Hoe heeft het zover kunnen komen?

Het kan natuurlijk nooit écht zijn gebeurd, daarvoor is het gewoon té erg,
 maar stel nu eens dat het wel waar was …, wat zou je dan doen?

Lang geleden …

Lang, heel lang geleden ontstond er Macht. Macht wist zich op de een of andere manier een positie te verwerven en toen hij die positie eenmaal had, kon hij die ook vrij gemakkelijk handhaven.

Wanneer het daarbij was gebleven was het allemaal niet zo erg geweest, maar om de een of andere duistere reden was Macht niet tevreden met zijn Macht en wilde hij meer. Het ging heel langzaam hoor, met elke generatie had Macht het gewoon net iets beter geregeld voor zichzelf en er nog wat macht bij gepikt.

Ongelijkheid

Mens kreeg het door de ongelijkheid die Macht creëerde zwaar en het leven van Mens ging geleidelijk aan over in overleven. Maar zoals gezegd het ging heel langzaam en elk nieuw Mens werd gewoon in de situatie geboren en wist eigenlijk niet beter.

Macht was niet tevreden

Macht had eigenlijk meer dan genoeg, maar gek genoeg was Macht nooit tevreden en hij wilde altijd meer. Niemand begreep goed waarom dat zo was, maar het was wel zo.

Op een gegeven moment kreeg Macht het idee om het ruilmiddel uit die tijd in eigen beheer te nemen. Hij creëerde daartoe Bank en noemde het ruilmiddel Geld. Een deel van Macht werd nu Bankier, maar natuurlijk bleven Macht en Bankier alles samen delen.

Wat deden Macht en Bankier precies?

Eigenlijk mocht niemand dat weten, maar het ging ongeveer als volgt: Macht besloot dat alleen hij Geld mocht bijdrukken en niemand anders. Vervolgens leende hij Geld uit aan Mens. Mens moest in ruil daarvoor een beetje rente betalen. Dat was eigenlijk best vreemd, want op die manier kreeg Macht Geld over iets dat hij gewoon uit het niks had bijgedrukt.

Mens vond dat in het begin ook raar, maar omdat Macht nu eenmaal Macht had zei hij gewoon dat het normaal was. En als je het daarmee niet eens was moest je van Macht je mond houden, kreeg je straf of werd je buitengesloten. Dat werkte verrassend goed, want als je arm bent wil je natuurlijk geen boete en al helemaal niet buitengesloten worden. Daarom legde Mens zich er na verloop van tijd bij neer dat het zo was en een paar generaties later had niemand het er meer over hoe gek die rente eigenlijk was en hoeveel stress die voor Mens veroorzaakte.

Oorlog

Bankier kreeg met het Geldspel zonder iets te doen heel veel Geld in handen en Mens moest almaar harder werken om alle rente terug te betalen. Het was echt een doorslaand succes (voor Bankier) en één keer per jaar organiseerde hij samen met Macht een grote feestelijke bijeenkomst, waarop ze met elkaar toasten op hun succes en waarop ze nadachten over plannen om nog meer Macht en Geld te krijgen op een makkelijke manier.

Je vindt het misschien heel raar wat ik nu ga opschrijven en daarom breng ik hier nog een keer de aanvangszin van dit verhaal in herinnering:

Het kan natuurlijk nooit écht zijn gebeurd, daarvoor is het gewoon té erg,
 maar stel nu eens dat het wel waar is …, wat zou je dan doen?

Tijdens een van hun feestelijke bijeenkomsten hadden Macht en Bankier ontdekt dat je makkelijk geld kon verdienen en ook nog eens nieuwe Macht kon verwerven door op grote schaal ruzie te maken. Ze noemden dat Oorlog. Het was echt een slim plannetje want Oorlog bracht gewoon heel veel geld in het laatje van Macht en Bankier; zowel tijdens de oorlog als ook in de herstelfase erna. Oorlog putte Mens bovendien enorm uit en daardoor kreeg Macht vanzelf nog meer Macht.

Goede reden

Om Oorlog te beginnen hoefde Macht eigenlijk alleen maar een goede reden te bedenken om Mens zover te krijgen om mee te doen. Dat was tot zijn eigen verbazing veel makkelijker dan hij had gedacht. Het beste, zo had Macht ontdekt, kon je Mens meekrijgen in Oorlog door anderen zwart te maken of door ze als een bedreiging af te schilderen. Vooral dat laatste was heel effectief. Mens was dan al gauw in staat om zijn leven op het spel te zetten en anderen te doden en daarbij vielen soms miljoenen slachtoffers.

Staatsschuld

Ná Oorlog moest je alles natuurlijk weer opbouwen en daarvoor was Geld nodig, heel veel zelfs. Dat Geld gaf Macht dan onder het mom van ‘ondersteuning’ aan Mens, door uit het niets heel veel geld bij te drukken. Het geleende Geld heette met een mooi woord Staatsschuld. Dat was eigenlijk een heel misleidend woord waar Mens gek genoeg intrapte, want Mens zelf draaide namelijk voor die Staatsschuld op.

‘Mensschuld’ zou dus een beter woord zijn geweest. Samenvattend ging het als volgt in zijn werk: Macht drukt Geld waarvoor Mens jarenlang harder moest werken en waar Macht en Bankier de rente en belasting over inden. Het was wel erg doorzichtig, maar gek genoeg geloofde Mens het en het leverde echt heel veel Geld op voor Macht en Bankier.

Van kwaad tot erger

Macht en Bankier werden steeds hebberiger en ze bedachten op hun jaarlijkse feesten het ene na het andere slimme plannetje waar je als Mens gewoon niet van kunt geloven dat het echt waar is. Zo had Macht bijvoorbeeld ontdekt dat het herhalen van een boodschap, ook al was die boodschap nog zo absurd, tot goede resultaten leidde en dat het daarvoor handig was om wat meer grip op Nieuws te krijgen. Dat was sowieso wel fijn, want kritische geluiden waren zeer ongewenst om zaken snel voor elkaar te kunnen krijgen. Door herhaling bleek je Mens echt de gekste dingen te kunnen laten doen en hem ook de meest onzinnige dingen te laten kopen. Dingen die hij helemaal niet nodig had en die ook nog eens zijn gezondheid ondermijnden.

Medicijn

Dat was dan weer een andere mooie en nieuwe ontdekking die Macht had gedaan. Want toen Mens door het harde werken en de ongezonde dingen die Macht aanbood, steeds zieker en ongelukkiger werd, opende zich een nieuwe markt: Medicijn. Met Medicijn kon je echt ongelooflijk veel Geld maken. De kunst daarbij was om Mens de indruk te geven dat hij door Medicijn steeds ouder werd en dat hij het onderliggende lijden gewoon moest accepteren. Dan kon je Mens echt bijna eindeloos Medicijn blijven geven.

Belasting Paradijs

Door het Grote Geld dat Macht en Bankier inmiddels hadden vergaard, kochten zij grote bedrijven op en noemden die Multinationals. Vervolgens creëerden ze een Belasting Paradijs. Zo’n Paradijs was alleen voor Multinationals die daardoor nauwelijks belasting hoefden te betalen. De winst verdween natuurlijk in de zakken van Macht en Bankier. Mens moest natuurlijk wel belasting betalen, sterker nog, een beetje meer want anders klopte de balans niet, dat begreep Mens toch wel? Of niet? Ja, Mens begreep het, maar niet meer helemaal.

Het beste idee

Economische Groei is waarschijnlijk het beste idee geweest dat Macht en Bankier ooit hebben bedacht. Met dat idee kon je eindeloos gevarieerd inspelen op het inmiddels steeds groter geworden Ongeluk van Mens. Onder het mom van Economische Groei werd Mens keer op keer verleid om Geld te lenen. Daarover kon je dan rente rekenen, via Multinationals enorme winsten maken en Mens met meer belastingdruk nog harder laten werken en nog afhankelijker maken.

Wat ook mooi was aan Economische Groei was dat je er arme landen mee kon uitbuiten zonder dat iemand het in de gaten had. Onder het mom van Economische Groei kon je ze ‘helpen’ terwijl je ze met een enorme schuldenlast opzadelde, de grondstoffen uit hun landen wegsluisde en als toetje gebruikmaakte van hun lage loonlasten en kinderarbeid; om nog meer winst te maken dan je al deed. Slim bedacht toch? Het mooiste was nog wel dat Mens het niet doorhad omdat het zo mooi was verpakt.

Als klap op de vuurpijl putte Economische Groei, Aarde uit. Dat leek in eerste instantie misschien niet zo’n goed idee, maar dat was het wel, in ieder geval voor Macht en Bankier. De uitputting van Aarde en de veranderingen in Klimaat riepen namelijk veel angst bij Mens op. Mens die intussen bijna helemaal klem zat in Ratrace werd daardoor nog ongelukkiger en zag geen uitweg. Echter, ondanks of misschien wel dankzij deze situatie begon Mens aan te voelen dat Macht en Bankier niet deugden. Dat was voor het eerst dat Mens begon wakker te worden.

Wat Macht en Bankier niet hadden voorzien

Wat Macht en Bankier niet hadden voorzien, is dat Mens door alle onrecht begon te verlangen naar Licht. Macht en Bankier hadden dat ook niet kunnen voorzien want zij kenden geen Licht, Macht en Bankier waren immers Duister. Het verlangen van Mens naar Licht werd geboren uit de pijn van de eeuwenlange spelletjes die Macht en Bankier met Mens hadden gespeeld. En Mens zijn verlangen werd nog versterkt omdat Mens Medemens begon te zien. Het verlangen van Mens kreeg daardoor vele gezichten: verlangen naar Gelijkheid, naar Waardigheid, naar Delen, naar Zorg (voor elkaar en Aarde), naar Recht en nog vele andere zaken die in het Hart van Mens tot leven kwamen in die tijd.

Kantelpunt

Mens zijn Licht werd in korte tijd sterker en ook al wist Mens nog niet goed hoe hij Onrecht het beste kon aanpakken, hij zond wel veel Licht de kosmos in. Het was net een Gebed van Licht dat Mens uitzond. En niemand had een goede verklaring voor wat er daarna gebeurde, maar het was overduidelijk dát het gebeurde. Het uitgezonden Licht werd beantwoord want het kwam in veelvoud naar de Aarde terug. Door al dat Licht kon Mens nog beter zien waar hij zo’n lange tijd in verstrikt had gezeten. Allerlei duistere zaakjes van Macht en Bankier kwamen aan het Licht. Het was best schokkend wat Mens in korte tijd allemaal voor ogen kreeg.

Een deel van Mens kon gewoon niet geloven dat Macht en Bankier zo hebberig waren, maar een groot deel begon het wel te zien. Het viel eigenlijk ook niet te ontkennen want elke dag las je in Nieuws wel weer een nieuw schandaal dat aan het licht kwam.

Macht en Bankier worden bang

Je vindt het waarschijnlijk niet meer zo raar wat ik hier nu ga schrijven, maar toch breng ik de aanvangszin van dit verhaal nog een keer in herinnering:

Het kan natuurlijk nooit écht zijn gebeurd, maar stel nu eens dat het wél waar is …
 Wat zou je dan doen?

Macht en Bankier kwamen voor een spoedzitting bijeen. Het ging niet goed. Mens werd Lichter en kreeg door hoe het zat. Wat te doen? Voor het eerst waren Macht en Bankier niet meer zelfverzekerd, eigenlijk waren ze bang dat ze veel Macht en Geld zouden verliezen. Ze besloten dat beslist niet naar buiten toe te laten merken, maar het was wel zo.

Alle trucs

Macht en Bankier besloten nog één keer alles op alles te zetten om Macht terug te pakken. Ze maakten een plan waarin ze de beste trucs die ze ooit hadden gebruikt, samenvoegden om Licht van Mens te doven. Op de allereerste plaats koppelden ze Oorlog aan Virus dat op dat moment net op Aarde de ronde deed. Door Herhaling schilderden ze Virus vervolgens als heel erg bedreigend af. Dat was weliswaar niet waar, maar door alle kritische stemmen in Nieuws te blokkeren en de boodschap uur na uur te herhalen, leek het wel zo. Vervolgens begonnen ze Oorlog tegen Virus. Net als in het leger werd er absolute gehoorzaamheid geëist: uniform in de vorm van een mondkapje, anderhalve meter afstand, niet met meer dan 3 mensen samen, een avondklok, en meer van dat soort zaken. En ook al was het in de geschiedenis allemaal al eerder gebruikt Mens trapte er weer in.

Vervolgens legden Macht en Bankier echt alles plat, net zoals je dat in een echte Oorlog doet. Dat was een beproefd recept. Je moest dan namelijk heel veel Geld bijdrukken (echt meer dan ooit tevoren) om alles overeind te houden. Ook kon je dan een zogenaamd ‘helpende’ hand naar Mens uitsteken en dat hielp om hem gehoorzaam te houden. Vervolgens werd Medicijn aangekondigd, een heel speciaal Medicijn dit keer. Dat moest ook wel voor zo’n speciaal Virus. Medicijn zou Mens zeker gaan redden, ook al was daar niet echt bewijs voor. Iedereen moest Medicijn ook nemen want anders zou het niet werken. Een verplicht Medicijnpaspoort zou de druk op die maatregel opvoeren, want zonder zo’n paspoort werd je dan buitengesloten van werk en sociaal verkeer. Tot slot zou Mens door de gecreëerde Staatsschuld zeker twintig jaar heel erg hard moeten werken en geen tijd meer hebben om over Licht en Aarde na te denken. Tenminste dat hoopten Macht en Bankier.

Mens zijn Licht

Wonderlijk dat Macht en Bankier hoopten… dat hadden ze echt nog nooit eerder gedaan. Ze waren altijd heel zeker van hun zaakjes geweest. Nu echter graaiden ze met al hun doorzichtige en al eerder gebruikte trucs zo komisch om zich heen dat Mens aan zijn klompen begon aan te voelen dat Macht en Bankier heel bang waren en dat ze een verborgen agenda hadden. Mens die de situatie doorzag werd veel zekerder van zijn Licht, zekerder van zijn Invloed en met name ook zekerder van zijn macht. En ook al wordt macht van Mens met een kleine letter geschreven zijn macht is veel groter dan die van Macht en Bankier samen. Dit komt omdat macht van Mens in feite Liefde is. Liefde voor Medemens, Liefde voor Aarde en Liefde voor zoveel meer nog.

Het is nu nog slechts een kwestie van tijd dat Mens helemaal opstaat en zijn of haar Licht volledig toe-eigent. 

Hoe sta jij op als Mens? Ik stel het op prijs wanneer je helemaal onder aan deze pagina 
jouw statement van Licht en Liefde achterlaat.


Mijn belangrijkste blogs hebben allemaal de foto van een tijger:


Over de schrijver
hendrik herman fransen inspireert mensen om hun innerlijk licht te versterken, hun zelfgenezende vermogens een boost te geven en om élk aspect van hun leven naar een hoger plan te tillen.
Karin schoorl
Door

Karin schoorl

op 13 Mar 2021

Ook een stuk wat hoop geeft.

Joke Jansen
Door

Joke Jansen

op 13 Mar 2021

Dit is zo mooi omschreven en zo waar, machthebbers zijn bang voor ons, dit resoneert echt helemaal met mij, voel het in mijn hart. Kennis is macht, leven vanuit je hart, bewustzijn, frequentie verhogen.

Hanny Schouty
Door

Hanny Schouty

op 13 Mar 2021

Prachtig, helemaal geschreven in jouw stijl van immuuncel. Zo creatief en onthullend, nu maar hopen dat het ook echt doordringt.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 13 Mar 2021

Ja, Bondgenoot spreekt...

Michel
Door

Michel

op 13 Mar 2021

Kippenvel... dankjewel Henk

petra
Door

petra

op 13 Mar 2021

Dankjewel voor dit sprookje...en ik heb het geloof & het vertrouwen in dat het sprookje goed af gaat lopen.

Dymphy Peters
Door

Dymphy Peters

op 13 Mar 2021

Ja wat hier beschreven wordt leeft al heel lang in mij,vroeg me vaak af of ik de enigste persoon was die het zo zag en voelde . Gelukkig zijn er dus mensen die dit ook zien . Word de rest van de wereld , nu eindelijk wakker

Dymphy Peters
Door

Dymphy Peters

op 13 Mar 2021

Eendracht maakt macht .... dus

Karin de Mulder
Door

Karin de Mulder

op 13 Mar 2021

Wat een pracht van een sprookje dat werkelijkheid werd. Daar dank ik je voor Henk. En met al mijn lichtkracht en hulpkrachten vanuit het Universum word ik sterker met de dag en blijf met Liefde zegenen. Samen sterk en op naar nog meer verbinding met gelijkgestemden en hun licht. Het zal één groot lichtfeest worden. Ik weet het zeker :-)

Tonny van Kaathoven
Door

Tonny van Kaathoven

op 13 Mar 2021

Mooi geschreven. Creatief, verhelderend en vooral voor iedereen te begrijpen. Dat begrijpen is het belangrijkst want dat is hard nodig.

Gerard Bronsgeest
Door

Gerard Bronsgeest

op 13 Mar 2021

Het licht zal gaan schijnen en de duisternis zal verdreven worden. Geduld en vertrouwen! Volg je hart, dat volstaat!

Leen Verhaeghe
Door

Leen Verhaeghe

op 13 Mar 2021

Een heel duidelijke en hoopvolle boodschap! De hoop en kracht hebben we nu hard nodig om ons licht te laten stralen! Bedankt!!

Berna Smit
Door

Berna Smit

op 13 Mar 2021

Lieve Frans, ik volg je al heel lang. Jouw Licht wordt sterker en sterker. Je verhalen relevanter en relevanter (in mijn ogen). Dit verhaal is zo prachtig en verhelderend. Van mij mag het voorgelezen worden in alle journaals!!! Laten we dit bericht zoveel mogelijk verspreiden om het Licht in de wereld te helpen aan te steken en verhelderen. Heel veel Licht en Liefde voor ieder die dit leest én voor ieder die dit niet leest!

Wil
Door

Wil

op 13 Mar 2021

Dank voor het delen van zo veelwijsheid

Odette
Door

Odette

op 13 Mar 2021

VIRUS: VRIJHEID INTELLIGENTIE RECHTVAARDIGHEID UNICITEIT SAAMHORIGHEID dit kwam in me op en sta open voor verbetering.

Elisabeth
Door

Elisabeth

op 14 Mar 2021

Mooie omschrijving

Carine
Door

Carine

op 13 Mar 2021

Dankjewel Bondgenoot voor het verwoorden van wat heel dicht bij Waarheid voelt. Er is nu zo'n sterke tegen beweging gaande van Licht en Liefde. En het is tegelijk soms zo duister dat het heerlijk is om weer even herinnert te worden dat we zo veel Bondgenoten hebben. ☀️

Viviane
Door

Viviane

op 13 Mar 2021

Dank je Henk. Mooie metafoor. Ik verbind mij dagelijks met het Licht wat ik mij Her-inner en wat ik Ben. Ik help anderen in mijn praktijk, met spirituele meditaties - online - waarin iedereen zijn eigen Licht kan en mag ervaren en door spirituele cursussen te geven.

Richarda
Door

Richarda

op 13 Mar 2021

Dank je wel Bondgenoot, blij dat je zo mooi weer van je laat horen. Je bent zo belangrijk, net als de Bondgenoot die ieder mens heeft. Laten we daar aan denken, ons her-inneren en vaak zeggen hoe mooi hij is en we van hem houden. Met liefde, Richarda

Inge
Door

Inge

op 14 Mar 2021

Mooi, dank je wel, Ja het licht kan nooit vernietigd worden ook al lijkt het soms zo. Wat een geruststelling en hoop om telkens naar terug te keren. Ook dat de ommekeer nar het licht t in ieder van ons begint is zo fijn, let's start again today!

Cecile Arets
Door

Cecile Arets

op 14 Mar 2021

Mooi bondig verwoord wat er speelt en voelbaar is. Ik verbind me mee! Dank

Joke
Door

Joke

op 14 Mar 2021

Dank je wel Frans. Wat een geweldig stuk heb je geschreven. En wij zijn nu op aarde om heel veel LICHT te laten schijnen.

Gerrit
Door

Gerrit

op 14 Mar 2021

Heel duidelijk verhaal over de geschiedenis. Duister kan niet standhouden, want Duister is niet meer dan het ontbreken van Licht. Licht heeft zich teruggetrokken om Duister te ontmaskeren. Maar kunnen wij vanuit ons Mens-zijn voldoende Licht produceren in het zwarte gat dat geleidelijk is ontstaan en alle licht wegzuigt? Ik moet denken aan een ander sprookje, over een zekere Baron van Münchhausen die zichzelf uit een moeras bevrijdde, waarin hij omlaag gezogen werd, door zich aan zijn eigen haar omhoog te trekken. Ik geloof dat je als Mens in zo'n situatie (zoals nu dus) externe Hulp nodig hebt, dus uit de Bron van het Licht.

Sterre
Door

Sterre

op 14 Mar 2021

Ik ben zeer benieuwd naar je initiatief. Op voorhand dank daarvoor.

Maria
Door

Maria

op 14 Mar 2021

Dank je wel Henk voor dit prachtig verwoord en beschreven sprookje, wat waar lijkt te gebeuren. Ik wens dat de tegenbeweging van Licht en Liefde heel snel groter is.

Mimy
Door

Mimy

op 14 Mar 2021

Veel dank.

Annemarie
Door

Annemarie

op 14 Mar 2021

Dank je wel Henk Voor het eerst lees ik een verhaal waar het hele plaatje verteld wordt in begrijpelijke taal. Zonder iemand als schuldige aan te wijzen. Dat is Compassie en Bewustzijn. ( misschien woorden voor een aanvullend verhaal;) ). En we blijven bouwen aan een Liefdevolle wereld dwars door alles heen! Ik ben benieuwd naar je initiatief. Ik ben bezig met het nieuwe aanstaand en bestaand ouderschap. Warme groet

Vera
Door

Vera

op 14 Mar 2021

Prachtig beschreven. Kort en kracht , geschiedenis en heden. Moge macht winnen van Macht !

Margo de Zeeuw
Door

Margo de Zeeuw

op 14 Mar 2021

Lieve Henk, wat een duidelijk verhaal, ik voel het resoneren van binnen, zo mooi verwoord zodat we weer voelen hoe sterk we zijn als we ons verbinden in licht, bedankt Henk

Patricia
Door

Patricia

op 14 Mar 2021

Liefde wint altijd, onze indigo kinderen leven het vóór. Love lift us up....❤️

Calja
Door

Calja

op 14 Mar 2021

Dankjewel, Bondgenoot, voor deze heldere verwoording. Het Licht neemt toe en zal het Duister verdrijven!❤️

Aline
Door

Aline

op 14 Mar 2021

Helder en krachtig! Heel veel dank Henk en we voelen het licht steeds sterker!

Fabienne
Door

Fabienne

op 14 Mar 2021

Henk, Dank voor deze prachtige uiteenzetting. We leven in een bijzondere tijd, een echt kantelmoment, waar vele mensen ontwaken. Het is een hoopvolle tijd, ook al lijkt het niet altijd zo, want Licht en Liefde overwinnen altijd.

Marijke
Door

Marijke

op 14 Mar 2021

Dit is het verhaal waar het om draait, de elite hebben alles en ons als mens toegeëigend. Wij krijgen onszelf terug door liefde licht en waarheid, stuur licht liefde en waarheid naar alles en iedereen . Zelfs naar het negatieve, omdat dat het licht niet verdraagt zullen ze verzwakken.. Wij brengen onszelf hiermee naar een vrije wereld. Die gedachten kun je op elk moment denken en uitspreken.

Luce
Door

Luce

op 14 Mar 2021

Ja - heel goed verwoord Henk - ik wil graag bij je club horen. Je zondag meditatie is steun en inspiratie - veel dank!

AnnyLelie
Door

AnnyLelie

op 14 Mar 2021

Bedankt Henk voor dit heldere eenvoudig uitgedrukte verhaal van een complex geheel!!! Ik deel jouw boodschappen en mediteer zo vaak ik kan voor Licht, Liefde, Vrede, Harmonie, Kracht, Waarheid , Moed!!!

Ingeborg Kiewiet
Door

Ingeborg Kiewiet

op 14 Mar 2021

Prachtig geschreven Henk. Liefde is altijd sterker!

Wil.i.am
Door

Wil.i.am

op 14 Mar 2021

Prachtig verhalend verwoord Henk. Grappig dat ik deze info nu al vanuit vele bronnen heb gekregen. En ja eendracht (in licht) maakt machtig.

Odilia
Door

Odilia

op 14 Mar 2021

Wat ik doe? In vrijheid leven, dansen, zingen, vrienden knuffelen, met vrouwen samenkomen en ons licht versterken, zelf oefenen in het verhogen van mijn trilling en vooral niet naar het nieuws kijken of luisteren.

Odilia
Door

Odilia

op 14 Mar 2021

O, ja en ik stuur met enige regelmaal een inspiratiemail rond om mensen wakker te maken en te steunen in hun licht zijn.

Ate de Vries
Door

Ate de Vries

op 14 Mar 2021

Goed beschreven, naast Macht van regeringen heeft Mens jaren lang last gehad van Kerk en eigenlijk nog steeds. Want Kerk ging vechten om meer Macht met Moskee. Mens vergat dat zijn intuïtie of wel zijn HogerZelf eigenlijk het "Godsgeschenk" is , de ratio een dienaar en dat de Mens ergens in de tijd de dienaar is gaan aanbidden en dat Mens het geschenk is vergeten.

Els Kuijpers
Door

Els Kuijpers

op 14 Mar 2021

Heel mooi vertaald Henk Ik probeer niet in angst te schieten en blijf voelen wat voor mijn waarheid is. Maar voel ook dat sommige mensen niet wakker willen worden. Toch geloof ik in een positieve toekomst

Monique
Door

Monique

op 14 Mar 2021

Vrijheid - gelijkheid - broederlijkheid zijn mooie waarden voor de mens. Bedankt Henk voor het initiatief.

Els Pfann
Door

Els Pfann

op 14 Mar 2021

Het is mijn leven lang al mijn diepste verlangen geweest om lichtverspreider te zijn. Kleine golfjes van licht uit te zenden. "Gewapend" met Lied, Lach en Toverstaf. En zo sta ik ook nu U terzijde. In, uit, voor en omringd door Licht.

Joke Nagtegaal
Door

Joke Nagtegaal

op 14 Mar 2021

Geweldig, heel helder en voor iedereen te begrijpen. Ook ik zie dit vooral als een hoopvolle tijd, waarin wij als mens een nieuwe aarde kunnen opzetten. Dank voor deze prachtige uiteenzetting.

Alice van Middendorp
Door

Alice van Middendorp

op 14 Mar 2021

Dank je wel Henk! Geloof, Hoop en Liefde zullen overwinnen!!!

Trees
Door

Trees

op 14 Mar 2021

Dank Henk, zo helder en eenvoudig weergegeven. Dit moet nu in alle media en onderwijs gepubliceerd en verkondigd worden. Dit lichtbewustzijn verspreiden op een zo breed mogelijk terrein.Ik zal er aan meewerken.

Anne
Door

Anne

op 14 Mar 2021

Prachtig....ongelooflijk treffend. Dank je wel Henk. Licht dooft nooit en wordt steeds sterker!

Heleen Smallegange
Door

Heleen Smallegange

op 14 Mar 2021

Dank je wel Henk, voor je tomeloze energie om helder te maken waar wij ons echt sterk en gezond door kunnen voelen en je motivatie om ons innerlijk licht meer en meer tot uitdrukking te brengen.

Ilse
Door

Ilse

op 14 Mar 2021

Wat een prachtige en heel bondige manier om deze hele geschiedenis samen te vatten. En wat mooi dat er hoop is en dat steeds meer mensen wakker worden en hun licht laten schijnen. Het licht zal altijd winnen!

Nell Maessen
Door

Nell Maessen

op 14 Mar 2021

Dank Henk voor deze niet agressieve vorm van waarheidsmelding . Verspreiding in het licht van dat wat in donker was is iets waarin we allemaal verantwoording kunnen nemen .

Ada
Door

Ada

op 14 Mar 2021

Duidelijk en in alle ‘eenvoud’ verteld Henk... Is dit jouw eigen creatie? Bijzonder hoor!

Pieter van der Gaag
Door

Pieter van der Gaag

op 14 Mar 2021

Mooi verhaal Henk. Dank je wel!

Aleida
Door

Aleida

op 14 Mar 2021

door Aleida .Wat heb je het weer prachtig verwoord Henk. Ik moet steeds denken aan het zondagschool liedje: "Laat je lichtje schijnen, helder in het rond....." Weet door alle aansporingen en acties van jou weer hoe belangrijk dat is en hoeveel vertrouwen dat geeft. Dankjewel.

Nettie Groot
Door

Nettie Groot

op 14 Mar 2021

Dank je wel voor dit "prachtige verhaal", dit geeft moed om verder te gaan in rust en vrede en vooral vertrouwen.

Bettina
Door

Bettina

op 14 Mar 2021

WAW Henk, wat heb je onze mensgeschiedenis zo prachtig en duidelijk beschreven Ik dank je vanuit het diepste van mijn wezen voor je helder delen en de hoop en moed die je geeft aan ons allen om in vol vertrouwen ons overvloedig open te stellen voor Licht en Liefde, Eenheid en Verbondenheid en te weten dat de Glorie van Liefde binnenkort Realiteit wordt Dit zijn de laatste stuiptrekkingen van het duister Dank je voor je onbevreesde passievolle uitingen en initiatieven die ons aansporen om nu wakker te worden uit de massahypnose van angst en macht en nu samen het paradijs op aarde te creëren en bewust te worden van het geniale wonder dat elk van ons is in totale verbondenheid met AL wat is EternalLoveEmbrace ❤️

Tinne
Door

Tinne

op 11 Mar 2022

Bettina, ik zoek je telefoonnummer. Mijn mails komen blijkbaar niet aan. Neem je even contact op met mij via de mail met daarin je telefoonnummer ajb? Veel dank! Tinne van Live The Connection

Ima
Door

Ima

op 14 Mar 2021

ik kan niet verwoorden hoe in en in gelukkig mij het maakt om te zien hoezeer wij allemaal één zijn. Hoeveel liefde er werkelijk is ten opzichte van onliefde. Heel lang heb ik gedacht dat liefde uiteindelijk overwint, maar nu gaan we het ook werkelijk zien en dat raakt me tot diep, diep in mijn ziel. Eindelijk! ik weet dat we er op de, voor onze fysieke ogen, zichtbare wereld nog niet zijn, maar wat een geweldige wereld en wat een enorme liefde is zich aan het openen! Dank, dank, dank je wel alles en iedereen!

Jacqueline Frommé
Door

Jacqueline Frommé

op 14 Mar 2021

Licht en liefde heeft iedereen in zich, Je kunt niet anders dan het herkennen.

Ellen Hamersma
Door

Ellen Hamersma

op 14 Mar 2021

Zo mooi verwoord en voor mij zo waar:-) Maak me zorgen om de jeugd en het ‘vaccin’.

Sien Hellemans
Door

Sien Hellemans

op 14 Mar 2021

Wauw Henk dat is zo knap geschreven, zo inzichtelijk en duidelijk te begrijpen . Aangezien ik zelf met de idee bezig ben om een soort kinderboek te maken over de huidige toestand van Macht.( bij mij heet die dan monster meer en nog meer , en hoe die het leven van de kindjes (dieren figuren in mijn boek ) verpest ze in angst gebracht heeft , de afschuwelijke maatregelen .,, het boekje zou de bedoeling hebben om er een vorm van heling in te verwerken of tips voor ouders en hulpverleners ) Wat jij geschreven hebt zou schitterend zijn om voor de oudere kinderen te gebruiken vanaf bv 12 jaar

Wim
Door

Wim

op 14 Mar 2021

Henk, je begint een echte verhalenschrijver te worden. Laten we het een sprookje noemen. Ik zal de macht (klein geschreven) van ons als mens die: Licht, liefde en bewustzijn voorstaan; KRACHT willen noemen. Henk je bent geniaal. Ga zo door. Wim

Henriette
Door

Henriette

op 14 Mar 2021

Zoveel mensen beginnen alles helder te zien en richten zich op het goede!

Harry Grob Trainingen
Door

Harry Grob Trainingen

op 14 Mar 2021

Geweldig Henk, dank je! Liefde overwint alles. We hoeven alleen maar onsZelf te delen. Een betere wereld begint ìn jezelf. Vrede voor iedereen

Wim Verhoef
Door

Wim Verhoef

op 14 Mar 2021

Henk, je begint een echte verhalenschrijver te worden. Laten we het een sprookje noemen. Ik zal de macht (klein geschreven) van ons als mens die: Licht, liefde en bewustzijn voorstaan; KRACHT willen noemen. Henk je bent geniaal. Ga zo door. Wim

Gonnie van der Zande
Door

Gonnie van der Zande

op 14 Mar 2021

Ik kan niet anders dan het hier me eens zijn

Donn
Door

Donn

op 14 Mar 2021

Dit is pas een echt geschiedenis boek. Mag niet op examen lijst ontbreken. Ik kom al lang niet meer in grote winkels. En geef de boodschap van Henk en andere gelijk gestemden door tot ver over de grens ook tijdens mijn healings. Ik ben de grote stad ontvlucht en heb de natuur letterlijk onarmd. ................Wordt vervolgd..............

Aljo
Door

Aljo

op 14 Mar 2021

Prachtig verwoord, dank je wel Henk! Ja laten wij ons verenigen als Licht en Liefde-dragers van onze mooie aarde voor een Vrije wereld, een vrije Mensheid! Er zijn zo veel mensen en groepen overal op aarde nu dit ditzelfde wensen. Het zou zo mooi zijn wanneer wij als 1 wereldse Kracht onze eenheid laten zien en uitdragen. Niet in stukjes maar echt alle groeperingen als Een. De Macht heeft zich al eeuwen verbonden en dit plan gesmeed. Samen staan we sterker. Let us shine our Light!

René Stevens
Door

René Stevens

op 14 Mar 2021

Henk, je hebt jezelf weer overtroffen met dit ‘sprookje’. De goede verstaander leest tussen de regels alhoewel als je niet meer in sprookjes gelooft is het klip en klaar waar we als mensheid staan. Chapeau!!!

Georgina
Door

Georgina

op 14 Mar 2021

Michelle
Door

Michelle

op 14 Mar 2021

PRACHTIG en zo raak omschreven, dankjewel!

clementine
Door

clementine

op 14 Mar 2021

Dank je wel Henk! Door zo on-ge-lo-fe-lijk veel voorwerk van zovelen die hunkerden naar de waarheid, schop jij d.m.v. dit prachtige sprookje, de waarheid in het goal!....Dank, dank, dank.....dit zal door velen maar 1x gelezen hoeven worden denk ik.............Als ik trouw ben aan wat mijn hart mij ingeeft wat te doen, sta ik in mijn licht.........liefde overwint alles

Aljo
Door

Aljo

op 14 Mar 2021

Misschien een idee net voor de verkiezingen; De Actie Stemmen onder Voorwaarden van de Bond Overheidszaken invullen? Net gedaan! Hartelijke groeten, Aljo

Marry van Huet
Door

Marry van Huet

op 14 Mar 2021

Het is een groot geschenk te mogen ervaren waar mij Vrijheid ligt Gewoon van binnen als directe ervaring Hier en nu Daar kan geen geld en macht tegenop En wat voelt beter hier en nu dan een goed geweten Eigenlijk verdienen de machthebbers compassie. Maar dat is nu nog niet altijd makkelijk

Elly
Door

Elly

op 14 Mar 2021

Prachtig! Het is tijd om het oude los te laten en open te staan voor het Licht!

Els Gevaert - EnergyFlow
Door

Els Gevaert - EnergyFlow

op 14 Mar 2021

Precies dat!! Dank dat je mijn gedachten en gevoelens verwoord! Ik sluit me helemaal aan... Wit licht is altijd sterker dan de duisternis. Het zijn net goochelaars: ze laten ons focussen op angst en creëren onverdeeldheid. Jij schijnt licht op wat er echt gebeurt! Meer en meer mensen zijn nu echt bewust van wat ze gemist hebben en zullen hier zeker voor gaan staan. Verbinding en liefde! Ik ben blij dat door de nieuwe communicatietechnieken, we ook zonder fysisch contact energetisch kunnen verbinden! Daar hadden ze ook geen rekening mee gehouden! 't Komt goed!!

Marjan
Door

Marjan

op 14 Mar 2021

Mooi beschreven!

Anita
Door

Anita

op 14 Mar 2021

Dank Henk Licht en Liefde overwint alles Geweldig om te ervaren dat de groep Lichtwerkers blijft groeien en groeien! Kijk uit naar je idee Henk Namasté Anita,

Marianne Klaver
Door

Marianne Klaver

op 14 Mar 2021

hoorde vanmorgen een mooie zin van Nynke Lavermans( friese singer/ songwriter o.a.) "alles wat ik sizzen ken, is dat leafde net stikken ken" Ofwel: allews wat ik kan zeggen is dat Liefde niet stuk kan

Leo
Door

Leo

op 14 Mar 2021

buitengewoon heldere werkelijkheid waarin we nu ons in begeven en geeft antwoord aan vele dingen die we vanaf nu samen kunnen doorbreken door middel van licht en liefde. Ik weet al jaren dat we niet de strijdt moet aangaan want dan doe je precies in waar ze je in willen plaatsen. Ik hoop dat we met veel licht en liefde duidelijk kunnen maken dat we toe zijn aan verandering en dat we graag in een "nieuwe werkelijkheid" willen leven waar liefde de basis is.

Trudy
Door

Trudy

op 14 Mar 2021

WAUW!! WAT EEN WAARHEID!

Katrien B.
Door

Katrien B.

op 14 Mar 2021

Heerlijk om verwoord te zien wat ik van binnen voel. Heerlijk om te lezen en ervaren dat er velen dit voelen en door hebben. Wat een heerlijke tijd waar wij in leven. Het is zo mooi, zo magisch en wij mogen mee die nieuwe wereld scheppen waar alles anders gaat zijn dan het ooit was. Terug naar vrijheid, terug naar eenheid, terug verbonden met onze ware kracht en leven vanuit liefde. Leve het ontwaken van de mensheid, leve de terugkeer van het licht in ons bewustzijn!

Lieve Melis
Door

Lieve Melis

op 14 Mar 2021

Duidelijk verhaaltje. Gekend door mij maar nog veel cognitieve dissonantie bij mensen. Ik popel om het licht massaal te voelen

Angelien
Door

Angelien

op 14 Mar 2021

Dank je Henk! Opstaan als mens, door ons Licht en Liefde te blijven uitstralen, ook al wordt/ voelt t soms duister, steeds wil ik weer gaan voor Licht en Liefde. Dank voor jouw bijdrage en ondersteuning . Lichtwerkers samenbrengen gebeurd ook in Wise Tribe, (fb) een prachtig initiatief van Binkie en Tijn Touber. ❤️❤️❤️

wouter
Door

wouter

op 14 Mar 2021

Beste Henk, evenals je vorige nieuwsbrieven weer geniaal en geestig! De spijker op de kop, die de 'Kroon' van de 'hoofdwereld 'stoot...Hartverwarmend is de hartewens en de kern van de verandering waaraan we begonnen zijn!

Dorothea Waalder
Door

Dorothea Waalder

op 14 Mar 2021

Dag, Henk, Ik voel mij gesteund, door dit mooie verhaal en jouw werkzaamheden

Niek van Hussen
Door

Niek van Hussen

op 14 Mar 2021

Wat een eendimensionaal en onnozel verhaal. Zonde van mijn tijd. Ik behoor kennelijk niet tot de doelgroep.

Vera Borsten
Door

Vera Borsten

op 14 Mar 2021

geweldig en nu maar hopen dat de liefde wint

Ineke
Door

Ineke

op 27 Sep 2021

Ik sta op als mens door zoveel mogelijk licht en liefde te verspreiden, licht en liefde die ik eerst bij mezelf heb aangezet....❤️.. mooi idee trouwens om lichtwerkers samen te brengen.. ik zie ernaar uit...

Ruud.
Door

Ruud.

op 01 Oct 2021

LIEFDE OVERWINT ALLES

Anneke
Door

Anneke

op 04 Oct 2021

Beste Henk, Mooi sprookje, maak de mensen bang en ziek, dat verdient big farms heel veel geld, die mis ik in je sprookje.

Marijke
Door

Marijke

op 13 Nov 2021

Beste Henk, ik voel me gesterkt door je mooie verwoordingen van deze duistere tijd en de reminder dat liefde alles overwinnen zal. Zo ook de reacties van de anderen te lezen. Dank je wel

Lianne
Door

Lianne

op 14 Nov 2021

Beste Henk, Wat is dit mooi verwoord. Dat geeft moed in deze ongelooflijke tijd! Dank je.

Ria
Door

Ria

op 26 Nov 2021

Zo waar en herkenbaar. Gelukkig begint licht in deze situatie te groeien. Op naar het licht🙏

Ria
Door

Ria

op 26 Nov 2021

Ja Henk.. Het Licht en de Liefde zullen alle vervormingen overwinnen.. Het geeft me een enorm warm gevoel van binnen wat niemand me af kan nemen… wat er ook gebeurt..! Dank voor je mooi verwoorde verhaal🙏😇

Christel
Door

Christel

op 26 Nov 2021

We zijn met zovelen die Licht uitdragen, ons bewust zijn van Licht en Liefde. Dit weten, dit uitdragen geeft zoveel vertrouwen, geeft weer Licht en Liefde Namaste allemaal Dank je Henk dat je ons helpt dit te delen en uit te dragen ❤️☄️🌠🐬

nancy
Door

nancy

op 26 Nov 2021

wat een schitterend verhaal, het haalde mij uit mijn gemoedstoestand van een donkere tunnel waar ik op het ogenblik in terecht was gekomen en het gaf me vertrouwen en vooral licht dat we dit licht gaan verspreiden voor ons allemaal. Dank je wel Henk en Namaste voor ons allemaal. We gaan deze donkere toestand overwinnen .

Gaia
Door

Gaia

op 28 Nov 2021

Wauw, ik zou dit wel willen printen en voor gaan lezen, met evt discussie daarna!! Wij gaan naar het licht. Everything must come to light!!! For peace on earth and in us!! Love you Gaia

Ella
Door

Ella

op 28 Nov 2021

Ja, een heel mooi stuk en het geeft me weer meer inzicht. Ik blijf inzichtzaadjes planten om me heen en weet dat het licht en liefde sterker zijn dan onlicht.

Aine
Door

Aine

op 29 Nov 2021

Een mooi verhaal wat bijna niet te geloven is maar helaas . Maar ons LICHT is LIEFDE en groeit en is zoveel krachtiger. Zo binnen zo buiten. Dankjewel Henk

Irene van der Hulst
Door

Irene van der Hulst

op 04 Dec 2021

Hoi Henk, dank voor je verhaal en de heldere boodschappen die er in staan. Hoewel deze info niet nieuw is voor me, vorl Ik na lezing een enorme woede en een zeer ongerust gevoel in me over de kant die onze democratische maatschappijen opgaan. Ik verbaas me ook over zo weinig maatschappelijke tegengeluiden in de vorm van bijv. Demonstraties vanuit de mensen zelf. Meer actie zou ik zeggen en onze inzichten / ongerustheid omzetten in de kracht van verbinding. Laten we de tijgers in onszelf in het licht zetten en die stemmen laten horen. Dank je wel Henk voor de goede wetenschappelijke analyses die je ons stuurt over wat er nu in de wereld aan de hand is. Irene

Yette
Door

Yette

op 26 Jan 2022

Wat fijn om jouw tekst over Macht en Bankier hier te lezen Henk. Het lijkt op wat mijn moeder, geb. 1922 , al vertelde: het gaat om Geld en Olie. Ik heb zojuist de lichtjestocht gelopen in Utrecht. Die tochten vinden nu overal wekelijks in het land plaats. Het was rustig , geen Antifa. Wel aardige agenten die meeliepen. Ik had een fijn en zinnig informatief gesprek met een agent die goed luisterde. Hij gaat zich nu verdiepen in wat ik hem adviseerde. Ik denk dat hij dat echt doet. En ik stuur hem nog veel licht.

Claudia
Door

Claudia

op 08 Mar 2022

Wat een prachtig verhaal, echt iets om binnenkort rond mijn kampvuur aan mijn familie voor te lezen :-) bedankt voor de inzichten en bevestiging van wat ik al lang voel lieve Henk xxx het licht gaat winnen!! Het spel wordt zo doorzichtig dat het precies een test lijkt voor wie nog niet wakker is ;-) moest het niet zo tragisch en belangrijk zijn zou ik er af en toe bijna om kunnen lachen.

Moniek
Door

Moniek

op 27 Mar 2022

Beste Frans!! Zo dankbaar voor alles wat je schrijft, voor wie je bent, voor de steun, de waarheid die ik voel achter je woorden. Dat sterkt mijn vertrouwen en ik hoop dat dat weer uitstraalt naar mijn omgeving.... In liefde, Moniek

Marleen
Door

Marleen

op 27 Mar 2022

Hoi Frans Bedankt voor de mooie blogs die je hebt geschreven en met ons deelt. Het is heel verhelderend en voor iedereen te begrijpen. Ik heb jaren geleden je boek bondgenoot gelezen en vindt dat ook heel duidelijk uitgelegd. Je doet fantastisch werk en je bent een groot licht op aarde.

Thea Boom
Door

Thea Boom

op 27 Mar 2022

Het is geen sprookje. Ik kan alleen nog maar meegaan in de weg van het licht. De vrede in mezelf elke dag hervinden. En weer uitdelen. Wat een prachtige manier om aan vrede te werken. Dank voor je woorden metgezel. En ik kreeg deze milde vorm omikron vond het een geschenk om de weg naar binnen nog dieper te gaan. Zo blij met mijn immuunsysteem, mijn adem en al mijn gezonde cellen. dank voor je woorden metgezel.

Mirjam Schouten
Door

Mirjam Schouten

op 28 Mar 2022

De zachte revolutie van Liefde 💛🤗 We zijn allemaal één, wij zijn LIEFDE. Onze zielen zijn zoals druppels in de zee, laten we nu een golf van LIEFDE creëren rond de hele aarde. Laten we dit elke dag doen en op deze manier onze aarde, onze medemensen, de planten, de regenwouden, die de longen van de aarde zijn, de dieren en vooral de bijen helpen. Deel deze boodschap alsjeblieft met zoveel mogelijk mensen. Iedereen is vrij om de zachte revolutie van Liefde op eigen wijze in te vullen. Samen delen zal de wereld redden! https://SoftRevolutionoflove.org/ #SoftRevolutionOfLove Ik begon De Zachte Revolutie van Liefde om iedereen te helpen die het moeilijk had na de lock-down in 2020. https://softrevolutionoflove.org/ Wij zijn de sche(r)ppers van het universum, wij zijn de moeder en vader van het universum. Alles kwam van ons (Liefde), alles zal naar ons terugkaatsen (Liefde). Bewustzijn, lichaam en geest zijn onze tempels voor het Zelf (vonkje van Liefde, monad) OM in die drie: in ons bewustzijn, in ons lichaam en in onze geest, ons hoogste ZIJN en WORDEN te verwerkelijken.

robvdz
Door

robvdz

op 29 Mar 2022

Waar? Ja! Hoger bewustzijn? Moet! Verandering komt niet vanzelf. Een nieuwe wereld moet actief gemaakt worden onder de druk van het geweldsmonopolie. Liefdes mantra's maken niet alleen de werkelijkheid te vormen. Yeshua bin Josef wil hier helpen en toestaan dit te doen is de revolutie.

Arie Duimelaar
Door

Arie Duimelaar

op 29 Mar 2022

Wat een prachtig duidelijke boodschap. En laten we als mens onze liefde gebruiken. En zorgen dat in dit helaas waar gebeurde sprookje wij als mensen op deze aarde wel nog lang en gelukkig zullen kunnen leven.

Ginie Abbring-hingst
Door

Ginie Abbring-hingst

op 01 Apr 2022

Dankjewel Henk voor het waardevolle verhaal. Leven in Licht en Vrede is belangrijk en laat de machthebbers hun eigen verhaal hebben wat voor mij niet overeenkomt met mijn Bewustzijn. We zitten er tussen in. Oh ja ook kunnen ze zoveel geld afdrukken als ze willen.

ilma
Door

ilma

op 01 Apr 2022

we zitten in kali Yuga 2.0 De nieuwe kleren van de keizer, Iedereen die ooit in dit of vorig leven heeft gevochten om het duister te exposen krijgt nu wederom een kans, blijf staan in jou licht, spreek je uit , schijn jou licht, op al wat donker is, dan zal het donkerte verdwijnen als sneeuw voor de zon,........... wees al de zon ;)

Roland WakkerHongarije
Door

Roland WakkerHongarije

op 07 Sep 2022

Autonoom leven, zelfvoorzienend is naar mijn mening de grootste weerstand die je kan geven. Zo verluezen ze alle grip op de mensen. En worden de mensen zelfstandig en is geld overbodig.

Reactie plaatsen