Macht en bankier deel 1 | De 0,0001% allerrijksten bezitten de helft van al het geld op aarde
18 mei 2022 

Macht en bankier deel 1 | De 0,0001% allerrijksten bezitten de helft van al het geld op aarde


Wanneer ik een bui zie aankomen, waarschuw ik mijn vrienden zodat ze niet nat hoeven te worden. 
Met die waarschuwing creëer ik geen regen, ik voorkom eerder onnodig ongemak.

De 0,0001% allerrijksten

In de geschiedenis van de mensheid nam een kleine groep machtige mensen op een gegeven moment het ruilmiddel van de arbeider in bezit en eigende zich het recht toe om geld bij te mogen maken en het uit te lenen tegen rente. In het begin stuitte het idee van rente natuurlijk op verzet, want de arbeider moest daardoor harder werken en de machtige mensen kregen geld zonder iets te doen. De groep machtige mensen kon dit verzet echter makkelijk breken, omdat ze nu eenmaal macht hadden. 

Een deel van de machtige mensen werd dus bankier en deze bankiers kregen door hun geldspel al gauw zoveel geld in handen dat ze het niet meer konden opmaken; ze begonnen het op te potten. Hierdoor verdween er dus geld uit de circulatie, waardoor de werkende mensen nog harder moesten werken om met minder (geld)middelen dezelfde hoeveelheid rente af te lossen. Zo ontstond er een overproductie van goederen die leidde tot uitputting van de aarde, uitbuiting van armere landen en toenemende druk op de werkende klasse die terechtkwam in een ratrace.

Driehonderdduizend miljard dollar schuld

Dit rente-geldspel leidde er in enkele eeuwen toe dat overheden voor driehonderdduizend miljard dollar (dat is een 3 met 14 nullen: 300.000.000.000.000 dollar) in het krijt zijn komen te staan bij de bankiers. Zij kunnen inmiddels niet eens meer de rente over deze staatsschulden aflossen, laat staan de schulden zelf terugbetalen! 

Om je een voorbeeld te geven: wanneer al dit geld zou zijn uitgeleend tegen slechts 1% rente (maar meestal is het 3% of meer) hebben we het over een bedrag van drieduizend miljard dollar dat de overheden elk jaar aan de bankiers moeten betalen. En daarmee zouden ze dus alleen nog maar de rente over hun leningen voldoen! Dat wil zeggen dat de bankiers jaarlijks minimaal 3.000.000.000.000 dollar verdienen zonder daar ook maar iets voor te doen. En wie krijgt hiervoor de rekening gepresenteerd? Niet de overheden, want die berekenen alles door aan hun burgers. Het is dus de hardwerkende klasse die al dit geld ‘mag’ ophoesten. Voor Nederland gaat het om maar liefst honderd miljard euro rente per jaar. 

Geld is een enorme macht, dus de bankiers (op internet vaak ‘de elite-families’ of ‘de elite’ genoemd) hebben op dit moment vrijwel alle macht over het doen en laten van overheden. De gewone burger zit daarbij als een rat gevangen in een tredmolen die elk jaar sneller rondwentelt.

Het is nog erger

Naast het woekeren met rente spelen de bankiers nog een ander spel met geld. Dit spel is minder bekend en is iets moeilijker te doorzien. Doordat de bankiers de macht over het geld hebben en er zoveel van bezitten, kunnen ze naar believen geld in de economie pompen of hier juist geld aan onttrekken. Op die manier creëren ze bewust perioden van welvaart en perioden van recessie. In een periode van welvaart kan de hardwerkende middenklasse bezit en vermogen opbouwen. In een periode van recessie komt diezelfde middenklasse met de rug tegen de muur te staan en kopen de allerrijksten voor heel lage prijzen veel van hun bezittingen en bedrijven op. 

Op die manier komt niet alleen het geld van de hardwerkende klasse via de rente in het bezit van de bankiers, maar komt ook een groot deel van hun vermogen in een periode van recessie ‘als vanzelf’ in handen van de elite-families. Door deze mechanismes bezitten de 0,0001% allerrijksten momenteel meer dan de helft van al het geld op aarde en de 10% rijksten vrijwel 100%. De rest van de mensheid rent rond in de ratrace of, erger nog, heeft geen dak boven zijn hoofd of zelfs geen eten. 

10 x harder werken dan nodig is!

Op dit moment werkt de middenklasse op maandag om zijn eigen rentes af te betalen (op leningen, investeringen, hypotheken), op dinsdag werkt hij voor doorberekende rentes in de prijzen van diensten en producten (gemiddeld 40% van de prijs van alle producten is doorberekende rente), op woensdag werkt hij voor de rente die in belastingen is verwerkt (de helft van de belasting die je aan de overheid betaalt, is doorberekende rente voor de staatschuld), op donderdag werkt hij voor de gunstige positie die multinationals zich hebben toegeëigend (belasting die zij niet betalen en te hoge prijzen door kartels op dat niveau) en pas op vrijdagmiddag (!) begint de middenklasse voor zijn eigen broodwinning te werken. Dit hele verhaal wordt verkocht als ‘onze welvaart’ en het verhaal is zo slim in elkaar gezet en verwoord dat vrijwel iedereen het gelooft. Ik vraag me echter af: ‘Wiens welvaart in godsnaam?’ 

Échte welvaart voor ieder mens

In een rentevrije samenleving, waarin het geld en bezit van de middenklasse niet door de allerrijksten zou worden afgeroomd, zou vrijwel ieder mens een eigen huis met een rentevrije hypotheek bezitten, ongeveer de helft minder betalen voor producten en diensten en ook de helft minder betalen aan belastingen. Daarmee zou een mens slechts één, hooguit twee dagen in de week hoeven te werken; alles wat hij zou besluiten meer te doen, zou bonus zijn. En doordat het levenstempo en de productie van goederen in een rentevrije samenleving weer normale proporties zouden aannemen, zou de mens de kans krijgen te herstellen van de ratrace waarin hij gevangen zat. Bovendien zou de de natuur de kans krijgen te herstellen van de plundering en vervuiling die haar is aangedaan. Dat is échte welvaart en overvloed. 

Een kleine groep burgers die het geldspel en de intenties van de allerrijksten doorziet, is al bezig om deze échte welvaart vorm te geven. Het zijn vaak nog kleine initiatieven, maar ze zijn er. Met behulp van eigen, rentevrije munten worden bijvoorbeeld lokale economieën vormgegeven. Deze lokale economieën zijn onafhankelijk van banken en multinationals, en dienstbaar aan het welzijn van mens, dier en plant. Al deze initiatieven zijn als zuivere beginkristallen, waarop kan worden voortgebouwd wanneer meer mensen het geldspel gaan begrijpen en er niet langer in meegaan. Zo ver is het echter nog niet en het mag duidelijk zijn dat de bankiers hun machtspositie ook niet zomaar uit handen zullen geven. Sterker nog, ze zijn op dit moment druk bezig om hun macht verder uit te breiden en volledige controle te verkrijgen over alle overheden en burgers.  

Wat gaat er de komende jaren gaat gebeuren?

In deel 2 van dit artikel zal ik beschrijven welke plannen de bankiers momenteel uitrollen om volledige controle te verkrijgen. Ook leg ik uit waarom hun plannen uiteindelijk niet kunnen slagen en hoe ze het zullen gaan verliezen van een groep wakkere burgers die weigeren in hun plannen mee te gaan en als alternatief een rentevrije samenleving vormgeven. Klik hier voor deel 2 van Macht en bankier… 


Bronnen

De twee in de video van Weltschmerz aanbevolen films zijn: 


Naschrift

Onze huidige samenleving kent de volgende hiërarchie: 

1. Bankiers of elite-families, die de helft van al het geld op aarde bezitten.
2. Multinationals, die bijna de andere helft van al het geld bezitten en waarvan de aandelen voor het grootste deel in het bezit zijn van de bankiers.
3. Media en internetplatforms, waarvan de aandelen ook grotendeels in handen zijn van de bankiers.
4. Overheden, die een gigantische schuld hebben bij de bankiers.
5. Burgers, van wie slechts een deel werkt en die door arbeid de geldmachine draaiende moeten houden.

De bankiers hebben dus vrijwel alle macht. Hun keuzes zijn in het voordeel van henzelf en in het voordeel van de multinationals die zij voor een groot deel bezitten. Verder beheersen zij het nieuws, omdat zij grootaandeelhouder zijn van de belangrijkste mediakanalen, en kunnen zij naar willekeur overheden sturen omdat deze enorme schulden bij hen hebben. Tot slot levert de geschiedenis bewijs op bewijs dat het grote geld niet ten dienste staat van het welzijn van mens en aarde. Inzicht in de beschreven hiërarchie doet je beseffen welke macht bankiers hebben om de samenleving te vormen zoals zij dat willen. Lees hier deel 2 van Macht en bankier…


Ik waardeer het wanneer je onder aan deze pagina schrijft hoe jij 
naar de verdeling van rijkdommen op aarde kijkt. 

 

Over de schrijver
henk fransen inspireert mensen om hun innerlijk licht te versterken, hun zelfgenezende vermogens een boost te geven en om élk aspect van hun leven naar een hoger plan te tillen.
Ingrid Rotthier
Door

Ingrid Rotthier

op 10 Dec 2022

Beste Henk, Deel je in het webinar enkel algemene info, of ook concrete stappen? Zijn die dan gebaseerd op Nl, of ook in B toepasbaar? Dankbaar voor je heldere uiteenzetting! Zeer bruikbaar om met totale leken op dit vlak te delen, wat ik ook ga doen!

Henk Fransen
Reactie plaatsen