Angst | Categorie Meest bekeken berichten
15 juli 2020 

Angst | Categorie Meest bekeken berichten

De informatie op de video’s hieronder geeft je inzicht in de strategieën die
schuilgaan achter ‘
de strijd tegen corona’, ‘de strijd tegen terrorisme’ en ‘de strijd tegen kanker’.
Kennis hiervan maakt je weerbaar en helpt je goede beslissingen te nemen en je
staande te houden in deze roerige tijden.

Karen Hamaker-Zondag heeft 3 video’s over angst online gezet. Scherpe, neutrale informatie over de manier waarop angst mensen, landen en politiek kan regeren, zelfs tegen beter weten in. Zeer interessante informatie die je alert maakt op allerhande mechanismen van invloed, macht en onmacht in de politiek, tussen mensen en in je persoonlijke relaties. Belangwekkend, ver voorbij wat er nu gaande is in de wereld.

Met dank aan Karen Hamaker voor haar diepe kennis en de gewogen manier waarop ze deze naar voren brengt.

Video 1

Video 1 is een inleidende video. Hierop beschrijft Karen Hamaker verschillende vormen van angst, waaronder met name gerichte angst (‘Help, een beer!’) en diffuse angst (‘Ik ben bang maar het is niet goed duidelijk waarvoor precies’). Vervolgens legt ze uit hoe invloedrijke mensen deze angst kunnen aanwenden om macht uit te oefenen over één persoon of over groepen personen, tot hele samenlevingen aan toe. Ze geeft als voorbeeld de angst die president Bush jr. (op basis van een leugen) opriep onder de Amerikanen om een oorlog tegen Irak te kunnen beginnen. Tot slot stipt ze de gevaren van groepsdenken aan (hoe wetenschappelijk verklaarbaar dit verschijnsel ook is!) en brengt ze de beperkingen van de democratie in kaart.

 

Video 2

Op video 2 legt Karen Hamaker uit hoe machthebbers via de media de beeldvorming van burgers manipuleren en daarbij vaak het beeld van een strijd tegen X creëren (‘de oorlog tegen het terrorisme’, ‘het gevecht tegen kanker’, ‘de strijd tegen nepnieuws’, ‘de strijd tegen corona’ enz.). Deze strijd dient enerzijds om (meer) angst op te roepen, terwijl deze angst tegelijkertijd ook wordt gekanaliseerd en gericht op een (vermeende) gemeenschappelijke vijand. Afwijkende meningen wordt niet zelden het zwijgen opgelegd, wat deuren opent naar extreme machtsverschuivingen in de vorm van privacy-schendingen, straffen en zelfs vergaande noodwetten. Dit bedreigt de democratie en brengt soms zelfs de universele rechten van de mens in gevaar.

Dat bovenstaande niet alleen in China of Rusland speelt wordt aan de hand van de strijd tegen het terrorisme en de huidige coronasituatie in Nederland pijnlijk geïllustreerd.

 

Video 3

Op deze video worden vragen beantwoord als:

  • Hoe kan het dat wetenschappelijk onderbouwde, maar afwijkende meningen van artsen, hoogleraren en andere deskundigen zo makkelijk terzijde worden geschoven?
  • Hoe kan het dat het leeuwendeel van de samenleving (stilzwijgend) akkoord gaat met maatregelen en zelfs noodwetten die de fundamenten van onze vrijheid aantasten?
  • Waarom stellen burgers niet veel meer vragen aan de door hen verkozen politici? En hoe kan het dat, als ze dat wél doen, deze vragen zo makkelijk genegeerd worden? Sterker nog: dat de vraagstellers worden gecensureerd en zelfs zwart gemaakt?

Karen Hamaker-Zondag laat zien dat de psychologische mechanismen die verantwoordelijk zijn voor deze gang van zaken, niet alleen worden geactiveerd in crisissituaties. Ze spelen ook een belangrijke rol in onze persoonlijke relaties. Inzicht in deze mechanismen kan ons in hoge mate vrij maken. Aan de hand van tal van concrete voorbeelden uit deze coronatijd illustreert ze de theorie met nuchtere feiten en gegevens. Ontluisterend…!

 

.
Over de schrijver
henk fransen inspireert mensen om hun innerlijk licht te versterken, hun zelfgenezende vermogens een boost te geven en om élk aspect van hun leven naar een hoger plan te tillen.
Reactie plaatsen