Autonoom worden? Maar dat ben ik toch al?!
06 december 2022 

Autonoom worden? Maar dat ben ik toch al?!

Deze blog is van december 2022. Het is een verslag van mijn eerste ontdekkingen op het zogenaamde 'autonome pad'. Mochten aspecten van deze blog je raken, dan is het belangrijk dat je je verder verdiept in dit onderwerp en dat je je eigen mening vormt. Je kunt daartoe gebruikmaken van linken onder deze blog of googelen op het internet.

Vanaf je geboorteaangifte ben je in een heel vreemd verhaal terechtgekomen. 
Een verhaal waar de meeste mensen niks van afweten, een verhaal ook dat bewust onder de pet wordt gehouden…

Autonoom worden? Dat ben ik toch al?!

Enige tijd geleden las ik voor het eerst iets over ‘autonoom worden’ en ik weet nog goed dat ik dacht: ‘Autonoom worden? Dat ben ik toch al?!’ Het artikel ging over mensen die beweerden dat ze ‘een levend mens van vlees en bloed’ waren en dat ze zich door niemand regels hoefden te laten opleggen. Ik las dat ze verkeersboetes aanvochten, op rechtszaken aanstuurden, weigerden belasting te betalen en zelfs een claim legden op een vermeende ‘trust’, die het IMF bij hun geboorte op hun naam zou hebben gestort en waarmee sindsdien zou worden gespeculeerd op de aandelenmarkten…

Ik dacht: ‘Bizar allemaal! Natuurlijk ben je een mens van vlees en bloed, dat hoef je toch niet zo te benadrukken?’ En het geharrewar met de politie, de belastingdienst en vooral de rechterlijke macht leek mij pure energieverspilling. Op die manier geef je volgens mij je energie aan zaken waaraan je deze helemaal niet wilt geven.

Ik wilde er niks mee te maken hebben, totdat …

Ik liet de autonomiebeweging dus voor wat ze was, totdat ik een interview met Karen Hamaker-Zondag beluisterde waarin ze in een halfuur uitlegt wat autonoom worden inhoudt en waar het idee op is gebaseerd. Ik heb veel respect voor de manier waarop Karen al tientallen jaren allerlei zaken gedegen uitzoekt, waarbij zij ook altijd eerlijk aangeeft wat zij aan feiten heeft kunnen achterhalen en wat zij (nog) niet weet. Haar uitleg intrigeerde mij, ik begon me te verdiepen in het onderwerp en raadpleegde daarbij meerdere bronnen. De schellen vielen mij van de ogen!

Ik dacht dat ik best goed wist hoe de wereld functioneerde, maar wat ik gaandeweg tegenkwam, was zo bizar dat ik geregeld van mijn werkplek opstond en hoofdschuddend door de kamer liep: ‘Dat kan niet waar zijn, dat kan níét waar zijn!’

Wat ik leerde over autonomie komt in het kort op het volgende neer.

De truc van het ‘niet-geïnformeerde contract’

Landen werden de afgelopen eeuwen vaak onverantwoord bestuurd en kwamen daardoor geregeld in geldproblemen. Om die op te lossen leenden ze telkens geld van de banken. Door al die leningen liepen de staatsschulden steeds verder op en moest er keer op keer meer geld worden geleend (waarvoor de burgers via allerlei vormen van belastingen moesten opdraaien).

In de eerste helft van de twintigste eeuw werd de situatie door twee wereldoorlogen zo nijpend, dat meerdere landen bij wijze van spreken failliet gingen. De banken wilden nu alleen nog geld uitlenen wanneer ze meer onderpand zouden krijgen. Om dat onderpand te kunnen bieden hebben veel overheden toen - onder druk van de banken - eerst de bezittingen van hun burgers als onderpand gegeven en later ook nog hun vermogen tot arbeid, en zelfs tot toekomstige arbeid.

Maar dat kon wettelijk gezien niet zomaar. Levende mensen (van vlees en bloed) vallen namelijk onder ‘Natural Law’, het zogenaamde natuurlijke recht. Heel eenvoudig gezegd komt dat recht erop neer dat je niet mag doden, niet mag stelen en niet mag dwingen. Daarnaast kunnen mensen onderling nog allerlei afspraken met elkaar maken, waarvoor ze zelf een contract kunnen opstellen. Ze zetten dan op papier wat ze met elkaar willen afspreken (inclusief alle voorwaarden) en vervolgens zetten ze daar dan allebei bewust hun handtekening onder.

Nu snap je waarschijnlijk wel dat levende mensen nooit bewust hun handtekening zullen zetten onder een contract waarmee de overheid al hun bezittingen en arbeid aan de banken geeft als onderpand voor een volgende lening. Dus moest er een andere weg gezocht worden - en die weg werd natuurlijk ook gevonden. Binnen het 'recht' is er namelijk naast het net beschreven contract waarover jij volledig bent geïnformeerd en waaronder jij bewust je handtekening zet nog een andere vorm van 'contract' mogelijk, namelijk het zogenaamde niet-geïnformeerde contract. In die contractvorm hoef jij dus niet volledig geïnformeerd te worden. Wanneer jij door je gedrag in zo’n contract meegaat, in ieder geval er geen bezwaar tegen aantekent, ben je binnen het huidige 'rechtssysteem' toch gebonden aan zo’n contract. Je kunt dus aan contracten vastzitten zonder dat je het weet en zonder dat je over de precieze voorwaarden ervan bent geïnformeerd. Dat is natuurlijk heel erg vreemd, maar het is binnen het 'rechtssysteem' mogelijk. Ik zal straks enkele voorbeelden geven hoe dit er in de praktijk uit kan zien, maar eerst keer ik even terug naar de overheden die extra geld nodig hadden en de banken die daarvoor het bezit en de arbeid van mensen als onderpand wilden hebben.

Om dat voor elkaar te krijgen moesten de banken nog één belangrijke hobbel nemen. Het niet geïnformeerde contract geldt namelijk alleen tussen bedrijven onderling en niet tussen mens en overheid. Mensen, landen en overheden moesten dus bedrijven worden om de truc van het niet-geïnformeerde contract te kunnen toepassen. En hoe bizar dit je waarschijnlijk ook in de oren klinkt, dat is sindsdien jaren gerealiseerd.

Zonder dat je het weet, zit je verstrikt in talloze bindende contracten

De juridisch adviseurs van de banken hebben overheden wereldwijd ertoe aangezet om in de loop van enkele decennia de volgende stappen te zetten.

Allereerst moest dus van elk land en van elke overheid een bedrijf worden gemaakt. Dat was niet zo moeilijk. En inmiddels staan dan ook vrijwel alle landen en overheden in het internationale handelsrecht ingeschreven als bedrijf. Vervolgens moest ook elke burger een bedrijf worden. Dat is als volgt gerealiseerd: landen werden door de banken verplicht hun burgers te laten registreren. Registreren betekent in het handelsrecht letterlijk: ‘aan de heerser geven’ (regis = heerser). Al tientallen jaren gebeurt dit laatste bij de geboorteaangifte: met de geboorteakte wordt er tegelijkertijd door de overheid een bedrijf gecreëerd, een dubbelganger van jou als mens. Een bedrijf dat dezelfde naam draagt als jij en dat op hetzelfde adres is gevestigd als waar jij woont. Alleen: het accent ligt bij de naam op jouw achternaam (jouw geboortenamen zijn immers alleen voornamen!) en op hoofdletters.

Kijk maar eens op je belastingaanslagen: daar staan je naam en adres in hoofdletters. Die aanslagen zijn dus niet aan jou gericht, maar aan het bedrijf dat zonder jouw medeweten bij jouw geboorte is opgericht door de overheid. En omdat jij van dit alles niet op de hoogte bent, maak jij er geen bezwaar tegen en bestaat er een contract tussen jou en de overheid. En omdat je bij andere gelegenheden in je gedrag ook meegaat in dat contract, bijvoorbeeld door je belasting te betalen, wordt er in het 'recht' van uitgegaan dat jij het contract en zijn voorwaarden niet alleen accepteert, maar ook dat jij de voorwaarden ervan kent (!).

We gaan in ons leven, zonder dat we het weten, door ons gedrag op allerlei manieren mee in soortgelijke contracten (door ons te identificeren met onze ID-kaart, door ons stemrecht te gebruiken, door onze eigendommen te registreren, enz.). En zo komen we zonder dat we het weten in een web van contracten met de overheid terecht en zitten we op allerlei manieren vast aan de 60 miljoen 'wetten' en regeltjes waaruit het 'recht' bestaat.

Het is daarbij belangrijk om te weten dat het 'recht' de laatste eeuwen door de banken/elite stapje voor stapje is omgevormd in hun eigen voordeel; het wordt echt op allerlei slinkse manieren toegepast ten nadele van ons burgers. Sterker nog: wanneer de overheid, al dan niet onder druk van de banken, al onze bezittingen en ons volledige inkomen zou opeisen, hebben we, als burger, voor de rechter geen poot om op te staan. (Let op: een burger is niet meer de vrij geboren mens, maar de burger slaat op het bij de opmaak van jouw geboorteakte door de overheid opgerichte 'bedrijfje' op jouw naam.)

Enkele praktijkvoorbeelden

Voorbeeld 1. Je stemrecht

Je ontvangt een stembiljet: jouw recht om te stemmen. Dat is toch prachtig? Maar op het moment dat jij dit stembiljet inlevert op het stembureau, je ID-kaart laat zien en het hokje rood kleurt voor de naam van jouw favoriete politicus, heb jij binnen het 'recht' je stem weggegeven aan de overheid. Je bent in contract gegaan (het toegestuurde stembiljet was namelijk een contractvoorstel aan jou om je stem weg te geven aan de overheid om je door haar te laten besturen), en vanaf dat moment zit je vast aan álle bestuurlijke regels en wetten in Nederland, tot en met het verplicht dragen van mondkapjes aan toe.

Ook ben je vanaf dat moment van stemmen verantwoordelijk te houden voor alle beslissingen die de overheid namens jou neemt, inclusief het laten oplopen van de staatsschuld, de toeslagen affaire, gaswinning in Groningen, enz. En om het nog gekker te maken: óók wanneer jij blanco stemt of helemaal niet stemt, heb je binnen het 'recht' ingestemd met dit contact om je te laten besturen, omdat je geen bezwaar hebt gemaakt tegen het stembiljet (= het contract).

Voorbeeld 2. Je belastingaanslag

Jij ontvangt op jouw adres een belastingaanslag van de overheid (met je achternaam en adres in hoofdletters geschreven). Deze aanslag is in het 'recht' een contractvoorstel van de overheid aan het bedrijf dat de overheid bij je geboorteaangifte op jouw naam heeft opgericht, jouw dubbelganger dus. Jij hebt echter geen weet van je dubbelganger, noch van het feit dat het een voorstel betreft. Je denkt  dat de aanslag aan jou persoonlijk is gericht en dat je deze moet betalen. Daarom betaal je deze ook. Alleen: daarmee heb je je dus, door je gedrag, gelijkgesteld met je dubbelganger en ben je in contract gegaan met de overheid. En aan dit contract blijken vervolgens nog honderdduizenden wetten, regels en verplichtingen vast te zitten (geformuleerd in de spreekwoordelijke kleine lettertjes), waaraan je je nu voor de wet plots óók moet houden.

Voorbeeld 3. Je eigendommen

Al je toekomstige bezittingen zijn al bij je geboorte aan de staat verpand; al je verplicht geregistreerde eigendommen zijn in feite eigendom van de overheid. Heb je een huis? Bij het kadaster staat op de officiële papieren dat jij het recht van eigendom hebt; niet het eigendom zelf (ook al weer zo’n misleidende tekst uit het 'recht'). In het 'recht' betekent dit dat jij het huis mag gebruiken, maar dat het in feite van de staat is. En wat voor je huis geldt, geldt ook voor je auto en voor al je andere geregistreerde bezittingen (denk bijvoorbeeld aan alles wat je verzekerd hebt).

Je ziet ook hier weer dat je niet of onvolledig wordt geïnformeerd en dat alles slinks en sluw wordt geformuleerd of verhuld, zodat vooral niemand onraad begint te ruiken.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden om je te laten zien hoe je vanaf je geboorte, zonder dat jij of je ouders dat wisten, in een web van tientallen bindende contracten met overheidsinstanties terecht bent gekomen. Stuk voor stuk contracten die enkel het belang van de overheid en de banken dienen, waardoor je binnen het 'recht' tegenover deze partijen geen poot hebt om op te staan.

Het is daarbij wel goed om te beseffen dat de overheid in dit alles is meegegaan op het allerhoogste niveau en onder druk van de banken, maar dat de meeste politici, ambtenaren en bankmedewerkers die dagelijks hard aan het werk zijn, hier geen weet van hebben.

Samenvatting (in iets andere bewoordingen)

De banken hebben het 'recht' door de eeuwen heen stapje voor stapje omgevormd tot een instrument om de hierboven beschreven verpanding van al het bezit én de arbeid van burgers wettelijk tot stand te kunnen brengen zonder deze laatsten daarover eerlijk te hoeven informeren. Daartoe moesten alle landen en overheden bedrijven worden en is op slinkse wijze van elke mens bij geboorte ook een bedrijf/burger gemaakt. Het bedrijf dat van jou is gemaakt, wordt in het rechtssysteem misleidend ‘Persoon’ of zelfs ‘Natuurlijk persoon’ genoemd, het draagt jouw naam en is ook op jouw woonadres gevestigd, met als enig onderscheid dat het accent ligt op jouw achternaam en hoofdletters. ‘Jouw’ bedrijf verhuist automatisch met je mee en omdat jij van dit alles geen enkele weet hebt, vereenzelvig jij je hiermee en ga je in je gedrag met alle uitnodigingen van de overheid aan dit bedrijf mee (ID-kaart, BSN-nummer, DigiD, stemrecht, verplichte eigendomsregistratie, enz.).

Op die manier ben jij verstrikt geraakt in een web van contracten met de overheid, en via de overheid met de banken die de uiteindelijke schuldeisers zijn. Wettelijk gezien zijn al je bezittingen en je hele verdienvermogen dan ook als onderpand voor de overheidsschulden in handen van de banken, die met al hun geld ook al het merendeel van de aandelen van de multinationals in bezit hebben.

Het 'recht' op deze manier toegepast heeft wat mij betreft niets meer met recht te maken. Het is kil, koud, oneerlijk en vooral onmenselijk. Wanneer je bijvoorbeeld leest hoe pasgeborenen binnen dit het handelsrecht ‘goederen’ worden genoemd, dan krimpt je hart ineen.

Het doet me ook sterk denken aan een eerdere blog die ik schreef (‘Macht en bankier deel 1 - De 0,0001% allerrijksten bezitten de helft van al het geld op aarde’), waarin ik uitlegde hoe de middenklasse de eerste viereneenhalve dag van de week moet werken om alleen nog maar de rentes terug te betalen op de leningen van de banken aan de overheid, voordat ze op vrijdagmiddag voor zichzelf kan beginnen te werken. De gewone burger werkt door deze contracten dus eigenlijk tien keer harder dan nodig. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de derdewereldlanden, waarin een groot deel van de bevolking moet vechten om niet van de honger om te komen. En het meest bizarre is nog wel: de gang van zaken die ik hierboven heb beschreven, is wettelijk ‘juist’ en wordt dus ook door rechters ondersteund! Dat is de wereld waarin we leven.

Waar autonoom worden volgens mij écht over gaat

In de afgelopen decennia waren er slechts enkelen die doorzagen hoe het 'recht' ons met handen en voeten bindt aan banken en overheden. De laatste jaren is het een snel groeiende groep die dat doorziet. Deze groep geeft informatie op websites en wisselt kennis en ervaringen uit op Telegramkanalen en tijdens bijeenkomsten. Al deze initiatieven samen worden de autonomiebeweging genoemd.

Deze beweging wil het 'recht' voor burgers transparant maken en ze steunt mensen die dat wensen om de 'contracten' die ze onbewust en ongewild zijn aangegaan, te ontbinden. Ze helpt burgers op die manier om stap voor stap hun menszijn terug te nemen en een gelijkwaardige rechtspositie te verkrijgen ten opzichte van de banken en de overheid (en om waar nodig bezwaar te maken tegen eventuele oneerlijke claims van banken/overheid op bezit en arbeid.)

Daarbij is het wat mij betreft telkens een aandachtspunt hoever je daarin wilt gaan. Voordat je het weet, zit je namelijk op dezelfde golflengte als de banken (de elite) die, vooral door hebzucht gedreven, steeds meer is gaan handelen ten koste van mens, dier en plant. Dat wil je niet, tenminste: dat wil ík niet. Autonoom worden betekent voor mij juist dat ik dit hebberige gedrag in én buiten mij stop en dat ik weer meer ga leven vanuit bewustzijn en liefde, voor het hoogste goed van het geheel.

Een ingewikkeld proces

De autonomiebeweging krijgt de laatste jaren meer en meer inzicht in het 'recht', zodat ze de verstrikking waarin de mens terecht is gekomen, kan ontwarren. Maar dat is best ingewikkeld: je kunt onmogelijk in een paar jaar tijd doorgronden wat in meerdere eeuwen listig in elkaar is gezet, temeer omdat de elite die hiervoor verantwoordelijk is, alles heeft gedaan en ook zal blijven doen om de transparantie van dit systeem te voorkomen.

De autonomiebeweging zal dus onbedoelde fouten maken en dat zal door de media worden aangegrepen om de hele beweging in een kwaad daglicht te stellen. Dit doet echter niets af aan haar, wat mij betreft lofwaardige streven, om ieder mens zijn grondrechten terug te geven.


Naschrift mei 2023

Bovenstaande is een verslag van mijn ontdekkingstocht in november-december 2022. Ik raadpleegde daarbij vele bronnen. Autonomie blijkt een complex en verhuld onderwerp. Mijn kennis ervan verdiept zich nog elke dag. Heeft mijn informatie je interesse gewekt? Ga dan zelf op verder onderzoek uit. Lees mijn latere blogs en raadpleeg ook andere bronnen binnen én buiten de mainstream media. Op die manier kun je je eigen mening vormen over de wereld waarin we leven.


Over de schrijver
henk fransen inspireert mensen om hun innerlijk licht te versterken, hun zelfgenezende vermogens een boost te geven en om élk aspect van hun leven naar een hoger plan te tillen.
Maria
Door

Maria

op 10 Dec 2022

Dag Henk, super! Dank voor deze info! Heeft Bill Gates ook niet zoiets gedaan bij zijn overname van het World Economic Forum? Hij heeft dat als land gedaan. Niet als individu. Dit om alle gezondheidssystemen in de wereld te kunnen overnemen.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Hoi Maria, ik weet niet hoe hij dat heeft gedaan.

Antoinette Zijnen
Door

Antoinette Zijnen

op 10 Dec 2022

Het is inzichtelijk om steeds meer te zien hoe we als mensheid het verschil leren tussen ‘hebben en Zijn’ De wens is dan ook dat we dit soort informatie steeds in de stilte van Vrede mogen ontvangen om transformatie vanuit het hart toe te laten..,🕊️

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Mooie intentie Antoinette.

Anneke
Door

Anneke

op 10 Dec 2022

Heldere verwoording Henk. Dit voelt als zuivere waarheid voor mij.Wij zijn erbij.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Welkom!

Kees van de Water
Door

Kees van de Water

op 10 Dec 2022

Fantastische samenvatting, Henk!!Wel even een belangrijke kanttekening: op je rijbewijs, paspoort etc. staat jouw naam in kleine letters . Dit betreft óók jouw natuurlijk persoon. De 'overheid' kán jou alleen maar aanspreken als np, niet als mens.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Klopt Kees

Noël van der Schans
Door

Noël van der Schans

op 10 Dec 2022

Heel hartelijk dank voor het artikel. Ik had hierover al gehoord en de sites opgezocht , wat ik kon doen.. het was voor mij zo ingewikkeld, dat ik er niet verder op in ben gegaan. Jouw uitleg snapte ik meteen. Het brengt onrust in mij.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Herkenbaar Noël!

Jetty.
Door

Jetty.

op 10 Dec 2022

ik kan niet betalen op je site Henk. De betaallink werkt niet.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Hoi Jetty, dat komt waarschijnlijk omdat direct na het uitkomen van de nieuwsbrief veel mensen tegelijkertijd gebruikmaakten van de betaalknop. Gewoon even later nog een keer proberen op de betaalknop gaan staan, op je rechter muisknop klikken en dan de link kopiëren en plakken in je browser.

Marjolein
Door

Marjolein

op 10 Dec 2022

Veel dank voor dit verhelderende artikel Henk. Wat mij wel puzzelt, is waarom je mensen wilt informeren hoe ze autonoom kunnen worden, als je daar zelf niet achter staat? Jouw eigen idee over autonomie spreekt mij iig meer aan!Groet, Marjolein.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Waar maak jij uit op dat ik er niet achter sta Marjolein?

Jose
Door

Jose

op 10 Dec 2022

Heel mooi verwoord, Henk. Het onderwerp houdt me al een paar jaar bezig, mensen om me heen zijn het papieren proces aangegaan, maar in mijn hart voelde het niet goed. Ik ben er bij op 20 december.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Herkenbaar Jose

Veronica Metz
Door

Veronica Metz

op 10 Dec 2022

Hoi Henk, wat een interessant stuk! Ik had het graag op Facebook willen zetten, maar ik vraag me af of je dat wel wilt, want er is geen verbinding op 'delen' ingesteld. Wel goed, dat veel meer mensen hier weet van hebben.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Ik zal het binnenkort ook op mijn Facebookpagina zetten, dan kun je het daar evt ook delen.

Grietje
Door

Grietje

op 10 Dec 2022

Dank voor deze heldere informatie! Ik had er via Tijn Touber over gehoord, hij heeft het proces om autonoom te worden afgerond. Het is ongekend, dit web waar we allemaal in terecht zijn gekomen. Ik wil hier zeker meer over weten. En ga het verspreiden!

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Ik zal het binnenkort ook op mijn Facebookpagina zetten, dan kun je het daar evt ook delen.

Sandra Zwerver
Door

Sandra Zwerver

op 10 Dec 2022

Een fijn verduidelijkend stuk. Ik heb er al vaak over gehoord, maar het is wat moeilijk over te brengen. Ik zou ook niet in strijd willen gaan, maar het kan wel nuttig zijn om dingen te kunnen weigeren die in de toekomst kunnen worden opgelegd.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Mooi gezegd Sandra.

Rebekka ter Voort
Door

Rebekka ter Voort

op 10 Dec 2022

Ik had deze informatie ook al eerder gelezen. Het is interessant maar voor mij nog interessanter is wat kunnen we nou met deze informatie. Ik heb van alles voorbij zien komen dat je je contracten op zegt en niet langer bv je belasting ed betaalt

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Ja Rebekka, vanuit het inzicht, ontstaan er vele praktische toepassingen.

Ton Kooiman
Door

Ton Kooiman

op 10 Dec 2022

Zeer goed beschreven! Ik heb mijn geboorte Trust benificiair opgevraagd. Maar doe er verder niets mee anders blijf je inderdaad in het paradigma roeren van die machthebbers. Het is een matrix IN een matrix. Bevrijd je van de werkelijke 3-4 D matrix.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Respect!

René Stevens
Door

René Stevens

op 30 Dec 2022

Goed inzicht. Focus op hetgeen je wilt en niet wat je niet wilt!

Rita mertens
Door

Rita mertens

op 10 Dec 2022

Super bedankt voor deze verheldering, Henk! Het wordt tijd dat we ons allen bewust worden van onze goddeĺijke lverbinding , die al het 'aardse' overstijgt. God is geen bezit en kan niet geclaimd worden, door niemand...

Germaine
Door

Germaine

op 10 Dec 2022

Was grotendeels geen nieuws voor mij maar altijd interessant dergelijke teksten te lezen. Zolang we ons enkel focussen op deze tijdslijn en lineair denken, gaan we weinig of niet evolueren als mens. Dank u!

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Ja we hoeven inderdaad niet te focussen Germaine. Het is voldoende om vanuit een helder en breed gewaarzijn eenvoudig een grens te stellen en vervolgens samen met elkaar een andere wereld vorm te geven, een wereld die al het leven op aarde respecteert.

Marc
Door

Marc

op 10 Dec 2022

Dank je voor dit heldere artikel Henk. Geïnformeerd worden en zijn is de eerste stap maar belangrijkst om weten is : hoe we ons hieruit kunnen onttrekken. Ken je die stappen? Dan verneem ik die graag van je. Hartelijke groet.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Er zijn meerdere plekken op het internet waar je geholpen wordt om stappen te zetten. Tijdens de bijeenkomsten ga ik wat dieper op autonoom zijn in en zal ik proberen een overzichtje te geven van mogelijkheden. Op die manier kunnen mensen zelf kiezen wat het beste bij ze past.

con
Door

con

op 10 Dec 2022

Goedemorgen iedereen, Ik ben Belgische...ik neem aan dat wij in hetzelfde bedje ziek zijn?

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Het betreft vrijwel alle landen ter wereld Con.

Coby Van der Kolk
Door

Coby Van der Kolk

op 10 Dec 2022

Dag Henk - let it go and let GOD- laten we onze trilling verhogen zoals Christina von Dreien aangeeft en niet méér onrust creëren : het. verschil tussen autonomie en anarchie js een dun lijntje. Het ga je goed, ik schrijf me uit van je nieuws.Coby

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Christina is in meerdere van haar nieuwsbrieven heel duidelijk over het belang van een zuiver nee. Een nee dat eenvoudig een grenst stelt aan dat wat schade doet zodat dat niet langer kan doorgaan op deze mooie aarde.

Margareta
Door

Margareta

op 10 Dec 2022

Helder uitgelegd. Ik heb er weet en ben ook van plan om dit soort spelletjes te laten stoppen waar mogelijk. Dankjewel

Cornelis Bakker
Door

Cornelis Bakker

op 10 Dec 2022

Beste Henk, wat ben je toch een prachtig mens en kan je zo helder verwoorden wat toch voor velen als onvoorstelbaar wordt ervaren. De cursus van Karin "Het kan toch niet waar Zijn " heb ik gevolgd en maak nu ook deel uit van haar telegram-groep Hgr Cees

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Ja het speurwerk wat Karen heeft verricht is heel bijzonder!

roel baay
Door

roel baay

op 10 Dec 2022

langzamerhand begint de woorden van Klaus Schwab meer potentie te krijgen zoals; "In 2030 zal iedereen zijn bezit verliezen en toch nog gelukkig zijn." Ik weet wie Klaus Schwab is en zeker het WEF. Shame. 100% gelijk Maria. Lees "Georgia Guide Stones"

Rita Cornelis
Door

Rita Cornelis

op 10 Dec 2022

Noël, jou reactie was ook de mijne, zo ingewikkeld. Henk nu begrijp ik er al wat meer van, nu nog in praktijk omzetten. Ik kom luisteren en schrijf me in voor 20/12, bedankt Henk voor je inzet.

Lukine Huizenga
Door

Lukine Huizenga

op 10 Dec 2022

Beste Henk,Wat een helder artikel, dank je wel! Ik zou graag meedoen de 20e, maar kan helaas niet. Verwacht je dat er nog een tweede bijeenkomst georganiseerd gaat worden eventueel?Hartelijke groeten,Lukine

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Hoi Lukine, dat hangt af van de interesse. Je blijft daarvan in ieder geval op de hoogte via de nieuwsbrief.

Saartje
Door

Saartje

op 10 Dec 2022

Ik heb me er ook een tijdje in verdiept en vond het ingewikkeld allemaal. Mooi hoe je het hebt samen gevat dat geeft voor mij meer helderheid. (En kan ik het makkelijker vertellen als iemand geïnteresseerd is) Dank! Ik kan er helaas niet bij zijn

Willy
Door

Willy

op 10 Dec 2022

Ikhad het ook al tegengekomen en had dezelfde reactie als u. bij mijn verdere zoektocht kwam ik op sites terecht die er munt willen uitslaan. Mijn vraag is dan ook kunt u er een vervolg van publiceren, ik woon in France ,12000 km rijden is geen evidentie

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Het is een online-bijeenkomst Willy, je hoeft er dus niet voor te reizen.

Marieke
Door

Marieke

op 10 Dec 2022

Beste Henk, Weer een schel die ook van mijn ogen valt. We zitten met vele draden vastgeweven in dit web. Ik geloof dat het mogelijk is om met gebundelde kracht eruit te komen. Samen. Helaas kan ik 20 dec niet. Is er andere weg om jouw info mee te krijgen?

Ineke
Door

Ineke

op 10 Dec 2022

Dank je wel Henk voor deze duidelijke samenvatting.Hartelijke groet.

Karin de Koning
Door

Karin de Koning

op 10 Dec 2022

Dag Henk, Ik ga ervan uit dat de lezing gaat over jouw manier van autonomie en niet zoals zovele groepen dit al doen. ik herken namelijk het gevoel om niet mijn energie daaraan te verspillen.

VivvyAnn
Door

VivvyAnn

op 10 Dec 2022

👍👍👍

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Klopt Karin

VivvyAnn
Door

VivvyAnn

op 10 Dec 2022

Hoi Henk, ik raak hierdoor wat verward. In jouw cursus heb ik geleerd te focussen op Liefde, in het kader waar je op focust gaat je energie naar toe en groeit. Dit komt naar mijn gevoel niet uit een plaats van liefde maar Angst! Heb ik het mis?!!

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Wat mij betreft heb je het mis. Waar lees jij angst VivvyAnn?

VivvyAnn
Door

VivvyAnn

op 10 Dec 2022

Hoi Henk dank voor je reactie ik lees nergens angst en zeker geen Liefde! Als het niet uit Liefde komt, komt het uit angst. We zijn verantwoordelijk waar we ons op richten. Dit voelt voor mij niet goed, gevaarlijk zelfs. Jammer Henk ik had je hoog staan

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Om liefdevol zorg te dragen voor elkaar en deze fantastisch mooie aarde is het in mijn ogen soms goed om bepaalde zaken niet langer te voeden.

Harrie Groothuis
Door

Harrie Groothuis

op 10 Dec 2022

Het geboortetrust blijft een dubieuze zaak voor mij. In feite dateert het geheel al terug naar de canonieke wetten vh Vaticaan. Het imf is er pas sinds wo2. Ik kan volledig instemmen met je benadering wat dit aspect betreft. Links laten liggen.

W. V.d. Kolk
Door

W. V.d. Kolk

op 10 Dec 2022

What ever you believe you are creating!

Harrie Groothuis
Door

Harrie Groothuis

op 10 Dec 2022

Klopt, maar dit bestaat al

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Beste W., bedoel je dat jij bijvoorbeeld alle vervuiling op aarde creëert, als ook het misbruik van kinderen en andere ongerechtigheden?

Harrie Groothuis
Door

Harrie Groothuis

op 10 Dec 2022

Er is overigens verschil tussen de soevereinen (mensen van vleesch en bloed) en de autonomen heb ik begrepen. Die laatsten gebruiken hun natuurlijk nog steeds, maar bewust, dus aar het ze uitkomt. De soevereinen willen daar kennelijk niets meer mee doen.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Klopt

Eline
Door

Eline

op 10 Dec 2022

Dank Henk. Ik herken de weerstand het systeem te voeden met mijn energie om mijn autonomie te herstellen. Tegelijkertijd zou ik me er wel graag losser van maken en voelen. Ik ben oprecht nieuwsgierig wat jij hebt ontdekt.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Goed verwoord Eline, waar het precies over gaat.

Chérie Niels
Door

Chérie Niels

op 10 Dec 2022

Was ook al langer op de hoogte Henk , maar vond het zeer ingewikkeld om er mee verder te gaan. Dank voor je heldere uitleg. Helaas kan ik 20 dec niet. Hoop dat er een nieuwe datum komt. Wil graag nieuwe inzichten krijgen vanuit zuivere mogelijkheden.

Yvonne
Door

Yvonne

op 10 Dec 2022

Dag Henk, onze buitenwereld is een reflectie van onze binnenwereld en wanneer we hoger komen in frequentie kunnen we deze misstanden gewoonweg niet meer reflecteren en manifesteren. Alle bestaande structuren zullen uit elkaar vallen. Alles is liefde.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Dat klopt Yvonne, daarom doe ik ook wat ik doe.

Random Walker
Door

Random Walker

op 10 Dec 2022

Prachtig verhaal wat erop gericht is om mensen op een betaalknop te laten drukken. Je gaat niets veranderen, slechts je eigen bankrekening. Je zit, net als iedereen in dit systeem van banken en betalingen. Opruien onder het mom van bewust-zijn. Lekker.

Brigitte
Door

Brigitte

op 10 Dec 2022

Sinds febr 21 ben ik al hiermee bezig, ik wist al lang dat het systeem zo in elkaar zit. Het was voor mij voornamelijk om niet aan de opgelegde regels mee te hoeven doen, maar ik merkte dat ik er ook veel sterker en zelfbewuster door ben geworden.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Mooi dat je dit aspect verwoord Brigitte, ik ervaar dat ook zo.

Annemarie
Door

Annemarie

op 10 Dec 2022

Wat mooi Henk dat je dit ook meeneemt in het grote plaatje. Ik ben er al mee bezig geweest. En het is geen papiertje invullen en klaar. Maar een diepgaand onderzoek en proces waar je instapt. Maar zo waardevol!

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Mooi verwoord Annemarie, zo kijk ik er ook naar.

Lydia Van Gestel
Door

Lydia Van Gestel

op 10 Dec 2022

Dag Henk, Héél blij met jouw bericht. Had er al wel iets van vernomen maar kon er kop nog staart aan vastknopen. Dank voor je inzet.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Ja, ik had dat ook in het begin

Marjon Middelkoop
Door

Marjon Middelkoop

op 10 Dec 2022

Ik denk er al een tijdje over om dit proces op te starten, maar iets houdt me nog tegen. Ik ben heel benieuwd of er ook nadelen aan autonoom zijn verbonden zijn. Inmiddels ken ik een aantal mensen die autonoom zijn, ze hebben ook een mooi deurbordje.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Heb je bepaalde nadelen in gedachten Marjon, of is het een vraag aan mij?

Thea Daems
Door

Thea Daems

op 10 Dec 2022

Ik heb altijd sterk de drang om te weten… maar het is eel veel, soms duizel ik ervan, hoe kan je in staat zijn dit te doen, en dan ook alles wT er aan het licht komt . Zijn dat nog wel mensen? Hebben ze echt een hart ?!?!?!?

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Zulke goede vragen Thea, ook ik vraag me dit vaak af.

Ingrid
Door

Ingrid

op 10 Dec 2022

Dankjewel 👏🏻

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Dank Ingrid. Ik op mijn beurt bedank ook weer de mensen die mij voorgingen en oprecht veel tijd en energie hebben gestopt in dit onderwerp dat ieder van ons aangaat.

ilsek
Door

ilsek

op 10 Dec 2022

Dank je wel Henk. Ik hoorde daar drie jaar geleden al over maar geen aandacht aan gegeven. Nu dus tijd om dat wel te doen. Geweldig initiatief !

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Dec 2022

Heel herkenbaar.

yvonne
Door

yvonne

op 10 Dec 2022

Hoi Henk, Mooi dat je dit zo helder verwoord !Ik heb de cursus "niets is wat het lijkt" van Karen Hamaker gedaan. Voor Karen betekent autonoom worden dat je de volle verantwoordelijkheid neemt voor alles (dus ook alle keuzes die je) in jouw leven.

Harrie Groothuis
Door

Harrie Groothuis

op 10 Dec 2022

Ik vraag me wel af of het recht van eigendom iets anders is dan de eigendom zelf. De (r)overheid hoeft m'n woning niet als onderpand te hebben, in feite is het leenvermogen afh van het verdienvermogen vh land, lees: de burgers. Vgl rente NL en Italië.

Irma
Door

Irma

op 10 Dec 2022

Praktische vraag, hoe zit het als je autonoom wordt en daarnaast zowel een vaste baan hebt als freelance werkt? Kan dat?

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 11 Dec 2022

Autonoom worden kan gelukkig altijd.

Hanny
Door

Hanny

op 10 Dec 2022

Bedankt Henk voor je heldere uitleg! In 2020 heb ik 3 you tube filmpjes gezien van Karen Hamaker Zondag: Angst , wat doet het met jou en de maatschappij. Vanaf toen was ik niet bang meer. Misschien voor anderen ook idee om dat eens te kijken

Henk Fransen
Anouk
Door

Anouk

op 10 Dec 2022

Grappig ik was net aan t onderzoeken hoe ik onder de verplichte ziekteverzekering en DigiD uit kan komen en dan krijg ik jouw mail binnen. Ga je dat hierin ook behandelen? Gr Anouk

Anouk
Door

Anouk

op 10 Dec 2022

Frank Ruesink doet dit ook ieder jaar. Het kan tijdelijk een paar maanden en dan komen er boetes. Je kunt het hem eens vragen.

Carolien
Door

Carolien

op 10 Dec 2022

Ik sluit me bij jouw vragen aan Anouk. Ik heb als ingeweken Vlaamse heel wat vraagtekens bij het Nederlandse zorgstelsel (waarmee ik niet wil zeggen dat het in België beter is). Thx om dit complexe thema behapbaarder te maken!

Shankari van den Broek
Door

Shankari van den Broek

op 10 Dec 2022

Dank voor je uitgebreide toelichting op het autonoom worden. Het komt iedere keer weer langs. Ik schrik een beetje terug van de ingewikkelde administratieve weg die je moet gaan bewandelen. Kun je daar iets meer over zeggen, Henk?

Anouk
Door

Anouk

op 10 Dec 2022

De kracht van herhaling. Ik was al eens naar een lezing van Jeroen van Burgerfront geweest. Was en is allemaal nieuw voor mij. Jij legt het weer anders uit en ik merk dat het wat helderder begint te worden. Dankjewel Henk.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 11 Dec 2022

Mooi gezegd Anouk, deze informatie en vooral ook de implicaties ervan pak je inderdaad niet in één keer.

Karin
Door

Karin

op 11 Dec 2022

Tja ik had toch weer de bank nodig om erbij te kunnen zijn 😔 We hebben een tijdje terug ook een lezing van Tijn Touber over autonomie gevolgd….erg interessant allemaal

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 11 Dec 2022

:-)

Marian
Door

Marian

op 11 Dec 2022

Duidelijk verhaal. Ik vraag mij wel af, als je deze stappen zet, dus autonoom wordt, en nu van AOW en wat pensioen leeft, of je dit kwijt raakt. Is hier al ervaring mee? Of is dit je recht? Dit is nogal vaag voor mij.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 11 Dec 2022

Ja als je wilt kun je daarvan gebruik (blijven) maken.

Mariëtte
Door

Mariëtte

op 11 Dec 2022

Veel dank Henk, voor jouw versie van het verhaal. Je weet het altijd zo duidelijk uit te leggen. Ook ik weet hier al langer van, maar de tijd was nog niet rijp. Plus het leek behoorlijk ingewikkeld en ook vaag of je er echt iets aan had. Tot de 20e!

Marie Renders
Door

Marie Renders

op 11 Dec 2022

Opmerkelijk verhaal. Ik neem aan dat hetzelfde geldt voor België. Grappig, ingenieus en diep triestig tegelijk. Hoe sommige mensen in een enorme geld- en machtverslaving zitten zonder te weten hoe eruit te komen.

Quirine
Door

Quirine

op 11 Dec 2022

Aan de andere kant best logisch toch ? We maken ook gebruik van de voordelen waardoor die staatschuld ontstaan is. En via de belasting betalen we ook mee aan het oplossen ervan. En het land, dat zijn wij met z'n allen.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 11 Dec 2022

Ja zo kun je er ook naar kijken...

johan van de Ruit
Door

johan van de Ruit

op 11 Dec 2022

Hallo Henk, Super, dank je voor deze blog. We zijn er ook al mee bezig geweest. We hadden graag mee gedaan op 20 december. We zijn dan echter net op vakantie. Graag een keer op een later tijdstip. Lieve groeten, Johan en Marga.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 11 Dec 2022

Tof hier van je te horen Johan, en ja, voor jullie zeker interessant! We kunnen een keer bellen.

Luk J
Door

Luk J

op 11 Dec 2022

Dank je voor je inspiratie Ik laat graag liefde en verbondenheid groeien met mezelf en anderen en met alles, en zo minder gewicht geven aan erkennings-drang, armoede-angst en geld-verslaving, waarmee ik verbindingsnood soms tracht op te vullen.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 11 Dec 2022

Mooie intentie Luk

Birgitte Kooren
Door

Birgitte Kooren

op 11 Dec 2022

Fijn, Henk, zoals jij autonoom worden uitlegt op een manier, die ik - eindelijk! - kan volgen! Ik ben erbij de 20e!

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 11 Dec 2022

Tot de 20e Birgitte

Lida
Door

Lida

op 11 Dec 2022

Het is me nu wat duidelijker allemaal door jouw heldere uitleg...dank je wel! Zou het mogelijk zijn om de nieuwe generatie pasgeborenen gewoon niet te laten registreren bij geboorte? Mijn dochter is in verwachting en we wonen in Spanje...

Suus
Door

Suus

op 11 Dec 2022

Denk aan hoe illegalen leven, daklozen die zich nergens kunnen inschrijven en daardoor allerlei praktische problemen ondervinden. Moet je niet willen. Leer het systeem op een verantwoordelijke manier te gebruiken. Daar is het voor.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 11 Dec 2022

Dat is zeker iets om te onderzoeken, maar dan kom je heel erg buiten de samenleving te staan. Je kunt het kind ook aangeven en als ouder stappen ondernemen tegen het misbruik van de dubbelganger (van het kind). Op die manier kan het kind later waar dat passend voelt toch bewust gebruik maken van de dubbelganger.

Suus
Door

Suus

op 11 Dec 2022

Angst : afhankelijkheid, vasthouden aan een obsoleet systeem van list en bedrog. Liefde: je autonomie en eigen verantwoordelijkheid terugnemen, niet meer toestaan dat anderen (hier overheden, banken) controle over je uitoefenen.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 11 Dec 2022

Ja en van daaruit samen vormgeven aan een wereld die al wat leeft respecteert. Ik doe mee.

Erik
Door

Erik

op 11 Dec 2022

Beste Henk, Dank voor je heldere verhaal. Via Karen, bij wie ik drie jaar Jung heb gevolgd, ben ik ook in het onderwerp 'autonomie' gedoken. Kennis en info over 'mens zijn' in alle opzichten boeit me en zeker ook jouw heldere prettige zienswijze..

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 11 Dec 2022

Ja zoals zij zo mooi zegt, gaat psychologie over het aankijken van onze schaduwkanten en gaat autonoom worden over het aankijken van de schaduwkanten van onze samenleving. Alleen zo kunnen beiden transformeren. Dat gaat niet wanneer we een andere kant opkijken

Marja Verhagen
Door

Marja Verhagen

op 11 Dec 2022

Ik had er nog nooit van gehoord en ben geschokt hoe alles zo listig in elkaar is geweven. Ik ben erbij de 20e en ben heel benieuwd.

Peter Idzenga
Door

Peter Idzenga

op 11 Dec 2022

Zeer boeiend en schokkend tegelijk! Is er een standaard schrijven opgesteld om de belastingdienst op de hoogte te stellen van het feit dat ik niet (meer) betaal en waarom? Super dank voor reactie🙏🙏🙏💪🏻🔥

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 11 Dec 2022

Zo makkelijk gaat dat niet Peter, en het is wat mij betreft ook niet waar het over gaat...

Martha Vdf van Loij
Door

Martha Vdf van Loij

op 11 Dec 2022

Ik ben al autonoom maar wil je graag horen, Henk..ik ben erbij. Goed dat je het aankaart.

Marc
Door

Marc

op 12 Dec 2022

Een vraag : waar vind wij de Natural Law’, het zogenaamde natuurlijke recht ?

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 12 Dec 2022

Ieder mens (autonoom of niet!) valt onder dit natuurrecht: gij zult niet doden, niet stelen en niet dwingen ('do no harm'). Het staat boven alle andere wetten.

Leonie
Door

Leonie

op 12 Dec 2022

Ik ben al 2 jaar geleden op het spoor gekomen van dit 'misdrijf' van de staat, maar heb het tot nu toe ingewikkeld gevonden om de juiste stappen te nemen. Ik ben benieuwd hoe anderen dit oplossen/hebben opgelost.

demarest chris
Door

demarest chris

op 12 Dec 2022

Dag Henk! Ik hoorde daar al lang (langer dan een jaar) al over! Toen en nog is Isabelle Lambrecht daar druk mee bezig! Maar moeilijk begrijpbaar!! Via Telegram! Tik maar even Telegram!! Heb zelf al DP paspoortIk ben erbij 29dec! Alvast dank! 🙏🙏chris

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 12 Dec 2022

Hoi Demarest Chris, Ja er zijn meerdere partijen mee bezig. Verder is de bijeenkomst de 20e niet de 29e zoals je schrijft.

chris demarest
Door

chris demarest

op 12 Dec 2022

Dank Henk! Ik hoorde daarover al heel wat via Isabelle Lambrecht ! Ze zit nu op Telegram’! Moeilijk begrijpbaar!! Heb wel een DP paspoort Maar nog geen verdere stappen gedaan! Heel veel papierwerk!! Nog niet toe gekomen Daarom ben ik er 20e Gr Chris

chris demarest
Door

chris demarest

op 12 Dec 2022

Oh sorry foutje niet gemerkt! Dacht dat dit Antw niet was doorgestuurd! Volgende komt nog! Gr chris

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 12 Dec 2022

Geen probleem

LL
Door

LL

op 12 Dec 2022

Henk, ik ben kritisch wat dit onderwerp betreft, maar zeer benieuwd naar jouw visie hierover.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 12 Dec 2022

Terecht dat je kritisch bent LL, dat hoort bij autonoom zijn!

Nathalie
Door

Nathalie

op 12 Dec 2022

Dank je, ik begrijp het doel niet helemaal. Wat wil je bereiken? Geen belasting meer betalen? Los zijn van alles? Klinkt ook niet als wenselijk. Wat is het alternatief? Het voelt als een stap voor zijn op de huidige (bewustzijns)ontwikkelingen.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 12 Dec 2022

Ik informeer Nathalie, daarna is het aan jou wat je wilt bereiken en daarin ben je wat mij betreft vrij.

Nathalie Naus
Door

Nathalie Naus

op 13 Dec 2022

Hi Henk, dat begrijp ik hoor. ik probeer te begrijpen voor welk doel je zelf actie neemt. Wat is jouw visie van de toekomst als 100% autonoom. Zijn we zover, wie valt r buiten boot? Hoe zie jij dat zelf? Ms moet ik naar jouw bijeenkomst om dat te horen:)

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 13 Dec 2022

Volgens mij geef ik aan het eind van de blog al meerdere dingen aan die voor mij belangrijk zijn in het verhaal. In de online-bijeenkomst ga ik daar nog dieper op in.

Gert-Jan
Door

Gert-Jan

op 13 Dec 2022

Hallo Henk Het is toch iedere keer weer schok wat er allemaal gebeurt zonder ons medeweten. Ik ben blij dat we de mogelijkheid krijgen dankzij deze artikelen omgord na te kunnen denken. Kleine dingen wel te kunnen veranderen voor onszelf. Bedankt

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 13 Dec 2022

Mooi verwoord Gert-Jan... kleine constructieve stappen zetten met dat wat we weten, geeft verandering.

rob, arts,tandarts
Door

rob, arts,tandarts

op 13 Dec 2022

Hartelijk bedankt voor de info! Ik was er al mee bekend, maar heb nog geen stappen ondernomen. Check ook een Martin Vrijland, daar zijn enige mensen die met de voorbeeldbrieven die hij heeft, het proces hebben durven aangaan. Zie ook website Gratie Gods

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 13 Dec 2022

Ja Martin Vrijland en vele anderen. Het is goed om van de verschillende gezichtspunten kennis te nemen.

Jan
Door

Jan

op 15 Dec 2022

Ja, Martin Vrijland zegt: hak de Gordiaanse knoop door. Erken de autoriteit van de koning niet, want die is gebaseerd op de vermeende gratie gods, en erken ook de wetten niet, die daarvan afgeleid zijn. Dat je nu niet soeverein zou zijn, is een fictie.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 15 Dec 2022

Ja, ik ken zijn opvattingen...

Aafke
Door

Aafke

op 14 Dec 2022

Hallo Henk, een fijne duidelijke uitleg. Ik ben ook al eens naar een bijeenkomst hierover geweest en heb zelfs papieren in huis om me uit te schrijven. Het is echter zo ingewikkeld dat ik het niet overzie. Dus ben heel blij met je informatie bijeenkomst.

Pipi
Door

Pipi

op 14 Dec 2022

Vandaar “ de Noodwet financieel verkeer” waarbij de macht ligt bij de overheid om te beslissen over onze fiancieen . De overheid kan deze wet activeren in tijden van oorlog. En Rutte heeft al gezegd dat Nederland ook in oorlog is ivm Oekraine

Elly
Door

Elly

op 15 Dec 2022

Ik heb hierover ook veel gehoord, maar vind het enigszins “eng” om iets te ondernemen. Alhoewel ik er wel achter sta. Vandaar dat ik mij al heb opgegeven voor de 20e - online verduidelijking. 💚👍🏻

Tiny
Door

Tiny

op 17 Dec 2022

Dag Henk, verbijstering heb ik het stuk gelezen en mijn reactie was als die van jou. Dit kan toch niet waar zijn! Ik merk dat er hierdoor in mij iets in gang gezet is dat ik verder wil onderzoeken. Ik ben erbij de 20ste.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 17 Dec 2022

Welkom

Martine Wilderom
Door

Martine Wilderom

op 18 Dec 2022

Wow, heerlijk heldere info, ik weet er van en wil graag weten, hoe ik - met hart/gevoel en met hoofd/verstand - te werk kan gaan/kan bijdragen, om dit voor alle mensen op de wereld schadelijke systeem te beëindigen. Ik ben er 20-12 dus super graag bij 🤸

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 18 Dec 2022

Fijn!

Fredy
Door

Fredy

op 20 Dec 2022

Ik had mij voor de 20e opgegeven , dus voor vanavond. Ik heb alleen nog geen link ontvangen om hieraan deel te nemen. Graag ontvang ik alsnog info om de live webinar bij te wonen. Hartelijke groeten, Fredy.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 20 Dec 2022

Beste Fredy, direct na betaling ontvang je voor mijn producten altijd direct en automatisch een nota en voor dit product ook de inloglink voor de bijeenkomst. Bij betalen staat met nadruk: LET OP: Je ontvangt enkele minuten na betaling een zoomlink voor deze bijeenkomst op het e-mailadres dat je hebt ingevuld. Check je spambox mocht je deze email niet ontvangen. Laat me dus direct weten wanneer je iets niet ontvangt en doe dat niet hier maar via het contactformulier (en natuurlijk niet op het laatste moment). Dan wordt het namelijk onmogelijk voor mij om je de link nogmaals te sturen. Jammer!

Erik Leemkuil
Door

Erik Leemkuil

op 22 Dec 2022

Hoi Henk,Ik zie dit nu pas, net te laat. Ben al een tijdje bezig met het idee: wat te doen. Kan me namelijk helemaal vinden in je eerste alinea. Komt er een 2e sessie?

Ruth Wellema
Door

Ruth Wellema

op 26 Dec 2022

Jammer dat ik het gemist heb, kijk op facebook of ik daar wat kan vinden. Wellicht zo van belang dat het ergens terug te lezen of te kijken is??

René Stevens
Door

René Stevens

op 03 Jan 2023

Hi Henk, the Truth well Told! Groet, René

Bernadette
Door

Bernadette

op 27 Jan 2023

Wat fijn Henk dat je dit zo uiteenzet! Ik had er al vaak over gehoord, maar nooit de moeite genomen om me erin te verdiepen. Nu heb ik een idee. DANK !

Irene van der Hulst
Door

Irene van der Hulst

op 04 Feb 2023

Hoi Henk, ik heb het ook gemist. Ik heb zelf al wel een keer een bijeenkomst hierover gevolgd. Super interessant en heel ingewikkeld om het allemaal te begrijpen. Henk ik zou me graag willen aansluiten. Komt er nog een vervolg, of bestaat de groep nog?

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 06 Feb 2023

Dit is niet mijn 'core-business', maar stappen die ik hierover deel, deel ik via de nieuwsbrief (en/of nieuwe blogs).

Hanny Schouten
Door

Hanny Schouten

op 04 Mar 2023

Dankjewel Henk voor het wakker schudden en ontdekken van de schaduwzijde van de samenleving. Ik ben het waard om vrij zijn en ben nu bezig met het boek "KEN UW RECHT van Michael van Leeuwen, in de hoop een juist weg te vinden door het juridische oerwoud.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 09 Mar 2023

Dank Hanny. En ja 'Ken uw recht' is wat mij betreft een heel goed boek. Ik heb er een korte video over ingesproken: https://youtu.be/pYN2DVxKgVY

Mopper
Door

Mopper

op 08 Jun 2024

"Om dat onderpand te kunnen bieden hebben veel overheden toen - onder druk van de banken - eerst de bezittingen van hun burgers als onderpand gegeven en later ook nog hun vermogen tot arbeid, en zelfs tot toekomstige arbeid." Hier begint dus de onzin hier

Reactie plaatsen