Macht en bankier deel 2 | De Grote Reset: een poging om verregaande controle te verkrijgen over alle mensen
19 mei 2022 

Macht en bankier deel 2 | De Grote Reset: een poging om verregaande controle te verkrijgen over alle mensen


Zieners in deze tijd geven aan dat de lichtkrachten op aarde momenteel groter zijn dan de duistere krachten en dat een goede afloop gegarandeerd is. Ze benadrukken echter ook dat ieder van ons een belangrijke rol speelt in de manier waarop deze goede afloop vorm krijgt. Wordt het een langdurig en pijnlijk proces met veel chaos en onnodig leed? Of wordt het een zegetocht van licht en liefdeskrachten? 

Wij hebben daar invloed op!

Enorme macht

In deel 1 heb ik beschreven hoe de bankiers met hun woekerpraktijken alle overheden en burgers in een wurggreep hebben gekregen, en dat ze door bewust perioden van welvaart en recessie te creëren zo rijk zijn geworden dat ze grootaandeelhouder zijn van alle multinationals en mediakanalen die er écht toe doen. Daarmee hebben ze momenteel vrijwel onbeperkte macht om overheden, multinationals en mediakanalen te laten doen wat zij willen. Daarmee ook kunnen ze onze samenleving naar believen structureren en daar zijn ze momenteel intensief mee bezig. Hun plannen staan bekend de termen ‘de Grote Reset’ (the Great Reset), ‘Beter Terugbouwen’ (Building Back Better), 'Agenda 2030' en ‘de Vierde Industriële Revolutie’ (the Fourth Industrial Revolution); eigenlijk komen deze allemaal op hetzelfde neer.

Veel mensen hebben wel eens van deze termen gehoord, maar weten niet goed wat ze precies inhouden, noch beseffen ze welke enorme macht erachter schuilgaat. Om inzicht te geven in deze enorme macht heb ik deel 1 van deze blog geschreven. Hieronder beschrijf ik wat de Grote Reset inhoudt en hoe deze de komende jaren zal worden uitgerold, maar ook waarom deze plannen uiteindelijk zullen mislukken.

De Grote Reset in een notendop

De Grote Reset is het plan van de allerrijksten om overheden en burgers nog strakker onder controle te krijgen. Hiertoe willen ze vóór 2030 alle overheden doen samensmelten tot één wereldregering, die met behulp van de huidige technologische mogelijkheden verregaande controle uitoefent op het doen en laten van al haar burgers.

Voor alle duidelijkheid: de Grote Reset is niet één of andere complottheorie, maar de ver uitgewerkte agenda van het World Economic Forum (WEF), een internationale organisatie waar alle regeringsleiders, staatshoofden en eigenaren van multinationals aan verbonden zijn (en we hebben in deel 1 gezien hoe zowel de overheden als de multinationals door de bankiers worden aangestuurd).

Wanneer je je verdiept in de plannen van het WEF (ook bekend als ‘Agenda 2030’), lees je dat achter de mooie slogans als ‘de Grote Reset’, ‘Beter Terugbouwen’, ‘de Groene Agenda’ en ‘Je zult niets bezitten en gelukkig zijn’ plannen schuilgaan als: het einde van alle soevereine staten, het einde van alle privébezit, het einde van alle zelfstandige ondernemingen, het stichten van één wereldregering met digitaal geld dat alleen toegankelijk is met een QR-pas en op basis van een social credit-systeem, digital ID’s, het chippen van mensen en depopulatie.

Je kunt op het internet veel informatie over de Grote Reset vinden en de plannen zijn ook uitgebreid beschreven in de boeken van de oprichter van het WEF (zie bronvermelding).

Wanneer je over de Grote Reset leest, kún je het beeld krijgen van een sciencefictionachtige samenleving; een logisch verlengstuk van de technologische ontwikkelingen en toenemende controle waar we met z’n allen al mee te maken hebben. Sommigen zien de Grote Reset zelfs als het summum van technologische vooruitgang en de concrete realisatie van een half-mens-half-robot-samenleving met alle ‘heerlijke gemakken’ van dien. Ik krijg echter enorm de kriebels als ik erover lees; alles in mij staat op tegen de enorme inperking van vrijheid en creativiteit waar deze mee gepaard gaat. Wanneer ik bovendien denk aan alles wat de machthebbers/bankiers tot nu hebben bedacht in hun voordeel (zie deel 1), ben ik beslist niet van plan mee te gaan in hun plannen. En gelukkig ben ik daarin niet de enige.

Wij burgers kunnen de samenleving ook herstructureren!

Steeds meer mensen beginnen het woekerspel van de bankiers te doorzien. Ze zien ook steeds beter dat multinationals en overheden naar de pijpen van het grote geld dansen en dat we niet hoeven te hopen of wachten op een redding ‘van bovenaf’. Daarnaast wordt het overduidelijk dat de macht zich in de loop van de tijd in alle belangrijke geledingen van de samenleving heeft ‘ingevreten’ en daar haar invloed doet gelden: in onderwijs, opvoeding, media, wetenschap, politiek, kredietverstrekking en via de multinationals in de voedsel-, medicijn- en energievoorziening.

Nu het spel wordt doorzien komt een ‘omgekeerde’ samenleving plots ook binnen handbereik. Het gaat dan om een samenleving vóór en dóór burgers, met eigen, rentevrije munten in een lokale economie die onafhankelijk is van banken. En die door het gezamenlijk produceren van voedsel en energie ook grotendeels onafhankelijk is van multinationals. Binnen deze samenleving wordt zo veel mogelijk uitgewisseld in de regio, tussen bedrijfjes, blijven privacygevoelige gegevens via lokale internetplatforms volledig in eigen beheer en krijgen kinderen onderwijs over die dingen waar het in het leven echt om draait: liefde, respect voor al wat leeft en het creatief ontwikkelen van hun eigen unieke talenten.

Doordat de welvaart in zo’n samenleving niet wordt afgeroomd door de allerrijksten, hoeft de mens slechts één, hooguit twee dagen te werken voor zijn levensonderhoud; de rest is bonus (zie mijn uitleg daarover in deel 1).

Er gloort een nieuwe dageraad

Wereldwijd zijn burgers bezig om de hierboven beschreven ideeën praktisch vorm te geven; deze groep wordt in rap tempo groter. Alleen al in Nederland zijn er meerdere rentevrije munten in omloop! Een rentevrije munt waarbij ik me goed voel, is de Florijn van Anthony Migchels. En ik wil hier ook absoluut de ‘Samenleving 4.0’ (Society 4.0) van Bob de Wit noemen. Dit is misschien wel het meest uitgewerkte plan voor het opzetten van lokale economieën. Het mooie van Samenleving 4.0 vind ik dat het echt een initiatief is van, voor en door burgers. Geen politiek van bovenaf dus, maar ieder mens die zijn eigen verantwoordelijk pakt en mee bouwt aan een nieuwe wereld.

Veel mensen doen dat ook al voor zichzelf. Ik ken echt veel mensen in mijn omgeving die bewuste keuzes maken om onafhankelijker te worden van banken, multinationals en media, door bijvoorbeeld geld weg te halen bij de bank, door zelf voedsel te verbouwen, door de middenstand in de regio te ondersteunen en door de politiek en mainstream media te laten voor wat ze zijn. Wat echter vaak ontbreekt, is organisatie: dat we ons meer verbinden in steunende netwerken en een gezamenlijke kracht ontwikkelingen in eigen, lokale economieën. Zolang we dat niet doen, kun je ervan uitgaan dat de elite gewoon door zal gaan haar macht over ons verder uit te breiden.

De komende tijd zal gekenmerkt worden door twee tegengestelde krachten

De komende jaren zullen gekenmerkt worden door de pogingen van het WEF om één wereldregering te installeren die verregaande macht en controle verkrijgt over alle burgers, enerzijds, en anderzijds de daaraan tegengestelde initiatieven van burgers die het spel doorzien en met elkaar gaan samenleven en -werken in steunende netwerken met eigen, rentevrije munten, onafhankelijk van de invloed van banken en multinationals.

Hoe deze twee krachten de komende jaren zullen uitwerken, kun je hier lezen...


Bronnen

Boeken over de Grote Reset van het World Economic Forum:

Informatie over de nieuwe samenleving:


Laat onder aan deze pagina een initiatief achter dat
anderen kan helpen mee te bouwen aan een nieuwe wereld.


Over de schrijver
henk fransen inspireert mensen om hun innerlijk licht te versterken, hun zelfgenezende vermogens een boost te geven en om élk aspect van hun leven naar een hoger plan te tillen.
Henk Fransen
Iefje
Door

Iefje

op 31 May 2022

De mijne ook! En Yasmin Verschure! Www.yasminvwrschure.nl Ook een Heel bijzonder mens!

Reactie plaatsen