Wat autonoom worden wel/niet inhoudt

Autonoom worden houdt een enorme bewustzijnsontwikkeling in, waarbij je diepgaand moet durven zien hoe schadelijk het huidige systeem is, je dat niet veroordeelt, en je binnen/buiten het systeem de juiste actie onderneemt, zodat het onrecht stopt.

Waar autonoom worden volgens mij NIET over gaat:

Autonoom worden gaat in essentie niet, zoals je soms in de media leest, over het claimen van een enorm geldbedrag dat bij je geboorte op jouw naam zou zijn gestort. Het gaat ook niet over het aanvechten van opgelegde boetes of over het niet langer betalen van belasting. En autonoom worden is al zeker niet het jezelf boven de wet plaatsen of jezelf buiten de samenleving plaatsen.

Waar autonoom worden WEL over gaat:

Autonome mensen erkennen bovenal het hoogste rechtssysteem, de zogenaamde Natural Law: je mag niet doden, je mag niet stelen en je mag niet dwingen (‘do no harm’). Autonomen gaan daarin vaak zelfs nog een stap verder: ze keren het ‘doe geen schade’ om in: ‘leef je leven voor het hoogste goed van al wat leeft’. Om dat te realiseren willen autonomen graag volledig en in vrijheid ('de vrije wilsbeschikking') aan de samenleving deelnemen.

Autonomen doorzien dat een belangrijk deel van het 'rechtssysteem' in de loop van honderden jaren is omgevormd tot een ondoorzichtige en bestuurlijke kluwen, die vooral de allerrijksten/de zogenaamde elite beschermt, ten koste van de gewone man en vrouw. Autonomen kaarten daarom onder andere de onrechtvaardigheid van het rentesysteem aan, dat geld vrijwel alleen naar de elite laat vloeien en dat de gewone burger dwingt om zo'n tien keer harder te werken dan nodig is (link). Tot slot staan autonome mensen voor transparantie van het recht en voor de resolute afwijzing van 'contracten' waarin burgers niet bewust hebben ingestemd en/of waarover ze niet volledig zijn geïnformeerd wat de voorwaarden betreft (beide zijn vrijwel altijd gebaseerd op bewuste misleiding en komen heel vaak voor).

Liefde in actie

Er zijn twee universele wetmatigheden waar autonomen zich bewust van zijn en waarnaar zij zo goed mogelijk proberen te handelen:

  1. Je bent medeplichtig wanneer je weet hebt van schadelijke praktijken, maar daar geen bezwaar tegen aantekent;
  2. Als je energie geeft aan wat je veroordeelt of bestrijdt, houd je in stand wat je niet wenst.

Autonomen zijn zich ervan bewust dat het 'rechtssysteem' vaak niet het belang dienen van al het leven op aarde (hoe gek dat misschien ook mag klinken wanneer je voor het eerst over deze zaken leest)(link). En zij beseffen dus enerzijds dat ze niet kunnen doen alsof er niks aan de hand is. Wanneer je weet dat er bij de buren elke dag een kind misbruikt wordt, moet je dat aangeven, anders ben je medeplichtig. Op dezelfde manier ben je als ziel verplicht om het aan de overheid te laten weten wanneer je ziet dat bepaalde wet- en regelgeving tegen de vrije wil van de mens ingaat en (grote) schade doet aan mens, dier, plant en/of planeet (ook wanneer je er in je eigen leven niet al te veel last van hebt)(link). En net zoals dat voor de aangifte van het misbruik van het kind bij de buren geldt, moet je ook de ‘aangifte’ tegen wet- en regelgeving die schade doet op een specifieke manier doen, namelijk op een manier waardoor ze binnen het systeem wel naar je móéten luisteren.

Anderzijds beseffen autonomen ook dat zij op het moment dat ze de strijd aangaan, energie beginnen te geven aan wat ze niet wensen. Het pad van autonomie houdt dus een enorme bewustzijnsontwikkeling in, waarbij je diepgaand moet durven zien hoe schadelijk het huidige systeem is, je dat niet veroordeelten je binnen/buiten dat systeem onthecht de juiste actie onderneemt, zodat het onrecht stopt. Dit is misschien wel het meest uitdagende aspect aan het autonome pad. Wanneer de actie op de juiste manier wordt ondernomen, door steeds meer bewuste mensen, krijgt ze een enorme impact en kunnen de misstanden die zich in de loop van honderden jaren hebben gevormd, versneld worden getransformeerd.

Verder lezen over dit onderwerp?
Over de schrijver
hendrik herman fransen inspireert mensen om hun innerlijk licht te versterken, hun zelfgenezende vermogens een boost te geven en om élk aspect van hun leven naar een hoger plan te tillen.
Eline
Door

Eline

op 14 Dec 2022

Henk, wat een opgave leg je daar neer. IK zie veel meer onmenselijkheid, dan ik ooit op een juiste manier aan kan kaarten. Ik ben benieuwd hoe jij dat doet. Liever focus ik op mijn eigen bijdrage zo integer mogelijk te leveren.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 15 Dec 2022

Beste Eline, dat is de juiste insteek! Van daaruit kun je, wanneer je dat wilt, naar de overheid en banken toe op een heel basaal-niveau een aantal energetische lijntjes doorknippen waardoor je de schadelijke aspecten van hun handelen energetisch niet meer voedt.

René Stevens
Door

René Stevens

op 03 Jan 2023

Hi Henk, the Truth well Told! Groet, René

hélène
Door

hélène

op 12 Jan 2023

Mee eens. Ik zit al even met het dilemma actie ondernemen en energie geven aan het systeem, of inherent in mezelf soeverein worden... Blij dat ik dit daar niet alleen in ben.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 16 Jan 2023

Wanneer je op de juiste manier autonoom of soeverein wordt is het niet of-of, maar en-en. Je maakt je dus vrij uit het systeem zonder er energie aan te geven. Dat is heel bijzonder om te doen en het komt overeen met het spirituele en psychologische principe dat je je niet los kunt maken van iets wanneer je er voor of tegen bent.

Reactie plaatsen