De strijd om ons DNA

De mens is in potentie een onsterfelijk wezen. Er zijn echter dingen gebeurd 
waardoor hij is ‘opgesloten’ in zijn lichaam en hij zichzelf ervaart als gescheiden van anderen 
en gescheiden van de schepping.

Al mijn blogs, artikelen, video’s en online cursussen zijn erop gericht om mensen - wat ze ook kiezen - naar beste vermogen te informeren en ze te sterken in de uitdagingen waar we in deze tijd samen voor staan.

Hieronder zoom ik kort in op wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd. Vervolgens zoom ik uit en beschrijf ik wat er ooit op deze planeet heeft plaatsgevonden. Met die kennis kom ik terug in deze tijd en leg ik uit wat er volgens mij op het punt staat te gebeuren. Zoals altijd zal ik proberen alles zo kort en bondig mogelijk weer te geven (maar korter dan dit kan ik het niet verwoorden).

De afgelopen twee jaar

Twee jaar geleden luidde de WHO de noodklok over een levensgevaarlijk virus. Wereldwijd werden er daarom voor de zekerheid extreme maatregelen genomen. In de maanden erna bleek het echter loos alarm. Onafhankelijke wetenschappers stelden vast dat er geen sprake was van een opvallende oversterfte vergeleken met de jaren ervoor. De WHO stelde de mortaliteit van de vermeende ernstige ziekte (= het percentage mensen dat aan een ziekte overlijdt) bij op grond van de nieuwe wetenschappelijke gegevens: van ernstige ziekte naar pittige griep. Het feit dat het een pittige griep betreft is dus niet mijn persoonlijke mening, maar een verklaring van de WHO zelf, kenbaar gemaakt op haar site.

Maar terwijl ze van deze bijstelling door de WHO op de hoogte waren gebracht, gingen regeringen wereldwijd twee jaar lang door met de in gang gezette extreme maatregelen. Dat wil zeggen: ze bleven dagelijks nieuws verspreiden over een ‘dodelijk virus’, ze verplichtten mondmaskers, ze hamerden op testen, testen en nog een testen, ze voerden lockdowns in, avondklokken en er werd een in allerijl ontwikkelde experimentele ‘behandeling’ geïntroduceerd ter preventie van ‘de ziekte’. Niet alleen kwetsbare ouderen moesten deze ‘behandeling’ krijgen, stap voor stap ook álle andere volwassenen en zelfs zwangere vrouwen en kinderen!

Heel vreemd wanneer je bedenkt dat de WHO dus allang had aangegeven dat het hier een pittige griep betreft, en nog vreemder wanneer je tot je laat doordringen dat de betreffende ‘behandeling’ nog in een experimenteel stadium verkeert en niet onschuldig is. Deze ‘behandeling’ geeft namelijk het genetische materiaal van de ontvanger de opdracht om lichaamsvreemde virusdeeltjes aan te maken en op de celwand van eigen cellen te zetten. Dat is een volledig tegennatuurlijk proces, waarvan de langetermijngevolgen totaal niet bekend zijn.

Wetenschappers waarschuwden bovendien al vanaf de introductie hiervan dat zo’n experiment reële risico’s inhoudt op (ernstige) auto-immuunreacties en -ziekten, dan wel verergering van bestaande ziekte (o.a. kanker). Ook gaven virologen met staat van dienst aan dat de ‘behandeling’ mensen kwetsbaarder maakt voor varianten van het virus én dat het de ontwikkeling van (mogelijk) gevaarlijker varianten in de hand werkt wanneer een groot deel van de bevolking zich laat behandelen.

Ondanks al deze informatie werd en wordt grote druk op mensen uitgeoefend (zelfs op zwangere vrouwen en kinderen) om de ‘behandeling’ te ondergaan - voor een ziekte die vergelijkbaar is met een griep.

Inmiddels, nadat een groot deel van de bevolking is ‘behandeld’, blijkt er nu wél sprake van een flinke oversterfte te zijn. Deze wordt sinds de invoering van de ‘behandeling’ geconstateerd (onder alle leeftijdsgroepen!) en lijkt niet gerelateerd aan de ‘ziekte’. In Nederland overlijden er sinds een aantal maanden circa 850 mensen per maand extra vergeleken met de jaren ervoor.

Als deze oversterfte niet door de ‘ziekte’ komt, waardoor dan wel? Door de uitgestelde zorg?  Door de auto-immuunreacties waarvoor deskundigen hebben gewaarschuwd? Of misschien door de experimentele ‘behandeling’? Het zal onderzocht moeten worden om daar met zekerheid een uitspraak over te kunnen doen. Maar het blijkt dat de politiek de data die voor het onderzoek nodig zijn, niet wil prijsgeven aan een onafhankelijke onderzoekscommissie. Onze overheid wil dus (even) geen onafhankelijk inzicht in een onverklaarbare oversterfte van 850 Nederlanders per maand! Je zou bijna gaan denken dat er iets achtergehouden wordt.

Om het bizarre van de bovenstaande gebeurtenissen in een groter licht te plaatsen, beschrijf ik hieronder wat er volgens verschillende oude overleveringen ooit op deze planeet heeft plaatsgevonden. Mogelijk dat die informatie helpt om deze tijd beter te begrijpen en om te bepalen hoe jij met de situatie om wilt gaan.

De evolutie van het leven op aarde

Wetenschappers geven aan dat de mens slechts 2 procent van zijn DNA gebruikt.

Tal van oude tradities beschrijven de mens als een in potentie onsterfelijk lichtwezen. In het christendom wordt bijvoorbeeld Metusalem beschreven, die bijna 1000 jaar oud werd; symbool voor de eeuwigheid. In de Indiase Veda’s worden yogi’s beschreven die honderden jaren oud zijn en die bewust kunnen kiezen hun lichaam te dematerialiseren en honderden kilometers verderop weer te laten verschijnen. Een aantal van deze fenomenen is zelfs wetenschappelijk onderzocht en wordt beschreven in het boek ‘De meesters van het Verre Oosten.’ De mens is dus in potentie tot veel in staat, maar toch ervaren de meeste mensen dat niet. De meeste mensen verouderen juist snel en voelen zich gevangen in hun lichaam. Hoe kan het dat de in potentie onsterfelijke mens zo beperkt is geraakt?

In de geschriften van diezelfde oude tradities staat dat zich lang geleden op aarde een strijd heeft voorgedaan. Een strijd om grip te krijgen op de onsterfelijkheid van de mens; op de aansluiting van zijn ziel op de bron van al het leven. Die strijd ging in essentie om het genetisch materiaal van de mens, zijn DNA dus. Het DNA is namelijk de fysieke toegangspoort van de mens tot de intelligentie van de kosmos, tot het licht van de schepping. Deze intelligentie stroomt élke seconde élke cel van het lichaam binnen, filtert zich door de codering van het DNA en drukt zich op die manier uit in de triljoenen wonderen die in het lichaam plaatsvinden. Het complete menselijke DNA geeft op die manier voortdurende en volledige regeneratie en daarmee onsterfelijkheid. Daarnaast is dit complete DNA een uitdrukking van de liefde en eenheid van al het leven.

De strijd om dit menselijk DNA, de sleutel tot de open verbinding van de mens met het licht, is lang geleden grotendeels - gelukkig niet helemaal! - gewonnen door een destructieve kracht. Deze kracht blokkeerde voor een groot deel het DNA en had via het nog werkende deel hiervan toegang tot de inmiddels vertraagde levensstroom van mensen. Zo kreeg deze destructieve kracht invloed op aarde. Op sommige mensen had hij veel invloed, op andere wat minder. De eerste groep kreeg daardoor een wezensvreemde behoefte aan macht en controle; de tweede groep hield meer connectie met liefde en verbinding.

(De gedeeltelijke blokkering van het menselijke DNA vind je overigens ook terug in het verhaal over de zondeval; de val uit het licht. Dit verhaal komt overeen met de vaststelling van moderne wetenschappers dat we momenteel slechts 2 procent van ons DNA gebruiken!)

Ik voelde als kind al aan dat de mens in essentie pure liefde is en ik begreep nooit waarom mensen macht wilden uitoefenen over andere mensen, anderen geweld aandeden of de aarde uitbuitten. Nu begrijp ik dat de mens dat in essentie ook niet wil, maar dat deze zaken het gezicht zijn van de destructieve kracht die, via de mens, zijn invloed op aarde uitoefent. Alles wat schade doet, doet de menselijke ziel echter pijn. En omdat al deze dingen door de schaalvergroting en digitalisering in de laatste decennia enorm zijn toegenomen, is de collectieve pijn van de mens bijna ondraaglijk geworden.

Wanneer je helderziend zou zijn, zou je waarnemen hoe deze collectieve hartenpijn van miljarden mensen de laatste eeuwen als een steeds sterker gebed de kosmos in is gezonden. En hoe die noodkreet in deze tijd door het universum wordt beantwoord in de vorm van een enorme toename van licht op aarde.  Dit toenemende licht - dat door tal van tradities is voorspeld - activeert het menselijk DNA weer. Hierdoor krijgt de mens weer de kans om meer van zijn ware potentie op aarde uit te drukken. Je zou kunnen zeggen dat in deze tijd de deur naar het licht weer opengaat.

De destructieve kracht voelt deze ontwikkeling ook en hij merkt dat zijn grip verzwakt. Om die grip te behouden, probeert hij de mens nu in angst te houden en zijn DNA te verstoren en te beschadigen middels de experimentele ‘behandeling’. Daarom is het volgens mij nu cruciaal om je ziel niet te verkopen voor een vakantie of een bioscoopbezoek - en ook niet om ‘anderen te beschermen’, want dat doe je niet met de ‘behandeling’.

Het draait op dit moment op aarde om heel andere zaken, waarvan de uitkomst bepalend zal zijn voor het verdere verloop van de ontwikkeling van de mensheid op aarde. Wordt de mens lamgelegd en opgesloten in een controlemaatschappij? Of bevrijdt hij zich in een niet te bevatten expansie van licht en onvoorwaardelijke liefde?

De enorme instroom van licht op aarde en de daarmee gepaard gaande activatie van het menselijke DNA is 
één van de grootste gloriemomenten in de evolutie van de mensheid!

Herinner je waarom jij in deze tijd op aarde bent. Het is namelijk geen toeval dat je er bent. Je wilde deel zijn van de ontmanteling van de destructieve kracht, die kracht die de mensheid zolang in zijn wurggreep hield. Je wilde een kanaal zijn voor de enorme instroom van licht en liefde. Houd dat kanaal daarom zo wijd mogelijk open en laat niemand jouw DNA-verbinding met het licht verstoren of beschadigen. Onderschat je bijdrage niet.

De finale

De finale van deze ontwikkeling op aarde, de fase waarin we nu zitten, kun je vergelijken met een geboorteproces. En een geboorteproces heeft een intensiteit die je bevattingsvermogen vaak ver te boven gaat. Wanneer je zelf bevallen bent of een keer bij een geboorte bent geweest, was je getuige van de enorme intensiteit hiervan, en van het feit dat een kind vaak urenlang in ernstige benauwdheid doorbrengt, het kleine lijfje volledig in elkaar gedrukt en verfrommeld. Net zo’n grote intensiteit zal de in veel tradities beschreven hergeboorte van de mensheid kennen.

Je kunt er zeker van zijn dat de destructieve kracht alles op alles zal zetten om de hergeboorte van de mensheid tegen te houden en om zijn macht te behouden. Nadat hij het DNA van zo veel mogelijk mensen zo veel mogelijk heeft beschadigd, zal hij zijn aandacht verplaatsen naar het verkrijgen van volledige en blijvende controle over de mens. Hij zal dat in eerste instantie doen door het huidige financiële systeem te laten crashen. Het proces daar naartoe is al twee jaar in volle gang. Door de bijna astronomische bedragen (triljoenen dollars en euro’s) die de afgelopen tijd aan geld is bijgedrukt, is het huidige geldsysteem als een opgeblazen ballon die vroeg of laat uit elkaar moet spatten. Het World Economic Forum (WEF), de internationale organisatie waaraan vrijwel alle regeringsleiders en eigenaren van de grootste bedrijven wereldwijd deel hebben, heeft zijn antwoord op deze geldcrash al klaar: een nieuw financieel systeem dat volledig digitaal is, in handen van een overheid die het geld eerlijk gaat verdelen onder de burgers. Dit echter wel in ruil voor een QR-code waarmee al je doen en laten door diezelfde overheid wordt bijgehouden. Aangevuld met een social credit-systeem waarop je gedrag keurig in kaart wordt gebracht.

Complottheorie?

Nee. Het is echt. De controlemaatschappij die ik hierboven beschrijf, wordt gedetailleerd beschreven in het boek van de oprichter van het WEF. Bovendien is het idee van een QR-maatschappij niet ver weg als je ziet hoe snel de beperkende maatregelen de laatste twee jaar zijn uitgerold en door burgers zijn geaccepteerd, en dat om een pittige griep te bestrijden en in ruil voor een vakantie, restaurant- of bioscoopbezoek. En het is al helemaal niet ver weg als je bedenkt dat het in China al voor een groot deel werkelijkheid is.

Beangstigend? Ja, als we erin meegaan wordt het steeds erger en is het inderdaad heel beangstigend. Echter, wanneer we doorzien wat er gebeurt en ons licht niet uit handen geven, zal de destructieve kracht elke grip verliezen.

We nemen ons licht krachtig in handen wanneer we STOP zeggen tegen elke vorm van dwang, controle, uitsluiting, schade of strijd die we herkennen. We nemen ons licht krachtig in handen wanneer we JA zeggen tegen de liefde en handelen voor het hoogste goed van alle mensen, dieren en planten. Wanneer we die weg inslaan, zal het toenemende licht op aarde ons DNA steeds meer activeren en ons verheffen.

Het tij op aarde ís al enige tijd definitief gekeerd. De vraag is niet langer óf de nieuwe wereld er komt, maar met hoeveel pijn, leed en dood dit gepaard zal gaan. Wanneer meer en meer mensen de historie begrijpen en hier waarachtig naar handelen, kunnen we veel onnodig leed voorkomen en samen een grootse geboorte en viering daarvan beleven. Laten we daarop inzetten; laten we alles inzetten op het licht.

Affirmatie

Ik ben dankbaar om in deze tijd op aarde te zijn.

Het is mij een eer mijn licht te laten stralen, zelfs onder de moeilijkste en meest uitdagende omstandigheden.

Het doet me goed steeds minder energie te stoppen in de oude wereld, die gebaseerd is op macht, controle, misbruik en uitputting. Wanneer ik in mijn hart voel dat bepaalde zaken niet kloppen, laat ik met volle overtuiging mijn ‘nee’ horen en daarna druk ik mijn waarheid uit in wat ik denk, zeg en doe; ook wanneer anderen menen mij daarin te mogen beperken, onderdrukken of bestraffen.

Omdat ik mijn energie niet langer stop in de oude wereld van macht en controle, sterft deze onafwendbaar af.

Ik ben dankbaar dat ik steeds meer doordrongen raak van de kracht van mijn innerlijk licht, dat enkel kan handelen voor het hoogste goed van alle mensen, dieren en planten. Niks kan mijn licht stoppen en het is duizenden malen sterker dan welke uiterlijke macht of beperking dan ook.

Het maakt mij gelukkig om op deze manier de menselijke waarden van ‘vrijheid’, ‘verbondenheid’ en ‘echte betrokkenheid’ hoog te houden voor mezelf, de mensen om mij heen en voor de kinderen die na mij komen.

Dank aan de ontelbare lichtbrengers die de afgelopen eeuwen het licht hooghielden en een hartengroet aan de honderden miljoenen lichtbrengers die op dit moment samen met mij de duisternis ontmantelen en de lang voorspelde transformatie van de aarde tot werkelijkheid maken.

Ik zie ernaar uit om samen met jullie het komende jaar het licht en de liefde nog meer in de stof te brengen en een geheel nieuwe aarde op te bouwen.

Henk Fransen

Mijn belangrijkste blogs hebben allemaal de foto van een tijger:


Ik vind het fijn wanneer je onder aan deze pagina jouw reactie schrijft.


* * *


Over de schrijver
henk fransen inspireert mensen om hun innerlijk licht te versterken, hun zelfgenezende vermogens een boost te geven en om élk aspect van hun leven naar een hoger plan te tillen.
Elly
Door

Elly

op 19 Jan 2022

Beste Henk, Wat heb je "Het Verhaal" kort en krachtig verwoord. Dank je wel daarvoor. Inderdaad voel ik dat een en ander niet meer te stoppen is. Machtig mooi om hierbij aanwezig te zijn. Nieuwsgierig ben ik naar de toekomst.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 19 Jan 2022

We gaan het beleven Elly, we zijn erbij!

Ineke
Door

Ineke

op 21 Jan 2022

Dank je wel Henk. Je duidelijke berichten doen goed en helpen om ons te richten op de nieuwe ,prachtige energie. We gaan het met elkaar meemaken inderdaad.

Elly.
Door

Elly.

op 24 Jan 2022

Beste Henk. Zoals je zegt we zijn erbijna al is er nog een lange weg te gaan. Ondanks mijn stille verdriet omdat al mijn kinderen, kleinkinderen, broers, zusters en verdere familie totaal zijn gevaccineerd blijf ik hun "Licht en Liefde sturen. Mijn vertrouwen schijnt als een Lichtbaken vanuit mijn hart naar alle mensen zielen die nog steets niet zien wat ergaande is. Jezus woorden zeggen genoeg;Vader vergeef het hun ze weten niet wat ze doen. Licht en Liefde zal ons bevrijden.

Hilde Van Camp
Door

Hilde Van Camp

op 10 Feb 2022

mooi Elly, ik ben in dezelfde situatie als jij! Jij inspireert me en geeft me moed om liefde en licht te sturen en te zijn ! Dank je wel

Elly
Door

Elly

op 13 Feb 2022

Dank voor je warme reactie. Speciaal voor jou stuur ik je een mooi gebedje dat ik zelf elke avond bid. Steek eerst een kaars aan! En zeg het volgende met een liefdevol hart. " Ik wil het licht van deze kaars in alle mensen harten laten schijnen, als een sprankje van zuiver Universeel goddelijk licht, dat vanuit het Universum in deze wereld straalt en door elk wezen stroomt, om leven te schenken en alles te laten groeien in "Liefde en Harmonie"

Monique
Door

Monique

op 19 Jan 2022

Prachtig beschreven Henk. Ook beangstigend soms voor mij. Ook omdat 2 van de 3 kinderen zich wel heeft laten vaccineren. Maar de focus blijft op licht, liefde en verbinding 🙏💫🧡

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 19 Jan 2022

Kinderen zijn volwassen zielen in een klein lichaam. Misschien helpt dat. Tegelijkertijd dienen wij ze waar mogelijk te beschermen.

Lucie Schäfer
Door

Lucie Schäfer

op 19 Jan 2022

Geweldig Henk dat je dit zo goed verwoord. Ik ben het zo hartgrondig met je eens. Iedere keer als ik weer waarneem dat het foute systeem ons wil knechten, ontstaat er een oerkracht in mijn hart waardoor ik de boodschap "NOOIT" doorkrijg....

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 19 Jan 2022

Ik voel je kracht!

Chantal
Door

Chantal

op 19 Jan 2022

Bedankt Henk, voor de manier waarop je dit weer hebt verwoord. Ik vroeg me af hoe het ‘latente DNA’ exact door dit toenemend licht wordt geactiveerd en wat we ervan gaan merken? Daarnaast komt de vraag in me op of een zonnebril en zonnebrandproducten het ontvouwen van ons ‘latente DNA’ tegenhouden en ook daarom af te raden zijn. Maar dat hangt dus samen met hoe het licht dus ingrijpt op ons DNA. Ben benieuwd naar jouw antwoorden. 🙏🏻

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 19 Jan 2022

Wat mij betreft mag je deze vragen loslaten Chantal. De geboorte van een kind is een groot mysterie. Op dezelfde manier is het geboorteproces waar we als mensheid inzitten inclusief de activatie van het DNA een groot mysterie dat we niet hoeven te begrijpen om er deel van te zijn.

Andreas E Muller
Door

Andreas E Muller

op 19 Jan 2022

Zonnebrandmiddelen zijn af te raden , korte blootstelling aan de zon geeft ons juist levenskracht, de aanmaak van serotonine en vit D3 zijn daar voorbeelden van.

Ineke
Door

Ineke

op 19 Jan 2022

Lieve Henk. Dank voor al je mooie blogspot en video's. Het geeft me moed en kracht om staande te blijven en steeds weer de verbinding te zoeken. Ineke

chris Schuchard
Door

chris Schuchard

op 19 Jan 2022

Dank voor het nogmaals duidelijk uiteen zetten in wat voor belangrijke periode we zitten.

Andreas E Muller
Door

Andreas E Muller

op 19 Jan 2022

Hoi Henk, Veel dingen zijn voor mij herkenbaar. Dat juist het schijnbaar meest dode molecule in iedere cel ( DNA) in wezen de handtekening van onze Schepper is die we niet moeten malverseren was mij instantaan duidelijk toen ik hoorde dat men met de computer samengestelde rna ( de spike- imitatie van de alfaversie) massaal en verplicht wilden inspuiten. Dus mijn vrouw en ik alsmede mijn zoon , de moeder van mijn kleinkinderen weigeren categorisch dit materiaal. Met ozon en ivermectine zijn we totaal niet ziek geweest van Corona, ondanks dat ik veel patiënten geholpen heb aan de best werkende middelen. Helaas heb ik wel strokes gehad, wellicht door de uitstoot van spikes door gevaccineerden en heeft mijn kerngezonde vrouw nu ineens kanker. Ja de geboorte is zwaar, maar beter dan je vol laten spuiten met antiheilige middelen die uit ongeboren ( geaborteerde) kinderen gemaakt zijn. De pfizerspuit bevat 300 niercellen van laat geaborteerden alsmede serum uit deze vermoorde zielen. Dat gaan wij niet toelaten.

Henk
Door

Henk

op 20 Jan 2022

Op het moment dat je aanvoelt wat er niet kloppend is, kun je de nare details loslaten en eenvoudig focussen op liefde.

annemieke
Door

annemieke

op 21 Jan 2022

precies

Deb
Door

Deb

op 23 Jan 2022

Bent u bekent met GNM ? Die had mij veel te denken ten aanzien van kankerproces in ons lichaam…

Esther
Door

Esther

op 23 Jan 2022

Ja, mee eens. GNM, de Nieuwe Germaanse Geneeskunde, dat ben ik nu ook aan het bestuderen. Rond 1980 heeft dr. internist G. Hamer ontdekt, onderzocht en vastgelegd hoe de natuur ons voorzien heeft met biologische speciaalprogramma's die na een schokervaring vanuit de hersenen worden aangestuurd ten dienste van onze overleving en niet ten nadele. Het meest logische, heldere en onderbouwde wat ik tot nu toe ben tegengekomen op het gebied van ziekte en gezondheid. Ongelooflijk tegengewerkt is hij, maar er is nu een enorme hoeveelheid informatie beschikbaar. https://www.germaansegeneeskunde.nl/home/

Luz Bertijn
Door

Luz Bertijn

op 09 Feb 2022

hartelijk bedankt esther!! Dit is inderdaad ongeevenaard belangrijk boek ivm de situatie van nu

Loren Vonk
Door

Loren Vonk

op 20 Jan 2022

Wat heb je het weer prachtig verwoord Henk. Dankjewel ✨🙏🏻❤️💖💜✨Veel liefs, 🌹😘

Jacqueline Velthorst
Door

Jacqueline Velthorst

op 21 Jan 2022

Strijders voor de waarheid en het licht. Dankbaarheid voel ik voor jouw Blog Henk. We hebben de taak om dit aan en naar het licht te brengen. Samen sterk!

elizabeth schenk-lankamp
Door

elizabeth schenk-lankamp

op 21 Jan 2022

dag Maria ook ik houd van Henk

Maria Bolleurs
Door

Maria Bolleurs

op 21 Jan 2022

Lief mens, Lieve Henk,Schitterend verwoord, Heel veel dank ❤✨🌹Liefssssss,

Marjo
Door

Marjo

op 21 Jan 2022

Henk 🙏 voor de wijze woorden waarop je het verwoord. Ik wil in vertrouwen en liefde blijven dat zo de geboorte van de nieuwe aarde komt. Veel licht en liefde wens ik iedereen toe!❤️🌹🦋

Leen
Door

Leen

op 21 Jan 2022

Dank je wel voor deze info! het heeft ons kracht om verder te zetten. Hoe meer de tijd verstrijkt, hoe krachtiger ik word in mezelf!

Henk
Door

Henk

op 21 Jan 2022

Ja dat ervaar ik ook Leen.

Frederike
Door

Frederike

op 21 Jan 2022

Lieve Henk, dank je wel voor het delen van jouw diepste geloof en gevoel hierover. Het is moedig en geeft moed volgens de definitie van Brene Brown: je waarheid uitdragen met heel je hart.

Nike Landman 21 Januari 2022
Door

Nike Landman 21 Januari 2022

op 21 Jan 2022

Dank je Henk voor je moed. Het is verdrietig als mijn kinderen wel de injectie hebben genomen en overtuigd zijn van mijn ongelijk.

Henk
Door

Henk

op 21 Jan 2022

Ja de overgang gaat met (veel) pijn gepaard Nike.

margot
Door

margot

op 21 Jan 2022

Misschien kunnen de woorden van Oracle Girl hierbij hoop versterken en steun bieden: ik kan het weliswaar niet letterlijk terughalen maar de strekking is: jouw voorbeeld is van een hoge lichtfrequentie en die kan je kinderen wellicht helpen hun frequentie zo hoog te houden dat de 'behandeling' geen schade kan veroorzaken. houd moed heb lief! be blessed

Berry
Door

Berry

op 21 Jan 2022

Lieve Henk, Ik vind dat je het totaalbeeld kort en prachtig heb beschreven en het voor vele te begrijpen is wat er speelt en waarom je niet mee moet doen aan de 'verplichtingen' die worden opgelegd. Blijf in je kracht en geloof in jezelf. Dank je wel voor deze liefdevolle woorden.

Debby
Door

Debby

op 21 Jan 2022

Ben er stil van….Sinds kort de verbinding met jou @henk zichtbaar ‘gemaakt’! Nu weet ik nog beter waarom… Dankjewel 🙏 voor het delen. Verdere woorden lijken voor nu overbodig… 💕 groet, Debby

Henk
Door

Henk

op 21 Jan 2022

Dank!

Kim Schoefs
Door

Kim Schoefs

op 21 Jan 2022

Zo dankbaar 🙏❤️

Simone Lodder
Door

Simone Lodder

op 21 Jan 2022

Dank je Henk!

Geert Vousten
Door

Geert Vousten

op 21 Jan 2022

So it is.... niets aan toe te voegen ....Dank je Henk.

Henk
Door

Henk

op 21 Jan 2022

Goed je hier langs te zien komen Geert!

Geert Vousten
Door

Geert Vousten

op 21 Jan 2022

Ik volg je Henk! Onze échte missie is eindelijk gestart.

Hetty
Door

Hetty

op 21 Jan 2022

Dankjewel Henk voor deze duidelijke uitleg.Het sterkt me weer des te meer in mijn mening dat het allemaal niet klopt wat er gebeurt!We gaan door in Licht en Liefde❤️🙏🏻

annemieke
Door

annemieke

op 21 Jan 2022

amen

Trude
Door

Trude

op 21 Jan 2022

Dank dank dank….. Ik voel de behoefte om dit schrijven door te sturen naar de mensen die me lief zijn in de hoop, dat ze het zullen lezen en in de hoop dat ze het zullen voelen en weten…..hoop doet leven! ❤️🙏

Ria Ballering
Door

Ria Ballering

op 21 Jan 2022

Wat heb je dat prachtig verwoord Henk en ik weet dat alles wat je zegt waar is. Ik heb het grootste deel van mijn leven moeite gehad om hier te zijn en voelde een diepe heimwee naar “thuis” De afgelopen jaren heb ik samen met mijn maatschapscollega veel oude pijn, trauma en verdriet aangekeken en opgeruimd. Ik kan nu oprecht zeggen dat ik ongelooflijk blij ben om juist nu hier te zijn en mensen te helpen en uit te dagen te herinneren wie zij ten diepste zijn. Dank ook voor de prachtige affirmaties, ik ga ze zeker gebruiken. Keep strong.

Rita Versleijen
Door

Rita Versleijen

op 21 Jan 2022

Nou Ria veel herkenning voor mij. Voelde mij nooit echt thuis in het systeem. Begin 2020 nadat ik onverklaarbare lichamelijke klachten had, ben ik mijn zoektocht begonnen naar mijn pijn en verdriet. En nu voel ik mij vrij en krachtig, dankbaar dat ik hier mag zijn, dankbaar voor alles wat er is.

VivvyAnn
Door

VivvyAnn

op 21 Jan 2022

Herkenbaar Ria, dat diepe gevoel van heimwee. Nu heb ik geleerd THUIS hier op aarde neer te zetten met Liefde, Licht en Heling!

Gemma Alders
Door

Gemma Alders

op 21 Jan 2022

Heel veel dank Henk voor je heldere uitleg, dit is precies hoe ik alles ervaar en voel! Een mooie bevestiging weer!

Hilde van Camp
Door

Hilde van Camp

op 21 Jan 2022

Dag Henk, ik vind het enorm beangstigend want mijn 3 volwassen kinderen en 2 kleinkinderen hebben het V genomen, zelfs de 3de prik!! En mijn zwangere schoondochter ook!! Ondanks ik hen veel info heb doorgestuurd......ik voel me heel machteloos en verdrietig en angstig voor hen....ze doorzien het niet......ik wel.... alle liefs en dank

Henk
Door

Henk

op 21 Jan 2022

Ja het kan heel pijnlijk zijn Hilde én ontspan. Uiteindelijk wordt het momentum van licht zo groot dat iedereen wakker wordt en we weer met elkaar verbonden worden. Alles heeft een reden en er is een grote intelligentie werkzaam in alles. Daar mag je op vertrouwen.

Hilde
Door

Hilde

op 21 Jan 2022

Dank je wel Henk!!

VivvyAnn
Door

VivvyAnn

op 21 Jan 2022

Hoi Hilde, angst verkrampt. Zie je volwassenen in hun Licht. .. dit Licht zal bijdragen aan de transformatie van ons allemaal.

Greta
Door

Greta

op 21 Jan 2022

Heel erg mooi uitgelegd Henk. In het kort het belangrijkste verteld aan een ieder, hoe je ook in het leven staat momenteel, wat er aan de hand is. Ook wat nu belangrijk is om te doen en je naar het licht te bewegen. Dank voor deze bijdrage. Het stimuleert steeds weer enorm. Liefde en licht.

John
Door

John

op 21 Jan 2022

Dank voor je heldere delen Henk. Fijn om onze hart verbinding met elkaar te verdiepen, zeker in deze tijd nu het er echt toe doet. Hartegroet ❤️🙏

Barucha
Door

Barucha

op 21 Jan 2022

Dankje! Het Licht dat door ons heen stroomt, óók vanuit de liefdevolle Aarde, is van een ongekende schoonheid en kracht. Het zal ons altijd omringen, wat er ook gebeurt. Ik draag graag bij

Henk
Door

Henk

op 21 Jan 2022

Je raakt me met je doorleefde woorden

Jolanda
Door

Jolanda

op 21 Jan 2022

Dankjewel Henk voor deze mooie blog! In liefde zijn en blijven en toch je waarheid spreken én leven, lijkt voor mij ook de weg naar onze vrijheid te zijn. Dankjewel voor jouw moed om je uit te spreken.

Dorothea Waalder
Door

Dorothea Waalder

op 21 Jan 2022

Geweldig Henk,Kan mij helemaal vinden in dat wat je beschrijft. Ik ga voor het licht!!!!!Gr. Dorothea Waalder

Henk
Door

Henk

op 21 Jan 2022

Fijn je hier weer langs te zien komen Dorothea, een lange reis samen :-))

Caroline Hermans
Door

Caroline Hermans

op 21 Jan 2022

Dank Henk voor deze verwoording..ben het met je eens! Dat het een pittige griep is klopt voor de meeste mensen, hoe zie jij de mensen die met ernstige long Covid aan de beademing liggen? Men zegt dat ze meestal overgewicht hebben en onderliggende ziektes...ik hoor bijna niemand over mineralen/vitaminen tekorten, omega 3 e.d. Dat we dus eigenlijk een gezondheidscrisis hebben en een tekort aan IC bedden. Hoe zie jij dit?

Henk
Door

Henk

op 21 Jan 2022

Ja, je benoemd een aantal belangrijke punten Caroline.

Marianne
Door

Marianne

op 21 Jan 2022

Dankjewel Henk voor deze dappere uiteenzetting. Het steunt mij enorm in mijn blijvende strijd om mij verre te houden van alle dwang en onzin van het moment. Ik sluit mijn kleine lichtje aan bij het grote, in liefde.

Bas van Vugt
Door

Bas van Vugt

op 21 Jan 2022

Wat een geweldige blog is dit Henk. Dank!

Guido Siebers
Door

Guido Siebers

op 21 Jan 2022

Fijne blog Henk. Lang geleden dat wij elkaar hebben gezien. Heb me altijd al afgevraagd waarom we het elkaar in deze korte tijd op aarde zo ingewikkeld maken. Ik vind het moeilijk in deze tijd hoe de mensen uit elkaar drijven, maar tegelijkertijd voel ik me enorm gedragen als ik onder gelijkgestemden ben. Dat geeft me kracht en positiviteit. Ik zie de worsteling van veel mensen, probeer niet te oordelen en vind de mens van nature goed. Hoewel soms moeilijk, blijft dat mijn basibasishouding. Gelukkig is positiviteit besmettelijk en draag jij zo met jouw werk enorm bij aan een betere wereld.

Jan Peeters
Door

Jan Peeters

op 21 Jan 2022

Fijn dat je de moed vind om deze informatie beschikbaar te maken voor wie er oog voor heeft, en ook voor de duidelijke begrijpelijke taal waarin je het verwoord. Ik word er blij van om het te lezen en 'in te nemen' .Lieve groeten, Jan

Gonny
Door

Gonny

op 21 Jan 2022

Helemaal mee eens. Het is ook fijn dat dit weer gedeeld wordt. We maken elkaar sterken als we delen, als we merken dat de lichtgroep zich verspreid als een steeds grotere olievlek, dat is bemoedigend en inspirerend en LIEFDEVOL!! Dus dank hiervoor. Liefs

Elly
Door

Elly

op 21 Jan 2022

Heel veel dank voor je eerlijke boodschap 🙏🏻

Kitty Vromen
Door

Kitty Vromen

op 21 Jan 2022

Hoi Henk, je vroeg om een reactie. Fijn dat je dit vraagt, dat nodigt mij uit om te delen. Via je nieuwsbrief kwam ik op deze blog. Je kwetsbaarheid raakte me, wat er gebeurde toen iemand je plots een vraag stelde 'Wat denk je dat er achter alle maatregelen schuilgaat?' Ik voelde dat ik het met heel mijn lijf wilde ervaren. Wat ik deed was dat ik deze blog hardop ging oplezen. Met af en toe zinnen toevoegen die uit mijzelf kwamen. Mijn vragen bij sommige zinnen, en mijn waarheid en ervaring wat ook gehoord wilde worden. Op het laatst deed mijn lichaam nog meer meer. Het ging klappen. En kwamen er gekke stemmetjes uit mij. Het is zo belangrijk om dit te weten. Te herkennen en te zien dat de bevalling heftig is. Dit troost me ook. Deze zinnen raakten me diep: "Herinner je waarom jij in deze tijd op aarde bent. Het is namelijk geen toeval dat je er bent. Je wilde deel zijn van de ontmanteling van de destructieve kracht, die kracht die de mensheid zolang in zijn wurggreep hield. Je wilde een kanaal zijn voor de enorme instroom van licht en liefde. Houd dat kanaal daarom zo wijd mogelijk open en laat niemand jouw DNA-verbinding met het licht verstoren of beschadigen. Onderschat je bijdrage niet". Ja het moest een keer door mezelf gezien worden. Ik onderschat mijn bijdrage nu niet meer... Dank je voor je herinnering.

Henk
Door

Henk

op 21 Jan 2022

Fijn om je energie in je woorden te voelen Kitty. Ik heb veel fijne herinneringen aan jouw inbreng in mijn cursussen (zo lang geleden alweer!).

Gera Hasselo
Door

Gera Hasselo

op 21 Jan 2022

Heerlijk zo’n heldere bevestiging in woorden van wat ik voel. Dank en zie er weer naar uit om zondag met elkaar in liefde te zijn en liefde te sturen. ❤️🍀

Nia
Door

Nia

op 21 Jan 2022

😘

Lin Crauwels
Door

Lin Crauwels

op 21 Jan 2022

Hallo Henk, zo dankbaar dat jij altijd zo vlot en helder verwoordt wat ik voel en weet diep vanbinnen! Fijn!

Roel Jongsma
Door

Roel Jongsma

op 21 Jan 2022

Een bijzondere uitleg over de gebeurtenissen van deze tijd. Zet mij in iedere geval aan tot bezinning. Dank Henk

Mark Ligthart
Door

Mark Ligthart

op 21 Jan 2022

Fijn Henk, dat je je uitspreekt. Ja ik onderschrijf je verhaal helemaal. Ik merk ook dat het leven lichter aan het worden is. Als we allemaal energie zijn, als alles energie is, dan bepaalt onze eigen houding/gevoel wat er om ons heen gebeurt. Ik draag al sinds vorig jaar zomer geen masker meer. Niemand zegt daar iets over. Behalve die ene keer dat ik dat deed en een week daarvoor flink ziek geweest was, en niet zo lekker in mijn vel zat. Wat je uitstraalt is bepalend. Laten we voluit leven en ons blijven uitspreken. Laten we nu al leven wat voor wereld we wensen. <3

Henk
Door

Henk

op 21 Jan 2022

YES!

Evelyn
Door

Evelyn

op 21 Jan 2022

Wat fijn om deze woorden van jou nog eens helder voor ogen te krijgen. Ik word er blij van. Dank je wel Henk

Loes
Door

Loes

op 21 Jan 2022

Dankjewel Henk voor deze persoonlijke visie. Integer, mooi en compleet verwoord. Ik begrijp alleen niet hoe het zit met het slechts gebruiken van die 2% van het DNA. Drukt het hele DNA zich dan niet uit in onze fysieke vorm en ons functioneren?

Henk
Door

Henk

op 21 Jan 2022

Dat klopt, slechts 2% wordt door de huidige mens actief gebruikt.

Moniek De Clercq
Door

Moniek De Clercq

op 21 Jan 2022

Heeeel erg bedankt Henk voor deze duidelijke uitleg en niet mis te verstane gang van zaken EN onze mooie taak in deze!!!! Oneindig dankbaar!! En ik geef het door in mijn (kleinschalige) nieuwsbrief!!!

Nia
Door

Nia

op 21 Jan 2022

Ik voelde mij van kindsaf aan een eenling, ik heb sinds kort echt voor mijzelf gekozen en heb volledig vertrouwen in wat gaat komen. Ik ben blij en verheugd dat ik vrijwel hetzelfde denk als jij,en nu blijkt zovelen. Ik ben dus niet alleen. Super je bent zeer duidelijk

Ria Gooren
Door

Ria Gooren

op 21 Jan 2022

Dankjewel Henk voor je eenvoudige en duidelijke uitleg. Ook ik voel het zo en vanuit de diepte voel ik bij alles wat onzuiver is, wat niet klopt een "nee". En fijn dat je dit met ons deelt. Het geeft kracht! Heel veel licht en liefde gewenst voor iedereen.

Anna
Door

Anna

op 21 Jan 2022

Prachtig Henk, zo moedig, zo krachtig... en wat helder en zacht verwoord. Zooo dankjewel!! Laat de Liefde stralen!!

Erwin
Door

Erwin

op 21 Jan 2022

Dank je wel. Zo helder en zo waar. Het hardop oplezen van de affirmatie maakt wonderen mogelijk. Ik voel het als een voorrecht om deze liefdevolle transformatie met jullie te doorgaan.

Reinier
Door

Reinier

op 21 Jan 2022

Dank Henk voor dit bondige stukje, dat mijns inziens alles verwoordt, dat er gaande is. Ook ik zie uit naar licht en verbinding, dan bannen we het duister uit, maar op een liefdevolle manier. Ga zo door Henk!

Lenette
Door

Lenette

op 21 Jan 2022

Dank je wel Henk , Het geeft me steun en moed om vol te houden zeker ook als ik zie hoeveel anderen / medemensen reageren op jouw post. Veel liefde waarheid en kracht wens ik iedereen toe ♥️🍀🌈

Sonja
Door

Sonja

op 21 Jan 2022

Beste Lieve Henk, Ik ben je dankbaar voor steeds jouw inzet, inspirerende woorden -ook dit artikel weer - en jouw liefdevolle meditaties. Je bent een prachtmens. Dank je wel. Alle goeds licht en liefde voor jou 🍀

Ineke Verdoner
Door

Ineke Verdoner

op 21 Jan 2022

‘Heldere Henkie ‘ noem ik jou soms ingedachten. En knik zo vaak JA als ik je blogs e. d. lees. In je bijeenkomsten en schrijfsels voel ik altijd dat Licht en dat dat de essentie van ons is. En hoeveel sterker dat wordt en hoe goed me dat doet. Ja, in ons lichaam die miljoenen wonderen per minuut, zoals je dat altijd weer vertelt. Dat is wat wij zijn. Zo dankbaar dat je er Bent, Henk. En ik en alllllll die anderen. Ons oorspronkelijke Wij <3 so much Love <3

Jacqueline
Door

Jacqueline

op 21 Jan 2022

Bedankt voor het schijnen van jouw mooie en wijze Licht op deze situatie. Jouw woorden resoneren bij mij, bedankt. Namasté!🙏

Mia
Door

Mia

op 21 Jan 2022

Onze spirituele geschiedenis in een notendop. Mooi en duidelijk verwoord. In deze eindtijd krijgen wij als mensheid de kans om terug te worden wie we oorspronkelijk bedoeld waren. Maar daarvoor moeten we zelf het licht in onszelf en in de anderen herkennen en erkennen. En daar heb jij een belangrijke bijdrage aan neergezet.. Dank je wel hiervoor Henk. ik,geloof in de nieuwe wereld en wil hier graag aan meewerken.

VivvyAnn
Door

VivvyAnn

op 21 Jan 2022

... te her-inneren wie we in diepste wezen zijn ...

Anna
Door

Anna

op 21 Jan 2022

Ook mij dochters zijn gevaccineerd. Ook m'n zwangere dochter. De angst heb ik nu wel gehad. Ik ga voor de enige waarheid.. dat ze waarheid licht en liefde zijn ... compleet veilig... En dat betekent dus onvoorwaardelijk....

Claudia Grosz
Door

Claudia Grosz

op 21 Jan 2022

Wat fijn dat je het zo Helder verwoordt 💛🌟💞🌟💛 in Licht en Liefde verbonden💛🙏💛

Thomas
Door

Thomas

op 21 Jan 2022

Kijk goed naar een graancirkel met een buitenaards wezen binaire code dna. Het bedoelt een menselijke lichaam zonder ziel. Beter gezegd zonder mazelen kinderziekte. De maker is de beheerder van de ziel wereld.

Roel
Door

Roel

op 21 Jan 2022

Prachtig verwoord, Henk. Dank je wel voor het zo mooi op een rijtje zetten van alles wat gebeurt. Je plaatst het in een breed perspectief en je vergelijking met het geboorte proces vind ik heel mooi.

VivvyAnn
Door

VivvyAnn

op 21 Jan 2022

Dankjewel Henk! Fijn dat je dit zo hebt kunnen verwoorden EN ook zo fijn dat er veel mensen door jou op deze manier bereikt worden. We zijn hierin niet alleen! Het kritieke getal - de honderste Aap - is inmiddels bereikt. Er is geen weg terug, gelukkig! En in het zgn 'junk-'DNA, (echt zo werd het genoemd) daarin zit onze verbinding met onze Akasha, met ons Hoger Zelf en met al onze andere multidimensionale aspecten. Het is een bijzondere tijd waarin we mogen leven. Elke dag ben ik bewust bezig mijn trilling hoog te houden en vanuit compassie te kijken naar alles om mij heen. Geen oordeel, geen veroordeel ... Er komt nog veel aan het Licht, en het kan alleen aan het Licht komen omdat er nu zoveel Licht is! Mijn trilling hooghouden en leven vanuit compassie heb ik o.a. geleerd in jouw cursus/training. Dank Henk voor je Licht, je Liefde en voor je Kennis waar je ons allen deelgenoot van maakt. Namaste! Viv

Lydia
Door

Lydia

op 21 Jan 2022

In ben dankbaar voor deze woorden ,Ik voel ze in mijn hart dat het juist is.

Loes
Door

Loes

op 21 Jan 2022

Dank Henk, geroerd door je bevestiging in deze tijd, af en toe erg nodig! alhoewel het al minder nodig wordt .... de laatste tijd,

Wim Plantinga
Door

Wim Plantinga

op 21 Jan 2022

Nostradamus de franse apotheker en astroloog schijnt in NB 1555 de huidige crisis die zou starten in 2020 al voorspeld te hebben. In een prachtig geformuleerde omschrijving geeft hij aan dat er, vrij vertaald, een ziekte zou komen uit het oosten, die neer zou strijken in het land der zeven heuvelen (Rome / Italië) slachtoffers zou maken onder vooral ouderen, de economie enorm zou schaden, niet erg lang zou duren en achteraf als sterk overdreven crisis zal worden beoordeeld. Als dit historisch juist is sluit het direct bij je verhaal aan en hebben we inderdaad met een crisis te maken die niet in wezen gaat over een virus, maar over een machtsstrijd tussen licht en donker. Ook ben ik het met je eens dat je alleen maar primair je gevoel hoeft te laten spreken of iets ok voelt of niet om te bepalen welke weg de juiste is. Niet het niveau van je kennis is primair daarvoor noodzakelijk. Wel kan het helpen als je vanuit dat gevoel meer kennis opdoet om te kunnen begrijpen en daarmee standvastiger te kunnen staan in de crisis die we nu meemaken. Dank voor je prachtige artikel Henk

VivvyAnn
Door

VivvyAnn

op 21 Jan 2022

... Bijzonder ...

Wim Plantinga
Door

Wim Plantinga

op 21 Jan 2022

Ja dat vond ik ook, bijzonder. Het tilt ons uit boven de dagelijkse werkelijkheid en plaatst dingen in het grotere geheel. Het geeft wat mij betreft duiding aan wat er gebeurd, zicht op het doel ervan en voor mijzelf vertrouwen, rust, overzicht en standvastigheid in instabiele tijden. Wat voor effect heeft het op jou?

Inge van Rijthoven van der Werf
Door

Inge van Rijthoven van der Werf

op 21 Jan 2022

Dag Henk, Heb gehuild na het lezen van je blog. Het boek "Meesters van het Verre Oosten" betekend veel voor mij. Blij er "nu" te zijn. Liefdevolle groet, Inge

anny Lelie
Door

anny Lelie

op 21 Jan 2022

Hartelijk dank voor deze heel heldere uitleg. ik ben dankbaar voor je gratis zondagmeditaties, voor je cursussen en voor de ondersteuning die wij zo kunnen voelen.

Anja
Door

Anja

op 21 Jan 2022

🙏🙏🙏......zelf resoneer ik volledig met wat je met ons deelt. Hartverwarmend te lezen hoeveel andere mensen hetzelfde ervaren. Geweldig te voelen hoe al deze lichtende, verbindende energieën van ons bewuste mensen zich als een ketting met elkaar verbinden..... 💞💫💞🕊️💫

Niki Andries
Door

Niki Andries

op 21 Jan 2022

Dankjewel! Tijdens het lezen van deze woorden, intense tintelingen over heel mijn lichaam, kippenvel. Alsof mijn lichaam even en andere manier van zijn aannam. En activatie. 🌿🙏zo diep voel ik mij verbonden met deze woorden. Ook het stuk over het hart, de pijn, nu snap ik het weer beter. De pijn, de druk, de benauwdheid, en als reactie de alertheid van de inspiratie van het licht, het is verbonden met deze geboorte. 🙏 Ik bid voor de oerkracht, voor mezelf en het hoogste goed, om telkens te kiezen voor liefde, verbinding, zuiverheid, vrijheid en licht. ❤❤❤

Lucie Jorna
Door

Lucie Jorna

op 21 Jan 2022

Fijn Henk dat je dit zo goed verwoordt. Dat we met elkaar trots ons licht blijven verspreiden, NEE zeggen tegen dwang en controle. Samen gaan we voor liefde en vrijheid voor de mensheid.

Christian Hermans
Door

Christian Hermans

op 21 Jan 2022

Beste Henk, Wat heb je dat ontzettend fijn uitgelegd. Ik voel het in iedere vezel van mijn ziel. Al meteen bij het uitbreken van de 'pandemie' in 2020 'was er bij mij een helder weten dat er niets van klopt. Ik kon er de vinger niet op leggen. Ik probeerde het ahv verschillende artikelen eerst voor mijzelf helder te krijgen en ook mijn kinderen duidelijk te maken dat het geen zuivere koffie is. Zij geloofden mij = deze 'complottheorie' niet. Tot op heden is dit thema taboe en houden mijn kinderen al 2 jaar 'gepaste afstand' in de angst mij te besmetten. Ik heb een half jaar geduld moeten hebben voordat ik mijn jongste kleinkind in de armen mocht sluiten... Zo groot was de angst. Binnenkort wordt ik 65 jaar oud. Zoals altijd zullen mijn kinderen vragen wat ik voor mijn verjaardag wens. Dit jaar wens ik dat ze eindelijk 'wakker' worden en jouw blog willen lezen. ik hoop dat ze er in toestemmen... Daarom dankjewel. Hartelijke groet, Christian Hermans

van Dijk Linda
Door

van Dijk Linda

op 21 Jan 2022

Prachtig omschreven, ik voel het! Geeft hoop, dankjewel ❤️

Hester
Door

Hester

op 21 Jan 2022

Wauw Henk, wat prachtig geschreven. Dank voor het delen. 2022 voelt voor mij als een goed jaar. Als ik dit zeg of schrijf, krijg ik kippenvel over mijn hele lichaam. Vanavond weer kaarsen aansteken voor licht en vrede voor iedereen.

Lutgard
Door

Lutgard

op 21 Jan 2022

Dank je wel Henk voor je duidelijke liefdevolle taal !!!

Jeanet
Door

Jeanet

op 21 Jan 2022

Dank je wel Henk, ik heb het gelezen en ik denk idd dat het geen gemakkelijke tijd wordt. Ik ben christen en lees hierover in de Bijbel. De enige die ons hieruit verlost, is Jezus, de Zoon van God en ook zelf God. Een mens lukt dat niet. Pas als Jezus terugkomt, wordt de aarde nieuw en volmaakt. Daar kijken we naar uit.

Anneke
Door

Anneke

op 21 Jan 2022

Frans, je bent ons zo nabij om met dit verhaal een hoop duidelijkheid te scheppen in deze toch niet zo'n prettige, maar wel leerzame en bewuste tijd waarin we leven. Van Harte hoop ik dat er steeds meer ogen open zullen gaan bij de mensen zodat we zo snel mogelijk het tij kunnen keren. Ik heb er tenminste heel veel vertrouwen in dat we op weg zijn naar een betere wereld. Zolang ik op de wereld ben verlang ik al naar een aartsparadijsje, zou ik daarvan nog een pril begin meemaken voordat ik deze aarde verlaat? Er komen voor mijzelf al veel mooie dingen langs waarvan ik intens gelukkig kan worden en dan ben ik trots dat ik ondanks alles , wat er niet goed en fijn en mooi is , mag meehelpen aan die nieuwe wereld. Hartelijk dank voor je mooie stuk wat je geschreven hebt. ANNEKE

Vera Vermaercke
Door

Vera Vermaercke

op 21 Jan 2022

Dankjewel Henk, het doet goed om deze ondersteuning te voelen, deze bevestiging van wat ik in de laatste 2 jaar ook begon te voelen. Ik ervaar het als mijn missie om elke dag te proberen de oude, misleidende denkpatronen af te gooien, wat ik heel moeilijk maar boeiend vind. Deze spirituele reis naar mezelf en naar de verbondenheid met de bron van licht en liefde, geeft me kracht en nieuwe inzichten. 🙏💞🌺

Lidi
Door

Lidi

op 21 Jan 2022

Hartelijk Dank Henk voor jouw Licht en Liefde. En wat fantastisch al die reacties!!! Nog meer Licht en Liefde en Licht en Liefde en Licht en Liefde (-;

Ellen Swarte
Door

Ellen Swarte

op 21 Jan 2022

Wat een mooie heldere , korte en krachtige uitleg. Deze tekst ga ik opslaan en ik hoop dat ik deze tekst binnenkort kan laten lezen aan de vele mensen om mij heen die nu nog niet ontvankelijk zijn voor de diepe waarheid in deze boodschap. Het is een hele zware strijd die we moeten voeren maar het licht heeft al gewonnen . Ik ben dankbaar dat ik deze geweldige transformatie mag meemaken en doe mijn best om mijn steentje bij te dragen.❤️❤️❤️

An De bisschop
Door

An De bisschop

op 21 Jan 2022

Dank Henk voor deze uiteenzetting…. Tegelijk hartepijn en vreugde voelbaar… We werken verder aan het Nieuwe….

Jeanet Groeneveld
Door

Jeanet Groeneveld

op 21 Jan 2022

Ik begrijp het, ik vraag mij wel af, hoe te overleven zonder geld.

Henk
Door

Henk

op 21 Jan 2022

Dat gaan we met elkaar ontdekken.

margot
Door

margot

op 21 Jan 2022

Beste Henk, dank je voor je kristal heldere en bemoedigende woorden. En wat fijn dat je weer licht meditie gaat geven op zondagen. be blessed! margot

Marco
Door

Marco

op 21 Jan 2022

Heel mooi verwoord Henk! zo voel ik het ook precies. Alleen af en toe wat angstig over 'de weg ernaartoe';-) maar dat is mijn reis (I know:-)

Catherine Leterme
Door

Catherine Leterme

op 21 Jan 2022

Dank je wel, heel mooi verwoord en heel herkenbaar

Lex
Door

Lex

op 21 Jan 2022

Beste Henk, een heel boeiend verhaal over de mensheid. Blijkbaar ben ik een buitenbeentje tussen allen die gereageerd hebben, want ik heb wel 3x een vaccinatie gehad. Betekent het nu dat ik "verloren" ben? Dat ik niet mee mag doen om het Licht te ontvangen?

Jacky Nieman
Door

Jacky Nieman

op 21 Jan 2022

Niet bang zijn en vertrouwen hebben is het antwoord. Ik ontmoette een dame deze week waar ik veel van houd en omdat ze een tijd geleden voor een operatie naar het ziekenhuis moest heeft ze wel de prikken gehad. O jee, dacht ik. Maar...ze heeft zoveel kennis als Henk hier geeft en ze zag er zo goed, ontspannen vriendelijk en geweldig uit......ik denk dat als je je Bewust wordt wat er gebeurt en dat je er niet in meegaat en beseft dat je de Goddelijke Vonk van liefde in je hebt net zoals elk mens en liefde voor alles gaat uitstralen, ook voor dier, plant, enz. ga veel de natuur in, dat helpt, ja dan is er volgens mij een kans om sterker te worden en te overleven en ik zag dat met eigen ogen in de Dame met een Hoger Bewustzijn en ik dacht : daar draait het om. Je zag hoe er tweedracht werd gezaaid tussen niet en wel gevaccineerden, doe er niet aan mee, het is de eigen keus....volgens mij draait het om Bewustwording en dan kunnen je cellen veel herstellen en krijg je de wind mee.....daar vertrouw ik op. Je kunt je cellen ook naar zieke plekken sturen en vragen om heling, dan ga je ook meer vermogens van jezelf gebruiken. Besef dat de aarde een plek is om op te klauteren, te leren omgaan met de anderen, niet verdeel en heers: door de anderhalve meter afstand... dat dat niemand aan het denken zette kon ik ook niet begrijpen. Jezelf leren kennen en jezelf verbeteren. eigenschappen te overwinnen en leren van alles en iedereen om je heen, alles heeft waarde. Je weet zelf wat het beste is omdat je je eigen lichaam beheert en het het beste kent dus goed overwogen beslissingen nemen vanuit vertrouwen en daar achter blijven staan hoe moeilijk ook. Er wordt in dit leven authenticiteit van ons gevraagd en vertrouwen in de Schepping. We manoevreren volgens Hans Stolp lang Ahriman en Lucifer, maar het kantelpunt is er volgens mij geweest, we zijn het midden van de maya kalender gepasseerd in het gele zaad jaar er is nog een half jaar te gaan volgens de eerste kalender, die vervangen werd door de Gregoriaanse. Sterkte alles komt goed, er is ons geen kalme zee beloofd, wel een behouden vaart, vergeet dat nooit.

Rita
Door

Rita

op 21 Jan 2022

"Take your seat at the table of healing and transformation" (Dr Larry Ward)

Barbara
Door

Barbara

op 21 Jan 2022

Heel erg bedankt, Henk! We staan er niet alleen voor en allemaal samen gaan we deze strijd winnen!

sandrakellens70@gmail.com
Door

sandrakellens70@gmail.com

op 21 Jan 2022

Jij mooi mens ❤️. Er wordt goed voor ons gezorgd, het is idd zo dat we maar 1 leven hebben, een leven van Licht, als een slang gooien we onze huid af op de juiste tijd, dit kan echter heftig aanvoelen voor die denken, dat ze achter blijven en emotioneel nog opruimingen te doen hebben. Er zijn wel verschillende spelen, waarin verschillende niveaus zijn, deze lopen op deze aarde door elkaar, omdat we van elkaar leren en samen groeien, leven naar dat wat we gelijk jij zegt, een geboorte is. Het is groot feest, aan de andere kant van het zogenaamde gordijn, klaar voor een mooie ont-moeting.

Maria
Door

Maria

op 21 Jan 2022

Lieve Henk, wat een mooie heldere en liefdevolle blog! Ik probeer maar steeds bewust te denken dat ik al in de nieuwe wereld, in de 5D leef, dan kan ik de liefdesenergie gelijk naar hier halen ipv uit te kijken naar de toekomst. Herkenbaar dat je als kind voelde dat het toch alleen maar om liefde gaat, mijn levensmantra! Dank voor je delen.

Anouk
Door

Anouk

op 21 Jan 2022

hoi Henk, door jou ben ik aangesloten bij OG sinds juni 2021 en ik kan je vertellen dat dit een hele wervelstorm teweeg heeft gebracht, inclusief aanvallen van neg. HF omdat mijn frequentie omhoog ging maar ik er nog niet klaar voor was. Ik heb nog heel veel moeite om mij uit te spreken en om eerlijk voor hetgeen je beschrijft uit te komen, omdat ik bang ben gek gevonden te worden etc. Je hebt het knap verwoord. Ik ga zondag voor het eerst meedoen met je lichtmeditaties, het is belangrijk dat alle krachten gebundeld gaan worden.

Hanny Schouten
Door

Hanny Schouten

op 21 Jan 2022

Dank je Henk dat je je zo open uit over al deze misstanden. Persoonlijk voel ik de druk die maatschappelijk uitgeoefend word minder omdat ik geen behoefte heb om aan dit alles deel te nemen. Waar ik het wel heel sterk voel is in het gemis van mijn kleinkinderen die ik slechts af en toe en op afstand mag ontmoeten, ik ben immers een niet ingeënt gevaar voor hen. Toch krijgen ze mij er niet onder, het wakkert alleen meer kracht in mij aan, nl lichtkracht. Jij beschrijft het zo helder en ik hoop dat het gelezen wordt door mensen die het hart nodig hebben om wakker te worden. Heel veel dank voor wie je bent.

Miriam
Door

Miriam

op 21 Jan 2022

Lieve Henk, je verwoord duidelijk wat er momenteel gaande is. Het licht zal altijd overwinnen! Het is niet tegen te houden! De aarde is bezig te ascenderen naar de 5e dimensie. Met deze trillingsverhoging zal het duister verdwijnen van de aarde. Ga niet mee in de angst! Houdt moed en vertrouwen allemaal! Vier het leven, geniet, wees blij en verbind je met gelijkgestemden. Hiermee houden we het licht hoog en creëren we gezamenlijk een nieuwe aarde gemaakt uit liefde!

Marleen
Door

Marleen

op 21 Jan 2022

Zo voel en kijk ik ook naar deze tijden, hoewel het niet altijd gemakkelijk was/is. Andersdenkenden laat ik in hun waarde. Ik ga míjn weg en houd mijn licht staande met vrede en vertrouwen in mijn hart. Ik wens alle wezens alles wat nodig is en hen dient voor hun hoogste goed.

Onja
Door

Onja

op 21 Jan 2022

Lieve Henk, dank je wel voor deze duidelijke uitleg, het resoneert helemaal met mij. Ik zou het dan ook het liefst met iedereen willen delen, maar jammer genoeg hebben mijn naaste niet de zelfde ideeën, gevoelens als ik en zouden ze dit weer helemaal niet begrijpen. Dus hoop ik dan maar doordat ik zoveel mogelijk licht naar de wereld en hun uitstraal ze er toch iets van mee krijgen of misschien/hopelijk ook meer licht gaan zien en de nieuwe wereld mogen/kunnen zien, ervaren.

LL
Door

LL

op 21 Jan 2022

Henk, dank voor de inspirerende woorden! Fijn dat je weer inspiratie voelt om de lichtmeditaties te vervolgen. De verbinding met gelijkgestemde is helpend om met elkaar liefdevol focus te houden op het licht én elkaar te inspireren dit licht, voor het hoogste goed van alle betrokkene, te laten stromen in het leven van alledag hier op aarde. Je bent hierin een krachtig en liefdevol licht! De verbinding met elkaar, met gelijkgestemde is voor mij een gift met een liefdevolle kosmische knipoog, na al die jaren van het behoedend koesteren van het licht in stilte en eenzaamheid. Het voelt fantastisch om met elkaar, in verbondenheid, in licht en liefde een nieuwe wereld te creëren. Lichtgroet, LL

Liesbeth
Door

Liesbeth

op 21 Jan 2022

Dag Henk, ik merk dat ik toch ook een vraagteken voel bij je stukje. Hoe zeer het ook mijn gevoel bevestigd, ik voel ook dat juist in deze bevestiging van dat wat we denken zeker te weten het gevaar ligt. Het gevaar namelijk dat het misschien ook anders kan zijn. Het vergeten van de ruimte waar ons denken geen weet van heeft. De eenheid die ons denken niet kent. Wat ik in je verhaal lees is dat je het zogenaamde kwaad buiten jezelf zet. Wat ik me afvraag is dat juist niet het begin van de afscheiding? Ik voel de laatste tijd, misschien meer dan ooit, dat deze worsteling IN mij zit. Ik hoor jou daar ook over praten, maar hoor ook steeds meer mensen om me heen die zich 'wakker' noemen, het over de slechte mensen die uit zijn op macht en controle hebben, ipv kijken naar in hoeverre maak ik zelf gebruik van deze krachten. Ik mis zo de vraag in dit alles, het durven niet te weten. We zijn in mijn ervaring zo krachtig en in liefde verbonden als we zo naakt en onschuldig durven te zijn. Maar dat is eng. Dood eng, maar door hier bij te blijven kan er iets nieuws ontstaan. We ontdekken dat wij zelf degene zijn die al die lagen (ontkrachtigende overtuigingen) geloven en bevestigd hebben en zien dan de mogelijkheid om te kiezen voor liefde (wat niks uitsluit en vragend is) of angst (ik verkramping, bevestiging zoekend en daardoor steeds weer herhalend van waar je van overtuigd bent). Ben benieuwd, hoe sta jij hier in staat? 💞

Henk
Door

Henk

op 21 Jan 2022

Ja Liesbeth, ik zie het niet als buiten mijzelf.

Liesbeth Korteweg
Door

Liesbeth Korteweg

op 21 Jan 2022

🐛🦋🙏

Anja
Door

Anja

op 22 Jan 2022

Heel mooi Liesbeth, herkenbaar voor mij. De afscheiding begint bij goede en slechte mensen, we zijn vooral worstelende mensen die proberen het goede te doen denk ik, Licht groet

Marianne Lens
Door

Marianne Lens

op 21 Jan 2022

Dank je wel Henk voor het delen van jouw wijsheid. Dankjewel voor jouw inspiratie, kracht en moed. Jouw woorden en inzicht resoneren volkomen bij mij. Niet geheel nieuw, maar precies zoals ik voel en “weet”. Thuiskomen is het goede woord. Ik ervaar het als een zegen de verbinding te voelen tussen jou en alle andere Lichtdragers, die (in dit geval) via jou hun Licht en Liefde verspreiden in de wereld. Verbonden ook met alle Lichtdragers, overal ter wereld én ver daarbuiten. Ook al is het soms lastig, een grote uitdaging hier in onze aardse fysieke vorm, toch ben ik dankbaar en voel ik me gedragen om mijn bijdrage te mogen leveren. LICHT en LIEFDE, Marianne

Gerlinde
Door

Gerlinde

op 21 Jan 2022

Hartelijk dank voor jouw heldere verwoording, Henk <3 Ik herken en doorvoel elk woord wat je schrijft. Ik zie het als een geschenk hoe de strijd tussen macht en licht en liefde in de wereld diezelfde strijd in mezelf heeft aangeraakt. Ik voel nu eindelijk heel duidelijk hoe de schaduw van de macht plaats maakt voor het licht en de liefde. Ik voel zelfs fysiek hoe mijn lichaam terug bepaalde geboortestukken doorstaat maar nu, met een verhoogd bewustzijn, zich veilig genoeg voelt om opnieuw geboren te worden in de eenheid van Licht. Mijn dankbaarheid om hier op dit moment op deze mooie planeet te zijn, is immens. Er ontstaan nieuwe verbindingen, helderheid, visie waarvan ik altijd al gedroomd had maar niet kon bedenken hoe ik ze zou realiseren. Het Licht in mij herinnert me er dagelijks aan dat ik een Goddelijk wezen ben en geef ik hiermee aan anderen de toestemming om ook de God/Godin die ze zijn te ervaren. Dankjewel om ons te verbinden, Henk <3

Daniëlle
Door

Daniëlle

op 21 Jan 2022

TE GEK SIMPEL....YES YES YES! THIS IS IT. WE ZIJN LICHT, WIJ ZIJN KRACHT, WE ZIJN WAARHEID, WE ZIJN LIEFDE. ZO MOOI......... LIEFS VOOR JOU, HENK.

Ellen
Door

Ellen

op 21 Jan 2022

Heel mooi verwoord en gelukkig worden steeds meer mensen " wakker" 🙏

Paul
Door

Paul

op 21 Jan 2022

Dank je Henk, mooi verwoord. Precies zoals ik het ook voel, en waarom ik destijds besloten heb "niet meer mee te doen". Ik ga voor het Licht, de Liefde en de Waarheid! Zo veel mogelijk, en het is goed steeds meer mensen te treffen die ook beseffen wat er aan het gebeuren is, en daar iets beters van willen maken. Die controlemaatschappij, met de (in)fameuze QR code deed mij vanaf introductie al denken aan Het teken van het Beest, 666. Ook de Bijbel vertelt al lang wat er juist nu gebeurt. Het is fijn om samen met jou in het Licht te blijven, dank voor je niet aflatende inspiratie Henk. Licht en Liefde, Paul

Tvonne
Door

Tvonne

op 21 Jan 2022

In jouw worsteling om je te uiten , herken ik mijzelf. Ik weet wat ik vind/ denk / wil, maar durf ( toch ook weer angst) niet in grote kring of bv op mijn werk daarvoor te gaan staan. Jouw verhaal geeft mij kracht❤️

Pieter van der Gaag
Door

Pieter van der Gaag

op 21 Jan 2022

Beste Henk,Ik herken heel sterk van binnenuit jouw verhaal! Laten we onze verhalen vaak tegen elkaar vertellen want zij geven ons de kracht om door te gaan en het licht verder te verspreiden. Dank je wel!

Tetsje Dijkstra
Door

Tetsje Dijkstra

op 21 Jan 2022

Van meerdere kanten via het internet en door boeken komt de boodschap bij mij binnen van wat er gaande is in ons leven. Wat het met me doet is hoopvol zijn naar een toekomst met een schonere wereld, zowel letterlijk als figuurlijk. Ik ben geen helderziende ofzo, krijg het binnen van anderen die ik (soms met grote tegenzin) toch wel kan geloven. Zoals Henk het nu heeft beschreven ben ik er op een veilige manier weer wakker in gemaakt. Ja het voelt voor mij verdrietig maar de wereld zoals die nu is mag anders, opener, mooier, gezonder, eerlijker, liefdevoller………….

Alexandra Curfs
Door

Alexandra Curfs

op 21 Jan 2022

Iedere dag slinger ik van wanhoop naar kracht en in deze achtbaan bevind ik me, samen met velen, al twee jaar. De zorgen om mijn kinderen en in welke wereld ze terecht komen, geeft me een gevoel van onmacht. Ik wil ze beschermen, net als mijn beide lieve ouders van 80+ die zich uit angst hebben laten vaccineren ondanks mijn verwoede pogingen hier een ander licht op te werpen. Mijn kracht en licht worden verstevigd door oa jouw blog Henk. Ik heb zo veel bewondering voor jouw innerlijke licht, rust en optimisme ondanks alles wat je opmerkt. De wijze waarop je dit verwoord is precies de kern. Heel veel dank voor jouw inspanningen. Veel liefs aan iedereen

Henk
Door

Henk

op 21 Jan 2022

Hoi Alexandra, laat je niet teveel heen en weer slingeren. Je bent zoveel sterker dan dat.

Esther Slijkhuis
Door

Esther Slijkhuis

op 21 Jan 2022

Dankbaarheid dat jij op deze manier jouw licht laat schijnen , dit zal heel veel mensen steunen en sterken om ook hun licht te laten schijnen en in hun kracht te komen ....Namaste

Lia
Door

Lia

op 21 Jan 2022

Beste Henk, Dankjewel voor je moed dit verhaal te durven delen met ons. Bedankt voor je heldere uitleg en tevens liefdevolle en inspirerende boodschap!

Gwendolin
Door

Gwendolin

op 21 Jan 2022

Een heldere en schitterende blog. Eigenlijk kun je het geen blog noemen. Het isrmeer een Harte boodschap. Dank voor je eerlijkheid

mart van der heijden
Door

mart van der heijden

op 21 Jan 2022

Dag Henk, ik ben blij met jou, en het feit dat je je zo uitspreekt, vooral omdat je zoveel mensen bereikt. Onnodig te zeggen dat ik helemaal meega met je. We doen het uit liefde Henk, voor elkaar, de medemens, de dieren en planten op onze fantastisch mooie planeet! Wat krachtig, niet, om liefde en verbinding te voelen en vandaar uit te handelen. Nogmaals dank Henk voor het uitdragen van je inspirerende boodschap! Lfs Mart

Ra Phaeno
Door

Ra Phaeno

op 21 Jan 2022

I Am

Rita Mertens
Door

Rita Mertens

op 21 Jan 2022

Heel verbonden in de Eenheid die we allen zijn. Dank u zielebroer !

Loekie
Door

Loekie

op 21 Jan 2022

Prachtig verwoord .... dit raakt onze harten! Ik voel me nu dubbel gesterkt! Bedankt!

Jeanet
Door

Jeanet

op 21 Jan 2022

Fantastisch verwoord Henk. Het resoneert helemaal met mij. Gisteren nog keihard een potje zitten janken om alles om daarna nog vastbeslotener mijn lichtpad te vervolgen. Je komt zo ver dat het niet meer uitmaakt wat voor offers je brengt. Hoogste goed is jezelf trouw te blijven en je met compassie in te blijven zetten voor het goede en het hoogste goed.

Angelique
Door

Angelique

op 21 Jan 2022

Lieve Henk,Prachtige blog dank daarvoor en dit is ook mijn waarheid, zo denk ik er ook over. En ik voel ook dat 2022 een heel belangrijk jaar gaat worden. Het onlicht voelt zich in het nauw gedreven en maakt fouten. Op die manier worden nog meer mensen wakker. Veel minder mensen hebben een booster behandeling genomen bv. De initiatieven van fakkeltochten, zo verbindend, we gaan de goede kant op. Ik heb het volste vertrouwen. IK heb niet voor niks VIP kaarten genomen voor deze aardse beleving ☺

Cora
Door

Cora

op 21 Jan 2022

Prachtig verwoord. Ik ga de affirmatie gebruiken en dan vooral die eerste zin. Ik ben blij dat ik deze tijden mag meemaken. Ik vind het bij tijd en wijle zwaar om positief te blijven. Terwijl er ook dagen zijn dat ik in volle rust beweeg. Toch is het sterkste gevoel “alles komt goed. Alles is goed. “

Jacky Nieman
Door

Jacky Nieman

op 21 Jan 2022

Lieve Henk wat ben ik weer blij dat je dit zo prachtig verwoord en in je kracht blijft staan. Ik hield van Jelle Veeman en zijn wijze lessen en herinner me jou op het podium in Joure, waar we jouw voordracht over Bondgenoot aanhoorden. Je eerste boek. Wat was ik blij met je dat je was opgestaan en doorging op die weg, nadat Jelle stierf, want ook dit stuk omvat weer alles wat belangrijk is om te weten. Ik studeerde omdat ik wilde begrijpen en zag een video in 1981 van Giscard (Frankrijk) en kreeg de koude rillingen. Het was het plan en te beginnen bij de ouderen ze dachten er nog even over na hoe, maar een virus leek een goed idee.....dat ik in 2020 dezelfde video kreeg te zien met het commentaar van een Duitser die zich er woedend over maakte, want de Duitsers hadden eerder de ervaring wilden ons Nederlanders wakker schudden...ze zagen uitsluiting van groepen en wat gek wij herdachten nog steeds hun oorlog en dit zagen de Nederlanders niet, het gebeurt dus gewoon weer.....Je laat je altijd inenten voor jezelf, nooit voor de ander...dat is lariekoek. In 1999 vroeg iemand aan Jelle, krijgen we een derde wereldoorlog. Ik kende hem goed zag hem aarzelen en hij zei......dat wordt een oorlog van de virussen....nou dan heb je geen oorlog meer nodig, want wel en niet gevaccineerd is tegen elkaar opgehitst, artsen en ook jij, die beter wisten lieten ze niet aan het woord, of verwijderden het gelijk van de site en computer; mijn computer begaf het ook regelmatig. Het sterkte me alleen in mijn overtuiging. Ze kunnen me klem zetten met alles, maar mijn ziel daar mogen ze niet aankomen, zelfs niet met testen, de pijnappelklier is een belangrijk orgaan, (oog van Horus toch?) geen toeval. ik ben zuinig op mijn lichaam dat weer mocht genezen. Ik hou me bezig met het licht en er valt veel te genieten, vooral omdat jouw aanhang een groeiende groep is, wat heel fijn is. GOD staat voor Goddelijke Ordening Dynamiek dus ik reken erop, dat zoals hij met dat kleine vonkje, dat hij in ieder heeft geplaatst ik mijn eigen waarheid vasthoud en met liefde met mens en dier omga. Dat ik daarbij hulp krijg is voelbaar in deze bijzondere tijd. En ik besef dat het een keus is om erbij te willen zijn hier en nu bij de grote omwenteling, omdat je kiest voor je geboorte en je ouders. Soms hielp het als ik boos was me dat te beseffen, dan had je het maar niet moeten doen, of beter moeten kiezen er is altijd keus. Henk ik heb je nooit meer losgelaten, geniet van al je schrijfsels en al je boeken en mails heb ik gedeeld en ik hoop en vertrouw erop, dat het je goed gaat en je nog lang je mooie werk en mooie blogs met een geweldig inlevingsvermogen mag en kunt blijven schrijven. Ik lees alles en mijn cellen gaan weer dansen.....Dankjewel! We gaan in een grote solidariteitsmars een prachtige toekomst tegemoet, zei Jelle en met het licht dat we met elkaar vormen zetten we het kwaad in het licht en wordt het zichtbaar en de afrekening is gelukkig niet aan mij en ik hoop zelfs dat een aantal, al is het op het laatste moment, nog een besef van een Hoger Zelf gaan krijgen en het kwaad inzien. Wij kunnen ons licht laten schijnen en ons daar ver van houden en dat is ongelooflijk fijn. Geen kalme reis en af en toe heel moeilijk, maar wel een behouden vaart zoals ons is beloofd. Een keer dacht ik in grote paniek.....wat zegt de Bijbel hierover eigenlijk....ik sla hem open willekeurig en lees....Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde en de vroegere dingen zullen niet in de geest worden teruggeroepen, noch zullen ze in het hart opkomen. Jesaja 65:17 Dat kan geen toeval zijn....Dus laat je eigen licht groeien en overwin je eigen gedachten en hou die zo zuiver mogelijk ik denk dat we dan sneller die omwenteling krijgen, hoop ik....zou fijn zijn!

Carla Westmaas
Door

Carla Westmaas

op 21 Jan 2022

Prachtig geschreven … 👏🏼 zo sta ik er al 2 jaar in! Helaas door velen veroordeeld.. zelfs mijn zoon zegt : alleen mensen die niets te doen hebben .. lezen al die complot theorieën! Hij is geprikt helaas .. banden met de horeca en wil op vakantie . 😔 Dochter niet geprikt en is na 15 uur in een bus met de helft positief..( want dat kan gewoon als je de Qr hebt!! Zij is nu ook positief ! Ben ik ff gerust .. dat ze de prikt niet neemt nu.. en kan weer met haar vrienden mee! Ik zelf zal hem nooit nemen .. de enige angst die ik heb voor de dwang die dreigt! 😖 zie Oostenrijk..

Hans Snethorst
Door

Hans Snethorst

op 21 Jan 2022

Fijn, Dankjewel Henk, We zijn dankbaar dat we jou kennen, in mijn ogen doe je altijd, precies het juiste en straal je met je mooie woorden het juiste in, mooi om te ervaren, licht en liefde in de praktijk en voor het aller hoogste goed, ik begrijp het, en het versterkt ook mijn kracht liefde en licht, mooi ook om te doen. Liefs, Hans en Elly

Henk
Door

Henk

op 21 Jan 2022

Lichtgroet aan jullie beiden.

Elisabeth
Door

Elisabeth

op 21 Jan 2022

Vanaf het begin van de pandemie zei mijn zesde zintuig dat dit niet klopte. Soms luister ik niet naar mijn zesde zintuig maar moet daarna altijd betreuren dat ik gewoon moet luisteren naar dat innerlijke. Bedankt meneer Fransen, ik word bevestigd in mijn voelen door u en weet dat dat stemmetje gelijk heeft.

Dorien
Door

Dorien

op 21 Jan 2022

Dankjewel voor jouw bijdrage aan het verhogen van de frequentie. Misschien ken je het al wel maar wilde het toch even met je delen omdat dit het proces ook zo mooi verwoord:

Mieke
Door

Mieke

op 21 Jan 2022

Dank je Voor dit mooie en hoopgevende filmpje

h.gr.Ineke
Door

h.gr.Ineke

op 21 Jan 2022

Dank je wel Dorien. Prachtig. Heb het doorgestuurd naar anderen.

Katharina
Door

Katharina

op 21 Jan 2022

Dank voor jouw enorme inzet en inspiratie Henk! En voor het delen van wat je weet en voelt. Waar ik alleen over struikelde in jouw artikel is dat je het over een 'behandeling' hebt. Een vaccinatie is geen behandeling toch? Het is bedoeld als preventie om 'de ziekte' te krijgen. Als iets waar is moet het voor mij ook echt helemaal waar zijn.....

Henk
Door

Henk

op 21 Jan 2022

Voor mij is het een behandeling tussen aanhalingstekens, anders zou ik het niet op die manier zo verwoorden.

Marcel van de Zande
Door

Marcel van de Zande

op 21 Jan 2022

Ik ben blij en voel mij thuis na het vinden van VJT. Ik hoop voldoende moed en kracht te ervaren om blijvend uiting te geven aan de weg van het licht.

Carine
Door

Carine

op 21 Jan 2022

Lieve Henk, Zo dankbaar voor jou liefdevolle en heldere woorden . Zo waar wat je schrijft. . In diepe verbondenheid dank hiervoor. Carine.

Elly
Door

Elly

op 21 Jan 2022

Beste Henk, wat fijn dat u dit blog deelt met “de mensen” die u volgen en en die dit kunnen delen zodat het voor iedereen (bijna) duidelijk word. Doordat ik u en andere fijne mensen al langere tijd volg was mijn gevoel begin 2020 al meteen “goed”. Anderen noemden mij een wappie /complotdenker. Maar “ik voelde” het zelf en de dingen die gebeurden bevestigden mijn gevoel. Mijn Licht & Liefde en mijn trillingsfrequentie hou ik graag hoog. Ook voor de mensen om mij heen en in de hele wereld. 🌞👍🏻💕💕

Sonja
Door

Sonja

op 21 Jan 2022

Beste Henk, Je verwoord het prachtig, dank je wel. Een ware ode aan de liefde en aan Al Wat Is. Sonja

Riët
Door

Riët

op 21 Jan 2022

Hi Henk, dankjewel voor je mooie blog. Hoe kunnen we ons voorbereiden op bankcrash etc? Wat moet je vooral niet doen en wat wel?? Kun je me daar antwoord op geven? Bedankt

Henk
Door

Henk

op 21 Jan 2022

In ieder geval niet teveel geld op de bank houden. Voor de rest worden we allemaal vanbinnen uit geleid wat wel te doen.

M Gerus
Door

M Gerus

op 21 Jan 2022

Henk, dank voor deze oprechte mededeling. Zo voelt het goed, zo voelt het zo eerlijk , zo voelt het hoe mensen met elkaar zullen gaan communiceren. Geen praatjes, bedenksels en lacherige zinnetjes. Nee vanuit e hart en volkomen oprecht. Heel veel dank ervoor!

Henk
Door

Henk

op 21 Jan 2022

Dank Martie!

Anja
Door

Anja

op 21 Jan 2022

Veel dank Henk, wat kun jij dat prachtig en zonder oordeel verwoorden! Helemaal eens met wat je schrijft, maar zoooo fijn om bevestiging te krijgen van mijn visie op wat er nu gaande is. Ik hoop op kracht om deze tijd rechtop staand aan te kunnen. Nogmaals dank voor je woorden!

willemijn Denissen
Door

willemijn Denissen

op 21 Jan 2022

Henk Hartelijk dank voor je korte en krachtige uiteenzetting over de transmissie der aarde. Ook Dr en Master Sha is hier heel erg mee bezig, misschien heb je al van hem gehoord. Sinds mei 2019 ben ik gecertificeerd Tao Healing Hands Practicener en help andere mensen vanuit mijn hart om zich gelukkiger en gezonder te maken. Ik geef ze licht en liefde en als ze door mijn healing Hands zich beter voelen is er weer een lichtpuntje bijgekomen. Heel hartelijk dank voor je liefde en licht voor wat je doet Willemijn

Sophie Hordijk
Door

Sophie Hordijk

op 21 Jan 2022

Lieve Henk, Ik ben dankbaar dat ik jou ben ‘tegengekomen’ in mijn leven. Mijn opdracht in dit leven is om in mijn vertrouwen te blijven. En niet in mijn ‘zorgstuk’ te schieten. Muziek help mij soms hierbij, zingen, dansen en veel naar buiten, fietsen en wandelen. Zo fijn om zoveel reacties te lezen van mensen, die ook op zoek zijn naar de Waarheid. En troostend dat jij er bent, wij zijn niet alleen. Ik steek een kaars aan voor jullie💕💕en veel liefs van Sophie

Marlene
Door

Marlene

op 21 Jan 2022

Dank je wel voor deze grote bijdrage aan onze mensheid en de wereld, Henk. Het geeft mij moed en nog meer vertrouwen dat ik mag zijn wie ik ben. Ik ben gezegend met een man, dochter en drie kleinkinderen die ondanks alles nee zeggen tegen alles wat er zogenaamd vrijwillig aangeboden wordt. Mijn kleinzoon (net 13 jaar) zit al weken thuis, omdat hij weigert een mondkapje te dragen, mijn dochter werkt in de zorg en moest een PCR test ondergaan, omdat iedereen dat nou eenmaal moest, maar heeft geweigerd, is ziek geworden en heeft een paar vrije dagen moeten inleveren, omdat ze niet ging testen, maar niets is in vergelijking zo erg als iets te doen waar je met je hart niet achter staat. Ik hoop dat door openheid en jouw schrijven, dat mensen gaan doorzien wat wij al vanaf het begin zagen. Liefde en licht ook voor jou🙏

Henk
Door

Henk

op 21 Jan 2022

...maar niets is in vergelijking zo erg als iets te doen waar je met je hart niet achter staat.En zo is het.

(Spir.) Boekhandel De Kraanvogel Geertje Kuipers
Door

(Spir.) Boekhandel De Kraanvogel Geertje Kuipers

op 10 Feb 2022

Jij schrijft: 'het DNA van zo veel mogelijk mensen zo veel mogelijk heeft beschadigd'... maar ik heb begrepen dat niet het DNA maar het rNA aangesproken wordt met de vaccins... Om dit soort redenen sta ik niet achter jouw verhaal... feiten en meningen moeten gescheiden blijven... en kloppen...

Henk
Door

Henk

op 10 Feb 2022

Ja, jouw DNA krijgt de opdracht om lichaamsvreemd mRNA aan te maken en dat vervolgens op je eigen celwanden te zetten. Als dat geen inbreuk is op de normale werking van je DNA weet ik het niet meer. Maar dit is niet bedoeld om je te overtuigen. Je hebt er recht op er op je eigen manier in te staan. Dus bedankt voor je reactie.

(Spir.) Boekhandel De Kraanvogel Geertje Kuipers
Topsy Langereis
Door

Topsy Langereis

op 21 Jan 2022

Henk, mijn dank is groot. Ik ben het voor de volle 100% met alles wat je in deze blog beschreven hebt EENS. Waar ik ook heeeeeel blij van word zijn de vele reacties die er op jouw blog gekomen zijn. Dat geeft mij het gevoel, dat we goed onderweg zijn naar die nieuwe wereld waar ik zo naar uitgekeken heb. Ik kan wel juichen. Als kind had ik al het gevoel dat ik hier niet zomaar was. Wow. Nogmaals 🙏

P.Hadewych
Door

P.Hadewych

op 21 Jan 2022

Erg leuk om te lezen. Verlichtend ook. Ik heb een gevoel dat deze super nare tijden er ons op willen wijzen dat er een deur op een kier staat; dat als wij allen beseffen dat onze verbeelding en dromen om kunnen gezet worden in een nieuwe absoluut te gekke wereld, dat ook zo gebeurt. Als we ons nu zo blij voelen omwille van wie we elk zijn, onze talenten, onze dromen waarmaken, ook liefde voelen voor alles en iedereen tegelijkertijd, onszelf wegtrekken van toxische werkgevers, pillen en pharma, chemicaliën en pollutie, veel vals willen en bezitten, dat we dan die wonderleuke deur open duwen. We gaan hierdoor om het eindelijk te beseffen. We kunnen een nieuwe maatschappij opbouwen op basis van wat WIJ willen en HOE wij willen leven; met prachtige bomen overal, ouderwetse boomgaarden, koeien onder die bomen, nieuwe soorten huizen met nieuwe materialen die schimmelvrij blijven, ons beschermen tegen stralingen, en die betaalbaar zijn, scalar energie invoegen, zelf groenten kweken of lokaal boeren etc... De kinderen hun wereld terug geven en zo ook het kind in ons. Als we dat allen samen beginnen te dromen en verbeelden en om die mogelijkheden die er potentieel zijn, nu al gelukkig zijn...dan wordt deze nachtmerrie beëindigd. Ik vermoed dat die slecht krachten dat willen. De oude wereld is en moet weg! De nieuwe wereld met al zijn nieuwe potentieel zit hier gewoon glimlachend te wachten. Als we voor het World Economic Forum, de politiek en de huidige media blijven kiezen uit angst, dan gooien we een FORMIDABELE kans weg.

Henk
Door

Henk

op 21 Jan 2022

Mooi hoe eigen je het verhaal verwoord Hadewych, dank!

Tamara Puffer
Door

Tamara Puffer

op 21 Jan 2022

❤️

Liesbeth Struijs
Door

Liesbeth Struijs

op 21 Jan 2022

Beste Henk, wat een fijn mens ben jij. Een steun voor de mensheid. Alle goeds.💖

Marleen Jansen
Door

Marleen Jansen

op 21 Jan 2022

Helder en krachtig verwoord, dank je wel! 🤍

Rieky
Door

Rieky

op 21 Jan 2022

Mijn dank aan jou Henk en alle andere lichtbrengers is enorm, ik voel me gedragen 🙏

Ineke
Door

Ineke

op 21 Jan 2022

Ik vind je een mooi en inspirerend mens. DANK JE hiervoor. We blijven licht geven , gaan voor oneness en liefde.

Thomas
Door

Thomas

op 21 Jan 2022

Ik vind het mooi te lezen dat je via de weg naar binnen je daarna naar buiten keert, een proces wat een ieder kan volgen en doen.

Joy Fang
Door

Joy Fang

op 21 Jan 2022

Dankjewel Henk, voor je inspirerende woorden, over kwetsbaarheid en uitleg over wat je denkt dat de waarheid is. Dat gevoel heb ik ook. Hoop er zondag weer bij te zijn. 💖

Karen
Door

Karen

op 21 Jan 2022

Met tranen in m'n ogen je bericht gelezen. Zoveel herkenning! Dankjewel Henk

Patries
Door

Patries

op 21 Jan 2022

En zo is het ! :)

Agniet
Door

Agniet

op 21 Jan 2022

Dankjewel voor jouw verhaal zo direct uit het hart. Het gevoel dat ervan uitgaat raakt mij enorm. Goed dat je het woorden hebt gegeven. Ik heb het eerlijk gezegd nog niet aangedurfd in mijn omgeving. Wij zijn ook al tijden van mening dat er iets achter al deze gebeurtenissen schuilt... en wij niet alleen. Jouw blog geeft mij nu ook het duwtje om meer over het Licht en het Niet-licht te gaan delen. Dankjewel nogmaals

J. Hellemons
Door

J. Hellemons

op 21 Jan 2022

Hierin kan ik mij vinden. Bedankt.

Chitra
Door

Chitra

op 21 Jan 2022

Hartelijk dank Henk!Er is maar EEN KRACHT op de wereld waartegen niets bestand is = DE LIEFDEDankbaarheid!

Elly Verheij
Door

Elly Verheij

op 21 Jan 2022

Dank je Henk, Een mooi duidelijk overzicht en zo herkenbaar. Ik ben nu 77 jaar en had de laatste jaren het gevoel dat ik nog een taak had op deze aarde. Vanaf het moment dat Covid werd geintroduceerd was ik dat gevoel kwijt. Ik weet nu dus, wat mijn taak is namelijk wakker blijven en beseffen dat er meer liefde op Aarde moet komen. Kunst is om niet te oordelen en dit laatste valt niet altijd.

Anneke O.M. Groen
Door

Anneke O.M. Groen

op 21 Jan 2022

Wat een fijn "stuk" heb je geschreven Ik heb tot dusver de rug recht gehouden en was echt niet van plan om mee te doen aan een experiment. En nu kan ik weer een beetje blij worden en vertrouwen op een betere tijd. Dank je wel hiervoor. Liefs Anneke

Lilian
Door

Lilian

op 21 Jan 2022

Heel fijn om dit te lezen Henk, rustig en duidelijk verwoord, waardoor de kracht voelbaar is. Dank <3

Hans sr
Door

Hans sr

op 21 Jan 2022

Beste Hank .Hoeveel innerlijke kracht is nodig om op je stappen terug te keren en orde op zaken te stellen.De wijze waarop je dat gedaan hebt en doet is meer dan bewonderens waardig en daardoor enorm stimulerend. De inhoud van uw verhaal is niet aanvallend maar vragend: "kan je met mij meegaan ?" Heel uw verhaal is sluitend en gegrond, om niet te twijfelen. Vanuit de VJT cursus weet ik hoe u doordrongen bent van de waarden die ook door vele licht boodschappers van vandaag worden gedeeld. Ik ben dankbaar voor het delen van deze blog. Verhalen van de main stream kunnen ver weg in de vergeethoek geschoven worden. Wat u neergeschreven hebt is te bewaren.

Henk
Door

Henk

op 21 Jan 2022

Dank Hans, ik ervaar deze boodschap van jou als een warme deken

therezy peeters
Door

therezy peeters

op 21 Jan 2022

hier ben ik het graag en volledig mee eens.

Doeschka
Door

Doeschka

op 21 Jan 2022

Helder verwoord. The future is positive, zoals Oracle Girl zegt. Nog dank dat je mij op haar pad hebt gebracht.

Henk
Door

Henk

op 21 Jan 2022

Ja ik ben haar ook intens dankbaar. Ik kan iedereen die engels spreekt van harte aanbevelen een op haar sit te kijken: https://www.oraclegirl.org

Annie
Door

Annie

op 21 Jan 2022

Heel hartelijk dank. Het doet me zo goed om dit te lezen.

V.de jong
Door

V.de jong

op 21 Jan 2022

Geweldig wat heb je dit duidelijk oppgeschreven , hartelijk dank , samen staan we sterk op naar het LICHT SHALOM vera

Therezy Peeters
Door

Therezy Peeters

op 21 Jan 2022

Prachtige en heldere uitleg Henk, dank daarvoor. Ik verspreid hem onder mijn vrienden. Ik ken de inhoud zelf al langer maar zo bij elkaar gebracht geeft dat een grote extra. Ik hoopte enkel nog een iets positiever einde te mogen lezen. Ik geloof, hoe dan ook, en voel intuïtief dat er een positieve afloop komt ook al weet ik dat pijn niet te mijden is. Dat is eigen aan elk bevrijdingsproces, dat heb ik zelf reeds al te vaak ervaren.

lia kerkhof
Door

lia kerkhof

op 21 Jan 2022

Kort, helder en krachtig verwoord, voor mij voelt dit ook zo. Supermooi dat ik nu hier er bij mag zijn. De bevrijding van de mensheid sinds duizenden jaren.

Hinke
Door

Hinke

op 21 Jan 2022

Klopt helemaal, samen staan we sterk in liefde. Hopelijk gaan meer mensen dit lezen zodat onze groep steeds groter wordt.

Gea Holman
Door

Gea Holman

op 21 Jan 2022

Wat fijn Henk om zo naar deze ontwikkelingen te kijken en die met ons te delen. Ik probeer me op het positieve van deze situatie te richten en te kijken hoe ik goed in verbinding met mezelf en anderen kan zijn. Wij hebben met een deel van onze sportgroep een eetclubje opgericht nu we niet in een restaurant kunnen eten. En we eten heerlijk en hebben het heel gezellig. We knuffelen, hoeven geen mondkapje en sporten doe ik thuis..... En wat mooi dat er zoveel volgers zijn, heel krachtig :)

Wim Verhoef
Door

Wim Verhoef

op 21 Jan 2022

Beste Henk, Dank voor je openhartig delen van je kennis en je gevoel. Ik heb persoonlijk tot op heden geen last ondervonden van de regels die opgelegd worden. Zelfs niet in mijn vrijwilligers werk. Ik heb me niet laten ompraten door overheid en andere instanties. Voor mij zijn vrede, vreugde en vrij belangrijk. Ook dankbaarheid, acceptatie en vertrouwen. Licht, liefde(onvoorwaardelijke) en bewustzijn doen het werk voor mij. Ik denk dat essentie " absoluut gelukzaligheid bewustzijn is. (Zelf) Bewustzijn is primair / materie is secundair. We dienen wel de concrete als de abstracte essentie in acht te nemen. Het ZELF is kleiner dan het kleinste en groter dan het grootste.

Ruben Jongkind
Door

Ruben Jongkind

op 21 Jan 2022

Prachtig geschreven Henk!

Jaap Boon
Door

Jaap Boon

op 21 Jan 2022

Bedankt Henk voor deze heldere uitleg,wij mensen zijn in feite goddelijke wezen en wij zijn hier niet voor niets in deze tijd op aarde neergezet.Wij zullen uiteindelijk de strijd winnen van de duistere krachten.Het zal een heftige strijd worden maar als wij sterk blijven en liefde sturen naar diegene die dit ons aandoen kunnen wij als mens de stap maken naar de 4 dimensie en dan in liefde en vrede kunnen leven zonder haat en nijd.Groetjes ❤️🙏🙏🙏

Frederique Versteeg
Door

Frederique Versteeg

op 21 Jan 2022

Verrassend om dit nu van jou te horen. Wat een lef, wat een kracht!! Hartverwarmend ! Dankbaar en ik breng het over in de Cosmos om het zo te verbreiden. Ik doe van harte en zielsblij weer mee met de zondagmorgen lichtmeditatie. Veel licht op jouw levensweg, frédérique

Mariëtte
Door

Mariëtte

op 21 Jan 2022

Dank Henk voor het delen. Ik ben het helemaal met je eens. Het is een troost dat we met zo velen zijn! Hartelijke groet,Mariëtte

Gertie
Door

Gertie

op 21 Jan 2022

Zo mooi verwoord.....zo waar.....Let the light shine on everyone.Ik was ooit een van de katharen...

Wendy Meij
Door

Wendy Meij

op 21 Jan 2022

Lieve Henk, ik ervaar je altijd als zo inspirerend, je kunt voor mij zo goed verwoorden wat en hoe ik het voel.. Brengt me van soms zoekend naar opnieuw wetend omdat het me weer in mezelf brengt om te voelen hoe alles voor mij voelt.. Dank je wel voor jouw licht ✨🙏 .. en wat je hier op onze mooie aarde brengt en bouwt ✨❤️

Anneke
Door

Anneke

op 21 Jan 2022

🌟💞🌟💞🌟💞🌟💞🌟💞🌟

luc vandelinden
Door

luc vandelinden

op 21 Jan 2022

Dankbaar dat jouw boodschap zoveel mensen bereikt! Het helpt om te vertrouwen op ons buikgevoel en dat alles wat op ons pad komt zijn betekenis heeft in het groter geheel.

Adrie
Door

Adrie

op 21 Jan 2022

Dank voor je duidelijke uitleg. Ik realiseerde me.... ooit heb ik meegedaan aan je crowdfunding-actie... 'ergens' wist ik dat je een belangrijke rol moest vervullen?.. Nu moet ik wel lachen, dat ik daar dus een klein onderdeeltje van mocht zijn. En nu kan ik je informatie goed gebruiken, om mijn koers te bepalen.

Ina Duisters
Door

Ina Duisters

op 21 Jan 2022

Dankje Henk, Prachtig! Een waar kunstwerk zoals je het brengt. Het inspireert mij om er iets moois van/over te maken. (Als de verhuizing over is). Heel hartelijke groeten Ina.

Elly Jans
Door

Elly Jans

op 21 Jan 2022

Dag Henk, ik werd deze week 3 dagen wakker om 4u, ik deed ademhalingsoef, meditatie, ik viel niet terug in slaap. Mijn jongste zoon zou deze week zijn booster halen en dat zat me dwars. De derde dag heb ik jou intentie gelezen en werd daardoor heel rustig en integer. Ik weet en voel dat ik hem zijn eigen beslissing moet laten nemen. Hij heeft er ook voor gekozen om hier en nu op de aarde te zijn. Hartelijk dank voor jouw bijdrage met de meditaties, blogs, het is altijd heel inspirerend om jouw teksten te lezen. Warme groet, Elly Jans

Marianne Westra
Door

Marianne Westra

op 21 Jan 2022

Helemaal mee eens Henk. Iedereen kan persoonlijk meewerken aan het scheppen van een nieuwe wereld! En dat gaan we doen. Liefs, Marianne

Floris Aukema
Door

Floris Aukema

op 21 Jan 2022

Hallo Henk, Dank voor het heldere verhaal. Je brengt veel inzichten bij elkaar die mij sterken om vaccinvrij te blijven en de weg van liefde te blijven volgen. We will meet again. Hartelijke groeten van Floris Aukema

Wendy van Elst
Door

Wendy van Elst

op 21 Jan 2022

Dank je wel voor deze heldere uitleg! Na vele gesprekken met mijn huisgenoten hoop ik met dit stuk nog beter duidelijk te kunnen maken wat al een poos mijn overtuiging is.Heel veel liefs, Wendy

Yolanda Calandt
Door

Yolanda Calandt

op 21 Jan 2022

Prachtig beschreven Henk. Het sterkt mij. Ik houd het kanaal open en zal mij niet laten behandelen. Toch heb ik wel enige vrees voor de toekomst. Liefs Yolanda

Sylva van Rosse/van Reenen
Door

Sylva van Rosse/van Reenen

op 21 Jan 2022

Dit vat het heel goed samen. Het helpt me. En als je geen bezwaar hebt Henk, stuur ik het graag door aan mensen die er ook veel aan zullen hebben. Dank voor je openheid. Sylva van Rosse

Shanti
Door

Shanti

op 21 Jan 2022

Prachtig verwoord Henk, dank je wel! En YES, samen voor het licht <3

Finn Nijman
Door

Finn Nijman

op 22 Jan 2022

Beste Henk,Mooie wijze woorden. Het klopt als een bus!Persoonlijk zou ik graag licht en liefde laten uitstralen om mensen in het algemeen, maar vooral ook de jeugd, te in-spireren. En dan vooral de jeugd omdat ik zelf nog niet zo heel oud ben, en ik wil ze laten zien dat je niet per se 'opgegroeid en volwassen' hoeft te zijn om voor het licht te kiezen en te gaan staan. Ik heb het gevoel dat dit 'mijn' taak is in dit proces wat je zo mooi heb beschreven.Heb je misschien handige tips? Ik heb zelf nog een relatief klein bereik namelijk, en ik weet niet zo heel goed hoe ik moet beginnen.Hartengroet.

Marianne
Door

Marianne

op 22 Jan 2022

Dank je wel Henk, voor je duidelijke uitleg. Je verwoord wat ik eigenlijk al (helder) voelde en wist. Maar in mijn familie heb ik als enige een andere kijk op de wereld, de tegenwerking is moeilijk. Helaas ben ik gezwicht voor de druk van mijn familie en heb de 2 eerste vaccinaties gehad. Het voelde meteen niet goed en ik heb er spijt van. Voor mij geen vaccinaties meer. Hoop dmv jouw lichtmeditaties de schade te beperken. Vind het wel moeilijk dat mijn kinderen en kleinkinderen wel gevaccineerd zijn.

Ton Ottevanger
Door

Ton Ottevanger

op 26 Jan 2022

Hallo Marianne, er zijn voor mensen met prikspijt supplementen die helpen om de ingespoten rotzooi je lichaam uit te werken. Ga naar de website Eindtijdnieuws.com dan naar overig nieuws waar gezondheid tevoorschijn komt en daar vind je een artikel; Meer antioxidanten die grafeenoxide kunnen afbreken. Succes en zeg het voort.

luha
Door

luha

op 22 Jan 2022

Zo mooi en eenvoudig uitgelegd, op een manier met woorden die ik eerder niet vond om alles uit te leggen aan mijn (h) echte vriendinnen, wanneer ze nog niet "klaar"zijn op hun "spiritueel ?, tijdloos ! pad"... . En je "verhaal" met de "aangehaalde feiten" steunt mij +++, ik ga niet mee in dit opgelegde regeltjes-beleid van virologen/vaccinologen/statistics/politici... Bovendien gaat het al helemaal niet meer over covid... Zo dankbaar met je "statement". Ik stuur je blog en berichten nu door naar mijn dierbaren, omdat je het zo zacht en begrijpelijk in woorden vervat, verwerkt; dus meer toegankelijk voor hen? Hartelijk, Luha

Bart Souwerbren
Door

Bart Souwerbren

op 22 Jan 2022

Beste Henk,Wat je schrijft over liefde voel ik al sinds mijn vroege kindertijd. Helaas kon ik er nooit echt iets mee. Met veel struggle stap ik verder op mijn pad. Het pad leidt steeds weer tot het ondersteunen van anderen op hun pad. Inmiddels heb ik na een moeilijke periode waarin mijn vrouw overleed aan kanker, Nederland verlaten omdat het mij te eng en krap werd. Met vriendin en kinderen wonen we nu in zuid-west Frankrijk. Vanuit hier gaan we mensen wederom de mogelijkheid bieden zichzelf terug te vinden. We komen hier in de lokale gemeenschap erg veel zielsverwanten tegen. Veel meer dan in Nederland. Wij wonen hier in de campagne waar mensen erg dicht bij de natuur staan. Velen van hun staan op tegen de regering en tegen het kwaad. Wij hebben hier veel liefde om ons heen. Ik gun iedereen dat en hoop dat velen het kunnen geloven waar we in terecht zijn gekomen. Daar ligt voor mij de grootte uitdaging; zelf geloven dat het zo waanzinnig ver is gekomen met de mensheid. En..... anderen ondersteunen in het inzien van deze grote vernanderingen. Ga zo door met je mooie werk Henk!!!!Liefde,Bart

Henk
Door

Henk

op 22 Jan 2022

Ik ben blij voor je Bart, dat je na de nodige uitdagingen je 'thuis' gevonden hebt.

Wiep
Door

Wiep

op 22 Jan 2022

Dankjewel 🙏 Henk voor je openheid. Zo kenmerkend in mij en rond mij dat openheid zo groeit, je bewust in en uit ademt,in en uit zoomt, leren leven vanuit het hoogste goed. De niet beschrijven angsten, pijn en financiële verplichtingen die loskomen steeds meer met een glimlach kunt accepteren. Wat fijn in synchroniciteit vanuit licht hier met elkaar door heen te gaan ❤️

Henk
Door

Henk

op 22 Jan 2022

En zo is het Wiep; mooi om je woorden te lezen.

Louise Annijas-Wentholt
Door

Louise Annijas-Wentholt

op 22 Jan 2022

Het duurde even voordat ik ‘onder aan de pagina was’… om mijn reactie te geven. 😉 Die is kort maar krachtig: Heel H❤️rtelijk dank❣️

Henk
Door

Henk

op 22 Jan 2022

:-) ... en een hartelijke dank terug.

Stella Habets
Door

Stella Habets

op 22 Jan 2022

Dankje Henk voor het delen van je wijsheid en kennis!Hartengroet, Stella

Paula
Door

Paula

op 22 Jan 2022

Beste Henk, alles wordt weer even heel helder voor mijn ogen. Mijn besef toen ik een jaar of 15 was hoe uniek een lichaam en geest in elkaar zitten en dat ik niet kon geloven dat het alleen maar dit leven zou zijn, maar dat er meer moest zijn, ondanks met deze gedachtes, gevoelens totaal niet opgevoed te zijn. En nu jouw blog lezende wordt het heel helder voelbaar waarom ik de vader heb die ik heb. De macht die ik moest trotseren en mijn eigen weg heb te kiezen. Jouw blog lezende versterkt mijn gevoel van niet vaccineren en sterkt mij in mijn leven om de keuzes te maken die ik maak! En sterkt mij om in mijn licht te blijven in de ontmoetingen die ik heb met mensen die andere keuzes maken. Dank!

Agnes Saris
Door

Agnes Saris

op 22 Jan 2022

Dag Henk. Ik heb bovenstaande info van Elizabeth doorgestuurd gekregen. Tja wat U ter kennis geeft herken ik oh zo goed. Ik heb in mijn leven getracht, tot mijn 50ste, om vanuit liefde te leven. Vandaar ook kwam ik in de verpleging terecht. Op de werkvloer heb ik een cliënt moeten injecteren met een middel tegen prostaatkanker. Bij nader onderzoek bleken daar 3 minuscule celletjes in te zitten die geprogrammeerd waren in tijd om open te gaan voor de nodige uitstoot van (medicatie !?) in het lichaam Wat er allemaal op mijn pad is gekomen ben ik gelukkig allemaal te boven gekomen. Het anders horen en mogen zien heeft me staande gehouden. Voor wat de info van DNA verandering betreft, zeer herkenbaar voor mij. Jaren terug al had ik heldere dromen over de toekomst, zoals ik wel regelmatig heb. Ik zag mensen gechipt worden en bij bosjes opvallen. Deze heldere dromen werden mij getoond na de desbetreffende injectie van de cliënt Nu weet ik dat het met deze tijd te maken heeft en ze proberen ons zielencontact te verbreken. Ik ben blij dat ik nu ervaar en ook lees in jou bericht daaromtrent. Zo'n duidelijke bevestiging voor mij !! Ik heb getracht om mensen wakker te schudden, maar ja....er zijn er velen die het zien als :) een soort koekoek gedrag. Ondanks dat is het mij ook gelukt om tevens wel mensen wakker te krijgen. Waarom zouden we angst moeten hebben. Wij zijn allen 1. Wat ze nu trachten is inderdaad de mensheid angst aanjagen en vooral om ons alleen te gaan voelen. Ons te programmeren als robotachtige zombies. Zoals je al liet weten, onze ziel te moeten verkopen voor vrijheid. Nelson Mandela was al ons voorbeeld in het vrij voelen. Onschuldig in gevangenschap. En altijd heeft hij zich vrij gevoed, het samenzijn met zijn ziel. Geweldig !! Ik ben dankbaar om in deze tijd te mogen leven. Mijn Dank is groot, bevestigende info !!Warme groet, Agnes

MariaEve
Door

MariaEve

op 22 Jan 2022

Pijn in min buik bij het lezen van je blog Henk .. Ik weet, ik voel tot in het diepste van mijn ziel dat dit heldere bericht van jou de waarheid is .. En toch heb ik mij inmiddels al drie maal laten vaccineren ..

Henk
Door

Henk

op 22 Jan 2022

Hoi MariaEve, Dan lijkt het me een goed idee om vanaf nu je ziel te volgen.

Fiep
Door

Fiep

op 22 Jan 2022

Dank je wel Henk voor je openheid en je kennis en wijsheid. het helpt me, en is ook heel spannend. warme groet, Fiep

Corrie Kappert
Door

Corrie Kappert

op 22 Jan 2022

Lieve Henk, Wat heb je alles prachtig verwoord. Ik begrijp het volkomen. Ik ga het delen en hoop dat heel veel meer mensen dit mogen gaan inzien. ❤❤❤

monique nijenhuis
Door

monique nijenhuis

op 22 Jan 2022

Lieve Henk,Wat mooi dat de ziel altijd begrijpt waar het over gaat, voorbij de woorden!!:)Namaste! liefs, Moby

Marianne Klaver
Door

Marianne Klaver

op 22 Jan 2022

Dag Henk., Allereerst toch nog een reactie op de Lichtmeditatie met de Kerstdagen. Ook al zijn we al een stuk het nieuwe jaar ingewandeld , het ervaren van Licht in de hele kerstperiode blijft bij me. Jouw lichtmeditatie heeft daar zeker aan bijgedragen. Nogmaals veel dank daarvoor.! Ook veel dank voor alles wat je deelt in en over deze tijd. Nu 2 jaar geleden ben ik heel erg ziek geweest. Ik weet wat het betekent om aan de beademing te liggen. Dankbaar dat ik hier nog mag zijn. Natuurlijk werd er heel veel druk op mij uitgeoefend om te vaccineren gezien ook de situatie waar ik uitkwam. Toch ik voelde diep van binnen dat dat niet goed voor mij was en weigerde. Wat niet echt makkelijk was. Jouw verhaal sluit aan bij datgene wat ik ook zie gebeuren. Ik las een stukje in een boekje van Prof dr. Lievegoed, geschreven in 1992 vlak voor hij stierf. Hij was o.a. arts: In de medische beweging zal het syndicaat van de farmaceutische industrie, die over miljarden beschikt, met sociaal geweld bepaalde producten de wereld in drukken en andere producten juist tegenhouden. Ook producten waarvan bekend is dat ze schadelijk zijn voor mensen, zullen willens en wetens worden gepromoot. " Dit is wat nu is gebeurd en nog gebeurt. Heel veel dank voor de wijze waarop je ons "scherp" houdt. En dank nogmaals voor de mooie licht meditaties. Immers : Alles is Licht.Marianne

Monne Baksteen
Door

Monne Baksteen

op 22 Jan 2022

Dat is sterk Marianne wat je vertelt. Wat je beschrijft is geweten maar we doen er weinig mee. En dat op vele vlakken, ooit wordt het tijd om ons te laten gelden, ook als het goed gaat. Een voorbeeld van de eeuwenoude manipulatie tot rijkdom, er bestaat een eeuwigdurende lamp, de klassieke draadlamp, in overleg met de fabrikanten heeft men besloten deze lamp nooit te maken. Sinds de lamp het licht bracht zijn we al die tijd bedrogen door de Groten der aarde. Ze passen dat toe in alle mogelijke sectoren met als enige doel zich te verrijken en toe te geven aan het kwaad. Geld is het enige middel van het kwaad, het kwaad heeft niets anders.

Marianne Klaver
Door

Marianne Klaver

op 23 Jan 2022

Dank Monne voor je reactie,. Datgene wat je schrijft is wel heeel symbolisch! Fijne dag!

WH
Door

WH

op 22 Jan 2022

Beste Henk,Ik vind het ook belangrijk dat we ons richten op licht en liefde en ons niet moeten laten regeren door angst. Tegelijkertijd ben ik realistisch wat betreft de gezondheidsrisico’s, die corona met zich meebrengt met alle gevolgen van dien. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar sterftecijfers.Specifiek wil ik hierbij iets laten weten over de ernst van langdurige coronaklachten, ook wel long-COVID genoemd. Bij een grote groep mensen zijn deze klachten zo ernstig dat het leven ontwricht is geraakt: mensen kunnen gewone dagelijkse dingen vaak niet / nauwelijks meer doen en velen dreigen op dit moment hun werk / inkomen kwijt te raken door deze ziekte.Mensen met long-COVID waren voordat zij ziek werden over het algemeen gezond en actief en stonden middenin het leven.Overigens kunnen ook kinderen en jongeren long-COVID krijgen.In Nederland hebben zich inmiddels al 10.000 mensen met dit soort klachten gemeld bij C-Support, een organisatie die ondersteuning geeft aan mensen met langdurige COVID. Dit aantal van 10.000 is nog maar het topje van de ijsberg. Wereldwijd gaat het zelfs om een nog veel groter aantal.In Nederland zijn er op dit moment al tenminste 500 zorgmedewerkers die binnenkort hun baan dreigen te verliezen door long-COVID. Het gaat om mensen die besmet zijn geraakt in de ‘eerste golf’, rond maart 2020 en vervolgens langdurig ziek zijn geworden door het coronavirus.Wat betreft jouw verhaal over de strijd om het DNA: Of er achter de schermen een strijd gaande is om ons DNA weet ik niet. Misschien is dat zo, maar misschien ook niet. Ik kan dat niet beoordelen. Wat ik wel met zekerheid weet is dat long-COVID een ziekte is, die mensen ernstig beperkt in hun doen en laten en dat het belangrijk is dat er voorkomen wordt dat er nog meer mensen long-COVID krijgen.Henk, ik wens jou en iedereen licht en liefde toe en natuurlijk een (blijvende) goede gezondheid!

Henk
Door

Henk

op 22 Jan 2022

Long-Covid is voor mij voor een groot deel een traumatische reactie veroorzaakt door alle angst en onmacht die rondom de ziekte is gecreëerd. Ik heb 30 jaar met mensen met kanker gewerkt. Ook daar zie je deze 'freeze-reactie' na het doormaken van de ziekte omdat mensen de schrik van de diagnose en zware behandelingen niet kunnen verwerken. Ik denk dat trauma-behandelingen zoals bijvoorbeeld emdr in deze situaties helpend kunnen zijn.

WH
Door

WH

op 23 Jan 2022

Bedankt voor je reactie, Henk. Goed om te weten hoe je over long-COVID denkt.Helaas denken nog veel mensen dat long-COVID veroorzaakt wordt door psychische factoren. Gelukkig komen er steeds meer onderzoeksresultaten beschikbaar die een medische oorzaak aantonen. Ook zijn er (in het buitenland) sinds kort mogelijkheden voor behandeling.Veelbelovend zijn de resultaten van Resia Pretorius, een vooraanstaande onderzoeksprofessor van de Universiteit Stellenbosch in Zuid-Afrika. Zij geeft aan, dat COVID-19 problemen veroorzaakt in de bloedvaten en bloedstollingssystemen. In patiënten met (long-)COVID worden microscopisch kleine bloedstolsels gevonden met daarin ontstekingsmoleculen. De aanwezigheid van deze microstolsels en hyperactivatie van de bloedplaatjes veroorzaken een zuurstoftekort in de weefsels. Dit kan de oorzaak zijn van de talrijke gemelde slopende symptomen.In een COVID kliniek in Mülheim / Ruhr (DL) kunnen long-COVID patiënten inmiddels een aferese behandeling ondergaan, waarbij het bloed gefilterd wordt en daarmee ontdaan van de ‘microclots’. In onderstaande video vertelt Dr. Beate Yaeger (internist en laboratoriumarts) over deze behandeling. Dr. Assad Khan, een medisch professional die zelf long-COVID kreeg, onderging deze behandeling en is hierdoor enorm opgeknapt.

In onderstaande video geeft Resia Pretorius uitleg over haar bevindingen:
N.B. Met het tandwieltje onder de video’s kan ondertiteling ingeschakeld / aangepast worden.Henk, ik laat het hier verder bij. Dank voor je moeite om licht en positiviteit te verspreiden. Ik wens iedereen een fijne & blije dag!

Henk
Door

Henk

op 23 Jan 2022

Natuurlijke worden er bij trauma's lichamelijke afwijkingen vastgesteld. Dat is een kenmerk van echt trauma.

patricia
Door

patricia

op 22 Jan 2022

Dankjewel, Henk voor jouw moed om je inzichten te delen! Ik geef al jaren les over oa DNA en vertel er telkens bij dat ik er he-le-maal niets van geloof dat slechts 2-3% van ons DNA echt functioneel zou zijn (en dat de rest slechts 'junk DNA' zou zijn). Pierre Frankh heeft hier ook veel rond gedaan en bracht mij op het spoor van de mogelijk échte rol van dit 'junk' DNA, met name dat het ons in staat stelt om te verbinden met anderen, het Andere, Alles... En dit kan ons als mensheid een ongelooflijk potentieel bieden!

Monne Baksteen
Door

Monne Baksteen

op 22 Jan 2022

Wel Henk als ik je lees dan lees ik mezelf, voor mensen die iets kennen van intuïtie, wel dat is wat voortkomt uit intuïtie, al die zinnen en linken en relaties die je beschrijft zijn het gevolg daarvan. Intuïtie wordt al eens buikgevoel of 'uit mijn hart' genoemd, omdat het moeilijk is te beschrijven van waar je intuïtie komt. Het is keihard zoals de 'waarheid' dient te zijn, keihard maar zalig, in de waarheid zit de geborgenheid, liefde, vrede en zoveel meer goede dingen die wij als mens nodig hebben. Ik geloof ook in de dualiteit, wat niet vanzelfsprekend is, mensen zeggen 'ja' maar doen dan anders, wat getuigt van twijfel. Wat zo mooi is is dat er zoveel medestanders zijn die begrijpen wat je zegt (hopelijk toch) of tenminste op weg zijn naar dat begrijpen. Het is een lange weg dat ze dat maar weten, volhouden is de enige mogelijke richting. Mensen volg je intuïtie want die is altijd juist, volg je andere emoties dan hakt je er op los, dan verkoop je je ziel zoals Henk beschrijft. Aan wie verkoop je je ziel? Denk er maar eens over na, je intuïtie weet het maar wil je cognitieve het ook weten? In het begin zeker niet, de weerstand is enorm en die zal altijd wel blijven loeren om je terug te krijgen. Als je gelooft in dualiteit of dat aanvaart dan kan je er niet omheen dat goed en kwaad gelijkmatig verdeeld zijn. Welke weg wil je bewandelen, beide komen op je pad dat is zeker, de verleiding zal niet minder groot zijn. Je intuïtie weet dat allemaal, stuk voor stuk. En als je intuïtie je in de steek zou laten, wat doe je dan? Er zijn mensen die zeggen, neem dan het zekere voor het onzekere en keer je weg, keer je om, negeer je hebzucht, je onblusbaar verlangen om je te laten verleiden. Ja het is mooi beschreven hoe het kwaad zich in en tussen de mensen tracht te voeden. Heeft het goede daar niet voor gewaarschuwd, eeuwen lang? Mensen bezitten het goed en het kwaad niet zoals ze denken, ze geven eraan toe. De vrije wil geeft de gelegenheid om het verschil te zien en te voelen. Henk je hebt dat heel mooi verwoord, ik dacht eerst er ontbreekt nog iets maar hoe verder ik lees hoe completer het is.

Peggy eckenhuijsen Smit
Door

Peggy eckenhuijsen Smit

op 22 Jan 2022

Hallo Henk, Dank voor het delen van je inzicht. Voor mij is de essentie om in liefde te blijven zoals jij ook aangeeft. Onze eigen schaduwkanten spelen wel een belangrijke rol daarin om bewuster te worden en een totaal beeld te krijgen van onze wereld. Maar er is nog zoveel meer, er zijn ongeziene werelden voor velen, maar sommigen kunnen zich er wel mee verbinden, zoals de engelen wereld en de spirits, de onzichtbare werelden van de energieën die we in de nacht betreden etc., die hebben ook een enorme kracht en bijdragen als we ze toelaten. Wat laten we nog allemaal niet toe, wat onze liefde zo enorm kan versterken. In welke wereld geloof jij? We zijn allemaal mensen, maar zitten op vele verschillende frequenties en eigenlijk zijn liefde en bewustzijn de verbindende factor om te kunnen verbinden en te groeien in licht. Van hart tot hart, Peggy

Henk
Door

Henk

op 22 Jan 2022

Voor mij is elke wereld die iemands zich voorstelt en die hem of haar helpt om meer licht in zichzelf te ervaren zinvol. Ik heb de mijne, jij de jouwe. Voorbij de vorm, in het licht ontmoeten we elkaar. Dat is hoe ik er naar kijk.

Brigitte Slot
Door

Brigitte Slot

op 22 Jan 2022

Wow Henk, jouw verhaal raakt me recht in mijn ziel. Mijn dank is groot. Brigitte.

Renee
Door

Renee

op 22 Jan 2022

Hi Henk, Chapeau voor jouw mooie uiteenzetting van de licht visie. Vandaag was ik diep onder de indruk. Ik moet eerlijk bekennen dat je mij de laatste tijd een beestje was kwijtgeraakt. Ik vond je uitspraken soms te veel neigen tot juist de duisternis die je zo terecht aan het omvormen bent. Maar in deze taal, en op deze manier bereik je zoveel meer mensen. Niet alleen de mensen die Christina aanhangen, of je eigen volgers. maar vooral ook de meneren die op zoek zijn omdat ze weten at er iets niet helemaal klopt. Je blog zal gedeeld worden, en zo zullen meer mensen gaan nadenken over wat ze zelf kunnen doen om het licht te brengen. Dankjewel lieve Henk

Henk
Door

Henk

op 22 Jan 2022

Wanneer jij mij een beetje kwijtraakt, ligt dat niet bij mij, maar bij jou. Ik ben dezelfde Henk. Ik heb vanaf het begin mijn diepste waarheid gedeeld. Daarin is niets veranderd.

Petra Wennekus
Door

Petra Wennekus

op 22 Jan 2022

Het is fijn om een dergelijke verklaring te krijgen van wat er gaande is. Het is volslagen idioot om steeds te horen te krijgen dat ik me moet laten injecteren tegen iets wat ik helemaal niet heb. En waar ik ook totaal niet in geloof. Hartelijk bedankt voor jouw inzet en wijsheid die je met ons deelt. Moge God je zegenen. Petra Wennekus

Agata Sołtyszewska-Bengsch
Door

Agata Sołtyszewska-Bengsch

op 22 Jan 2022

Hartelijk dank Henk voor alles wat je met ons deelt. Ik ervaar het als zeer inspirerend en bemoedigend in deze bijzondere tijd. Dankzij jou ben ik sinds afgelopen juli bij Oracle Girl aangekomen. Het lijkt erop dat alles nu in een stroomversnelling is gekomen... Van andere kant ervaar ik juist meer rust, vertrouwen en liefde in mijn leven. We leven op een mooi plekje in de natuur in Polen. Daarom is het voor ons makkelijker om op onze voorwaarden te leven in harmonie met al wat is. Jouw affirmatie heb ik in het Pools vertaald en deel ik uit aan mijn clienten. Ik gebruik deze ook als uitgangspunt in een vrouwenkring, waar we naast de TRE oefeningen onze dromen delen over het leven zoals wij het zouden willen op basis van respect en liefde voor al de schepping. Kortom, mijn dank is groot voor alles wat je doet! Ik verheug mij al op de lichtmeditatie morgenochtend. Tot morgen lieve Henk!

Henk
ineke
Door

ineke

op 24 Jan 2022

ik ben ook heel blij met Oracle Girl

Gerda
Door

Gerda

op 22 Jan 2022

Zou het niet kunnen zijn dat het uiteindelijk helemaal niet om ons DNA gaat? Maar meer om het feit dat wij als mens ontzettend krachtige wezens zijn en een heel groot zelfgenezend vermogen hebben. MAAR.... we zijn de oplossing van al onze klachten buiten ons gaan zoeken. Voor elke klacht bestaat er wel een pilletje. Ivm Covid heeft een grote groep mensen de mindset " overheid redt ons want wij weten het niet" en nemen dus het vaccin. Want het vaccin gaat ons redden.Er zijn gelukkig steeds meer mensen die door hebben dat we naar binnen mogen keren. Want emoties ( met name niet verwerkte) zorgen uiteindelijk voor ziekte. Alleen jij weet wat je hebt meegemaakt en wat voor impact dat heeft gehad. Dus jij hebt de mogelijkheid om via diverse methoden dit uit je systeem te halen. Het duister wil dat we voor onze genezing buiten ons zelf blijven zoeken. Daar zijn ze als de dood voor, voor uitermate krachtige lichtwezens die we zijn.

Johannes M. Verhoeven
Door

Johannes M. Verhoeven

op 22 Jan 2022

Waarde Frans Je zou met deze boodschap meer naar buiten moeten kunnen treden. Is het niet mogelijk om uitgenodigd te worden in programma's op TV zoals bijvoorbeeld 'de verwondering' bij de NPO op zondagmorgen? Of vergis ik me?

Inge
Door

Inge

op 22 Jan 2022

Beste Henk, Dankjewel voor je heldere uiteenzetting over de evolutie van het leven op aarde. Ik kan dit wel begrijpen en ook geloven. Zelf heb ik ook het gevoel dat we in een bijzondere tijd leven. Waar ik wel moeite mee heb is het bagatelliseren van covid. Ik heb nl een broer en een hele goede vriend aan een besmetting met dit virus verloren. Beiden waren ze gezond zonder onderliggend lijden en niet gevaccineerd. Ik heb mezelf 3x laten vaccineren. Vraag me soms af of het een goede keus is geweest.

Henk
Door

Henk

op 22 Jan 2022

Beste Inge, het is nergens mijn bedoeling de 'ziekte' te bagataliseren, noch groter te maken dan die is. In 2018 stierven er ook 8.500 mensen aan de griep en elke dode is enorm pijnlijk, vooral als het een naaste betreft. Het spijt me dus om te lezen dat jij twee mensen verloren hebt.

Ans Beumer
Door

Ans Beumer

op 22 Jan 2022

Dank je wel Henk, ik voel me heel dankbaar en blij bij het lezen van jouw blog. Weet van binnen dat het ook mijn waarheid is. Ik was ontroerd toen ik de affirmaties las, zó mooi verwoord. Ik kijk steeds uit naar je berichten, het is heel fijn om steeds de ondersteuning te krijgen. Morgen ben ik er weer bij om met zijn allen weer meer Licht in de wereld te brengen. 🦋

Anna Mantz
Door

Anna Mantz

op 22 Jan 2022

Dank je Henk, fijn ook de affirmatie. Geeft me kracht door te gaan.

Trijntje Schuil
Door

Trijntje Schuil

op 22 Jan 2022

O Lungo Drom "De Lange Weg".

Karin Wacker
Door

Karin Wacker

op 22 Jan 2022

Beste Henk! Dank, dank, dank!!! Ik ben zo blij omdat ik jow Text mag lezen - de tranen komen en komen... Mag ik jow woorden voor mijn frienden in het Duits vertalen en versturen? Heel veel lieve hartengroeten!

Henk
Door

Henk

op 22 Jan 2022

Verspreiden met mijn naam mag, maar alleen wanneer je het hele artikel deelt. Het is namelijk een geheel.

Karin Wacker
Door

Karin Wacker

op 22 Jan 2022

Ja, dat is vanzelfsprekend. Bedankt!!!

Henk
Door

Henk

op 23 Jan 2022

Fijn

sophie dejans
Door

sophie dejans

op 22 Jan 2022

dank je wel

Ingrid
Door

Ingrid

op 22 Jan 2022

Lieve Henk, Heel dankbaar ben ik met jou heldere uitleg. Bewust ben ik al geruime tijd en het begrip “oneindig” begint steeds meer tot mij door te dringen. Heel veel dank. .

Kitty de Bruin
Door

Kitty de Bruin

op 23 Jan 2022

Bedanjt Henk, omdat jij bevestigt wat ik al via ander kanalen en healers te horen heb gekregen. Ik wens jou en iedereen die gereageerd heeft veel leifde en licht toe !

Pauline Kraay
Door

Pauline Kraay

op 23 Jan 2022

Wat een prachtig geschreven stuk. En het feit dat jij al die lichtmeesters van eeuwen terug bedankte om het licht open te houden en te beschermen. Ja-is zeker zo en het ontroerde mij. Zo had ik het nog niet bekeken. Maar wij zijn natuurlijk zo al eeuwen bezig Ben zeer blij ook dat ik er weer ben om het licht te laten doorbreken. Deze keer gaat. het lukken. Ik zeg elke dag ook tegen mij” ik herinner. mij”. In de hoop dat ik mij echt zal gaan herinneren. Mijn ware ik met al mijn kracht en kennis . Dat heb ik bij Xi in de workshop bij jou wel ervaren ook. Dat zag Xi ook. Liefs Pauline .

Grietje
Door

Grietje

op 23 Jan 2022

Heel helder beschreven, Henk. Veel dank daarvoor. Vanuit verschillende hoeken komt dit op mijn pad. Rudolf Steiner heeft hierover geschreven in het boek Apocalyps. Ik dacht altijd dat het nog lang zou duren, voor het zover was. Blijkt dat in no time te kunnen veranderen en zit je er middenin. Het brengt overigens ook veel goede ontwikkelingen tot stand. Op verschillende manieren brengt het mensen bij zichzelf. Wat wil ik eigenlijk? Heel mooi om mee te maken.

Henk
Door

Henk

op 23 Jan 2022

Zo waar wat je schrijft Grietje: 'Blijkt dat in no-time te kunnen veranderen en zit je er middenin.' En ja, ook heel bijzonder wat Rudolf Steiner zo lang geleden al voorzag!

Thea Boom
Door

Thea Boom

op 23 Jan 2022

dankjewel Henk. Onze kinderen en onze kleinkinderen denken nog de overheid kan toch geen kwaad in de zin hebben. Ik weet diepe in mijn hart dat jouw woorden kloppen. Dank voor je steun en informatie en licht. Samen komen we er wel. Ik hoop dat ik mijn jongste kleinkinderen nog kan behoeden. ben best bezorgd nu en dan om mijn 13 jarige kleindochter , man en kinderen die zich al wel lieten vaccinaren. Maar vertrouw dat ook zij het licht gaan zien binnenkort en zich inlezen enz. mijn man heeft in elk geval geen booster gehaald dat is al een stap in de goed richting.

Henk
Door

Henk

op 23 Jan 2022

Ja, ieder heeft zijn eigen 'timing' in het geheel.

Mattie
Door

Mattie

op 23 Jan 2022

Bedankt Henk ,zo waar wat je schrijft en ik hoop dat heel veel mensen zich bewust worden wat er gaande is. Heel veel liefde en geduld

Vera
Door

Vera

op 23 Jan 2022

Dankjewel Henk, dat je stem geeft aan je woorden vanuit je hart en dat we het ons weer mogen her-'inneren'. Lichtgroet.

Renée Veelers
Door

Renée Veelers

op 23 Jan 2022

Wat een ongelofelijke mooie, heldere, uitgesproken blog Henk. Dank je wel🙏🏻❤️ Ik hoop van harte dat steeds meer mensen een andere kijk krijgen op wat er gaande is in deze matrix en andere keuzes durven te maken.Ik ben ik zó dankbaar dat ik deze tijd van verandering meemaak en dat ik aan het creëren van een nieuwe wereld mag en kan bijdragen ❤️❤️❤️ Je hebt me diep geraakt ❤️

Loes Jacobs
Door

Loes Jacobs

op 23 Jan 2022

Een voorbeeld uit mijn dagelijkse leven: ik kom bij een buurvrouw, waar nog meer buren vertegenwoordigd zijn. Zegt een buurvrouw, kom maar niet binnen want jij bent niet gevaccineerd en daar heb ik het helemaal niet op. Maar nu je er toch bent zou je me even kunnen helpen met mijn telefoon want ik snap er niks van. Ik zeg lachend,: mag dat wel dan, ja zegt ze dat mag wel. Inwendig moest ik heel erg lachen en eenmaal weer thuis, ervaarde ik dat het me niets deed, geen verontwaardiging niks, voelde dat ik in liefde kon blijven en het bij deze mensen kon laten met waar zij zitten. De dagen erna was de een na de ander positief mbt covid en zei de buurvrouw..ik snap er helemaal niks van, wij zijn allemaal nog wel volledig gevaccineerd. Goh wat vervelend heb ik gezegd en niet meer dan dat. Deze houding bewustwording transformatie of wat het dan ook is bij mijzelf komt mede door dat er mensen zijn zoals jij Henk, die mij steunen en bevestigen in wat ik diep van binnen al voelde maar het nu meer en meer durf te laten stromen Mijn hartelijk dank Henk

Henk
Door

Henk

op 23 Jan 2022

Dank Loes, en mooi ook om te lezen dat je het eenvoudig bij de ander kunt laten zonder je persoonlijk aangevallen te voelen!

Marianne van Zuijlen
Door

Marianne van Zuijlen

op 23 Jan 2022

Dank voor je moed om je uit te spreken. Ik voel dat je boodschap klopt. Ook wat onwennig, ik wilde nooit meedoen aan complot denken over invloed op DNA door vaccin. Zal je boodschap delen met vriendin die een groepsopstelling gaat doen over invloed van vaccin op zwangere vrouwen. Zelf beweeg ik me vanuit reguliere zorg nu naar vitaliteitscoach, ben zelf zwanger in dit opzicht. Kind moet nog geboren worden. Inspirerend wat je doet en schrijft.

Joha
Door

Joha

op 23 Jan 2022

Beste Henk ,wat een goed verhaal. Weer veel nieuwe zaken gelezen. Het bevestigt mijn gevoel maar weer eens dat het allemaal maal niet klopt. Ik heb nog wel een vraag over WHO. Je haalt aan dat het WHO covid als een flinke griep bestempeld. Waar kan ik dit vinden op hun site?

Henk
Door

Henk

op 23 Jan 2022

Hoi Joha, Prof. Bob de Wit van Universiteit Nyenrode haalt dit in meerdere van zijn onderzoeken/lezingen aan, o.a. in dit interview:

Luister daartoe 23.00 - 24.30 minuten Het hele interview is overigens ook de moeite waard. Henk

Ruud
Door

Ruud

op 23 Jan 2022

Dank je Henk voor jouw duidelijke uitleg en je enorme moed om dit openbaar te maken. Ik ervaar het als een voorrecht hiervan kennis te mogen nemen !

Esther Landa
Door

Esther Landa

op 24 Jan 2022

Beste Henk, Kan het zijn dat de destructieve krachten uiteindelijk ook deel van het goddelijke plan zijn en dat het ons proces van ascentie juist versneld? Doordat het ons zo raakt dat we juist daardoor bewust worden van wat we niet meer willen en waar we eigenlijk horen te zijn. We worden wakker geschud… door schijnbaar destructieve krachten die wellicht uiteindelijk corrigerende krachten zijn zonder geweten. En dragen we als mensheid niet allemaal donkere destructieve schaduwkanten in ons die aan het licht willen komen en geheeld willen worden… Zolang we ons daarvan niet bewust zijn hebben ook wij daarop geen geweten. As above so below.Wat ik wil zeggen. Zolang we het duister bestrijden als iets buiten ons. In de dualiteit. Gaan we ons eigen schaduw werk wellicht uit de weg.

Henk
Door

Henk

op 24 Jan 2022

Of het deel is van een Goddelijk plan laat ik in het midden Esther, voor de rest ben ik het helemaal met je eens.

Leo
Door

Leo

op 24 Jan 2022

Wat een realistise voorstelling over de tijd waar we nu leven. We moeten moedig en krachtig blijven om deze boodschap naar elkaar over te brengen en ik wordt blij om dit in je blog te horen. Het geeft mij moed om dit te delen met anderen.

Henk
Door

Henk

op 24 Jan 2022

Fijn om te lezen Leo.

Inez Plaatsman
Door

Inez Plaatsman

op 24 Jan 2022

Dank je wel weer voor je wijze woorden. Er zijn momenteel echt heel veel mensen al bezig met het creëren van een mooie nieuwe samenleving. die intentie is er gelukkig al. Je noemde zelf al Bob de Wit en Society 4.0. Maar er zijn echt al veel meer mensen bezig. Ik ben er van overtuigd (innerlijk weten) dat alle corrupte systemen weldra zullen vallen. Dus ja, ik denk dat het nu tijd wordt voor iedereen om de handen uit de mouwen te steken en echt gaan creëren. Blijf de boodschap verspreiden. dat geldt voor iedereen. Sta in je eigen kracht en verkondig wat je voelt en denkt. Dat vergt nu even wat moed, maar het voelt zooooo goed om dat te doen. het is alsof er een hele last van je af valt om uit je schulp te kruipen en zonder angst te kunnen en mogen zeggen wat je denkt en voelt. samen staan we sterk. samen bouwen aan een fantastische nieuwe samenleving. Ik ben er helemaal klaar voor :)

Romy
Door

Romy

op 24 Jan 2022

Samen sterk. In liefde & licht!

Irene van der Hulst
Door

Irene van der Hulst

op 25 Jan 2022

Dank je wel Henk voor je heldere analyse. Het houdt me scherp en het sterkt me om mijn liefde voor mezelf en alle anderen hoog te houden. Ik ervaar het ook met verwondering dat ik in deze tijd leef en dit mee mag maken, maar soms vind ik het ook moeilijk, om bijvoorbeeld te zien dat zoveel mensen zo gemakkelijk meegaan met het afnemen van hun grondrechten, waar eeuwen lang voor gevochten is. Ja ik weet het als je er maar genoeg angst inpompt , gaan veel mensen daar in mee. Ik wil me dus heel graag richten op de liefde en het licht .Ook vind ik het heel fijn om die maatschappelijke analyses van je te lezen over de feitelijke dingen die er gebeuren in de wereld. Ik wil wel waakzaam zijn. Dank je, voor je kracht en je lef om je nek uit te steken. Irene van der Hulst 🌺

Jacintha Bharos
Door

Jacintha Bharos

op 26 Jan 2022

In Licht en Liefde wat altijd was,is, en komt🌹🕊️❤️ Deze ga ik delen met vele en vele anderen. Dank vanuit mijn hart en ziel Henk✨🌱🙏

Hugo Asberg
Door

Hugo Asberg

op 26 Jan 2022

Beste Henk, Heel hartelijk dank voor dit heldere betoog. Zoals je het beschrijft zo voelt de waarheid van wat er speelt voor mij ook. We gaan mooie tijden tegemoed! Ben nieuwsgierig dus volg veel nieuws op alternatieve media. Het is dan wel een geworstel om de spirits high te houden. Dat gaat met vallen en opstaan :)

Laurence
Door

Laurence

op 26 Jan 2022

Lieve Henk,Eerst en vooral bedankt voor al het licht dat je blijft uitdragen, ook voor jou zal dit heel uitdagend zijn. Hartverwarmend te voelen met hoeveel gelijkgestemden we hier samen zijn. Ik schrijf je dit vanuit België, ja, ook hier volgen we je op! :-) Ik zend iedereen de kracht, moed, lef, warmte, licht en liefde om door te zetten het licht uit te dragen, samen komen we wel tot een mooie nieuwe wereld, ik geloof erin!Tot zondag in de lichtmeditatie, ik hoop jullie daar allen terug te vinden! Warme groet, Laurence

Ann Decoene
Door

Ann Decoene

op 26 Jan 2022

Dag Henk,Deze blog en de affirmaties brachten tranen bij me naar boven. Het voelde als beangstigend en troostend tegelijk om dit te lezen.De tranen kwamen vanuit mijn ziel. Ik heb zelf niet altijd een even goed zicht op wat er werkelijk aan de hand is en probeer me te focussen op wat wèl kan zoals bv in de liefde staan en er vanuit die kracht zijn voor de ander.Maar mijn ziel heeft dit verhaal wel herkend. Dat was duidelijk merkbaar in mijn gevoel en in mijn tranen. De angstige bezorgdheid maakte daarna snel plaats voor liefde en vertrouwen.Dankjewel om dit te delen, om dit uit te spreken. Het straalt zoveel kracht uit waaraan we ons met z'n allen kunnen opladen. De verbondenheid is groot en sterk, veel sterker dan we soms zelf beseffen...Warme groet!

Henk
Door

Henk

op 26 Jan 2022

Je schrijft: 'veel sterker dan we soms zelf beseffen'.Ja, zo voel ik het ook.

gerda fijnenberg
Door

gerda fijnenberg

op 26 Jan 2022

Lieve Henk, Ik ben zo blij dat je de koe bij de hoorns durft te vatten en duidelijk uitlegt wat er aan de hand is. Ik hoop dat jouw bereik gigantisch is. Alhoewel ik van dit gebeuren op de hoogte ben is het altijd enorm fijn om een bevestiging te krijgen en te weten dat er meer mensen zijn die hetzelfde weten. Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen en kan niet wachten tot de nieuwe wereld geboren is.

Bert Carpay
Door

Bert Carpay

op 26 Jan 2022

Beste Henk, dankjewel dat je dit hebt willen delen. Het lijkt erop dat de tijd hiervoor rijp is of...... dat ik eraan toe ben om dit te leren kennen. Ik hoor er Michael Roads en David Icke over. Lees nu het boek Time Bender. Ik heb zo'n vermoeden dat daar ook deze wending in beschreven wordt. Nog een vraag: mag ik je column delen op de community van Michael Roads?

Henk
Door

Henk

op 29 Jan 2022

Je mag het vrij delen Bert

Ton Ottevanger
Door

Ton Ottevanger

op 26 Jan 2022

Goed geschreven Henk. vertel al jaren soortgelijk verhaal. Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem. De klassieke strijd van het licht tegen het duister bevindt zich nu zoals je terecht beschrijft in een cruciale fase met veel leed en smart als gevolg van de krampachtige poging van het duister om geen macht te verliezen wat zeer zeker gaat gebeuren daar is voor mij geen twijfel aan. Het grote plan met wereld en mensheid gaat door. Voor de mens tot een opstanding of tot een val is er al eens geschreven. Henk, ga door makker met het vertellen van je verhaal. Vervul zo de ruimte met lichtkracht. Heel hard nodig in deze (s)t(r)ijd.

Irene Beatrix van Houwelingen-Posthumus
Door

Irene Beatrix van Houwelingen-Posthumus

op 27 Jan 2022

Lieve Henk, Hoewel de stof mij bekend is, vind ik dat je het heel duidelijk en voor iedereen begrijpelijk hebt uitgelegd. Heel veel dank ! Ik vind het onbegrijpelijk , dat de overgrote meerderheid alles zo klakkeloos aanneemt en ondergaat. Bij mij komt er zoals vanmorgen (altijd onder het douchen, maar water is emotie en onderbewustzijn, dus begrijp ik dat wel eigenlijk)ook nog oude boosheid naar boven, die ik ook zo graag wil omarmen, want ik wil er zo graag in liefde en mededogen naar kijken, maar dat lukt me nog niet altijd. Ik voel nog vaak zo’n groot verdriet naar de mensheid, maar kan niet het hele verdriet van de mensheid op me nemen. Toen ik hoorde, dat mijn oudste dochter en later ook mijn zoon zich hadden laten vaccineren, om (zogenaamd )vrij te zijn in hun doen en laten en niet geloven in onze complottheorieën, heb ik uren lopen huilen. Uiteindelijk heb ik het van me afgezet, hoewel ik het diep van binnen nog steeds verdrietig vind, maar het is hun leven en hun weg, dus dien ik dat te accepteren en te respecteren en ze willen er niet over praten, er is geen discussie mogelijk. Gelukkig heb ik nog een dochter en die zit helemaal op één lijn met mij. Ik ben nog nooit gevaccineerd , ook niet als baby en daar ben ik mijn ouders eeuwig dankbaar voor. Ik ben een oorlogskindje en op het bureau zat indertijd een Duitser en mijn ouders wilden mij daarom niet laten vaccineren . Al mijn broers en zussen in totaal 8 zijn wel gevaccineerd. Wat ben ik een geluksvogel! Langzaam maar zeker begin ik dankbaar te zijn, dat ik er voor heb gekozen om in deze periode nog op Aarde te zijn. Ben er achter gekomen, dat ik levenslangst heb gehad en wilde terug naar “huis”. Hoop, dat ik het nog mee mag maken, dat de huidige structuren zullen omvallen ! Gelukkig komt er steeds meer aan het Licht en ontmoet ik steeds meer gelijkgestemden, want daar heb ik erg veel behoefte aan in deze tijd. Fijn,, dat je voor velen een “Lichtbaken “mag en kan zijn.

Henk
Door

Henk

op 29 Jan 2022

Sterkte Irene, op je o zo mooie pad. En overigens is er wat mij betreft helemaal niks mis met boosheid.

Yashodara
Door

Yashodara

op 27 Jan 2022

Heel mooi beschreven Henk en dank voor je openhartigheid. Het is dapper, moedig en zo merk ik ook steeds vaker gewoon een sterke impuls om je eigen waarheid te spreken of schrijven. Daarin is iedere spreker in klein of groot gezelschap een lichtend voorbeeld. Ik doe mee. Dank voor je blog. Ps waar vind ik dat interview waar je over begon?

Henk
Door

Henk

op 29 Jan 2022

De interview-stukjes vind je op mijn Facebookpagina 'Genezend Vermogen - Henk Fransen'

Diny van Aart
Door

Diny van Aart

op 27 Jan 2022

Hoi wijze en integere en wakkere Henk, Mooi zoals je dit beschrijft wat ik gelukkig al wist. Nu mogen wij al deze mensen gaan helpen met onze liefde en kracht.... Ik deel weer hartjes uit van foam, kunnen de mensen ergens opplakken en verder delen met de mensen die ze nodig hebben. Ik zorg voor Verbinding hier in Roosendaal. Met warme groet en dikke knuffel. Diny van Aart...

Anja
Door

Anja

op 28 Jan 2022

Dank je wel, Henk, voor dit prachtig geschreven stuk. Het is precies wat ik denk en voel. Als ik dit lees voel ik het licht in mij ook weer toenemen, wetende dat we met velen zijn. We zijn inderdaad zoveel krachtiger dan we denken.

Erwin van Rooij
Door

Erwin van Rooij

op 28 Jan 2022

Wat een mooi stuk om te lezen! Het geeft me bevestiging over hoe ik in het leven sta!!!

Berthe
Door

Berthe

op 28 Jan 2022

Bedankt! Het gevoel dat er meer mensen zo over denken geeft me een beetje moed om mijn licht niet te laten doven maar het beangstigd me toch wel dat dit echt gebeurd. Mijn ziel doet er pijn van en daardoor voel ik me kwetsbaar. Maar ik zal niet toegeven en toch voor de liefde kiezen hoe moeilijk soms ook is!

Jeanne Albers
Door

Jeanne Albers

op 31 Jan 2022

In Liefde gelezen ... Dankjewel hiervoor Henk

Monique
Door

Monique

op 02 Feb 2022

Lieve Henk, heel erg bedankt voor dit verhaal dat jij zo helder en duidelijk hebt beschreven. Nu valt voor mij de puzzel in elkaar. Het was voor mij zo moeilijk om zovele verhalen te horen en mij af te vragen wat nu eigenlijk waar was. Maar jij bracht het tot een geloofwaardig geheel en nu gaan mijn ogen en mijn hart ook volledig open. Je ontroert me met jouw liefdevolle kracht en moedige 'strijd' om de mens weer in ere te herstellen. Want ik geloof ook dat de mens in wezen Liefde is. Jammer dat ik niet met zoom vertrouwde ben want ik zou heel graag met een van je cursussen meedoen.

Margareta
Door

Margareta

op 10 Feb 2022

Prachtig gezegd/beschreven. T doet altijd deugd het verhaal op deze manier te kunnen zien. Waauw, heerlijk. Dankjewel Henk

Ingrid
Door

Ingrid

op 10 Feb 2022

Liefdevol en helder als altijd ! Dank je Henk! Wij zijn het licht wij zijn de scheppers en wat een uitdaging en kans om dat in deze tijden ons tot in het diepst te realiseren. Wij zijn vrij en licht en leven.. lieve groet Ingrid La Haye

willeke hendrikx
Door

willeke hendrikx

op 10 Feb 2022

Willeke Hendrikx 10 februari 2022 Krachtig liefdevol mensje en alle lichtbrengers op aarde. Ik ken je inmiddels 30 jaar. Zo fijn dat je nog steeds zo van uit je dieptse bron zo trouw blijft aan je Zelf. Met nog diezelfde liefdevolle zachte kracht. Zo dankbaar dat ik hiervan mag weten en genieten. Een grote spetterende lichtfamilie. Van binnen en van buiten. Alle liefde en licht. dank dank Willeke

Marianne graumans
Door

Marianne graumans

op 10 Feb 2022

Marianne Graumans, 10 februari 2022,Hallo Henk, Ik ben dankbaar voor je steeds opnieuw duidelijke,zuivere ,liefdevol delen. Voor mij en vele anderen een inspiratiebron van oa hoop en eenheid. Hartedank voor dit alles!

Marianne graumans
Door

Marianne graumans

op 10 Feb 2022

Een topper! /Suggestie.:Het boek van Jane Goodall en Douglas Goodall, "Het boek van Hoop"

Marianne graumans
Door

Marianne graumans

op 10 Feb 2022

sorry, Het is anders; het boek van hoop is van Jane Goodall en Douglas Abrams Ipv Douglas Goodall (Levenslessen voor een mooiere toekomst)

Marilou Smets
Door

Marilou Smets

op 11 Feb 2022

Jouw tekst heeft me opnieuw moed gegeven. Soms verlies ik die moed. Ik blijf graag op de hoogte van het reilen en zeilen om het kwaad voor te blijven. Maar te veel is te veel en sleurt je soms toch naar beneden. Van in het begin voelde ik vele veranderingen opkomen die de destructieve machten goed uitkomen. Stop aan de vergrijzing, immigratie, digitalisering, ontmoediging en vooral verdeel en heers zal in de toekomst meer en meer gebruikt worden om ons tegen elkaar op te zetten. Bovendien is dit het instrument van de dictator. Nu velen uit de jaren 60, die vele vrijheden wisten te verwezenlijken, verdwijnen, is de tijd rijp om deze verworvenheden af te nemen en te doen alsof die er nooit waren. De weg naar de dictatuur ligt open. Mijn gedachten draaien heel der dagen rond deze ontwikkeling. Bedankt voor uw tekst. Hij doet me inzien dat het mijn leven is dat ik leef en niet moet worden geleefd. Nogmaals dank u om me terug op het lichtpad te brengen en genieten van haar energie wanneer het zich in mijn lichaam nestelt tot in het kleinste celleke. Waardoor ik terug kan zien , voelen en uitstralen.

Koert H. Hofstra   (Koert)
Door

Koert H. Hofstra (Koert)

op 11 Feb 2022

Lang geleden is de derde wereldoorlog voorspeld. Niemand zou weten wanneer deze is begonnen en niemand weet wanneer deze is afgelopen. Het is een oorlog tussen twee machten. Het gaat tussen mensen met een goede mentaliteit en mensen met een verkeerde mentaliteit. De mensen met de goede mentaliteit kunnen elkaar herkennen. De mensen met de verkeerde mentaliteit zien iedereen met de goede mentaliteit als de vijand. Uiteindelijk zullen de mensen met de goede mentaliteit het winnen, want het kwaad vernietigd zichzelf. Maar voordat het zo ver is, zal het heel veel strijd en ellende veroorzaken. Volgens mijn inzicht beschrijft Henk Fransen dit proces.

Andy Rijnbende
Door

Andy Rijnbende

op 12 Feb 2022

Dank je wel Henk en geweldig verwoord .ik kan mij er helemaal in vinden en ben me in de loop van deze 2 jr ook steeds sterker gaan voelen in mijn vertrouwen in mijzelf en het universum . Het enige wat jammer is voor mij dat ik in januari 81 heb mogen worden en mijn tijd dus beperkt is en ik toch zo ontzettend graag deze ontwikkeling wil meemaken . Nogmaals dank voor je heldere uiteenzetting gr andy

Theo
Door

Theo

op 14 Feb 2022

Beste Henk Dank voor jouw waarschuwende woorden. Raar dat je dit soort berichten nooit in de mainstream media tegen komt. Ik ga opnieuw een poging doen om het aan te kaarten. Jouw conclusies deel ik echter niet helemaal. Ik heb nog nooit gehoord dat mensen die een pittige griep op lopen hier twee jaar later nog steeds last van hebben, terwijl het aantal long covid patienten best hoog is. Hieronder ook mensen die ik persoonlijk ken en mindfull, positief, gezond en spiritueel leven. In het begin van de pandemie was nog niemand gevaccineerd en vielen er bijna dagelijks honderden doden. Denk aan de dramatische beelden van Italie en het slagveld in verpleeghuizen. Ik heb het met eigen ogen gezien. Het verhaal van de invloed van destructieve krachten kan waar zijn, maar is nauwelijks te verifieren, en lijkt de bijbel, veda's, en andere religieuze geschriften in een nieuw jasje te steken. Logisch dat mensen telkens weer "verhalen" vertellen om deze onbegrijpelijke wereld enigszins te kunnen verklaren, maar of het waar is? Laten we ons maar op het Licht focussen. Succes met jouw lichtmeditaties!

Heleen Mos
Door

Heleen Mos

op 16 Feb 2022

In Liefde onovertroffen.Dat Liefde ons mag bevruchten tot een Nieuwe Wereld

Thea
Door

Thea

op 02 Mar 2022

Dank voor de liefdevolle en heldere visie Henk. Mijn hart wordt er warm van en het geeft mij hoop, vertrouwen en richting.

Peter P. van Oosterum
Door

Peter P. van Oosterum

op 10 Mar 2022

Het is een mooi en ook wat dromerig verhaal Henk. Voor wat betreft de ontwikkeling van onze soort is aardig wat informatie boven gekomen door het werk van Zecharia Sitchin die een leven lang bezig is geweest met de vertaling en ontcijfering van de alleroudste geschreven teksten op aarde, de Soemerische kleitabletten. Daaruit blijkt dat onze soort bedoeld en gemaakt is als slaaf van een volk dat niet van onze Aarde kwam, de Anunnaki. Zij kwamen hier om goud te winnen dat ze nodig hadden om in geïoniseerde vorm hu eigen atmosfeer te herstellen. Hun eigen werkers staakten en kwamen in opstand. Wij zijn gemaakt met behulp van de erfelijke eigenschappen van de aanwezige hominiden en hun eigen (vrouwelijk)DNA. Omdat het in eerste instantie ging om een genetisch experiment vonden zij het verstandiger om de filiale generaties niet langer dat 120 jaar te laten leven (kijk in de Bijbel: Genesis 6 vers 3) De bepalende factor voor onze levensduur is de factor die bepaalt hoe vaak een lichaamscel zich kan delen. In onze geslachtscellen met een halve helix is die mogelijkheid schier onbeperkt, omdat de daar geproduceerde snelle telomerase de telomeren die noodzakelijk zijn bij de celdeling (meiose) en reproductie telomeren aanmaakt. In onze overige lichaamscellen wordt geen telomerase gemaakt, maar is de mogelijkheid tot deling en reproductie beperkt door het aantal sedert de geboorte aanwezige aantal telomeren, waarbij bij elke deling er een af valt. Dit proces leid al na ons vijfentwintigste jaar (ongeveer!) tot langzame afname van het aantal werkzame cellen in elk organisme. Dat verschijnsel noemen we veroudering en leidt uiteindelijk tot degeneratie en tenslotte tot de dood.

Eugenie
Door

Eugenie

op 27 Mar 2022

Helemaal waar wat je zegt eindelijk komt alles naar boven. En is verandering mogelijk. Het is soms wel moeilijk om in het grote mooie plaatje te blijven geloven. Om niet zwartgalig te worden door het plsn van WEF stuur ik iedere avond als ik in bed lig, licht naar iedereen en roep ons lichtmeesters aan. De Violette vlam is ook weer uit de "kast" gehaald. Dit geeft mij een goedgevoel meer evenwichtig. Bedankt voor jou licht!!

Nicoline Trager
Door

Nicoline Trager

op 28 Jan 2024

Lieve Henk, ik ben je zó dankbaar voor al de liefdevolle energie, - woorden en -werkmethoden die je over ons uitstrooit. Voor mij en al degenen die deze willen ontvangen, geef je vrijelijk en ben je een lichtbaken. Ik ben zo dankbaar dat je er bent 🫶🏼🙏

Reactie plaatsen