Kanker en Ontgifting - ontgiftingsreacties

Het is bij kanker van belang het lichaam te reinigen. Men kan dat op verschillende manieren doen. Bij de reiniging kunnen ontgiftingsreacties optreden. Hier volgt een beschrijving van mogelijke ontgiftingsreacties.Ontgiftingsreacties

Uw lichaam scheidt afvalproducten uit via de lever/gal, darmen, nieren, huid en longen. Tijdens het ontgiften kunnen er specifieke symptomen optreden die te maken hebben met deze organen. Drink in dat geval extra warm water, doe ademhalingsoefeningen en beweeg. Reacties die op kunnen treden zijn bijvoorbeeld:

Lever/gal: metaalsmaak, dikke tong, misselijkheid, braken


Maag/darmen: misselijkheid, braken, diarree, verkleurde ontlasting


Nieren: donkere, sterk ruikende urine


Huid: zweten, nachtzweten, huiduitslag


Ademhaling: neusverkoudheid, sinusitis, slijm ophoesten


Al deze symptomen kunnen ook een andere oorzaak hebben. Neem daarom bij ongerustheid contact op met uw huisarts of behandelend specialist.

Misselijkheid


Misselijkheid kan een reactie op bepaalde medicamenten of voedingsmiddelen zijn. Stopt u in overleg met uw arts eventueel met de medicamenten of voedingsmiddelen die de misselijkheid veroorzaken.

Daarnaast kan misselijkheid of afkeer van eten een teken van ontgifting zijn of van een overbelaste lever. U kunt uw lever ontzien door lichte, vetarme maaltijden. Uw spijsvertering en de ontgifting van uw lichaam kunt u verder ondersteunen door tussen de middag na de maaltijd op bed te gaan liggen met een warme kruik op de lever (rechter bovenbuik).

Weerzin tegen bepaalde (voedings)middelen


Weerzin tegen (voedings)middelen kan betekenen dat uw lichaam deze middelen niet wil of niet verdraagt. Vermindert u de dosering of stopt u het middel in overleg met uw arts.

Verminderde eetlust


Een verminderde eetlust kan wijzen op een algehele slechte conditie. Het kan ook een teken zijn dat het lichaam vergiftigd is of de lever overbelast.

Ontgiften bij kanker - Geneesprocessen

In de natuurgeneeskunde is het bekend dat het lichaam herstelt via bovengenoemde processen en symptomen. Er is echter nog een ander mechanisme waarvan het belangrijk is dat u het (her)kent: genezing kan gepaard gaan met een verergering van uw bestaande klachten en/of een terugkeer van ‘oude’ symptomen.

Stel u heeft geregeld last van hoofdpijn en vroeger als kind was u enigszins astmatisch. Door de ontgifting is het mogelijk dat uw hoofdpijn in eerste instantie verergert. Wanneer uw hoofdpijn na enige tijd verdwijnt, kan het zijn dat u last krijgt van uw longen. Deze longklachten kunnen sterk lijken op de astmatische klachten die u als kind had. Wanneer ook deze klachten afnemen, krijgt u misschien huiduitslag. Uw moeder die toevallig net langskomt zegt verbaasd ‘dat is dezelfde uitslag die je als baby had’. De huiduitslag verplaatst zich vervolgens in de loop van een week van uw romp naar uw armen en benen. Bovenstaand proces is in de natuurgeneeskunde gunstig want genezingsprocessen verlopen van binnen naar buiten (van de longen naar de huid) en van centraal naar perifeer (van de romp naar de armen en benen).

Dit voorbeeld geeft u een indruk van hoe een genezingsproces omgekeerd kan verlopen aan een ziektegeschiedenis. Als baby probeerde u uw afvalstoffen kwijt te raken via de huid, maar de huisarts schreef hormoonzalf voor die de ziekte dieper in uw lichaam wegdrukte. Uw lichaam deed een nieuwe poging zichzelf te genezen door de afvalstoffen via uw longen uit te scheiden (de longen zijn naar binnen gestulpte huid). Maar ook dat faalde en er ontstonden nog weer andere klachten, in dit voorbeeld hoofdpijn. Wanneer we het lichaam onvoldoende ondersteunen in haar pogingen zich te ontlasten, raakt ze vergiftigd en kunnen er op den duur steeds ernstiger symptomen/verstoringen ontstaan.

Het is dus belangrijk om tijdens het ontgiften attent te zijn op een mogelijke verergering van uw klachten, het optreden van ‘oude klachten’ of zelfs op de terugkeer van een vroegere ziekte. Dit kunnen aanwijzingen zijn van genezingsprocessen. Vertrouwt u de intelligentie van uw lichaam, maar houdt u er ook rekening mee dat er andere oorzaken aan uw klachten ten grondslag kunnen liggen.

 
Reactie plaatsen