ziekte straks als pressiemiddel gebruikt gaat worden. Ik vertrouw op mijn immuunsysteem, maar ik vrees dat men gaat zeggen dat ik dat in mijn situatie niet meer mag doen. Gelukkig weet ik mij gesteund door mijn geweldige homeopaat. Maar het zijn akelige tijden, dat is zeker.

Clara
Door

Clara

op 14 Oct 2021

Geweldig stuk! Heb het direct op mijn facebook tijdlijn gedeeld. Heel belangrijk dat meer mensen wakker worden en zien wat er echt gebeurt.

kati
Door

kati

op 03 Nov 2021

Beste Henk, Ik hoor wat je wilt zeggen en toch kan ik ook jouw verhaal niet als de/mijn gehele waarheid zien. Want ook jij vergeet enkele zaken te benoemen.Dat het appels en peren vergelijken is als je het over oversterfte hebt, omdat er maatregelen zijn doorgevoerd om de verspreiding van Covid te beperken en zo'n pakket van maatregelingen is niet aangewend bij een griep epidemie en kan niet aangewend worden bij bijvoorbeeld extreme hitte of een tsunami. Dat bijvoorbeeld het Engelse Office of National Statistics wel degelijk cijfers over 2020 heeft verzameld die laten zien dat Covid meer slachtoffers nam dan een gemiddelde griep epidemie. En zo zijn een nog veel meer zaken die ik zou kunnen benoemen, als hoe de familie van een Indiase collega veel verdriet heeft van wat Covid daar aanricht.De dialoog ligt in de interpretatie van feiten en de volledigheid van alle data.Ik heb vertrouwen in ons allemaal: in mensen die zich laten behandelen en mensen die dat niet doen. Elk mens heeft zijn waarheid, heeft zijn verhaal. En ik ga er van uit dat als we vertrouwen in onszelf en daardoor ook in de ander kunnen hebben, iedereen er met zijn eigen waarheid mag zijn. Laten we ons focussen op de vrij- en verworvenheden die we wél genieten!We leven in een democratie en dat betekent dat ook jij als je het niet met de algemene regels eens bent, kunt kiezen om een plek in de volksvertegenwoordiging te nemen als je van mening bent dat jouw standpunt nog niet wordt vertegenwoordigd en je hiermee een mooiere samenleving kunt bewerkstelligen.Ik wens jou veel levensplezier, wijs- en gezondheid toe! Kati

Ruth
Door

Ruth

op 11 Nov 2021

Ga geregeld naar jouw site om weer moed te krijgen, ben eerlijk dat ik bang ben om besmet te raken. Eet biologisch dynamisch en doe aan yoga en meditatie en kijk geen nieuws meer en toch... Het is zo'n gemene indoctrinatie en iedereen praat je maar angst aan en ik zou willen dat ik als zo sterk en bewust zou zijn als de mensen hierboven. Vind dat ook, als je niet zo sterk bent daar eerlijk voor kunt uitkomen. Dat ik word uitgesloten van uitjes e.d. dat vind ik niet erg maar de tweedeling vind ik verschrikkelijk.

Linda
Door

Linda

op 26 Nov 2021

Beste Ruth,ik lees dat je bang bent om besmet te raken. Misschien kan deze informatie jou gemoedsrust brengen: In deze 27 minuten durende video legt Enikö Papp (bezielster van Biologika Nederland) heel helder uit hoe je ziek wordt, hoe je lichaam zich herstelt, hoe virussen werken en waarom besmetting NIET mogelijk is: https://youtu.be/4WkH2CM4c1I Dit komt ook aan bod in The Trueman Show met Brecht Arnaert: https://www.jornluka.com/the-trueman-show/the-trueman-show-44-brecht-arnaert/ Hierin wordt het verband tussen het monetair systeem en de ‘pandemie’ uitgelegd en vanaf 1:30:21 praat hij over ‘de virus illusie’.Ik hoop van ganser harte dat de hiermee uit de angst kan komen.

Ruth
Door

Ruth

op 26 Nov 2021

wat lief van je, ik ga het uitgebreid bekijken.

Carola
Door

Carola

op 14 Nov 2021

Hoezo democratie? In het stuk van Henk en ook andere berichtgevingen (buiten de reguliere media!) wordt glashelder dat onze 'democratie' die naam al lang niet meer verdient. Ik weet uit ervaring hoe het is om in een dergelijke politieke omgeving te werken. Ik ben daar vertrokken omdat ik niet langer kon tegen de slangenkuil, de vriendjespolitiek en dubbele agenda's. Ik denk dat een integer persoon als Henk daar weinig kansen krijgt zijn mening open en eerlijk te verkondigen.

Carola
Door

Carola

op 14 Nov 2021

Reactie op bericht van Kati op 3 november

Reactie plaatsen