Grace Gawler - Gevangen in stilte

Grace Gawler

Het zal voor veel vrouwen moeilijk te accepteren zijn dat er een verband gelegd wordt tussen hun emoties en het ontstaan van borstkanker. Voor sommigen kan het een opluchting betekenen; gevoelens in hun binnenste waar ze geen uiting aan hebben kunnen geven, vallen nu op hun plaats. In dit boek wordt met name ingegaan op juist die emotionele aspecten en op hun relatie met ziekte en genezing. Binnen de conventionele geneeskunde wordt hier doorgaans weinig aandacht aan besteed. Verder wordt ingegaan op de praktische details van het omgaan met borstkanker. We kijken naar voedingsgewoonten, omgaan met stress, bijwerkingen van de verschillende behandelingen, natuurlijke geneeswijzen, meditatie en veel aspecten van de verzorging van een kankerpatiënt. Dit boek heeft vrouwen in de hele wereld iets belangrijks te zeggen over hoe ze kunnen leven, in contact kunnen komen met hun innerlijke kracht en daardoor hun eigen leven en dat van hun omgeving kunnen verrijken en verbeteren.

NBD|Biblion recensie

Het blijkt telkens weer dat het verloop van ziekten, vooral kanker een belangrijke beïnvloeding ondergaat door onze psychologische constellatie. In de reguliere geneeskunde is dit een gebied dat tot nog toe geen of zeer weinig aandacht krijgt. Schrijfster van dit boek gaat in het eerste deel in op de emotionele aspecten van het leven als vrouw en het verband met ziekte en genezing. In het tweede deel wordt de praktische informatie gegeven van de omgang met vooral borstkanker. Ze heeft ervaring met het begeleiden van patiënten en geven van cursussen. Het boek is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het probleem van kanker, zowel therapeut als patiënt. Door de psychische problemen voelbaar en zichtbaar te maken worden ze ook beter hanteerbaar, hetgeen genezingsbevorderend is. Het boek is duidelijk geschreven. De therapie is te vergelijken met de in Nederland bekende Simontonmethode.

(Biblion recensie, E. Wannee-Immerzeel.)
Reactie plaatsen