NIEUWE Lichtmeditatie Genezend Vermogen

Welkom!

In het voorjaar hebben we de lichtmeditatie hieronder met tienduizenden mensen gedaan. In november (2021) hebben we de draad weer opgepakt. Voorlopig elke zondagochtend.

Wat houdt deze meditatie precies in? Hieronder kun je de hele meditatie rustig doorlezen. Wanneer je wilt kun je hier en daar even stoppen met lezen, je ogen sluiten en je een voorstelling maken van wat je hebt gelezen.

Lichtmeditatie Genezend Vermogen

De wetenschapsjournalist Lynne McTaggart heeft in een van haar onderzoeken laten zien dat wanneer jij je voorstelt dat je vitaal en gelukkig bent, dit een bekrachtigend effect heeft op je lichaam. Dit bekrachtigende effect op je lichaam bleek in haar onderzoek groter wanneer je je voorstelt dat een ánder vitaal en gelukkig is. Het grootste effect in je eigen lichaam werd bereikt door samen met anderen te mediteren voor het welzijn van (grote) groepen mensen op aarde die het moeilijk hebben!

Voor deze meditatie zijn een aantal punten van belang

Allereerst: mocht ik iets zeggen dat voor jou niet klopt, laat het dan gewoon los. Doe alleen iets met de dingen die voor jou resoneren en met de aanwijzingen waar jij je goed bij voelt. Voel je ook vrij om mijn woorden te veranderen in woorden die misschien beter bij je passen. Zo gebruik ik vaak het woord God of Goddelijk licht en kun je voor God elk ander woord invullen dat jou in contact brengt met de universele en onvoorwaardelijke liefde waar wij allen deel van zijn, bijvoorbeeld ‘schepper’, ‘universele wijsheid’ of ‘oneindige bron’.

Verder geldt

Vergelijk jezelf niet met hoe je denkt dat anderen mediteren en haal jezelf niet onderuit met gedachten als ‘voel ik het wel goed genoeg?’, ‘moet ik niet meer voelen?’ enz. Wat jij voelt is perfect precíes zoals het is, niks meer of minder. Weet dat ieders bijdrage, hoe klein of groot ook, van belang is in deze tijd. Tot slot: wees speels, voel je vrij om te experimenteren en te ontdekken wat voor jou het beste werkt. Bouw voort op wat je blij maakt.

Oude tradities hebben voorspeld …

 • Dat er een tijd zou komen dat het licht op aarde enorm zou toenemen.
 • Dat er dan sprake zou zijn van een enorme bewustzijnsgolf die alles aan het licht brengt dat geen licht of liefde is, zoals angst, dwang en alles wat ten koste gaat van mens, dier en plant.
 • Dat de bestaande machtstructuren zouden worden afgebroken en dat er, vanuit de chaos, een volledig nieuwe wereld tevoorschijn zou komen, een wereld die is gebaseerd op liefde en respect voor al wat leeft.
 • En die tijd is nú, nu is het aan het gebeuren.

Jij bent deel van deze bewustzijnsgolf

 • Volgens de oude tradities zou deze evolutionaire bewustzijnsgolf ontstaan door de optelsom van verlangens van honderden miljoenen mensen die door de eeuwen heen verlangden naar een ‘betere’ wereld.
 • De enorme toename aan licht op aarde staat dus niet ‘los’ van jou: jij bent met je verlangen naar een betere wereld deel van deze kracht.

Wanneer je wilt bijdragen aan de enorme transformatie in deze tijd

 • Focus dan niet op de spanningen, niet op de angst en niet op de schade die wordt aangericht.
 • Oordeel deze zaken niet en vecht er ook niet tegen.
 • Weet dat alles wat gebeurt uitdrukking is van een intelligent Goddelijk transformatieproces.
 • Weet dat alle zaken die je nu in het nieuws aan het licht ziet komen, worden opgeruimd.
 • Weet ook dat deze universele ‘schoonmaak’ niet alleen buiten jou plaatsvindt maar ook ín jou! Alles wat je niet meer dient, je overlevingspatronen en de pijnpatronen van je voorouders worden ‘door jou heen’ getransformeerd.
 • Wanneer je optimaal wilt bijdragen aan de transformatie die momenteel op aarde gaande is, focus dan op je innerlijke licht én op het Goddelijke licht dat op dit moment op aarde neerdaalt.

Lichtmeditatie

 • Voel hoe het Goddelijke licht op aarde neerdaalt, in eerste instantie op jou in de ruimte waar je nu bent.
 • Stel je voor hoe het licht neerdaalt op je huis … je straat … op je stad, het dorp of platte land waar je woont.
 • Voel hoe er een gigantische vrede begint neer te dalen op je land … op de hele aarde …
 • Maak je ademhaling nu heel langzaam … en laat op elke langzame inademing het Goddelijke licht je lichaam binnenstromen.
 • Voel hoe elke cel in je lijf zich opent voor … en volstroomt met dit licht.
 • Wees blij met wat je voelt …
 • Vertraag je ademhaling nog verder en doe alsof je door een rietje het Goddelijk licht heel langzaam en genietend opzuigt …
 • Verbaas je over hoe langzaam en diep je in kunt ademen en hoeveel ruimte er in je lichaam is voor deze lichtkracht.
 • Blaas vervolgens met getuite lippen heel langzaam en vól vertrouwen deze Goddelijke liefde naar iemand van wie je houdt …
 • Doe het nog eens: adem heel langzaam in, vul je met Goddelijk licht en wanneer je uitademt, blaas je al dit licht en al deze liefde met getuite lippen naar iemand van wie je houdt, terwijl je innerlijk zegt: ‘voor het hoogste goed van deze persoon, mijzelf, de hele mensheid, mooier dan dat ik me kan voorstellen’.
 • Stel je voor dat er honderd vrienden en vriendinnen om je heen staan, jij en honderd gelijkgestemde zielen vol licht en liefde … Verzadig je vervolgens op de inademing met Goddelijke liefde, langzaam, genietend, vul jezelf van top tot teen, en stel je voor dat wanneer je met getuite lippen heel langzaam uitblaast, jullie met zijn allen uitblazen. Alsof je samen met al deze vrienden en vriendinnen een enorme golf van transformerende liefde naar iemand in jouw leven blaast terwijl je innerlijk bevestigt ‘voor het hoogste goed van deze persoon, mijzelf, de hele mensheid, mooier dan dat ik me kan voorstellen’.
 • Stel je nu voor dat er een groots lichtwezen achter je staat, misschien een aartsengel of Christus of je eigen voorstelling … Verzadig je op de inademing met Goddelijke liefde, langzaam, genietend, vul jezelf van top tot teen en stel je voor dat, wanneer je met getuite lippen langzaam uitademt, dit grootse lichtwezen door jou heen uitblaast zodat er een enorme hoeveelheid Goddelijke liefde door jou heen blaast naar de persoon of situatie in je leven waar je deze transformerende kracht naartoe wil sturen. Zeg innerlijk ‘voor het hoogste goed van deze persoon of situatie, mijzelf, de hele mensheid, mooier dan ik me kan voorstellen’.
 • Ga door met het in- en uitademen van Goddelijke liefde en het sturen van deze transformerende kracht naar mensen, groepen mensen of situaties in de wereld die je in hun transformatie wilt ondersteunen, eindig elke uitademing met de bevestiging ‘voor het hoogste goed van deze persoon, van deze groep, van deze situatie, mijzelf, de hele mensheid, mooier dan ik me kan voorstellen’.
 • Activeer ten slotte de enorme lichtwezens in de ongeziene wereld door ze te vragen jou sterker te maken in een bepaalde kwaliteit of door je te sterken in een bepaalde situatie in je leven.
 • Sluit af met ‘Amen’ (amen betekent ‘het zij zo’ en het is de bevestiging van jouw scheppende kracht).

Verdieping

Pijn

Wanneer je beseft dat alles wat ‘krom’ was nu aan het licht komt en recht wordt gezet, dan besef je wat voor een enorme transformerende kracht daar aan het werk is! Ik schreef daarover in de inleiding: ‘Weet dat alle zaken die nu aan het licht komen worden opgeruimd. Weet ook dat deze universele ‘schoonmaak’ niet alleen búíten jou plaatsvindt maar ook ín jóú. Alles wat je niet meer dient, je overlevingspatronen en de pijnpatronen van je voorouders worden ‘door jou heen’ getransformeerd.’

Dit innerlijk schoonmaakproces kan voor meerdere lezers van deze blog heel intens zijn. Mogelijk ga je door intense pijn, ziekte, onzekerheid of sta je voor een andere grote uitdaging. Wanneer je stilstaat bij het feit dat pijnpatronen tot voor kort bijna één-op-één werden doorgegeven aan de volgende generatie en dat dat in deze tijd stopt, dan besef je ook hier wat voor een enorme transformerende kracht daar werkzaam is! In deze tijd komen in jouw lichaam, in je emoties en in je denken pijnpatronen van generaties tot stilstand. Geen wonder dat dat heel intens kan voelen! Wil je bijdragen aan de transformatie die gaande is, focus dan niet teveel op de nare situaties buiten je maar ook niet op de misschien moeilijke gevoelens in je. Richt je aandacht liever op de enorme hoeveelheid licht die op aarde neerdaalt en leer te vertrouwen op het grotere plan.

Intelligent licht

Goddelijk licht is een intelligente kracht die ons verstand te boven gaat. Het helpt wanneer je daar tijdens de meditatie van doordrongen bent. Daarom een kleine uitleg. Oude tradities hebben altijd gezegd dat de mens een lichtwezen is. Die uitspraak was lange tijd ‘zweverig’ maar is recent door de wetenschap bevestigd. Zo kunnen we met Kirlianfotografie tegenwoordig het lichtveld van een mens zichtbaar maken en blijkt dat elke cel in het lichaam letterlijk licht uitstraalt. Jij bent dus een lichtwezen en jouw licht blijkt nauw samen te hangen met je geest. Het is namelijk zo dat wanneer ‘jij de geest geeft’ je lichtveld verdwijnt en alle processen in je lichaam stoppen. Zolang jij leeft echter zorgt dit licht voor de miljoenen wonderen die élke seconde in élke cel van je lichaam plaatsvinden. Daarom zeg ik dat Goddelijk licht een intelligente kracht is die ons verstand ver te boven gaat.

‘Mooier dan ik me kan voorstellen’

Bij het wegblazen van het Goddelijk licht bevestig je tijdens de meditatie ‘voor het hoogste goed van deze persoon/situatie, mijzelf, de hele mensheid, mooier dan ik me kan voorstellen’. Deze zin is belangrijk om het licht optimaal zijn transformerende werk te laten doen. Hoe zou jij je een voorstelling willen maken van de miljoenen wonderen die in je cellen plaatsvinden? Dat kun je niet want het gaat je verstand te boven. Op dezelfde manier bestaat ook alles buiten jou uit Goddelijk licht en draagt dit licht de geheimen van de hele evolutie in zich. Hoe zou jij je daar een voorstelling van willen maken? Met elke voorstelling zou je de intelligentie die achter de werking van het universum schuilgaat, tekort doen. Daarom laten we het wegblazen van het Goddelijk licht telkens gepaard gaan met de woorden ‘voor het hoogste goed van deze persoon/situatie, mijzelf, de hele mensheid, mooier dan ik me kan voorstellen’.

Jij bent een groots lichtwezen

Jij bent licht en je bent grootser dan je je vaak voordoet. Wanneer jij je in de meditatie voorstelt dat er een gigantische vrede op aarde neerdaalt, dan voel jíj op dát moment die vrede, jij bént op dat moment dus die gigantische vrede. Wanneer je in de meditatie de uitnodiging aanneemt om je voor te stellen dat honderd vrienden en vriendinnen met jou een enorme golf liefde naar iemand toeblazen, dan ervaar jíj op dát moment die enorme golf liefde. En op het moment dat je je voorstelt dat een groots lichtwezen door jou heen blaast, bén jij op dat moment die Goddelijke lichtkracht die door jou heengaat. Sta jezelf gedurende de dag (veel) vaker toe zulke grootse gevoelens toe te laten en handel er ook naar. Mediteren kan je helpen de essentie van het leven te proeven maar daarna moet je dat verder op aarde brengen en in je alledaagse bezigheden uitdrukken. Loop over straat als een groots lichtwezen, groet mensen die je tegenkomt als een groots lichtwezen, praat met je partner en kinderen als een groots lichtwezen, maak keuzes als een groots lichtwezen. Dat is wat de wereld nu nodig heeft!

Laat onderaan deze pagina een reactie achter
Ik ben heel benieuwd naar jouw mening en/of ervaringen

Over de schrijver
hendrik herman fransen inspireert mensen om hun innerlijk licht te versterken, hun zelfgenezende vermogens een boost te geven en om élk aspect van hun leven naar een hoger plan te tillen.
Hermie
Door

Hermie

op 07 May 2021

Hoe laat is de licht meditatie op zondagmorgen? En wat is de link naar deze meditatie?

Henk Fransen
Monique
Door

Monique

op 08 May 2021

Beste Henk, ik was heel aangenaam verrast vorige zondagochtend dat een lichtwezen door mij heen, met mij licht en liefde blies naar waar dat nodig was, ontroerend! Dankjewèl voor deze nieuwe meditatie

Jackeline
Door

Jackeline

op 08 May 2021

Goedemorgen Henk, ik ben blij met regelmaat een e-mail van je te ontvangen. Het is fijn om bevestiging te krijgen, medisch onderbouwd, over de keuzes die ik maak aangaande Covid. Dank hiervoor.

Tineke van Wonderen
Door

Tineke van Wonderen

op 08 May 2021

Beste Henk, jaren geleden heb ik je een tijdje gevolgd.Ik weet niet meer op wat voor manier,maar ook ben blij dat ik je naam weer tegen kwam en volg je op de voet.Fijn dat je nog steeds zo actief bent om mensen bewuster te maken.Dank daarvoor.Mvg.Tineke

Carine
Door

Carine

op 08 May 2021

Lieve Henk. Ik volg jou al jaren. Heb boeken van jou gelezen en een paar cursussen gevolgd. Voor mij ben jij een lichtend voorbeeld. ik blijf jou volgen en deelnemen aan de lichtmeditaties, als ik er bij kan zijn. Ik heb al veel mensen op jou geattendeerd. De meesten zijn er heel gelukkig mee. Ik dank jou uit het diepst van mijn ziel. Lieve groeten Carine.

Els
Door

Els

op 08 May 2021

Wat ben ik blij met jouw meditaties! Het geeft mij moed en vertrouwen om door deze tijd heen te komen. Er is zoveel meer dan dan deze crisis! Daar geniet ik van.

Sjaan SneeConijn
Door

Sjaan SneeConijn

op 08 May 2021

Beste Henk, Afgelopen jaren heb ik een aantal online cursussen en een detoxweek in Friesland bij je gevolgd en ik heb er veel aan gehad. Je bent voor mij een bron van inspiratie en ik ben erg dankbaar dat jij nu ook weer deze lichtmeditaties mogelijk maakt. Een geweldige manier om mijn dag mee te starten. Dat ik licht ben is nog een tamelijk nieuwe benadering voor me en het heeft dus herhaling nodig om in te dalen. Nu ik een week achter elkaar de meditaties heb gevolgd, merk ik dat ik soms ontroerd ben en een andere keer pruttelt mijn mind. Soms komen nieuwe inzichten voorbij. Het doet me goed om daar tijd voor te maken en te ervaren. lieve groeten van Sjaan

Tosca
Door

Tosca

op 08 May 2021

Beste Henk, dank voor je inzet voor het vergroten van ons innerlijk licht en het richten op liefde en vrede. In de meditaties zeg je, even in mijn eigen woorden, bemoei je niet met het ‘onlicht ’. Toch hebben we ook mensen nodig, zoals Renske Leyten en Pieter Omtzigt, die een deel van het donkere in het licht hebben gezet. Ook al heeft dit voor Pieter voor een burn-out gezorgd. Maar ook mensen als Maurice de Hond en vele anderen, brengen door hun inzet veel aan het licht. Ik vind dit moeilijk om te rijmen met jouw oproep om je niet met het negatieve te ‘bemoeien’. Graag jouw reactie hierop. Harte groet,

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 08 May 2021

Beste Tosca, zoals je in de meditatie kunt lezen, kun je de transformerende goddelijke lichtkracht voor het hoogste goed naar elke situatie op aarde sturen, dus wanneer je dat wilt ook naar het onlicht. Omdat je de goddelijke lichtkracht eerst inademt zul je je verbinding met het licht versterken en in plaats van dat je burnout zou kunnen raken, laad je jezelf juist op. Dat is hoe ik ermee omga.

Marianne
Door

Marianne

op 09 May 2021

Dag Henk, wat ik me afvraag is of het ervaren en de intentie alleen al niet voldoende is. Ik merk dat ik door zo met de ademhaling bezig te zijn ook erg aan het ‘doen’ ben.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 09 May 2021

Zoals het staat beschreven Marianne 'probeer dingen uit', 'wees speels' en 'ontdek hoe het voor jou het beste werkt'.

Tineke Oom
Door

Tineke Oom

op 09 May 2021

Dankjewel voor deze zondagochtendlichtmeditatie. Heerlijk om met zovelen dit licht te creëren en in elkaar te versterken. In Liefde, Tineke Oom

Too Thung
Door

Too Thung

op 09 May 2021

Dank je wel Henk voor de nieuwe lichtmeditatie. Ik heb een kleine onbelangrijke opmerking, ik mis in de een na laatste zin het woord "hulp", de grote lichtwezens om ...hulp... te vragen. Henk, dank je wel dat je dit, deze meditatie, steeds met ons wilt doen. Jij bent een liefdevol mens. Ik voel liefde stromen voor je. Harte groet, Too Thung

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 09 May 2021

Dank, het is aangepast

jacqueline
Door

jacqueline

op 10 May 2021

Heel duidelijk en prettig om in deze vorm, iedere dag bewust te leven! Heel hartelijk bedankt Henk, heel blij word ik hiervan, vooral als het even moeilijk gaat. Heel veel liefs en fijne dag! Jacqueline

Fitbit Charge 4
Door

Fitbit Charge 4

op 10 May 2021

Goed stuk Henk. Door dagelijks te mediteren komt er wat meer ruimte in mijn hoofd. Ik voel me ook minder gejaagd en juist meer compassievol naar anderen.

Ada Lakenman
Door

Ada Lakenman

op 13 May 2021

Dank je wel Henk... liggend op de bank lees ik jouw prachtige lichtmeditatie. Ik heb nog steeds veel pijn. Toch, dit te lezen en toe te passen voelt ‘vruchtbaar’. Met een warme groet, Ada

Astrid van Rooijen
Door

Astrid van Rooijen

op 16 May 2021

Dank je wel Henk voor deze mooie krachtige

Elly
Door

Elly

op 21 May 2021

mooi Henk, dank je wel, ik doe mee

Paula Pulmans
Door

Paula Pulmans

op 22 May 2021

Ik wil heel graag meedoen morgen, maar ik vind nergens hoe ik me kan aanmelden

Henk Fransen
Bettina
Door

Bettina

op 22 May 2021

Lieve Henk Ik dank je vanuit het diepste van mijn wezen voor jouw onvoorwaardelijke liefdevolle delen Elk van je woorden is als een wonderlijke helende diamant en brengt me al in feeststemming Ik weet dat we gecreëerd zijn om tesamen voorlopig onvoorstelbare intense liefdes - en vreugde gevoelens te ervaren en jij bent voor mij een pionier in het wakker maken en realiseren van de natuurlijke evolutie van het Goddelijke plan, mooier dan we ons kunnen voorstellen Dank je, dank je, dank je EternalLoveEmbrace

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 22 May 2021

Dank Bettina

Yvonne Sleypen
Door

Yvonne Sleypen

op 23 May 2021

Vanmorgen voor de 1ste keer meegedaan, ik voel ontroering ,veel verbondenheid en dankbaarheid Rondom vaccinatie sta ik nu ja of nee, weet niet wat wijsheid is, heb je hierover informatie? Veel licht en liefde gewenst

Bettina Fröhlich
Door

Bettina Fröhlich

op 24 May 2021

Henk, Wat een ontroering heb ik in mezelf waargenomen. Dit is de juiste weg. Licht volgt aandacht(energie). Dankjewel

Gerke Geerlings
Door

Gerke Geerlings

op 28 May 2021

Dag Henk, ik schrijf het in mijn agenda om de zondagochtend niet te missen. Het weten om met zovelen samen te zijn ontroerd me diep en tranen van vreugde rollen. Het focussen op Liefde en Licht doet me zo goed, ik neem het mee de week in. Op de fiets, wandelend, in de auto, overal kan ik er naar toe, als ik even afgedwaald ben. In liefde zonder oordeel kan ik verder. Dank je wel.!

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 29 May 2021

Mooi om te lezen van een dankbaar hart!

Rita Mertens
Door

Rita Mertens

op 24 Jun 2021

Dank voor je oprechtheid, de diepbetrokken intensiteit van je woorden, de positieve Ingesteldheid en de rust die ons blij maakt en vertrouwen geeft dat het licht ons tege moet komt als wij het toelaten. Je bent ons voorbeeld.

Yashodara
Door

Yashodara

op 10 Aug 2021

Ik heb net de licht en liefde meditatie gedaan en dat voelde heel fijn. De tips over hoe dit allemaal toe te passen in het dagelijks leven, zijn erg concreet, simpel en praktisch. Dankjewel

Henk Janssen
Door

Henk Janssen

op 26 Nov 2021

hallo Henk, wederom een heel mooi initiatief! Dank voor wie je bent.

Riky van Hal
Door

Riky van Hal

op 26 Nov 2021

Henk, weer heel HARTelijke dank voor bovenstaande. Ik doe mijn best.

R. Groeneweg
Door

R. Groeneweg

op 12 Jan 2022

Fijn dat de draad weer is opgepakt in nov 2021 met de zondagmorgenlichtmeditatie. Alleen lukt het mij niet meer in 2022. De link lijkt verouderd.

agatha Veerman
Door

agatha Veerman

op 13 Jan 2022

Henk, bedankt voor alles, het maakt me zo gelukkig.

Reactie plaatsen