Hoe heeft het zover kunnen komen?

Hoe heeft het zover kunnen komen?

Het kan natuurlijk nooit écht zijn gebeurd, daarvoor is het gewoon té erg,
maar stel nu eens dat het wel waar was …, wat zou je dan doen?

Lang geleden …

Lang, heel lang geleden ontstond er Macht. Macht wist zich op de een of andere manier een positie te verwerven en toen hij die positie eenmaal had, kon hij die ook vrij gemakkelijk handhaven.

Steeds iets meer

Wanneer het daarbij was gebleven was het allemaal niet zo erg geweest, maar om de een of andere duistere reden was Macht niet tevreden met zijn Macht en wilde hij meer. Het ging heel langzaam hoor, met elke generatie had Macht het gewoon net iets beter geregeld voor zichzelf en er nog wat macht bij gepikt.

Ongelijkheid

Mens kreeg het door de ongelijkheid die Macht creëerde zwaar en het leven van Mens ging geleidelijk aan over in overleven. Maar zoals gezegd het ging heel langzaam en elk nieuw Mens werd gewoon in de situatie geboren en wist eigenlijk niet beter.

Macht was niet tevreden

Macht had eigenlijk meer dan genoeg, maar gek genoeg was Macht nooit tevreden en hij wilde altijd meer. Niemand begreep goed waarom dat zo was, maar het was wel zo.

Bank en Geld

Op een gegeven moment kreeg Macht het idee om het ruilmiddel uit die tijd in eigen beheer te nemen. Hij creëerde daartoe Bank en noemde het ruilmiddel Geld. Een deel van Macht werd nu Bankier maar natuurlijk bleven Macht en Bankier alles samen delen.

Wat deden Macht en Bankier precies?

Eigenlijk mocht niemand dat weten, maar het ging ongeveer als volgt: Macht besloot dat alleen hij Geld mocht bijdrukken en niemand anders. Vervolgens leende hij Geld uit aan Mens. Mens moest in ruil daarvoor een beetje rente betalen. Dat was eigenlijk best vreemd want op die manier kreeg Macht Geld over iets dat hij gewoon uit het niks had bijgedrukt.

Erbij neerleggen

Mens vond dat in het begin ook raar maar omdat Macht nu eenmaal Macht had zei hij gewoon dat het normaal was. En als je het daarmee niet eens was moest je van Macht je mond houden, kreeg je een boete of werd je buitengesloten. Dat werkte verrassend goed want als je arm bent wil je natuurlijk geen boete en al helemaal niet buitengesloten worden. Daarom legde Mens zich er na verloop van tijd bij neer dat het zo was en een paar generaties later had niemand het er meer over hoe gek die rente eigenlijk was en hoeveel druk die voor Mens veroorzaakte.

Jaarlijks feest

Bankier kreeg met het Geldspel zonder iets te doen heel veel Geld in handen en Mens moest almaar harder werken om alle rente terug te betalen. Het was echt een doorslaand succes (voor Bankier) en één keer per jaar organiseerde hij samen met Macht een grote feestelijke bijeenkomst waarop ze met elkaar toasten op hun succes en waarop ze nadachten over plannen om nog meer Macht en Geld te krijgen op een makkelijke manier.

Oorlog

Je vindt het misschien heel raar wat ik nu ga opschrijven en daarom breng ik hier nog een keer de aanvangszin van dit verhaal in herinnering:

Het kan natuurlijk nooit écht zijn gebeurd, daarvoor is het gewoon té erg,
maar stel nu eens dat het wel waar is …, wat zou je dan doen?

Tijdens een van hun feestelijke bijeenkomsten hadden Macht en Bankier ontdekt dat je makkelijk geld kon verdienen en ook nog eens nieuwe Macht kon verwerven door op grote schaal ruzie te maken. Ze noemden dat Oorlog. Het was echt een slim plannetje want Oorlog bracht gewoon heel veel geld in het laatje van Macht en Bankier, zowel tijdens de oorlog als ook in de herstelfase erna. Oorlog putte Mens bovendien enorm uit en daardoor kreeg Macht vanzelf nog meer Macht.

Goede reden

Om Oorlog te beginnen hoefde Macht eigenlijk alleen maar een goede reden te bedenken om Mens zover te krijgen om mee te doen. Dat was tot zijn eigen verbazing veel makkelijker dan hij had gedacht. Het beste, zo had Macht ontdekt, kon je Mens meekrijgen in Oorlog door anderen zwart te maken of door ze als een bedreiging af te schilderen. Vooral dat laatste was heel effectief. Mens was dan al gauw in staat om zijn leven op het spel te zetten en anderen te doden en daarbij vielen soms miljoenen slachtoffers.

Staatsschuld

Ná Oorlog moest je alles natuurlijk weer opbouwen en daarvoor was Geld nodig, heel veel zelfs. Dat Geld gaf Macht dan onder het mom van ‘ondersteuning’ aan Mens, door uit het niets heel veel geld bij te drukken. Het geleende Geld heette met een mooi woord Staatsschuld. Dat was eigenlijk een heel misleidend woord waar Mens gek genoeg intrapte, want Mens zelf draaide namelijk voor die Staatschuld op.

Mensschuld

‘Mensschuld’ zou dus een beter woord zijn geweest. Samenvattend ging het als volgt in zijn werk: Macht drukt Geld waarvoor Mens jarenlang harder moest werken en waar Macht en Bankier de rente en belasting over inden. Het was wel erg doorzichtig maar gek genoeg geloofde Mens het en het leverde echt heel veel Geld op voor Macht en Bankier.

Van kwaad tot erger

Macht en Bankier werden steeds hebberiger en ze bedachten op hun jaarlijkse feesten het ene na het andere slimme plannetje waar je als Mens gewoon niet van kunt geloven dat het echt waar is. Zo had Macht bijvoorbeeld ontdekt dat het herhalen van een boodschap, ook al was die boodschap nog zo absurd, tot goede resultaten leidde en dat het daarvoor handig was om wat meer grip op Nieuws te krijgen. Dat was sowieso wel fijn want kritische geluiden waren zeer ongewenst om zaken snel voor elkaar te kunnen krijgen. Door herhaling bleek je Mens echt de gekste dingen te kunnen laten doen en hem ook de meest onzinnige dingen te laten kopen. Dingen die hij helemaal niet nodig had en die ook nog eens zijn gezondheid ondermijnden.

Medicijn

Dat was dan weer een andere mooie en nieuwe ontdekking die Macht had gedaan. Want toen Mens door het harde werken en de ongezonde dingen die Macht aanbood, steeds zieker en ongelukkiger werd, opende zich een nieuwe markt: Medicijn. Met Medicijn kon je echt ongelooflijk veel Geld maken. De kunst daarbij was om Mens de indruk te geven dat hij door Medicijn steeds ouder werd en dat hij het onderliggende lijden gewoon moest accepteren. Dan kon je Mens echt bijna eindeloos Medicijn blijven geven.

Belasting Paradijs

Door het Grote Geld dat Macht en Bankier inmiddels hadden vergaard, kochten zij grote bedrijven op en noemden die Multinationals. Vervolgens creëerden ze een Belasting Paradijs. Zo’n Paradijs was alleen voor Multinationals die daardoor nauwelijks belasting hoefden te betalen. De winst verdween natuurlijk in de zakken van Macht en Bankier. Mens moest natuurlijk wel belasting betalen, sterker nog, een beetje meer want anders klopte de balans niet, dat begreep Mens toch wel? Of niet? Ja, Mens begreep het, maar niet meer helemaal.

Het beste idee

Economische Groei is waarschijnlijk het beste idee geweest dat Macht en Bankier ooit hebben bedacht. Met dat idee kon je eindeloos gevarieerd inspelen op het inmiddels steeds groter geworden Ongeluk van Mens. Onder het mom van Economische Groei werd Mens keer op keer verleid om Geld te lenen. Daarover kon je dan rente rekenen, via Multinationals enorme winsten maken en Mens met meer belastingdruk nog harder laten werken en nog afhankelijker maken.

Arme landen

Wat ook mooi was aan Economische Groei was dat je er arme landen mee kon uitbuiten zonder dat iemand het in de gaten had. Onder het mom van Economische Groei kon je ze ‘helpen’ terwijl je ze met een enorme schuldenlast opzadelde, de grondstoffen uit hun landen wegsluisde en als toetje gebruikmaakte van hun lage loonlasten en kinderarbeid; om nog meer winst te maken dan je al deed. Slim bedacht toch? Het mooiste was nog wel dat Mens het niet doorhad omdat het zo handig was verpakt.

Angst

Als klap op de vuurpijl putte Economische Groei, Aarde uit. Dat leek in eerste instantie misschien niet zo’n goed idee, maar dat was het wel, in ieder geval voor Macht en Bankier. De uitputting van Aarde en de veranderingen in Klimaat riepen namelijk veel angst bij Mens op. Mens die intussen bijna helemaal klem zat in Ratrace werd daardoor nog ongelukkiger en zag geen uitweg. Echter, ondanks of misschien wel dankzij deze situatie begon Mens aan te voelen dat Macht en Bankier niet deugden. Dat was voor het eerst dat Mens begon wakker te worden.

Wat Macht en Bankier niet hadden voorzien

Wat Macht en Bankier niet hadden voorzien is dat Mens door alle onrecht begon te verlangen naar Licht. Macht en Bankier hadden dat ook niet kunnen voorzien want zij kenden geen Licht, Macht en Bankier waren immers Duister. Het verlangen van Mens naar Licht werd geboren uit de pijn van de eeuwenlange spelletjes die Macht en Bankier met Mens hadden gespeeld. En Mens zijn verlangen werd nog versterkt omdat Mens Medemens begon te zien. Het verlangen van Mens kreeg daardoor vele gezichten: verlangen naar Gelijkheid, naar Waardigheid, naar Delen, naar Zorg (voor elkaar en Aarde), naar Recht en nog vele andere zaken die in het Hart van Mens tot leven kwamen in die tijd.

Kantelpunt

Mens zijn Licht werd in korte tijd sterker en ook al wist Mens nog niet goed hoe hij Onrecht het beste kon aanpakken, hij zond wel veel Licht de kosmos in. Het was net een Gebed van Licht dat Mens uitzond. En niemand had een goede verklaring voor wat er daarna gebeurde, maar het was overduidelijk dát het gebeurde. Het uitgezonden Licht werd beantwoord want het kwam in veelvoud naar de Aarde terug. Door al dat Licht kon Mens nog beter zien waar hij zo’n lange tijd in verstrikt had gezeten. Allerlei duistere zaakjes van Macht en Bankier kwamen aan het Licht. Het was best schokkend wat Mens in korte tijd allemaal voor ogen kreeg. Een deel van Mens kon gewoon niet geloven dat Macht en Bankier zo hebberig waren, maar een groot deel begon het wel te zien. Het viel eigenlijk ook niet te ontkennen want elke dag las je in Nieuws wel weer een nieuw schandaal dat aan het licht kwam.

Macht en Bankier worden bang

Je vindt het waarschijnlijk niet meer zo raar wat ik hier nu ga schrijven, maar toch breng ik de aanvangszin van dit verhaal nog een keer in herinnering:

Het kan natuurlijk nooit écht zijn gebeurd, maar stel nu eens dat het wel waar is …
Wat zou je dan doen?

Macht en Bankier kwamen voor een spoedzitting bijeen. Het ging niet goed. Mens werd Lichter en kreeg door hoe het zat. Wat te doen? Voor het eerst waren Macht en Bankier niet meer zelfverzekerd, eigenlijk waren ze bang dat ze veel Macht en Geld zouden verliezen. Ze besloten dat beslist niet naar buiten toe te laten merken, maar het was wel zo.

Alle trucs

Macht en Bankier besloten nog één keer alles op alles te zetten om Macht terug te pakken. Ze maakten een plan waarin ze de beste trucs die ze ooit hadden gebruikt samenvoegden om Licht van Mens te doven. Op de allereerste plaats koppelden ze Oorlog aan Virus dat op dat moment net op Aarde de ronde deed. Door Herhaling schilderden ze Virus vervolgens als heel erg bedreigend af. Dat was weliswaar niet waar, maar door alle kritische stemmen in Nieuws te blokkeren en de boodschap uur na uur te herhalen, leek het wel zo. Vervolgens begonnen ze Oorlog tegen Virus. Net als in het leger werd er absolute gehoorzaamheid geëist: uniform in de vorm van een mondkapje dragen, anderhalve meter afstand houden, niet met meer dan 3 mensen samenkomen, aan de avondklok houden, en meer van dat soort zaken. En ook al was het in de geschiedenis allemaal al eerder gebruikt Mens trapte er weer in. Vervolgens legden Macht en Bankier echt alles plat net zoals je dat in een echte Oorlog doet. Dat was een heel beproefd recept. Je moest dan namelijk heel veel Geld bijdrukken (echt meer dan ooit tevoren) om alles overeind te houden. Ook kon je dan een zogenaamd ‘helpende’ hand naar Mens uitsteken en dat hielp om hem gehoorzaam te houden. Vervolgens werd Medicijn aangekondigd, een heel speciaal Medicijn dit keer. Dat moest ook wel voor zo’n speciaal Virus. Medicijn zou Mens zeker gaan redden, ook al was daar niet echt bewijs voor. Iedereen moest Medicijn ook nemen want anders zou het niet werken. Een verplicht Medicijnpaspoort zou de druk op die maatregel opvoeren, want zonder zo’n paspoort werd je dan buitengesloten van werk en sociaal verkeer. Tot slot zou Mens door de gecreëerde Staatsschuld zeker twintig jaar heel erg hard moeten werken en geen tijd meer hebben om over Licht en Aarde na te denken. Tenminste dat hoopten Macht en Bankier.

Mens zijn Licht

Wonderlijk dat Macht en Bankier hoopten… dat hadden ze echt nog nooit eerder gedaan. Ze waren altijd heel zeker van hun zaakjes geweest. Nu echter graaiden ze met al hun doorzichtige en al eerder gebruikte trucs zo komisch om zich heen dat Mens aan zijn klompen begon aan te voelen dat Macht en Bankier heel bang waren en dat ze een verborgen agenda hadden. Mens die de situatie doorzag werd veel zekerder van zijn Licht, zekerder van zijn Invloed en met name ook zekerder van zijn macht. En ook al wordt macht van Mens met een kleine letter geschreven zijn macht is veel groter dan die van Macht en Bankier samen. Dit komt omdat macht van Mens in feite Liefde is. Liefde voor Medemens, Liefde voor Aarde en Liefde voor zoveel meer nog.

Het is nu nog slechts een kwestie van tijd dat Mens helemaal opstaat en zijn of haar Licht volledig toe-eigent.

Ik ben benieuwd: hoe sta jij op als Mens?
Laat hieronder jouw statement van Licht en Liefde achter.

Over de schrijver
Karin schoorl
Door

Karin schoorl

op 13 March 2021

Ook een stuk wat hoop geeft.

Hans
Door

Hans

op 15 March 2021

Stem FVD dat geeft hoop voor de verandering die we nodig zijn. Het kan nu!

Renée
Door

Renée

op 16 March 2021

mee eens. We moeten nu gaan voor een partij die daadwerkelijk tegengeluid wil bieden. Je hoeft het niet eens te zijn met alles waar de FvD voor staat, en ik had zelf een jaar geleden ook nooit verwacht dat ik nu op ze zou gaan stemmen, maar we moeten uit deze waanzin komen en onze vrijheid terug stemmen. Onze vr ijheid om te kunnen zeggen wat we willen zeggen, de vrijheid om te beslissen over wat we wel of niet in of op ons lichaam willen laten zetten, de vrijheid om samen te zijn ,kortom, de vrijheid om ten volle te kunnen zijn wie we willen zijn. Dit bereiken we nu niet alleen met liefde en licht, daar hebben we NU daadkracht voor nodig. Anders is het voorlopig te laat. WIJ moeten nu stemmen voor de vrijheid van onze kinderen. De volgende verkiezingen stem ik weer voor mijn eigen idealen.

Iris
Door

Iris

op 17 March 2021

Je zou ook partij voor de dieren kunnen stemmen, die zijn tegen de corona maatregelen én het vaccinatiepaspoort en ook voor mens, dier en milieu. Win win lijkt me :)

Kristine
Door

Kristine

op 25 March 2021

Het beste verhaal ooit gelezen, zo helder en eenvoudig, over hoe wij als mensheid door een ontwikkeling gaan die nu zijn einde nadert

Joseph
Door

Joseph

op 28 April 2021

Who is responsible for my happiness? WHO ...? Who is responsible for my health? WHO ...? s

Corrie
Door

Corrie

op 18 May 2021

Wat helder en duidelijk geschreven!! Ik hoop van harte dat er steeds meer mensen wakker worden.

Joke Jansen
Door

Joke Jansen

op 13 March 2021

Dit is zo mooi omschreven en zo waar, machthebbers zijn bang voor ons, dit resoneert echt helemaal met mij, voel het in mijn hart. Kennis is macht, leven vanuit je hart, bewustzijn, frequentie verhogen.

Hanny Schouty
Door

Hanny Schouty

op 13 March 2021

Prachtig, helemaal geschreven in jouw stijl van immuuncel. Zo creatief en onthullend, nu maar hopen dat het ook echt doordringt.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 13 March 2021

Ja, Bondgenoot spreekt...

Renzia de Koning
Door

Renzia de Koning

op 15 March 2021

ja, ik hoor inderdaad Bondgenoot spreken! Ontroerend waar!

Rudy
Door

Rudy

op 16 March 2021

Liefde kent geen religie of instituten, maar werkt op een veel betere manier. Zie de boodschappen van David Sorensen.

Michel
Door

Michel

op 13 March 2021

Kippenvel... dankjewel Henk

petra
Door

petra

op 13 March 2021

Dankjewel voor dit sprookje...en ik heb het geloof & het vertrouwen in dat het sprookje goed af gaat lopen.

Artemis
Door

Artemis

op 15 March 2021

Sprookjes eindigden vroeger best heel crue. Hoop dat we een mooi einde kunnen schrijven voor dit sprookje met alle mensen die licht uitstralen!

Dymphy Peters
Door

Dymphy Peters

op 13 March 2021

Ja wat hier beschreven wordt leeft al heel lang in mij,vroeg me vaak af of ik de enigste persoon was die het zo zag en voelde . Gelukkig zijn er dus mensen die dit ook zien . Word de rest van de wereld , nu eindelijk wakker

Dymphy Peters
Door

Dymphy Peters

op 13 March 2021

Eendracht maakt macht .... dus

Karin de Mulder
Door

Karin de Mulder

op 13 March 2021

Wat een pracht van een sprookje dat werkelijkheid werd. Daar dank ik je voor Henk. En met al mijn lichtkracht en hulpkrachten vanuit het Universum word ik sterker met de dag en blijf met Liefde zegenen. Samen sterk en op naar nog meer verbinding met gelijkgestemden en hun licht. Het zal één groot lichtfeest worden. Ik weet het zeker :-)

Tonny van Kaathoven
Door

Tonny van Kaathoven

op 13 March 2021

Mooi geschreven. Creatief, verhelderend en vooral voor iedereen te begrijpen. Dat begrijpen is het belangrijkst want dat is hard nodig.

Gerard Bronsgeest
Door

Gerard Bronsgeest

op 13 March 2021

Het licht zal gaan schijnen en de duisternis zal verdreven worden. Geduld en vertrouwen! Volg je hart, dat volstaat!

Leen Verhaeghe
Door

Leen Verhaeghe

op 13 March 2021

Een heel duidelijke en hoopvolle boodschap! De hoop en kracht hebben we nu hard nodig om ons licht te laten stralen! Bedankt!!

Berna Smit
Door

Berna Smit

op 13 March 2021

Lieve Frans, ik volg je al heel lang. Jouw Licht wordt sterker en sterker. Je verhalen relevanter en relevanter (in mijn ogen). Dit verhaal is zo prachtig en verhelderend. Van mij mag het voorgelezen worden in alle journaals!!! Laten we dit bericht zoveel mogelijk verspreiden om het Licht in de wereld te helpen aan te steken en verhelderen. Heel veel Licht en Liefde voor ieder die dit leest én voor ieder die dit niet leest!

Wil
Door

Wil

op 13 March 2021

Dank voor het delen van zo veelwijsheid

Odette
Door

Odette

op 13 March 2021

VIRUS: VRIJHEID INTELLIGENTIE RECHTVAARDIGHEID UNICITEIT SAAMHORIGHEID dit kwam in me op en sta open voor verbetering.

Elisabeth
Door

Elisabeth

op 14 March 2021

Mooie omschrijving

Carine
Door

Carine

op 13 March 2021

Dankjewel Bondgenoot voor het verwoorden van wat heel dicht bij Waarheid voelt. Er is nu zo'n sterke tegen beweging gaande van Licht en Liefde. En het is tegelijk soms zo duister dat het heerlijk is om weer even herinnert te worden dat we zo veel Bondgenoten hebben. ☀️

Viviane
Door

Viviane

op 13 March 2021

Dank je Henk. Mooie metafoor. Ik verbind mij dagelijks met het Licht wat ik mij Her-inner en wat ik Ben. Ik help anderen in mijn praktijk, met spirituele meditaties - online - waarin iedereen zijn eigen Licht kan en mag ervaren en door spirituele cursussen te geven.

Richarda
Door

Richarda

op 13 March 2021

Dank je wel Bondgenoot, blij dat je zo mooi weer van je laat horen. Je bent zo belangrijk, net als de Bondgenoot die ieder mens heeft. Laten we daar aan denken, ons her-inneren en vaak zeggen hoe mooi hij is en we van hem houden. Met liefde, Richarda

Inge
Door

Inge

op 14 March 2021

Mooi, dank je wel, Ja het licht kan nooit vernietigd worden ook al lijkt het soms zo. Wat een geruststelling en hoop om telkens naar terug te keren. Ook dat de ommekeer nar het licht t in ieder van ons begint is zo fijn, let's start again today!

Cecile Arets
Door

Cecile Arets

op 14 March 2021

Mooi bondig verwoord wat er speelt en voelbaar is. Ik verbind me mee! Dank

Joke
Door

Joke

op 14 March 2021

Dank je wel Frans. Wat een geweldig stuk heb je geschreven. En wij zijn nu op aarde om heel veel LICHT te laten schijnen.

Gerrit
Door

Gerrit

op 14 March 2021

Heel duidelijk verhaal over de geschiedenis. Duister kan niet standhouden, want Duister is niet meer dan het ontbreken van Licht. Licht heeft zich teruggetrokken om Duister te ontmaskeren. Maar kunnen wij vanuit ons Mens-zijn voldoende Licht produceren in het zwarte gat dat geleidelijk is ontstaan en alle licht wegzuigt? Ik moet denken aan een ander sprookje, over een zekere Baron van Münchhausen die zichzelf uit een moeras bevrijdde, waarin hij omlaag gezogen werd, door zich aan zijn eigen haar omhoog te trekken. Ik geloof dat je als Mens in zo'n situatie (zoals nu dus) externe Hulp nodig hebt, dus uit de Bron van het Licht.

Sterre
Door

Sterre

op 14 March 2021

Ik ben zeer benieuwd naar je initiatief. Op voorhand dank daarvoor.

Lennie
Door

Lennie

op 15 March 2021

Ik ook. I’ m in

Maria
Door

Maria

op 14 March 2021

Dank je wel Henk voor dit prachtig verwoord en beschreven sprookje, wat waar lijkt te gebeuren. Ik wens dat de tegenbeweging van Licht en Liefde heel snel groter is.

Mimy
Door

Mimy

op 14 March 2021

Veel dank.

Annemarie
Door

Annemarie

op 14 March 2021

Dank je wel Henk Voor het eerst lees ik een verhaal waar het hele plaatje verteld wordt in begrijpelijke taal. Zonder iemand als schuldige aan te wijzen. Dat is Compassie en Bewustzijn. ( misschien woorden voor een aanvullend verhaal;) ). En we blijven bouwen aan een Liefdevolle wereld dwars door alles heen! Ik ben benieuwd naar je initiatief. Ik ben bezig met het nieuwe aanstaand en bestaand ouderschap. Warme groet

Vera
Door

Vera

op 14 March 2021

Prachtig beschreven. Kort en kracht , geschiedenis en heden. Moge macht winnen van Macht !

Margo de Zeeuw
Door

Margo de Zeeuw

op 14 March 2021

Lieve Henk, wat een duidelijk verhaal, ik voel het resoneren van binnen, zo mooi verwoord zodat we weer voelen hoe sterk we zijn als we ons verbinden in licht, bedankt Henk

Patricia
Door

Patricia

op 14 March 2021

Liefde wint altijd, onze indigo kinderen leven het vóór. Love lift us up....❤️

Calja
Door

Calja

op 14 March 2021

Dankjewel, Bondgenoot, voor deze heldere verwoording. Het Licht neemt toe en zal het Duister verdrijven!❤️

Aline
Door

Aline

op 14 March 2021

Helder en krachtig! Heel veel dank Henk en we voelen het licht steeds sterker!

Fabienne
Door

Fabienne

op 14 March 2021

Henk, Dank voor deze prachtige uiteenzetting. We leven in een bijzondere tijd, een echt kantelmoment, waar vele mensen ontwaken. Het is een hoopvolle tijd, ook al lijkt het niet altijd zo, want Licht en Liefde overwinnen altijd.

Marijke
Door

Marijke

op 14 March 2021

Dit is het verhaal waar het om draait, de elite hebben alles en ons als mens toegeëigend. Wij krijgen onszelf terug door liefde licht en waarheid, stuur licht liefde en waarheid naar alles en iedereen . Zelfs naar het negatieve, omdat dat het licht niet verdraagt zullen ze verzwakken.. Wij brengen onszelf hiermee naar een vrije wereld. Die gedachten kun je op elk moment denken en uitspreken.

Luce
Door

Luce

op 14 March 2021

Ja - heel goed verwoord Henk - ik wil graag bij je club horen. Je zondag meditatie is steun en inspiratie - veel dank!

AnnyLelie
Door

AnnyLelie

op 14 March 2021

Bedankt Henk voor dit heldere eenvoudig uitgedrukte verhaal van een complex geheel!!! Ik deel jouw boodschappen en mediteer zo vaak ik kan voor Licht, Liefde, Vrede, Harmonie, Kracht, Waarheid , Moed!!!

Ingeborg Kiewiet
Door

Ingeborg Kiewiet

op 14 March 2021

Prachtig geschreven Henk. Liefde is altijd sterker!

Wil.i.am
Door

Wil.i.am

op 14 March 2021

Prachtig verhalend verwoord Henk. Grappig dat ik deze info nu al vanuit vele bronnen heb gekregen. En ja eendracht (in licht) maakt machtig.

Odilia
Door

Odilia

op 14 March 2021

Wat ik doe? In vrijheid leven, dansen, zingen, vrienden knuffelen, met vrouwen samenkomen en ons licht versterken, zelf oefenen in het verhogen van mijn trilling en vooral niet naar het nieuws kijken of luisteren.

Odilia
Door

Odilia

op 14 March 2021

O, ja en ik stuur met enige regelmaal een inspiratiemail rond om mensen wakker te maken en te steunen in hun licht zijn.

Ate de Vries
Door

Ate de Vries

op 14 March 2021

Goed beschreven, naast Macht van regeringen heeft Mens jaren lang last gehad van Kerk en eigenlijk nog steeds. Want Kerk ging vechten om meer Macht met Moskee. Mens vergat dat zijn intuïtie of wel zijn HogerZelf eigenlijk het "Godsgeschenk" is , de ratio een dienaar en dat de Mens ergens in de tijd de dienaar is gaan aanbidden en dat Mens het geschenk is vergeten.

Els Kuijpers
Door

Els Kuijpers

op 14 March 2021

Heel mooi vertaald Henk Ik probeer niet in angst te schieten en blijf voelen wat voor mijn waarheid is. Maar voel ook dat sommige mensen niet wakker willen worden. Toch geloof ik in een positieve toekomst

Monique
Door

Monique

op 14 March 2021

Vrijheid - gelijkheid - broederlijkheid zijn mooie waarden voor de mens. Bedankt Henk voor het initiatief.

Els Pfann
Door

Els Pfann

op 14 March 2021

Het is mijn leven lang al mijn diepste verlangen geweest om lichtverspreider te zijn. Kleine golfjes van licht uit te zenden. "Gewapend" met Lied, Lach en Toverstaf. En zo sta ik ook nu U terzijde. In, uit, voor en omringd door Licht.

Joke Nagtegaal
Door

Joke Nagtegaal

op 14 March 2021

Geweldig, heel helder en voor iedereen te begrijpen. Ook ik zie dit vooral als een hoopvolle tijd, waarin wij als mens een nieuwe aarde kunnen opzetten. Dank voor deze prachtige uiteenzetting.

Alice van Middendorp
Door

Alice van Middendorp

op 14 March 2021

Dank je wel Henk! Geloof, Hoop en Liefde zullen overwinnen!!!

Trees
Door

Trees

op 14 March 2021

Dank Henk, zo helder en eenvoudig weergegeven. Dit moet nu in alle media en onderwijs gepubliceerd en verkondigd worden. Dit lichtbewustzijn verspreiden op een zo breed mogelijk terrein.Ik zal er aan meewerken.

Anne
Door

Anne

op 14 March 2021

Prachtig....ongelooflijk treffend. Dank je wel Henk. Licht dooft nooit en wordt steeds sterker!

Heleen Smallegange
Door

Heleen Smallegange

op 14 March 2021

Dank je wel Henk, voor je tomeloze energie om helder te maken waar wij ons echt sterk en gezond door kunnen voelen en je motivatie om ons innerlijk licht meer en meer tot uitdrukking te brengen.

Ilse
Door

Ilse

op 14 March 2021

Wat een prachtige en heel bondige manier om deze hele geschiedenis samen te vatten. En wat mooi dat er hoop is en dat steeds meer mensen wakker worden en hun licht laten schijnen. Het licht zal altijd winnen!

Nell Maessen
Door

Nell Maessen

op 14 March 2021

Dank Henk voor deze niet agressieve vorm van waarheidsmelding . Verspreiding in het licht van dat wat in donker was is iets waarin we allemaal verantwoording kunnen nemen .

Ada
Door

Ada

op 14 March 2021

Duidelijk en in alle ‘eenvoud’ verteld Henk... Is dit jouw eigen creatie? Bijzonder hoor!

Pieter van der Gaag
Door

Pieter van der Gaag

op 14 March 2021

Mooi verhaal Henk. Dank je wel!

Aleida
Door

Aleida

op 14 March 2021

door Aleida .Wat heb je het weer prachtig verwoord Henk. Ik moet steeds denken aan het zondagschool liedje: "Laat je lichtje schijnen, helder in het rond....." Weet door alle aansporingen en acties van jou weer hoe belangrijk dat is en hoeveel vertrouwen dat geeft. Dankjewel.

Nettie Groot
Door

Nettie Groot

op 14 March 2021

Dank je wel voor dit "prachtige verhaal", dit geeft moed om verder te gaan in rust en vrede en vooral vertrouwen.

Bettina
Door

Bettina

op 14 March 2021

WAW Henk, wat heb je onze mensgeschiedenis zo prachtig en duidelijk beschreven Ik dank je vanuit het diepste van mijn wezen voor je helder delen en de hoop en moed die je geeft aan ons allen om in vol vertrouwen ons overvloedig open te stellen voor Licht en Liefde, Eenheid en Verbondenheid en te weten dat de Glorie van Liefde binnenkort Realiteit wordt Dit zijn de laatste stuiptrekkingen van het duister Dank je voor je onbevreesde passievolle uitingen en initiatieven die ons aansporen om nu wakker te worden uit de massahypnose van angst en macht en nu samen het paradijs op aarde te creëren en bewust te worden van het geniale wonder dat elk van ons is in totale verbondenheid met AL wat is EternalLoveEmbrace ❤️

Ima
Door

Ima

op 14 March 2021

ik kan niet verwoorden hoe in en in gelukkig mij het maakt om te zien hoezeer wij allemaal één zijn. Hoeveel liefde er werkelijk is ten opzichte van onliefde. Heel lang heb ik gedacht dat liefde uiteindelijk overwint, maar nu gaan we het ook werkelijk zien en dat raakt me tot diep, diep in mijn ziel. Eindelijk! ik weet dat we er op de, voor onze fysieke ogen, zichtbare wereld nog niet zijn, maar wat een geweldige wereld en wat een enorme liefde is zich aan het openen! Dank, dank, dank je wel alles en iedereen!

Jacqueline Frommé
Door

Jacqueline Frommé

op 14 March 2021

Licht en liefde heeft iedereen in zich, Je kunt niet anders dan het herkennen.

Ellen Hamersma
Door

Ellen Hamersma

op 14 March 2021

Zo mooi verwoord en voor mij zo waar:-) Maak me zorgen om de jeugd en het ‘vaccin’.

Sien Hellemans
Door

Sien Hellemans

op 14 March 2021

Wauw Henk dat is zo knap geschreven, zo inzichtelijk en duidelijk te begrijpen . Aangezien ik zelf met de idee bezig ben om een soort kinderboek te maken over de huidige toestand van Macht.( bij mij heet die dan monster meer en nog meer , en hoe die het leven van de kindjes (dieren figuren in mijn boek ) verpest ze in angst gebracht heeft , de afschuwelijke maatregelen .,, het boekje zou de bedoeling hebben om er een vorm van heling in te verwerken of tips voor ouders en hulpverleners ) Wat jij geschreven hebt zou schitterend zijn om voor de oudere kinderen te gebruiken vanaf bv 12 jaar

Wim
Door

Wim

op 14 March 2021

Henk, je begint een echte verhalenschrijver te worden. Laten we het een sprookje noemen. Ik zal de macht (klein geschreven) van ons als mens die: Licht, liefde en bewustzijn voorstaan; KRACHT willen noemen. Henk je bent geniaal. Ga zo door. Wim

Henriette
Door

Henriette

op 14 March 2021

Zoveel mensen beginnen alles helder te zien en richten zich op het goede!

Harry Grob Trainingen
Door

Harry Grob Trainingen

op 14 March 2021

Geweldig Henk, dank je! Liefde overwint alles. We hoeven alleen maar onsZelf te delen. Een betere wereld begint ìn jezelf. Vrede voor iedereen

Wim Verhoef
Door

Wim Verhoef

op 14 March 2021

Henk, je begint een echte verhalenschrijver te worden. Laten we het een sprookje noemen. Ik zal de macht (klein geschreven) van ons als mens die: Licht, liefde en bewustzijn voorstaan; KRACHT willen noemen. Henk je bent geniaal. Ga zo door. Wim

Gonnie van der Zande
Door

Gonnie van der Zande

op 14 March 2021

Ik kan niet anders dan het hier me eens zijn

Donn
Door

Donn

op 14 March 2021

Dit is pas een echt geschiedenis boek. Mag niet op examen lijst ontbreken. Ik kom al lang niet meer in grote winkels. En geef de boodschap van Henk en andere gelijk gestemden door tot ver over de grens ook tijdens mijn healings. Ik ben de grote stad ontvlucht en heb de natuur letterlijk onarmd. ................Wordt vervolgd..............

Aljo
Door

Aljo

op 14 March 2021

Prachtig verwoord, dank je wel Henk! Ja laten wij ons verenigen als Licht en Liefde-dragers van onze mooie aarde voor een Vrije wereld, een vrije Mensheid! Er zijn zo veel mensen en groepen overal op aarde nu dit ditzelfde wensen. Het zou zo mooi zijn wanneer wij als 1 wereldse Kracht onze eenheid laten zien en uitdragen. Niet in stukjes maar echt alle groeperingen als Een. De Macht heeft zich al eeuwen verbonden en dit plan gesmeed. Samen staan we sterker. Let us shine our Light!

René Stevens
Door

René Stevens

op 14 March 2021

Henk, je hebt jezelf weer overtroffen met dit ‘sprookje’. De goede verstaander leest tussen de regels alhoewel als je niet meer in sprookjes gelooft is het klip en klaar waar we als mensheid staan. Chapeau!!!

Georgina
Door

Georgina

op 14 March 2021

Michelle
Door

Michelle

op 14 March 2021

PRACHTIG en zo raak omschreven, dankjewel!

clementine
Door

clementine

op 14 March 2021

Dank je wel Henk! Door zo on-ge-lo-fe-lijk veel voorwerk van zovelen die hunkerden naar de waarheid, schop jij d.m.v. dit prachtige sprookje, de waarheid in het goal!....Dank, dank, dank.....dit zal door velen maar 1x gelezen hoeven worden denk ik.............Als ik trouw ben aan wat mijn hart mij ingeeft wat te doen, sta ik in mijn licht.........liefde overwint alles

Aljo
Door

Aljo

op 14 March 2021

Misschien een idee net voor de verkiezingen; De Actie Stemmen onder Voorwaarden van de Bond Overheidszaken invullen? Net gedaan! Hartelijke groeten, Aljo

Marry van Huet
Door

Marry van Huet

op 14 March 2021

Het is een groot geschenk te mogen ervaren waar mij Vrijheid ligt Gewoon van binnen als directe ervaring Hier en nu Daar kan geen geld en macht tegenop En wat voelt beter hier en nu dan een goed geweten Eigenlijk verdienen de machthebbers compassie. Maar dat is nu nog niet altijd makkelijk

Elly
Door

Elly

op 14 March 2021

Prachtig! Het is tijd om het oude los te laten en open te staan voor het Licht!

Els Gevaert - EnergyFlow
Door

Els Gevaert - EnergyFlow

op 14 March 2021

Precies dat!! Dank dat je mijn gedachten en gevoelens verwoord! Ik sluit me helemaal aan... Wit licht is altijd sterker dan de duisternis. Het zijn net goochelaars: ze laten ons focussen op angst en creëren onverdeeldheid. Jij schijnt licht op wat er echt gebeurt! Meer en meer mensen zijn nu echt bewust van wat ze gemist hebben en zullen hier zeker voor gaan staan. Verbinding en liefde! Ik ben blij dat door de nieuwe communicatietechnieken, we ook zonder fysisch contact energetisch kunnen verbinden! Daar hadden ze ook geen rekening mee gehouden! 't Komt goed!!

Marjan
Door

Marjan

op 14 March 2021

Mooi beschreven!

Anita
Door

Anita

op 14 March 2021

Dank Henk Licht en Liefde overwint alles Geweldig om te ervaren dat de groep Lichtwerkers blijft groeien en groeien! Kijk uit naar je idee Henk Namasté Anita,

Marianne Klaver
Door

Marianne Klaver

op 14 March 2021

hoorde vanmorgen een mooie zin van Nynke Lavermans( friese singer/ songwriter o.a.) "alles wat ik sizzen ken, is dat leafde net stikken ken" Ofwel: allews wat ik kan zeggen is dat Liefde niet stuk kan

Leo
Door

Leo

op 14 March 2021

buitengewoon heldere werkelijkheid waarin we nu ons in begeven en geeft antwoord aan vele dingen die we vanaf nu samen kunnen doorbreken door middel van licht en liefde. Ik weet al jaren dat we niet de strijdt moet aangaan want dan doe je precies in waar ze je in willen plaatsen. Ik hoop dat we met veel licht en liefde duidelijk kunnen maken dat we toe zijn aan verandering en dat we graag in een "nieuwe werkelijkheid" willen leven waar liefde de basis is.

Trudy
Door

Trudy

op 14 March 2021

WAUW!! WAT EEN WAARHEID!

Katrien B.
Door

Katrien B.

op 14 March 2021

Heerlijk om verwoord te zien wat ik van binnen voel. Heerlijk om te lezen en ervaren dat er velen dit voelen en door hebben. Wat een heerlijke tijd waar wij in leven. Het is zo mooi, zo magisch en wij mogen mee die nieuwe wereld scheppen waar alles anders gaat zijn dan het ooit was. Terug naar vrijheid, terug naar eenheid, terug verbonden met onze ware kracht en leven vanuit liefde. Leve het ontwaken van de mensheid, leve de terugkeer van het licht in ons bewustzijn!

Lieve Melis
Door

Lieve Melis

op 14 March 2021

Duidelijk verhaaltje. Gekend door mij maar nog veel cognitieve dissonantie bij mensen. Ik popel om het licht massaal te voelen

Angelien
Door

Angelien

op 14 March 2021

Dank je Henk! Opstaan als mens, door ons Licht en Liefde te blijven uitstralen, ook al wordt/ voelt t soms duister, steeds wil ik weer gaan voor Licht en Liefde. Dank voor jouw bijdrage en ondersteuning . Lichtwerkers samenbrengen gebeurd ook in Wise Tribe, (fb) een prachtig initiatief van Binkie en Tijn Touber. ❤️❤️❤️

wouter
Door

wouter

op 14 March 2021

Beste Henk, evenals je vorige nieuwsbrieven weer geniaal en geestig! De spijker op de kop, die de 'Kroon' van de 'hoofdwereld 'stoot...Hartverwarmend is de hartewens en de kern van de verandering waaraan we begonnen zijn!

Dorothea Waalder
Door

Dorothea Waalder

op 14 March 2021

Dag, Henk, Ik voel mij gesteund, door dit mooie verhaal en jouw werkzaamheden

Niek van Hussen
Door

Niek van Hussen

op 14 March 2021

Wat een eendimensionaal en onnozel verhaal. Zonde van mijn tijd. Ik behoor kennelijk niet tot de doelgroep.

Vera Borsten
Door

Vera Borsten

op 14 March 2021

geweldig en nu maar hopen dat de liefde wint

Ineke
Door

Ineke

op 14 March 2021

Ik sta op als mens door zoveel mogelijk licht en liefde te verspreiden, licht en liefde die ik eerst bij mezelf heb aangezet....❤️.. mooi idee trouwens om lichtwerkers samen te brengen.. ik zie ernaar uit...

Rit
Door

Rit

op 14 March 2021

Inderdaad Inneke, eerst jezelf aanzetten. En geen oordeel naar het onlicht , en naar mensen die de kracht in zich zelf noch niet erkennen en voelen.

topsy
Door

topsy

op 16 March 2021

Dank je wel Ineke. Hier ben ik het helemaal mee eens. En Henk heeft met zijn ‘sprookje’ duidelijk gemaakt waar ik wil zijn. Liefde verbind, daar ga ik als levende mens voor.

Lex Bunnik
Door

Lex Bunnik

op 14 March 2021

RAAK! Zo WAAR! Met een glimlach en een grimlach gelezen en doorvoeld! Hartelijk dank voor je rakende, inspirerende woorden! Nu komen er tranen! Namasté en In'Lakech bijzondere, lieve man...

Ellie
Door

Ellie

op 14 March 2021

hoi Henk, het voelt zo waar, Dankjewel! moge we het Allemaal samen doen, dit verhaal sterkt ons

Gerda
Door

Gerda

op 14 March 2021

Ja! Werp het Net van Licht uit over de hele wereld. Doe dat elke dag.

Marion
Door

Marion

op 14 March 2021

Ik had mijn lichtje al aan maar jij draait het volume weer even hoger. Henk, dank je wel. Ik blijf stralen, stralen, stralen en probeer anderen hiermee te besmetten. Hoop dat het nog veel besmettelijker is dan C. ! Ik kijk uit naar je initiatief om samen iets te doen, samen zijn we sterk, we doen het samen , alleen samen kunnen we het redden (heb ik die eerder gehoord? Sorry Mark ik pik hem even want het werkt, zie ik helaas bij alle angsthazen. Kunnen we de hazen met Pasen verjagen!?!)

Mie De Lepeleire
Door

Mie De Lepeleire

op 14 March 2021

Dag glimlachtovenaar, zo licht en puur....

Carine
Door

Carine

op 14 March 2021

Lieve Henk. Wat een prachtige waarheid. Zo mooi verteld. Wij zijn hier om liefde en licht te brengen. Licht en liefde zullen altijd overwinnen.

Gerard
Door

Gerard

op 14 March 2021

Tsja de waarheid is altijd erg,goed geformuleerd .

Lieve
Door

Lieve

op 14 March 2021

Wat heb je dit weer treffend geschreven Henk. Een mooi verhaal is het niet, maar helaas wel waar....Uiteindelijk zal LICHT en LIEFDE overwinnen! Dankjewel om alle bondgenoten en gelijkgestemden te verenigen! Laat deze groep groeien en groeien, en het kwaad verslaan! Heel veel liefs!

Marianne Timmer
Door

Marianne Timmer

op 14 March 2021

Mooi stukje, Henk. Een schrikbarend sprookje! Maar alle sprookjes eindigen dat het kwaad moet wijken voor het goede, het licht, de liefde. ..! Ik hoop dat dit mooie slot, niet lang op zich laat wachten! Moge het Licht snel zegevieren. Ik doe mee om mijn steentje bij te dragen.Marianne

Marleen
Door

Marleen

op 14 March 2021

En aldus geschiedde in die dagen.....dat het licht en de liefde overwinnen. Dankjewel Henk voor dit prachtige sprookje, wat bewaarheid zal worden. liefs en lichts xxx

Annet
Door

Annet

op 14 March 2021

Wat mooi beschreven, Henk. Zonder een schuldige aan te wijzen, maar wel door de grotere (psychologische) processen te duiden. Ik moest denken aan mijn overleden moeder, die altijd zei "al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel". Liefde en Licht winnen altijd!

Astrid
Door

Astrid

op 14 March 2021

Heel hartelijk dank voor dit sprookje, zo mooi verteld simpel en duidelijk en dank dat je je nek wil uitsteken en deze 3 blogs schrijft. Heel inspirerend.

Astrid
Door

Astrid

op 14 March 2021

Heel hartelijk dank voor dit sprookje, zo mooi verteld simpel en duidelijk en dank dat je je nek wil uitsteken en deze 3 blogs schrijft. Heel inspirerend. Hoop dat we met heel veel mensen op een lijn kunnen zijn, we zullen helpen om de boodschap verder te vertellen

Gaia
Door

Gaia

op 14 March 2021

Nu het verhaal van de boer, ons voer en de verpleging nog, we gaan toch zien wat wezenlijk is op aarde en dat waarderen?? ik ben met bovenstaand verhaal opgegroeid, en ben steeds opgestaan voor een betere wereld voor iedereen, nu de rest nog. Zorg voor de aarde, zorg voor de mensen, bronnen eerlijk delen. Mensen uit trauma helpen en het licht in ieder waarderen.

Roland Smeenk
Door

Roland Smeenk

op 14 March 2021

Beste Henk , dit ‘sprookje’ is een waarlijke opvolger van Bondgenoot, schitterend! Je hebt vele talenten en auteur zijn is een van je toptalenten . Ik zal het zeker verder verspreiden

Jos
Door

Jos

op 14 March 2021

Door Jos op 14 maart 2021 Dankjewel voor deze prachtige tekst. Laten we met zijn allen er alles aan doen om het licht door te geven. En heb vertrouwen het komt goed, al dienen we zeker nog een aantal stappen te maken.

Herbert Kaptein
Door

Herbert Kaptein

op 14 March 2021

Prachtig Henk, de werkelijkheid is inderdaad veel donkerder dan de meeste mensen zich in hun stoutste dromen kunnen voorstellen. Laten we ervan uitgaan dat het gezamenlijke licht van de Mensheid eveneens veel groter is dan de machthebbers zich kunnen voorstellen.

Johanna
Door

Johanna

op 14 March 2021

Dank je wel Henk, voor je woorden van hoop, door dit verhaal te sturen, door te durven en je niet bang te laten maken, ik heb al zo lang door dat er heel veel niet klopt, je hebt het mooi op een rij gezet, het is voor mij of ineens alles op zijn plek valt...... Liefde zal alles overwinnen❤️

Willy v d linden
Door

Willy v d linden

op 14 March 2021

voor het Licht gaan dat is waar we hier voor zijn, op deze aard bol.

Marian
Door

Marian

op 14 March 2021

Dank je Henk, zo treffend en zo inspirerend. Daar waar jou kracht ligt.

twan weerts
Door

twan weerts

op 14 March 2021

Hallo Henk,Prachtig verwoord ,het werkt op mijn lachspieren ,kan een glimlach niet onderdrukken .Bedankt ,ga lekker ontspannen ,naar bed .Hartelijke Groet Twan

Anja
Door

Anja

op 15 March 2021

Wat vertel je het weer mooi, helder en lichtvol. Dank voor al je fijne berichten, al zolang en fijn dat ze steeds lichter worden.

Renee
Door

Renee

op 15 March 2021

Geweldig uw verhaal! Kon mij hier zo goed in verplaatsen,weet u ,ben blij dat u toevallig op mijn pad kwam. Ben hier dankbaar voor,voor u helderheid en liefde. Hoop dat ik mag aansluiten bij de liefde

Dirk
Door

Dirk

op 15 March 2021

Klopt niet helemaal. Mens is zodanig doordrongen van Macht dat Mens in al het aanwezige licht toch, vaak zonder het echt te beseffen, de duisternis blijft opzoeken. Kijk maar naar de klimaatacties, de BLM acties, de holebi acties, de corona vaccinatie, de partijprogramma's en de uitslag van de aankomende verkiezingen, ... Mens is zodanig doordrongen van Macht dat Mens Macht wilt overnemen uit liefde voor Macht, niet voor elkaar.

Peter Bodewes
Door

Peter Bodewes

op 15 March 2021

Mooi verwoord. Geen namen of partijen vermeld. Licht en Liefde overwint

Ingrid Graafland
Door

Ingrid Graafland

op 15 March 2021

Dankjewel Henk, Met een klein lichtje kan je een donkere kamer verlichten. Je kunt licht brengen naar het donker. In een lichte ruimte kan je géén donker brengen. Zo fijn om ons licht met elkaar te delen

Nicole
Door

Nicole

op 15 March 2021

Dankjewel voor het eenvoudig en helder en oh zo duidelijk verwoorden! Gelukkig zijn er meer mensen die het door hebben ❤️

Renee
Door

Renee

op 15 March 2021

Alle beetjes helpen! Probeer je steeds weer af te wenden van de duisternis zonder angst of boosheid, maar maak telkens weer zelf de keuze voor het licht. Leef vanuit je hart! En verspreid liefde en licht. De hogere trilling zal de lagere uitzuiveren, het komt goed!

Terah Afke Beek
Door

Terah Afke Beek

op 15 March 2021

Wat een prachtige vorm waarin je het verhaal van Mens en Macht hebt gegoten. Ik ga het breed delen. Op 5 mei 2020 schreef ik een haiku gedicht over vrijheid (geïnspireerd door Tijn Touber) Graag deel ik het hier: Wat is vrijheid nu Met zoveel inperkingen Vrijheid zit in mij Nelson Mandela is het lichtende voorbeeld Vrijheid van binnen De weerspiegeling van innerlijke vrijheid in gevangenschap De menselijke geest Een code niet te kraken De vlam van liefde is niet te doven! In dit donker uur verschijnt overal het licht Bewust Zijn gaat aan Liefs, Terah

Alexandra
Door

Alexandra

op 15 March 2021

Mooi!

Susanne Hocks
Erwin
Door

Erwin

op 15 March 2021

Een weg naar vrijheid, vreugde en vrede

Vrouw van de Zee
Door

Vrouw van de Zee

op 15 March 2021

Dankjewel voor deze uitstekende samenvatting van wat er gaande was en is. Mijn eerste stap is overmorgen een stem tegen de zittende macht en voor het behoud van deze prachtige planeet. Een partij die met de avondklok instemde is voor mij niet meer mogelijk. En verder doe ik nergens aan mee. Ik laat me niet testen, niet vaccineren. Ik koop bij de biologisch dynamische boer waar ik alles kan krijgen wat ik nodig heb. Daar ga ik op rustige tijden zonder mondkapje naar toe. Het is niet zo moeilijk om het anders te doen. TV voorgoed uit is ook aan te raden om niet elke dag de leugens te horen.

Chila
Door

Chila

op 15 March 2021

Mijn maandagmorgen is goed begonnen, mijn hart verwarmd en een glimlach rond mijn lippen getoverd. Dank u wel.

Alexandra
Door

Alexandra

op 15 March 2021

De passage over de arme landen heb ik gedeeld met mijn zoon van 13. Bij aardrijkskunde hebben ze het over ontwikkelingshulp. Een andere invalshoek is heel verhelderend voor de scholieren. Mijn licht is een waakvlam die aan wordt gehouden door mensen als jij Henk en flakkert doordat mijn ouders nog steeds geloven in de goede intentie van Macht. Hun verwardheid wanneer ik voorzichtig iets anders opper maakt me machteloos en verdrietig.

Susanne Hocks
Door

Susanne Hocks

op 15 March 2021

Hallo Alexandra Dat laatste merk ik ook. Mijn vader, die met zijn 91 jaar nog midden in het leven staat en nooit iets klakkeloos voor waar aannam, gelooft nu echt in een overheid die het beste met ons voorheeft. Nu vermoed ik dat binnen de overheid ook nog velen werken die dit echt met de beste bedoelingen doen. Alleen jammer dat ze vaak niet verder kijken dan hun eigen tunnel. Het Licht zal echter overwinnen. Mijn methode is dat ik de hele situatie met Licht en Liefde omhul op het moment dat ze mij verdrietig maakt. Misschien heb je hier iets aan. Ik wens je een hele fijne dag toe. In Liefde en Licht verbonden, Susanne

Susanne Hocks
Door

Susanne Hocks

op 15 March 2021

Dit stuk beschrijft precies wat ik bij de hele situatie voel. Ik durf steeds vaker voor mijn eigen waarheid uit te komen. Het is mijn manier om mensen aan het denken te zetten. Ooit begon dat bij mij ook op die manier. Ik merk dat ik me nog niet altijd in mijn volle kracht durf te laten zien maar elke dag een stapje in de goede richting zetten geeft hoop voor de toekomst.

Gerhardus
Door

Gerhardus

op 15 March 2021

Op de achtergrond hoor ik Jezus, de verlosser van de wereld spreken

Kitty Vromen
Door

Kitty Vromen

op 15 March 2021

Ik waardeer jouw bijdrage aan de grote transformatie enorm Henk!❤️. Jij geeft antwoord op mijn vraag: 'hoe kan een diepere waarheid (die je als Mens gewoon niet van kunt geloven dat het echt waar is) verteld worden zonder dat iemand of iets aangevallen wordt. In de vorm van dit 'sprookje'. Met een herhaling van de zinnen: 'Het kan natuurlijk nooit écht zijn gebeurd, maar stel nu eens dat het wel waar is …Wat zou je dan doen?' Subliem! Ben benieuwd naar je idee om lichtwerkers samen te brengen. Goede, zeer goede en waardevolle initiatieven Henk. Dank je wel.

Frits
Door

Frits

op 15 March 2021

Een top, veelzeggend en duidelijk narratief Henk.

Ann
Door

Ann

op 15 March 2021

Dankjewel voor dit mooie en hoopgevende verhaal! We blijven liefdevolle energie sturen naar het universum. Samen sterk in Liefde

Indi
Door

Indi

op 15 March 2021

Dank voor je mooie omschrijving van deze realiteit. Met eerst mijn st. HARTverwarmendWijs en later Advies Centrum Thuiszitters werken we hart(d) aan het bewustzijn in het onderwijsveld. Zoveel thuiszittende kinderen, opgejaagde ouders die de vinger gewezen krijgen, overspannen professionals.... We bieden onze kennis en ondersteuning aan in dit complexe veld waar we het zelfsturend- en genezend vermogen van deze groep aanwakkeren. Een ander deel is ons werk in Frankrijk waar we jongeren empoweren en gasten ontvangen die tijdelijk deel willen uitmaken van onze community om tot zelf-vermogen te komen. https://hansroverts.wixsite.com/denatuurlijketijd. Wees welkom! Gelukkig ontstaan er nu steeds meer lichtpuntjes en fijn als je deze plekken/initiatieven in kaart wilt brengen! Namaste. Indi

Katharina
Door

Katharina

op 15 March 2021

Heel leuk en goed verwoord. Vind het alleen jammer dat het niet helemaal klopt in de zin dat Jezus meer dan 2000 jaar geleden dezelfde strijd voerde dus dat deze machtsstrijd in wezen van alle tijden is en blijkbaar bij de mens en bij planeet Aarde hoort. Wat nu misschien anders is is dat het machtssysteem zo dolgedraaid is, en de tijd er zo rijp voor is, dat er een verandering mogelijk is. Ook al zijn we als lichtwerkers verenigd, mooi omdat concreet en zichtbaar te maken! Dank voor jouw inzet Henk!!! ❤

Véro
Door

Véro

op 15 March 2021

Prachtig verwoord Henk :-) Dat jouw sprookje op school en in de wereld mag verspreid worden en Mens overal wakker mag worden. Ik hoop al jaren dat Mens zijn kracht weer in eigen handen zou nemen, het is nu de tijd, hoe spannend om daar toeschouwer van te mogen zijn, ik had het niet meer durven hopen ... Tegelijkertijd vertrouwen dat alles goed komt is ook een uitdaging, best spannend eigenlijk ... Samen zijn we sterk, ik verheug me al om met zoveel on line onze kracht en liefde te bundelen. Waar een wil is is een weg <3 <3 <3 <3

Corrie
Door

Corrie

op 15 March 2021

Wat ontzettend mooi geschreven!! En zo waar!! Ik hoop zo dat er veel mensen op gaan staan. Dank je wel Henk voor je mooie wijze woorden. Groetjes Corrie

jaap
Door

jaap

op 15 March 2021

Beste Henk ,dank voor je mail ,een mail naar verlichting . Laten we met elkaar datgene je beschrijft proberen te zien en te voelen en opstaan ,opstaan tegen dit satanisch geweld . Laten we medemenselijkheid weer hoog in het vaandel hijsen en de verraders adresseren zodat dit intense geweld zijn einde mag vinden ,Henk nogmaals dank voor je prachtige mail, ik wens je lichtjaren toe ,mooie dag ,groet Jaap .

Marian Timmer
Door

Marian Timmer

op 15 March 2021

De Schepper, de Bouwmeester, G'd is de Liefde zelf. Als men dit zo kan ervaren, lezen en inziet dan is daar onze Schepper aanwezig ... Ik Zal Er Zijn. Dat wij fijne mensen mogen zijn, dat is de zihn van het leven. Henk wat heb je dit inzicht (wederom) eenvoudig en helder verwoord in deze gelijkenis. Ook Jezus kon dat hartverwarmend doen. Mijn dank hiervoor.

Marc Claesen
Door

Marc Claesen

op 15 March 2021

Licht brengt licht, en hoe meer licht, licht brengt hoe meer de schaduwen zullen vervagen. Henk ik ben zo dankbaar dat jij ook licht bent en licht deelt, zodat we met steeds meer lichtjes ons licht laten schijnen. Door daar nu bewust over te zijn, creëren we samen een prachtige toekomst. Mijn licht herkent jou licht in dankbaarheid.

Riëtte Janssen
Door

Riëtte Janssen

op 15 March 2021

Dank je Henk voor dit ware sprookje en je initiatief om elkaar als Lichtwerkers te versterken. Mijn bronwezen jubelt en is dankbaar

Riky van Hal
Door

Riky van Hal

op 15 March 2021

Ja, dit sprookje MOET en ZAL goed eindigen. De Liefde gaat niet ten onder.

Rita Cornelis
Door

Rita Cornelis

op 15 March 2021

Bedankt Henk, dit is zo mooi verwoord in de vorm van een sprookje. Ik kijk er naar uit om samen met alle lichtwerkers een mooi, liefdevol veld te vormen. Je meditaties op zondag doen mij ook zoveel deugd. Hartegroet vanuit Belgie.

Linda van Hoff-neyman
Door

Linda van Hoff-neyman

op 15 March 2021

Idd laat Liefde en Licht de mensheid en onze aarde/planeet verlichten. Dank je wel Henk

Ante
Door

Ante

op 15 March 2021

Wat een gigantisch onzinnig verhaal. Er worden relaties gelegd die er niet zijn, er worden aannames gedaan die niet kloppen. Ook worden oorzaak en gevolg onjuist ana elkaar verbonden. Het lijkt je mee te nemen in een trieste wereld waarbij wij als zelfdenkende mensen verloren kunnen gaan in dit gewouwel. Ongelooflijk gevaarlijk en dom verwoord. Dit heeft niks met genezend vemogen te maken, maar alles met ziektmakende capaciteiten....

Peter van Kan
Door

Peter van Kan

op 15 March 2021

Ik denk dat Henk het goed bedoelt en zelf zijn verhaal ook gelooft. Hij verwoordt m.i. juist wel goed wat veel mensen denken of voelen. Dat het verhaal totaal niet klopt, ben ik helemaal met je eens, zie mijn reactie verderop. Ik denk echter dat wie hier komt eerder bevestiging zoekt en geen aanleiding om door nadenken tot de onwelgevallige conclusie te komen dat de overheid in feite - met vallen en opstaan en al struikelend - het enige doet wat er te doen valt.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 18 March 2021

Voor mij is Macht niet macht, Bankier is niet de bankmedewerker, Oorlog is niet oorlog. De woorden zijn met hoofdletters geschreven omdat het aspecten zijn van het leven en overal herkenbaar. De mens is dus dit alles en ik hoop dat mens zijn behoefte aan Macht, Geld, Winst, Oorlog in zichzelf weet te doorzien en zijn aandacht geeft aan Licht en Liefde en de opgestane Mens wordt.

Jacqueline van Rijswijck
Lennie
Door

Lennie

op 15 March 2021

Prachtig. Ik heb het voorgelezen aan mijn kindjes. Benieuwd naar je initiatief om ons te verenigen want samen samen straalt het licht veel sterker

Nel
Door

Nel

op 15 March 2021

Beste Henk, wat geweldig om met deze metafoor een statement te maken, wij zijn benieuwd hoe zich dit verder zal kunnen ontwikkelen

Willemien Seinhorst
Door

Willemien Seinhorst

op 15 March 2021

Beste Henk, Jouw verhaal kan ik volgen. Er zit ook veeli in. Echter.........welke rol spelen , in dit verhaal, de ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen die het hardst roepen om de huidige maatregelen??? Sterker nog, het is velen niet streng genoeg Wilkemien

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 18 March 2021

Er is een heel artsencollectief van artsen die het daar juist niet mee eens is, maar zij krijgen weinig stem in het nieuws.

Willemien Seinhorst
Door

Willemien Seinhorst

op 19 March 2021

Dat weet ik Henk en met hen ben ik het hartgrondig eens. Ze worden overigens wel gehoord maar, de “andere” kant is sterker te horen. Echter, jouw sprookje is dusdanig geschreven dat ik dit toch op wilde merken. Willemien

Willemien Seinhorst
Door

Willemien Seinhorst

op 15 March 2021

Beste Henk, Jouw verhaal kan ik volgen. Er zit ook veeli in. Echter.........welke rol spelen , in dit verhaal, de ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen die het hardst roepen om de huidige maatregelen??? Sterker nog, het is velen niet streng genoeg. Willemien

Ria
Door

Ria

op 15 March 2021

Beste Henk, Geweldig mooi verhaal Henk.. Zo mooi verwoord.. Licht brenger!! Dankjewel!! Hartelijke groet, Ria

Bouke P.M. Veltman
Door

Bouke P.M. Veltman

op 15 March 2021

Er is inderdaad maar een wapen: Liefde. Het is niet te koop. Nog gekker: Het is overal, in je hart, bij de buren, in de wind, in de lucht: overal is liefde zelfs in onbeperkte mate. Er is meer dan we aankunnen. Het is bijna schokkend zoveel liefde als er is. Daarom zeg ik iedere morgen hardop: Ik leef vanuit geloof hoop en liefde. En: Ik geloof dat alles goddelijk is, ik hoop op liefde tussen alles en alle mensen, ik hou van alles en iedereen.

Peter van Kan
Door

Peter van Kan

op 15 March 2021

Het kan zonder meer nuttig zijn om er op deze manier naar te kijken. Historisch gezien klopt het verhaal van geen kant. Maar dat zal ook niet de bedoeling zijn. Wat ik mis in de suggestie dat het allemaal doorgestoken kaart is en dat het de bedoeling is om de mensen verder onder de plak van de Macht te brengen, is wat ik in al die verhalen en beweringen mis. Namelijk, wie ? Wie willen dit, wie weten ervan en wie werken er bewust aan mee ? Dit wordt altijd weg gelaten, ik denk omdat als je dat gaat proberen in te vullen, je al snel helemaal vastloopt. De scheidslijn tussen de kwaden op de achtergrond en de onnozele uitvoerders is niet te trekken. Omdat hij niet bestaat. Omdat het verhaal niet klopt Nogmaals, het kan zinnig zijn om er zo naar te kijken, maar ik vrees dat velen dit als de werkelijkheid zien. En zo zit de wereld, om met Jan Vrijman te spreken, echt niet in elkaar. Het naar buiten projecteren van het kwaad, wat de Macht die oorlog wil verweten wordt, gebeurt hier ook. WIJ zijn de wereld, WIJ zijn de overheid, WIJ zijn degenen die het bewustzijn van de mensheid bepalen en de wereld vormgeven. Niet ZIJ de slechteriken en WIJ de slachtoffers, dat is te makkelijk en onwaar.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 18 March 2021

Voor mij is Macht niet macht, Bankier is niet de bankmedewerker, Oorlog is niet oorlog. De woorden zijn met hoofdletters geschreven omdat het aspecten zijn van het leven en overal herkenbaar. De mens is dus dit alles en ik hoop dat mens zijn behoefte aan Macht, Geld, Winst, Oorlog in zichzelf weet te doorzien en zijn aandacht geeft aan Licht en Liefde en de opgestane Mens wordt.

Joost
Door

Joost

op 22 March 2021

Dan zijn alle plannen en complotten in het verhaal dus ook abstract en niet aan entiteiten of individuen te adresseren. Geldt dus ook voor de 'Oorlog aan Virus'-truc! Dat zal de schrijver en complotdenker echter vast niet bedoeld hebben. Zou dit leuterverhaal ook niet gelezen hebben als ik het niet op papier in mijn brievenbus gevonden had.

Tineke
Door

Tineke

op 16 March 2021

Klopt. Wat wij buiten ons zien, is een reflectie van onze innerlijke wereld. Hoe zie jij dat, Henk? Misschien kun je hetzelfde verhaal aanpassen met meer van dit besef erin? Wat ik wel vreemd vind, is dat jouw brief over de mogelijke werking van het vaccin niet meer verschijnt, als ik de link gebruik. Hoe kan dat? Is dat censuur? Of heb je deze informatie zelf verwijderd, Henk?

Tineke
Door

Tineke

op 16 March 2021

Klopt. Wat wij buiten ons zien, is een reflectie van onze innerlijke wereld. Hoe zie jij dat, Henk? Misschien kun je hetzelfde verhaal aanpassen met meer van dit besef erin? Ik vind het wel een mooi beeldend verhaal. Dat wel. Maar dat wij ook alles zelf zijn, mis ik nog. Wat ik wel vreemd vind, is dat jouw brief over de mogelijke werking van het vaccin niet meer verschijnt, als ik de link gebruik. Hoe kan dat? Is dat censuur? Of heb je deze informatie zelf verwijderd, Henk?

Nelcia
Door

Nelcia

op 16 March 2021

Raak artikel

Els Dries
Door

Els Dries

op 16 March 2021

Sommige sprookjes komen uit. Prachtig geschreven.

Hetty
Door

Hetty

op 16 March 2021

Dank je wel Henk. Liefde en Licht overwint alles

Heidy
Ila
Door

Ila

op 16 March 2021

Dankjewel Henk, heel fijn om te lezen! Vooral nu in de verkiezingsgekte en de vaccinatie(paspoort)idiotie.

Ewald
Door

Ewald

op 16 March 2021

Als we ons licht laten schijnen eindigt het sprookje niet met: en zijn beefden nog lang ongelukkig.

Adele
Door

Adele

op 17 March 2021

Werden er maar meer mensen wakker. Er zijn er helaas nog te veel die Macht en Bankier blind geloven en volgen.

Ellen
Door

Ellen

op 17 March 2021

Prachtig geschreven, heel veel dank voor al jouw inzet, op naar een nieuwe wereld!

Sabine Dauwe
Door

Sabine Dauwe

op 17 March 2021

Dankjewel Henk, je bent er in geslaagd om een heel complex en omvattend proces te verwerken in een verhaal dat aanspreekt. Je bent een meester in het brengen van de harde realiteit op een onmetelijk zachte en milde manier. Dat houdt de lezer bij de les eerder dan dat ie ervan op de loop gaat. Dat is een kunst en werkt ontzettend verbinden. Nogmaals dank en ik kijk uit naar je initiatief voor lichtwerkers.

Maria Kanselaar
Door

Maria Kanselaar

op 17 March 2021

Heel goed geschreven en voor mij zo waar.

Jan
Door

Jan

op 17 March 2021

Jeetje, wat gebeurt hier allemaal? Begonnen aan training VJT omdat ik geloof in de holistische zienswijze van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Fijn om mij te begeven onder mensen die geloven in liefde & licht & verbinding als basis voor onze samenleving. Verhogen van spiritueel bewustzijn en daarmee de verbinding tussen ons allen. En heling van deze maatschappij door open te staan, de ander te blijven zien en het goede voorbeeld te geven. Ik voelde goede intenties vanuit Henk Fransen en daardoor vertrouwen en veiligheid. En wat een verbinding in de breakouts... De laatste twee weken word ik geconfronteerd met verhalen over 'Het spuitje' en nu over 'Macht en Bankier en Mens'. Beeldend en meeslepend geschreven. Maar is het werkelijk waar? Ben ik het hiermee eens? Ik merk dat ik alert wordt. Verwarrend. Wat gebeurt hier zegt mijn intuitie? Wat zijn de werkelijke intenties van Henk? Na dagen worstelen over 'Het Spuitje' heb ik een reactie geschreven op het stuk, waarbij verwijzend naar Prof. van Egmond (zoek op you-tube) met feiten over risico's van vaccineren. Ik werk in een ziekenhuis en heb een andere mening dan Henk en die mag gehoord en gelezen worden zodat iedereen zijn eigen mening kan vormen. De Bron houd van alle meningen, precies zoals deze zijn... Nu zie ik dat de site niet meer bereikbaar is? Censuur? Ik ben het eens met Peter van Kan hierboven: er is veel mis in de wereld! en we dienen een tegenbeweging te mobiliseren vanuit Liefde en Licht. Maar niet door tweedeling in goed en fout. Laten we hier echt voor oppassen anders begaan we dezelfde fout als de Bankier. WIJ zijn de wereld, WIJ zijn de overheid, WIJ zijn degenen die het bewustzijn van de mensheid bepalen en de wereld vormgeven. Niet ZIJ de slechteriken en WIJ de slachtoffers, dat is te makkelijk en onwaar. Non dualisme! Ik ben het eens met het slot van het verhaal: macht van Mens is in feite Liefde. Liefde voor Medemens, Liefde voor Aarde en Liefde voor zoveel meer nog. Laten we van binnenuit de transformatie vormgeven door zelf het goede voorbeeld te zijn.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 18 March 2021

Voor mij is Macht is niet macht, Bankier is niet de bankmedewerker, Oorlog is niet oorlog. De woorden zijn met hoofdletters geschreven omdat het aspecten zijn van het leven en overal herkenbaar zijn. De mens is dus dit alles en ik hoop dat mens zijn behoefte aan Macht, Geld, Winst, Oorlog in zichzelf weet te doorzien en zijn aandacht geeft aan Licht en Liefde en de opgestane Mens wordt.

Lammechien Groote
Door

Lammechien Groote

op 17 March 2021

Wat heb je deze "alsof-werkelijkheid" prachtig versprook, Henk. Ik ga het delen. Wat je met Liefde deelt, vermenigvuldigt zich. <3<3<3

Anneke
Door

Anneke

op 17 March 2021

Hallo Henk, Wat een schitterend ‘verhaal’! Alleen is dit helaas de werkelijkheid. Ik hoop van harte dat er steeds meer mensen komen die het Licht gaan zien en toepassen in hun leven. Bewustwording is de manier om te overleven!

Wil
Door

Wil

op 17 March 2021

Hallo Henk, Wat een mooie heldere omschrijving van wat er gaande is. Wat moeten we als mensen nog veel leren, ook al zien we het licht.

Johannes Meijer
Door

Johannes Meijer

op 18 March 2021

Henk, het werkelijke verhaal in jip en janneke taal, prachtig weergegeven! Ik wil jouw verhaal graag onderstrepen met een prachtig gedicht van Hein Stufkens. Laatste sacrament De tijd heeft ons nog niet geveld, maar wel getekend. Wij weten: onze dagen zijn geteld en elke ademtocht verhaast het onvoorstelbare moment waarop de draad zal breken. Maar laat het laatste sacrament dan liefde zijn, laat ons nog eens het heilig vuur ontsteken, dat sterren schept, een flonkering buiten de tijd, een bloem die niet verlept, een zoen die nimmer zal verbleken! Vrede en alle Goeds

BARBARA MERKELBACH
Door

BARBARA MERKELBACH

op 24 March 2021

PRACHTIG GEDICHT. DANK JE WEL. LICHT EN LIEFDE ZEND IK JE

Marijke Trouw
Door

Marijke Trouw

op 18 March 2021

Een knap stuk werk! Zo'n metafoor of sprookje komt makkelijker binnen en zal eerder begrepen worden dan een direct gevecht tegen alles wat niet klopt. Maar wíj moeten het waar maken. Wíj moeten liefde en licht zijn en uitdragen. Dat is niet altijd makkelijk, maar we houden vol!!

Elly
Door

Elly

op 18 March 2021

Henk, wat heb jij dit mooi geschreven, duidelijk voor iedereen. Inderdaad de Mens is Liede en Licht en dit zal uiteindelijk winnen van het Duister. Zovelen hebben al gereageerd op jouw schrijven, hele lieve reacties - hoop dat deze boodschap nog velen het Licht zal brengen en dan mag de Liefde er ook weer zijn voor de Mens.

Hans
Door

Hans

op 19 March 2021

Hoe hoopvol "liefde" ook mag klinken, we blijven uiteindelijk altijd de andere wang toekeren. De macht van de dood is de enige macht die de andere wang niet opeist. Feitelijk is de dood dus de meest liefdevolle macht, zo niet "echte liefde".

Elly
Door

Elly

op 21 March 2021

Deze tekst raakt me! Zo veel eenvoud en pure waarheid!! Hoe sluw hebben ze dit aangepakt, het is inderdaad niet te geloven! Geloof en vertrouwen dat ons licht er altijd zal zijn, er altijd IS. Hartelijk dank, Henk!

Jantien
Door

Jantien

op 22 March 2021

Mooi verwoord Henk, dankjewel voor je Licht en helderheid. Ik moet denken aan wat je ons leert in de cursus 'verhoog je trilling'; kijk naar binnen en ontdek waar jij macht wilt hebben/uitoefent, en keer dat om in Licht en liefde waarin je de ander en jezelf vrij laat, zo kan Liefde en Licht groeien. Ik probeer het in mijn dagelijks leven toe te passen. Soms een hele pittige weg, meestal een feest ! Ik geloof dat als we allemaal 'in het klein' Licht en Liefde toelaten/brengen, dit zal zijn als de druppel in het water die voor de rimpeling zorgt tot in grote verte. Liefde overwint !

Marie-Jose Vos
Door

Marie-Jose Vos

op 23 March 2021

Helemaal mee eens. De waarheid zal ons uiteindelijk vrij zetten. Eerlijk duurt het langst. Veel liefs Marie-Jose Vos

hedawa
Door

hedawa

op 23 March 2021

Het probleem en oplossing bekrachtigd in één woord: SAMEN LEVING. Ik wens ons díé ogen, de bloemen van ons hart. Licht in lichaam, spraak en geest. Nu en altijd. Everchanging Present Moment. In mede-leven.

Annemieke Hiller
Door

Annemieke Hiller

op 24 March 2021

Ja heel mooi omschreven Henk. Alles valt op zijn plek bij. Soms frustreert het omdat mijn omgeving me niet begrijpt wanneer ik iets in die woorden vertel. Ik werk in de zorg bij een commercieel bedrijf en wordt nu al bij sommige eventueel buitengesloten omdat ik me niet wil laten vaccineren zeker niet met Rna virus. Ik wordt echt op de proef gesteld. Ik vind troost in het lezen van verhalen zoals die van jou, Christina von Dreien en Tijn Touber. Zou me graag willen aansluiten bij eensgezinden. Positief blijven, elke dag weer opnieuw. Zelf er een feest van maken ook als is dit niet altijd makkelijk

Simone Lodder
Door

Simone Lodder

op 24 March 2021

Prachtig geschreven Henk, in eenvoudige taal, zo duidelijk hoe het al eeuwen lang gaat! Dank je. Deze Mens snapt het, maar weet dat we niet iedereen kunnen bereiken en dat er massaal zal worden gevaccineerd met alle gevolgen dan dien. Mijn kinderen willen zelfs niet naar mij luisteren en geloven de Macht via media :-(

Wies Beentjes
Door

Wies Beentjes

op 24 March 2021

Ik ben het helemaal met bovenstaande reactie eens, het is heel duidelijk omschreven Henk. Alles valt op zijn plek. Vaak frustreert het mij omdat mijn omgeving me niet begrijpt wanneer ik iets in die woorden vertel. Ik wordt ook buitengesloten omdat ik me niet wil laten vaccineren zeker niet met Rna virus. Ik vind troost in het lezen van verhalen zoals die van jou, Richard de Leth en Tijn Touber. Er zijn geen eensgezinden in mijn omgeving (zelfs mijn man en volwassen kinderen), als ik al voorzichtig polshoogte neem, kom ik telkens van een koude kermis thuis. Positief blijven, ik probeer het elke dag weer opnieuw, al is dat beslist niet makkelijk. P.s. Mijn oudste dochter is verpleegkundige op de IC en heeft zich als een van de eerste laten inenten, toen ik haar vroeg waarom? je bent nooit ziek, zei ze het voor de patiënten te doen. Mijn angst vond ze belachelijk, dit maakt me heel verdrietig!

BARBARA MERKELBACH
Door

BARBARA MERKELBACH

op 24 March 2021

DANK JE WEL HENK VOOR DIT DUIDELIJK BESCHREVEN VERHAAL IN SPROOKJESVORM. IK BEN GEK OP SPROOKJES EN HEB DEZE ALTIJD GELEZEN VANAF MIJN JEUGD. IK BEN BLIJ DAT IK ER NIET ALLEEN IN STA. WANT IN DIT SPROOKJE KAN IK TENMINSTE EEN POSITIEVE ROL SPELEN. DOOR LICHT EN LIEFDE OM ME HEEN TE VERSPREIDEN AL IS DIT NIET ALTIJD GEMAKKELIJK. MAAR WE GAAN GEWOON DOOR. DE LICHTWEZENS UIT DE LICHTWERELD STAAN ONS BIJ.

Marianne
Door

Marianne

op 24 March 2021

Als ik je artikelen/ posts lees, Henk. Dan voel ik dankbaarheid. En die dankbaarheid verhoogt gelijk mijn trilling. Dank.

marianne sorgedrager-van halewijn
Door

marianne sorgedrager-van halewijn

op 24 March 2021

Heel fijn : gelijkgestemden. Dank je Henk. Ik 'sta op' door me niet te laten meeslepen in verzet tegen de absurditeiten, maar in eigen positieve energie te blijven en dat laten uitstralen.

Marjanne
Door

Marjanne

op 24 March 2021

Mooi geschreven Henk. In dit verhaal schets je een duidelijk beeld van de staatsschuld die op ons mensen wordt afgewenteld. Ik sta op in liefde. Laten we Mens zijn en Licht dragen en licht uitstralen.

Hélène
Door

Hélène

op 24 March 2021

Helemaal mee eens Henk. Helaas is het de waarheid,en hopelijk kunnen we er iets aan doen, Samen sterk.

Gerda Mensink
Door

Gerda Mensink

op 24 March 2021

Dank je wel ,Henk.. Je leert ons om alle kanten op te kijken en als laatste ons Licht via ons hart te laten schijnen

grote henk
Door

grote henk

op 24 March 2021

buitengewoon goed geschreven. complimenten. zie ook www.eindstrijd.eu

Veronika Rutten
Door

Veronika Rutten

op 24 March 2021

Als ik dit lees, herinnert mij dit aan jouw eerste boek! Onvoorstelbaar hoe sit allemaal kan gebeuren, en natuurlijk heb ik het zo nog niet bekeken. De mens wordt wakker, en licht en liefde zal de overtone krijgen. Dankjewel voor het delen!!

Adriaan Volker
Door

Adriaan Volker

op 24 March 2021

SCHITTEREND! EEN ZEER DUIDELIJKE EN ZEER TOEGANKELIJKE VOORSTELLING VAN DE ZAKEN! Je hebt zeker ook de pocket "De macht van de onzichtbare bankiers" gelezen! Eigenlijk een 'must' om kennis te nemen van de belangrijke dingen en ontwikkelingen die zich voordoen, zowel lokaal als op wereldschaal. Realiseer je dat je bent gehersenspoeld, al vanaf je eerste schooltijd! Kijk nu naar alle ogenschijnlijk losstaande gebeurtenissen en ontwikkelingen. Zie dat het kleine stukjes zijn van een grote puzzel, een overall plaatje, en zie de ondelinge verbanden! Zorg dat je op de hoogte raakt van wat zich daadwerkelijk afspeelt! Schakel daarvoor de mainstream media uit, die geven uitsluitend weer wat Macht en Geld willen. Gewoon je huiswerk doen en goed zoeken (op internet)! Zie onder andere ook www.onzichtbaremacht.nl waar je het boekje kan bestellen. Lees en huiver!

Carolien.
Door

Carolien.

op 24 March 2021

Er bestaat veel informatie om je zorgen over te maken. Te veel zorgen zaait angst en angst is een slechte raadgever. Ik merk steeds vaker dat veel van mijn angsten mijn eigen kracht in de weg staan. Dus op naar steeds meer geloof in mezelf waardoor ik zonder angst mijn licht kan laten stralen.

Simon
Door

Simon

op 24 March 2021

Heel treffend. Bijzonder dat veel “sheeple” het nog te pijnlijk vinden om in de waarheid te ontwaken.

Simon
Door

Simon

op 24 March 2021

Heel treffend. Bijzonder dat veel “sheeple” het nog te pijnlijk vinden om in de waarheid te ontwaken.

Loes
Door

Loes

op 24 March 2021

Een mooi verwoord verhaal. Dank je wel lieve Henk voor deze hoopgevende en inspirerende tekst.

Suze van der Spoel-Simon.
Door

Suze van der Spoel-Simon.

op 24 March 2021

Vandaag lid geworden. Ook ik wil mijn licht helderder en krachtiger kunnen laten schijnen en de liefde die ik in me voel te delen. Suze.

Ans
Door

Ans

op 25 March 2021

Een bekend en oud verhaal wat al eeuwen geschreven staat in de Bijbel. Daar staat ook in het laatse boek hoe het afloopt. Liefde heeft een naam Jezus. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Rian
Door

Rian

op 25 March 2021

Oefff ja grote herkenning . Nog nooit zo druk geweest met lezen ,licht sturen Wellicht ook ter informatie de webside : hoe de geest het lichaam aanstuurt bezoeken daar vind je de achtergrond van het HENKSPROOKJE!!

Marika Verheijen
Door

Marika Verheijen

op 25 March 2021

Gisteren ontving ik een indrukwekkende samenvatting (video)met heldere data/onderzoeken wat het verhaal van Henk ook feitelijk ondersteunt. Niets nieuws als we naar de menselijke geschiedenis kijken, maar dit keer staan we voor een grote(re) shift op wereldniveau. Door bewuster te zijn van de huidige mechanismen, kijkend vanuit het perspectief van licht en liefde, kunnen we betere keuzes maken naar een andere vorm van samenleving die minder op angst en meer op liefde en samenwerking is gebaseerd. Dit is de link: https://stichtingvaccinvrij.nl/de-waarheid-over-ons-systeem-monopoly-een-totaalplaatje-van-the-great-reset-must-see/

Cathy Koevoets
Door

Cathy Koevoets

op 26 March 2021

Mooi verhaal Henk. Heel duidelijk en to the point. Bedankt voor de zondag meditaties en de meditatie week een tijdje geleden. Volgens mij is de beste manier om uit deze situatie te komen, niet op het Malieveld klappen opvangen (met trouwens groot respect voor degenen die dit wel doen). Als een steeds grotere groep mensen samen gaat mediteren en zich daarbij een betere wereld voorstelt, met respect aan de planeet en alles wat er leeft, kan dat ook een invloed hebben. Wij creëren onze realiteit!

Rosalieke
Door

Rosalieke

op 26 March 2021

Dat heb je weer mooi geschreven Henk, Ja laten we in ons licht gaan staan en ons licht ten volste laten schijnen. Hoe ik dat doe? Door mensen te begeleiden die het moeilijk hebben in deze gekke gekke tijd. Door met hen te dansen en te genieten, te laten zien hoe licht eruit ziet. Door liefde te geven, nee delen, waardoor ook zij hetzelfde doen. Door een luisterend oor te zijn en het licht te laten zien en voelen. Door inspirerend te zijn en anderen stimuleren om ook weer inspirerend te zijn voor anderen. Door te laten zien en ervaren dat er zoveel moois is wat niemand zomaar van je af kan pakken en hoe we dat met elkaar kunnen delen. Door bewust helpen worden dat geld en 'altijd meer' niet gelukkig maken, maar wij met elkaar wel. Door een kritische noot te laten horen, maar daarbij de nadruk te houden op het licht en de liefde. Laat het maar horen als je met lichtwerkers bijeen wil komen. Namaste, ik groet het goddelijke in je ;-)

Sylva van Rosse
Door

Sylva van Rosse

op 27 March 2021

Prachtige beelden, goed te gebruiken.

Luna
Door

Luna

op 28 March 2021

Hoe sta ik op als Mens? In contact met de Bron van zuiverheid en onvoorwaardelijke liefde. Iedereen is welkom en zal ik helpen met mijn pure Mens-zijn. En mijn gegeven talenten in de energetische informatie overdracht zal ik inzetten.

ilse van lysebetten
Door

ilse van lysebetten

op 9 April 2021

Wat bij me opkomt wanneer ik je blog lees, en wanneer ik lees, Henk, hoe je reageert op mensen die de informatie die je wil versprijden, censureren of afdoen als onzin... Allen die aan de kar trekken om een wereldvisie te veranderen, hebben tonnen moed nodig om te blijven staan in wat ze intuïtief en vanuit wetenschap ontdekken. Verandering gaat altijd gepaard met gigantische weerstand. Ik bewonder jouw moed, Henk en ik bewonder de moed van iedereen die dwars tegen het huidig wereldbeeld en de daaruit voortvloeiende manieren van handelen invaren. Tegelijk voel ik ook "mededogen" met politici, beleidsmakers,.... die vanuit oude paradigma's denken, die niet meer het gepaste antwoord zijn op (of zelfs nooit het gepaste antwoord waren) op uitdagingen waar de mensheid voor staat. Paradigmaverschuivingen vragen vasthoudendheid aan intuïtief weten en mijns inziens ook niet-defensiviteit en geduld met iedereen die nog aan oude kaders vasthouden. Ik wens jou, Henk, die mildheid toe, omdat ik geloof dat ze niet polariserend werkt, dat ze changemakers in hun kracht houdt, zonder in goed en fout te denken. Denken in "systemen", "processen", contexten", die elk door mensen gecreëerd zijn die inherent geen slechte bedoelingen hebben, (op enkelingen na...) en die maken dat de wereld nu is zoals hij is, vind ik niet altijd even evident. Ik geloof dat ook dat met Liefde te maken heeft. Daar met een milde blik naar kijken. Zonder iets af te doen van eigen visie. Het helpt mij alleszins om niet kwaad te zijn om "de wereld", om alles te zien in evolutie en om te weten dat, ook al probeer ik een goede lichtwerker te zijn, dat de veranderingen in de wereld niet snel gaan. Want persoonlijk vind ik het soms lastig te verdragen dat de shift die nodig is nog veel tijd zal vragen om werkelijk diep en maatschappelijk mainstream te worden. Zo. Dat wou ik even kwijt. De revolutiedenkers zullen nu wellicht wat knarsentanden... maar ook dat is prima.

Jacky Nieman
Door

Jacky Nieman

op 17 April 2021

Door Jacky Nieman op 17 april 2021 Lieve Henk kort en bondig als bondgenoot in een eerlijk vreedzaam en waarachtig betoog zoals we je kennen en waardoor ik je zeer waardeer! Houvast zijn in roerige tijden voor velen waarvoor dank uit de grond van mijn hart! Ook ik wist niet meer te kiezen en hoorde s nachts toen ik alles overdacht : Met FvdD de waanzin stoppen daarna nieuwe verkiezingen en voor een goed plan van opbouw kiezen...ik schrok maar wist ....die stem herken ik als waar ...en reageerde daarop en zag helder de actie van Grappenhaus die hun eigen plannen tegenwerkten waardoor vertraging ontstond en ook al het gedoe rond vaccinaties als Goddelijke interventie en steun voor alle Lichtwerkers de grap van onze Schepper om een Judas in deze tijd op zo n manier in te zetten om ons een handje te helpen! Heb mededogen dat er mensen zijn die geen idee hebben dat Licht Liefde en alles dat leeft op deze planeet waarde heeft en licht uitzend en de Mens onderdeel is vd Schepping ik ben een andere jij (maya taal) maar dat de mens in zijn hoogmoed onderdeel is en geen baas over de natuur : de aarde roert zich de natuur herstelt zich het zijn de barensweeen vd nieuwe aarde die er ook afgooit wat er niet meer toe doet en : stil maar wacht maar alles wordt nieuw de hemel en de aarde en er zijn al veel mede scheppers die nodig zijn om in een grote solidariteitsmars met elke kleur en alle mensen dieren en wat leeft een nieuwe toekomst tegemoet te gaan! De hoogmoed is ten val gebracht al geven ze niet zomaar op ! Elke lichtwerker is in staat gedoofde vlammetjes weer aan te steken! Zo fijn dat jij er bent Henk! Met liefs van Jacky

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 29 April 2021

Mooi verwoord Jacky

René Stevens
Herma
Door

Herma

op 29 April 2021

Geweldig "sprookje". Ik proost op LICHT

Anna Peters
Door

Anna Peters

op 1 May 2021

Heel duidelijk omschreven, mooi ♡♡♡ De liefde overwint

Ina
Door

Ina

op 4 May 2021

Zo mooi in een verhaaltje gegoten, zo helder, zo duidelijk en zo een hart onder de riem. Knap gedaan Henk. Bedankt.

Herman van Nouhuys
Door

Herman van Nouhuys

op 25 May 2021

Christus is de personificatie van de Mensheid. De Mensheid wordt gekruisigd en zal herboren weer opstaan. De Macht als anti mensheid is niet in staat om wat waar is er onder te krijgen. Dat lijkt alleen maar zo. Zodra je als mens die Christus in jezelf ontdekt ben je verlost.

Margo
Door

Margo

op 24 June 2021

EERLIJKHEID DUURT HET LANGST en LIEFDE / LICHT en PUURHEID OVERWINT ECHT ALLES.

Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down