Integrative Medicine - Alternatieve geneeswijzen in andere landen

 

Het gebruik van alternatieve geneeswijzen bij kanker in andere landen is nog niet goed onderzocht, maar onderstaand volgen algemene gegevens over het gebruik van alternatieve geneeswijzen wereldwijd.


 

Inleiding

De wereld van alternatieve behandelwijzen is een markt van betekenis binnen de gezondheidsmarkt. De laatste cijfers van de Amerikaanse overheid liegen er niet om. Het is een miljardenmarkt die zich steeds sneller ontwikkelt. Eigenlijk is er geen sprake van een markt, omdat een markt fungeert volgens regels en die regels zijn er in veel landen juist niet. Regulering impliceert namelijk erkenning en met die erkenning van Integrative Medicine is het in veel landen, Nederland voorop, droevig gesteld. Toch geven cijfers hoop!

 

Kosten van alternatieve geneeswijzen

De Amerikaanse overheid houdt elk jaar nauwkeurig bij op welke manier burgers ‘derden’ consulteren voor hun gezondheid, welke therapieën ze daarvoor krijgen en hoeveel geld in deze markt omgaat. De overheid kijkt daarbij naar aanbieders van reguliere en complementaire zorgvormen. Ook wordt in kaart gebracht wat de ervaringen van de gebruikers van complementaire zorgvormen zijn. Zoals blijkt uit het artikel op pagina 27 van het National Health Statistic Report gaven de cijfers over het jaar 2007, gepubliceerd in juli 2009, aan dat Amerikanen, los van eventuele verzekeringsvergoedingen, $ 33 miljard uitgeven aan complementaire zorgvormen. Omgerekend naar de bevolkingsgrootte geeft elke Amerikaan jaarlijks $ 118 uit aan complementaire zorg en dat getal stijgt.

Diezelfde Amerikaanse overheid stelt jaarlijks $ 110 miljoen ter beschikking stelt voor onderzoek naar de effectiviteit van complementaire zorgvormen. De reden hiervan is dat ook de Amerikaanse overheid zoekt naar oplossingen om de stijgende kosten van de zorg in de hand te houden en door onder andere toepassing van complementaire zorg hoopt dit doel te bereiken. Het gevolg hiervan is dat in diverse gerenommeerde ziekenhuizen aparte afdelingen complementaire zorg een bestaansrecht hebben, niet alleen omdat de zorg meer consumentgericht is maar ook omdat de overheid dergelijke initiatieven stimuleert en reguleert. De Europese overheid zou hier een voorbeeld aan kunnen nemen.

 

Integrative Medicine bij kanker

Om wereldwijd een idee te krijgen van de status van alternatieve geneeskunde bij kanker is een enorme opgave. Tijdens het congres in Bangkok werd de studenten van de voorbereidingsgroep opdracht gegeven de markt en juridische situatie in hun land van herkomst uit te zoeken aan de hand van acht vragen. De uitkomsten waren niet alleen verschillend betreffende Integrative Medicine maar ook wat betreft de opbouw van de gezondheidsmarkt in zijn geheel per land. De uitkomsten brachten enorme verschillen aan het licht, om daar een rode draad in te vinden was net een stap te ver.

De World Health Organisation (WHO) heeft echter tot taak per land dat inzicht wel te hebben en na lang zoeken stuitte ik op een rapport uit 2001. Dit rapport, dat is opgesteld onder auspiciën van dr. Xiaorui Zhang, Acting Coordinator Traditional Medicine WHO, is tot stand gekomen in een periode van tien jaar. Vanaf 1991 zijn dus data verzameld van alle 191 aangesloten landen. Van slechts 123 heeft men uiteindelijk de situatie met betrekking tot Integrative Medicine en alternatieve geneeswijzen in kaart kunnen brengen. Van 68 landen waren de data onbruikbaar. Dr. Zhang geeft in zijn inleiding aan dat de steeds veranderende structuren per land het onmogelijk maken het rapport honderd procent up to date te houden.

 

CAM in Europa

Uit een groot reviewrapport van het WHO uit 2001 worden hier drie landen uitgelicht. Zichtbaar wordt dat per bevolking andere keuzes in complementaire zorgvormen worden gemaakt, dat de wetgeving betreffende de uitoefening compleet anders is, dat vergoedingen per land ander geregeld zijn. In een land als Duitsland passen steeds meer regulier geschoolde artsen Integrative Medicine in hun praktijk toe en daar is integratie dus al een eind op weg. De beschreven Nederlandse situatie in het rapport is niet meer correct vanwege de grote veranderingen die hebben plaatsgevonden in ons zorgstelsel in de afgelopen negen jaar. Een goed overzicht van de Nederlandse situatie wordt echter gegeven in het twee jaar geleden verschenen CAM-position-paper dat is opgesteld door de samenwerkende CAM- artsenverenigingen.

 

Conclusie

Wat uit de cijfers over de drie landen direct zichtbaar wordt, is dat de Europese Unie nog veel aandacht zal dienen te besteden aan het op elkaar aanpassen van de diverse lokale wetgevingen, zodat er een uniforme Europese markt voor Integrative Medicine en alternatieve geneeswijzen (bij kanker) ontstaat.

 
Marianne
Door

Marianne

op 30 Dec 2018

Mevr EDITH SCHIPPER heeft destijds alle alternatieve middelen en behandelingen van de markt gehaald tot verdriet van velen en tot nu toe is dit onderwerp absoluut onbespreekbaar.Kan 1 vrouw zoiets doen?Is het gek dat er zoveel boosheid is in Nederland?(dit is maar 1 voorbeeld)

Reactie plaatsen