Wakker worden uit de droom/nachtmerrie
09 maart 2022 

Wakker worden uit de droom/nachtmerrie

Je hoeft niet te vechten tegen het afschuwelijke spook in je nachtmerrie. 
Wanneer je bewust wordt dat je droomt, verliest het zijn kracht…

Honderden miljoenen mensen worden wakker op aarde en beginnen te doorzien wat er achter de schermen speelt. Het is in deze tijd steeds makkelijker om het spel van macht en controle BUITEN JE te herkennen. Het is echter vaak moeilijk om te doorzien hoe diezelfde neiging tot destructie OOK IN JOU zit. Alleen van binnenuit kan de wereld echt veranderen. Daarover gaat deze blog.

Wakker worden uit de droom/nachtmerrie

De mens is van oorsprong puur licht, onvoorwaardelijke liefde en één met de schepping. Er zijn echter dingen gebeurd waardoor hij is ‘opgesloten’ in zijn lichaam en hij zichzelf ervaart als afgescheiden van anderen en afgescheiden van de schepping.

In mijn blog De strijd om ons DNA heb ik beschreven dat er in een ver verleden een strijd heeft plaatsgevonden op aarde, een verwoede poging om heerschappij te krijgen over de mens en zijn verbinding met het licht. Deze strijd is gedeeltelijk gewonnen door een, zou je kunnen zeggen, destructieve kracht. ‘Destructieve’ is daarbij niet bedoeld als een oordeel, maar om aan te geven dat deze kracht geen liefde kent, enkel een honger naar macht. En die honger is zo onstilbaar, dat deze de neiging heeft alles in zijn omgeving uit te putten en uiteindelijk te gronde te richten.

Een sluier over de schepping

Door de gedeeltelijke overwinning die de destructieve kracht boekte, kon deze een misleidende sluier leggen over de mens. Daardoor vergat de mens (gedeeltelijk) zijn innerlijke licht; hij identificeerde zich meer en meer met deze sluier. De sluier die over de mens werd gelegd, was de persoonlijkheid, de persona, oftewel het masker. Veel mensen begonnen dus te denken dat ze hun masker waren.

Wanneer de destructieve kracht weinig grip had op een mens, was die mens flexibel, voelde hij zich verbonden met zijn omgeving en scheen zijn innerlijke licht nog vrij helder door de persoonlijkheid naar buiten. Maar wanneer een mens meer in de greep van de destructie raakte, werd zijn persoonlijkheid hard, ervoer hij zich als afgescheiden van het geheel en had hij veel behoefte aan macht. En wanneer iemand bijna helemaal in de macht van de destructieve kracht was, toonde zijn gezicht zich even gemeen als dat van de destructieve kracht zelf. Het was alsof je de destructieve kracht dan door het masker heen kon ruiken. Gelukkig kwam dat laatste niet vaak voor, maar als het zo was, was het heel eng. Alsof de liefde helemaal was verdwenen.

Macht, macht en nog eens macht

De mensen die het meest in de greep van de destructieve kracht waren, kwamen uiteindelijk vaak op machtige posities terecht. Van daaruit probeerden ze de wereld naar hun hand te zetten en steeds méér macht en controle te krijgen. Ze bouwden organisaties, politieke structuren en zelfs hele imperiums met het doel om macht te verankeren op aarde.

Na vele generaties was het bijna alsof deze machtsstructuren, destructieve krachten op zich geworden waren. De onstilbare honger van de macht zette mensen eeuw na eeuw tegen elkaar op, putte de aarde meer en meer uit en verstoorde het ecologisch evenwicht van de planeet tot de rand van de afgrond.

Wakker worden

Echter, door de groeiende onhoudbaarheid van deze situatie, en ook wel omdat het zo overduidelijk zichtbaar werd, begonnen veel mensen te ontwaken. Ze begonnen in te zien dat de destructieve kracht eigenlijk geen enkele macht had. De enige macht die hij had, was de macht die de mens hem gaf. Wanneer de mens zich zijn innerlijke licht herinnerde, was het alsof de destructieve kracht niks meer in te brengen had. Het was dan alsof de mens wakker werd uit een boze droom. En de sleutel tot het helemaal ontwaken, was om het spel helder te doorzien en er geen energie (meer) aan te geven!

Het spel doorzien

Om helemaal wakker te worden is het dus belangrijk om de werking van de destructieve kracht op aarde te doorzien. Wanneer je ontwaakt, herken je deze in eerste instantie vaak búíten jezelf, bij anderen, in de politiek en op het wereldtoneel in het algemeen (oorlog, geweld, misbruik van mensen, uitputting van de aarde, enz.).

Om volledig wakker te worden, is het echter belangrijk dat je ook doorziet hoe de destructieve kracht binnen ín jou werkt. Pas wanneer je dat helder doorziet, verliest deze kracht zijn werking in en op jou en word jij een transformerende licht- en liefdeskracht op aarde; een helende kracht voor het hoogste goed van de schepping.

Hoe herken je de destructieve kracht BUITEN JE?

Vrijwel alles wat macht uitoefent, dwang oplegt, bang maakt, controleert of manipuleert in welke vorm dan ook, verwijst naar die kracht die geen liefde is. Deze destructieve kracht probeert altijd mensen tegen elkaar uit te spelen door twee kampen te creëren; het ene kamp is dan goed en het andere fout (of ‘de vijand’).

Het gevolg van deze destructieve werkwijze is altijd een vorm van schade aan mens, dier en plant, vormen van uitputting en uiteindelijk totale vernietiging. Overal waar je dit soort zaken in meer of mindere mate ziet, is de destructieve kracht aan het werk: oorlog, geweld, misbruik, uitbuiting, isolatie, ziekte en dood.

Het is belangrijk om te begrijpen dat de destructieve kracht zich alleen kan manifesteren via de mens; via jou en mij dus. Stop dus met het mede-aanrichten of in stand houden van schade in welke vorm dan ook zodra je herkent dat je dit doet. Doe er niet (meer) aan mee. Geef het geen energie. Laat het met rust.

Voer dus geen strijd met je partner of ex, dwing je kinderen niet, koop geen kleding die gemaakt is met behulp van kinderarbeid, eet geen vlees van dieren die lijden in de bio-industrie, maak geen onnodige vliegreizen, enz. Er is genoeg om te herkennen en het is een uitdaging om ermee te stoppen, maar wanneer je op die manier je innerlijk weten uitdrukt, nemen zowel je lichtkracht als je eigenwaarde toe en sterft de destructieve kracht op aarde af.

En de oorlog in Oekraïne dan; hoef ik die alleen maar te doorzien?

Het doorzien van het goed-fout-denken betekent niet dat je passief zou moeten toekijken. Het is alleen belangrijk om te weten dat elke actie die je onderneemt vanuit goed-fout-denken, je niet verder brengt dan datzelfde goed-fout-denken; de eeuwige strijd hier op aarde. Daarmee blijf je in de greep van de destructieve kracht, voed je zijn programma en blijft hij aftappen op jouw emoties en levensenergie. Daarom is het belangrijk om de strijd eerst helder te doorzien, want dan kun je vanuit een heel ander perspectief handelen. De gulden regel die in vele oude tradities wordt genoemd voor constructief en liefdevol handelen, luidt: ‘Handel altijd voor het hoogste goed’, dat wil zeggen: met het hoogste belang in gedachten van ieder mens, ieder dier en iedere plant.

Wil je dus een kaarsje branden of mediteren, doe dat dan niet alleen voor de Oekraïners (waarbij je stilletjes tegen de Russen bent). Nee, doe het voor het hoogste goed van elke Oekraïner, elke Rus, elke dader, elk (oorlogs)slachtoffer, ieder mens, ieder dier en iedere plant op deze zo mooie planeet. Dat zal je trilling verheffen, ver bóven het goed-fout-denken en de destructie. Iets doen voor het hoogste goed stemt je overeen met de licht- en liefdeskrachten in het universum en het zal, wanneer je het oprecht meent, diep in je doorwerken en elke handeling in je leven transformeren in een helende kracht.

Hoe herken je de werking van de destructieve kracht IN JEZELF?

Alle machtsstructuren die je in de wereld ziet, zijn vormgegeven door de mens; door jou en door mij dus. Ze komen van binnenuit! Maar waar zit deze machtsstructuur vanbinnen dan? Zoals hierboven beschreven is het enige aangrijpingspunt dat de destructieve kracht heeft het masker dat hij voor de mens heeft bedacht; de sluier dus die hij over de mens en de schepping heeft neergelegd. Wanneer de mens dit masker gelooft en serieus neemt, zit hij gevangen in een heel nauw perspectief. Wanneer hij het masker doorziet en ontspant, begint het op te lossen en krijgt hij weer contact met zijn essentie. Maar het is nu júíst de sluier die het zo moeilijk maakt om het spel vanbinnen helder te doorzien. En toch is dat mogelijk. Zeker in deze bijzondere tijd op aarde.

In essentie is de werking van je persona, van je masker, precies de werking van de destructieve kracht zelf, namelijk het creëren van een scheiding, van twee kampen, oftewel van goed-fout-denken. Wanneer je het onderwerp goed-fout-denken aansnijdt, zeggen, roepen, schreeuwen mensen vaak: ‘Ja, maar bepaalde zaken zijn toch goed, en bepaalde zaken zijn toch fout?!’ En het is precies de heftigheid waarmee ze dit uiten die de (wurg)greep van de destructieve kracht op de mens laat zien. De destructieve kracht heeft met het goed-fout-denken niet alleen de uiterlijke schepping verdeeld, maar bovendien jou vanbinnen gespleten.

Hij heeft dit goed-fout-denken vervolgens in de loop van de eeuwen diep verankerd in opvoeding, onderwijs en wetenschap. Op die manier word je er van kinds af aan mee doordrongen, tot in elke cel van je lichaam, en op een gegeven moment weet je niet beter. De goed-fout-programmering is vaak zo goed gelukt, de val zó diep, de sluier zó ondoorzichtig, dat je niet eens meer doorhebt dat je oordeelt en dat je daarmee dus je onschuld bent verloren. Maar het oordelen, het denken in goed en fout, is je masker; het heeft niks te maken met het echte leven dat zonder oordeel eindeloos creatief evolueert.

Het goede nieuws

Gelukkig lost het toenemende licht op aarde de sluier momenteel in snel tempo op en wordt het gemakkelijker om óók het spel van de destructieve kracht ín onszelf te doorzien. Vrijwel alle deelnemers aan mijn cursussen, bijvoorbeeld, ervaren direct een herverbinding met de onvoorwaardelijke liefde die ze in wezen zijn wanneer ze het goed-fout-denken, het denken in twee kampen, voor korte tijd leren parkeren. Het leven begint dan weer te stromen en ze ervaren de wonderbaarlijke ondersteuning van de levensstroom, die alles naar ze toebrengt wat ze nodig hebben. Ja, wanneer we wakker worden, ervaren we dat het universum wezenlijk goed is en dat niets buiten ons macht heeft over ons. Zó is het leven op aarde bedoeld. Dít is wie we echt zijn.

Dit voorbeeld laat zien hoe gemakkelijk het licht en de liefde momenteel beschikbaar zijn. En ja, natuurlijk is er daarna nog een hele weg te gaan om met elkaar de effecten en gevolgen van duizenden jaren programmering te transformeren, maar dat kan gemakkelijk een vreugdevol proces zijn; een eer om deel van uit te maken.

Wanneer de mens ontwaakt uit de misleidende greep van het goed-fout-denken, ervaart hij dat het universum wezenlijk goed is, altijd goed is geweest, en dat niets buiten hem macht heeft over hem.

Noot: Goed-fout-denken is iets anders dan onderscheidingsvermogen. Goed-fout-denken is het veroordelen van dingen, onderscheidingsvermogen stelt je in staat zonder oordeel de consequenties in te zien van verschillende handelswijzen. Goed-fout-denken sluit je op in slechts een klein deel van de werkelijkheid; onderscheidingsvermogen bevrijdt en heelt je.

Samenvatting

In essentie herken je de destructieve kracht dus aan het denken in goed en fout, het creëren van twee kampen. Wij tegen Irak, wij tegen Rusland, wij tegen een virus, wij tegen kindermisbruik, wij tegen onrecht, wij tegen vul-maar-in… , maar ook: ik tegen mijn verslaving, ik tegen mijn ziekte, ik tegen mijn luiheid, ik tegen mijn boosheid, ik tegen vul-maar-in…

Het is zo ongelooflijk gemakkelijk om in deze valkuil van de destructieve kracht te stappen! Het is immers logisch dat je tegen deze zaken bent; die zíjn toch ook niet goed?! En zoals ik al aangaf: de goed-fout-programmering is vaak zo goed gelukt, de val zó diep, de sluier zó ondoorzichtig, dat je niet eens meer doorhebt wat je doet, namelijk dat je je met elk oordeel afsnijdt van je essentie, die liefde is. En het is nu juist de liefde die zo hard nodig is in deze tijd.

Wanneer ik mezelf - inclusief mijn masker - aanvaard, kan de destructieve kracht mij niet langer in zijn greep houden. Mijn rigide masker ontspant, pijn en agressie lossen op, oordelen verdampen. Waar ik me ook bevindt in mijn evolutie, alles verzacht. De spontane levensstroom hervindt zijn weg. Het leven begint zich weer te ontvouwen zoals het altijd bedoeld was, puur en onschuldig, eindeloos creatief, net als vóór de zondeval.

In een volgende nieuwsbrief/blog zal ik dieper ingaan op de manier waarop je het goed-fout-denken kunt stoppen en je de onschuldige levensstroom weer meer kunt gaan ervaren.

* * *

Waar herken jij 'de strijd tegen...' in en buiten jezelf?
Ik stel het op prijs wanneer je een reactie achterlaat onder aan deze pagina.


Over de schrijver
henk fransen inspireert mensen om hun innerlijk licht te versterken, hun zelfgenezende vermogens een boost te geven en om élk aspect van hun leven naar een hoger plan te tillen.
Kes van de Water
Door

Kes van de Water

op 09 Mar 2022

Wat ik heel mooi vind, is dat je "zo binnen, zo buiten" heel zuiver uitbeeldt: wat ik in de buitenwereld ervaar een weerspiegeling is van wat er in mijn binnenwereld plaatsvindt - "persona at work".'Persoon'lijk 😎 raakt het me dat je tekst en de betekenis ervan een esoterische duiding geeft aan hoe het zit dat wij als mens slaaf van de 'overheid' zijn, welke hypnose daaraan ten grondslag ligt, en hoe we ons daaruit kunnen bevrijden - en dat dat redelijk simpel is https://www.bitchute.com/channel/9aLc7ZxF47yV/Ik kom er steeds meer achter dat wat ik in de vlog vertel, werkt omdat het waarheid is, en die waarheid wezenlijk alleen voor je werkt als je die vanuit liefde en met integriteit uitspreekt - vanuit het besef, bewustzijn dat het gewoon zo is. Vanuit het besef dat je vanuit je mens zijn en niet vanuit je persona - "je" 'natuurlijke persoon' - spreekt.Ik besef door jouw schrijven dat de 'persona' de destructieve kracht ís => dus dat het zijn van en handelen vanuit je menszijn de vanzelfsprekende "oplossing" (rotwoord, maar ik weet geen beter) is. Als je de keuze maakt uit de strijd te blijven, liefdevol te communiceren, heeft de ander bijna geen andere keuze dan hetzelfde te doen.Dankjewel.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Mar 2022

Wat heb je dat in je eigen wijsheid mooi onder woorden gebracht Kes.

Barbara The.
Door

Barbara The.

op 10 Mar 2022

Heerlijk om te lezen. en telkens opnieuw en opnieuw er even bij stil te staan. om zo opgefrist weer verder toe te passen. Glimlach.

Ingrid Ramautaring
Door

Ingrid Ramautaring

op 10 Mar 2022

Prachtig verwoord chapeau

Godelieve
Door

Godelieve

op 10 Mar 2022

Heel mooi ! Laten we zo doorgaan Mijn vader zei vroeger ; Hand aan de ploeg , vooruit kijken 😘

Annemieke
Door

Annemieke

op 10 Mar 2022

Heel mooi uitgeschreven en verhelderend. Dank je wel Henk! En ik heb inmiddels een nieuwe telefoon, waardoor ik nu ook deel kan nemen aan jouw training. Ik kijk er naar uit het licht in mij weer te ervaren!

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Mar 2022

Welkom!

Hedwig Ydema
Door

Hedwig Ydema

op 10 Mar 2022

Een verhaal van herkenning en wijsheid dit wat al ins ons zit en we door alles een "beetje" zijn verloren maar helemaal in ieder aanwezig is. Vertrouwen op de liefde in onszelf en die laten stromen in zuiverheid van binnen naar buiten. Zo dankbaar dat mijn praktijk De Stroming de juiste naam is in het NU waarin we leven. Dank je wel Henk voor jou verhaal.

Rita
Door

Rita

op 10 Mar 2022

Is goed datjer niet wereldvreemd bent, met covid en alle andere zaken om ons klein te krijgen en als je het geluk hebt zeoals ik om dit te mogen lezen dan weet je dat je niet eigenaardig bent maar dat de waarheid in ons zelf is, dank je wel om te mogelijkheid om dit te lezen en het als steun te gebruiken voor al degene die het niet willen snappen Het is niet IK WIL maar wij willen en zijn positief Rita

Margareta
Door

Margareta

op 10 Mar 2022

Mooi en helder verwoordt Henk. Ook al weten we, ondertussen, hoe het zit, het doet altijd goed om het nog eens te lezen, te her-inneren. Want dat is wat nodig is, dat we het allemaal terug herinneren. Dankjewel Henk.

Annette Dubois-van Hoorn
Door

Annette Dubois-van Hoorn

op 10 Mar 2022

Die strijd tegen speelt zich dagelijks in mij af. Hoe meer ik mij er bewust van word, hoe meer ik het zie en ervaar. Tegen mijn ziekte, tegen mijn vermoeidheid, tegen de stress. Maar het mooie is dat als ik het herken, ik ook de keuze heb om er niet in mee te gaan en te ontspannen. Uiteindelijk groeit er meer en meer een diep weten in mij dat ik door de Liefde en het Leven zelf aanvaard ben zoals ik ben. Dank voor jouw wijsheid!

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Mar 2022

Ik voel in je woorden hoe diep je dit doorvoelt Annette, en ook waar je helemaal vandaan komt. Respect.

Veronika Rutten
Door

Veronika Rutten

op 10 Mar 2022

In der daad, zo werkt her. Heel mooi omschreven en ik voel het ook duidelijk. Dankjewel voor je mooie uitleg en bewustwording.

emilienne
Door

emilienne

op 10 Mar 2022

Heel prachtig en liefdevol weergegeven, lieve Henk. Het onaanvaardbare aanvaarden zonder oordeel en veroordeel hier en nu geeft zoals je zegt zoveel kracht, liefde en licht. Heel dankbaar voor deze helende blog

Renee
Door

Renee

op 10 Mar 2022

Het is heel herkenbaar. Als ik naar mijzelf kijk oordeel ik ook. Zo,n gewoonte eigenlijk! Niet dat er steeds slecht wordt geoordeeld,maar zoals je het beschrijft zit het ingesleten in het systeem Bizar waar ik mee bezig ben, dank je voor deze woorden. Ga er goed naar kijken en handelen

Ingrid
Door

Ingrid

op 10 Mar 2022

Ik word me nu vooral weer bewust van mijn af en toe stekelige wij-zij, goed-fout, alleen door bewustwording kan ik dat doorgronden en het met rust laten! Het begint steeds weer bij mezelf! Dankjewel🙏 Succes met alles waar je mee bezig bent ✨

Sonja
Door

Sonja

op 10 Mar 2022

Beste lieve Henk Heel hartelijk dank voor je mooie woorden en uitleg. Zeer waardevol steeds om jouw blogs te lezen. Lieve groet Sonja

M
Door

M

op 10 Mar 2022

Alleen voel ik zoveel dankbaarheid En nodig wat er aan er gaande is. Te kunnen behappen met hart en ziel en intelegentie

Atie
Door

Atie

op 10 Mar 2022

Wat een geweldig en duidelijk artikel.! Aan het werk dus!!!! En natuurlijk met acties voor ontredderde mensen! Warm om te horen en zien wat groot en klein creatief bedenkt. Maar: de oude Loesje spreuk is helder in dit artikel: Verbeter de wereld, begin bij jezelf!

Afra
Door

Afra

op 10 Mar 2022

Prachtig uitgelegd hoe wij ieder voor zich mogen kijken naar onze goed en fout in ons. En dat ervaar ik bijna als een dagtaak, omdat het echt in zoveel doorschijnt. In mijn oordelen over bijv. beweging en voedsel, wat goed(gezond) en slecht is. Deze zijn ook verslavend en in n cirkel van gedachten steeds weer rondgaan. Des te hoger mijn liefde voor mezelf, des te minder dit n rol speelt. Het voelt als heel rijk en vervullend om hier licht in te brengen. Dank je wel, Frans

Anja
Door

Anja

op 10 Mar 2022

Ja inderdaad iets lijkt niet eens op oordelen maar inderdaad dit eten is niet goed voor mij dat wel etc , dank voor de eye opener. Liefs Anja

Toon de Boer
Door

Toon de Boer

op 10 Mar 2022

Mooi uitgelegd Henk. Ik ben het met jou eens dat we de weg wat kwijt zijn en dat een eerste stap zou kunnen zijn het stoppen met oordelen, want dat is immers de basis van het het goed/fout denken. Daarmee scheiden we ons zelf af van een ander. Die vorm van denken leidt ook tot machtsverhoudingen: superioriteit t.o.v. lagere soorten. En dat wordt toegepast op alle terreinen en leidt tot homogenisering: we moeten allemaal hetzelfde denken, in de landbouw: grote velden met eenzelfde soort product. Jij hebt daar zo'n mooi boek over geschreven: Bondgenoot. Machteld Licht, mooie naam in deze context, heeft jouw tekst het met liefde ingesproken. Het gaat in dat boek immers ook over goed/fout en over de grote leegte. Succes met jouw werk.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Mar 2022

Goede samenvatting van wat de gevolgen van goed-fout-denken zijn Toon, dank. Dank ook voor je liefde voor Machteld de Licht en het samen vormgeven aan het luisterboek van mijn boek Bondgenoot. Dat is heel mooi gedaan.

Marianne Klaver
Door

Marianne Klaver

op 10 Mar 2022

Zo mooi en duidelijk wat je schrijft Henk. Ik herken het oordeel naar/in mijzelf: weer ziek., weer zoveel stress, wat doe ik niet goed enz .. Zoveel dank!

Mireille
Door

Mireille

op 10 Mar 2022

Dank je wel voor deze waardevolle en heldere blog. Het herinnert mij steeds weer en weer, meer en meer om vanuit inclusiviteit en mijn hart te leven. En de mindfuck te doorzien. Fijne dag en ik kijk uit naar de volgende blog.

Herma
Door

Herma

op 10 Mar 2022

Wat kun je het toch altijd prachtig verwoorden Henk. Dat steeds meer mensen wakker gaan worden. Dankjewel. In liefde, licht en vertrouwen

Marianne Lens
Door

Marianne Lens

op 10 Mar 2022

Dank je wel lieve Henk, voor deze toelichting, uitleg. Vooral ook dat het proces zich niet alleen buiten mij afspeelt, maar evengoed binnen in mij. Ik weet dat het zo is, dat ik een lichtdrager ben, dat zijn we allemaal, maar een mens glijdt zo gemakkelijk weer terug. Voor vandaag heb ik weer een heldere blik daarop en ik blijf oefenen. Dit is zo behulpzaam, bemoedigend en we zijn op weg met ons allen. Vallen, opstaan en vaker om onszelf lachen. Liefde en Licht voor allen .....

Anja
Door

Anja

op 10 Mar 2022

Wat mooi Henk , een hele klus want het zit in dingen waar je je niet eens van bewust bent altijd . Sluimer oordeel , mooi om waakzaam te zijn met wat we zeggen , denken en doen. Het zit zo in ons dit is niet goed voor mij dat wel mmmm Eye opener. Dank je wel Henk, kijk uit naar je volgende mail hoe te doen. Liefs Anja ❤️💋

Carla
Door

Carla

op 10 Mar 2022

Prachtig verwoord weer! Ik probeer altijd niet te veroordelen.. maar te denken wat de reden is waarom iemand iets doet of wat er gebeurt ! Maar ook vind ik het soms heel lastig ..zoals pas geleden .. je bv ziet dat de Dierenarts nalatig is geweest met een behandeling van mijn hond . Waardoor zij daarna heel erg ziek is geworden en bijna in shock was… een vreselijk dure kliniek heeft haar leven gered door haar daar op te nemen. €1500 verder ( wat ik moest lenen ) is ze weer beter! Maar t spookt in mijn hoofd om de 1e dieren arts aansprakelijk te stellen .. in een mail .. omdat ik vind dat ze een fout hebben begaan! Vooropgesteld weet ik nu al dat ik nu al dat t zinloos is.. omdat ze nooit schuld gaan bekennen.. en toch blijft het maar hangen.. 😔 Zo weet ik dus niet wat ik er mee aan moet .. zoals vaak gebeurt .. wil ik het zo laten dan blijft t knagen .. omdat ik haar bijna verloor en de hoge kosten erna.. Dus heb ik momenten dat ik lastig met goed of fout .. veroordelen om kan gaan! 😔

Ima
Door

Ima

op 10 Mar 2022

Je kunt ook uit liefde en respect een mail schrijven en vragen of zij bereid is de kosten met jou te delen, zonder haar van iets te beschuldigen. Zij is niet voor niets dierenarts geworden en heeft dus veel liefde voor dieren, net als jij. Ik denk dat hier een prachtige uitdaging in zit voor jou. Ik wens je veel succes. Warme hartgroet Ima

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Mar 2022

Dank Carla en Ima, voor het delen vanuit jullie hart. Dat is de nieuwe wereld in actie!

Hadewych
Door

Hadewych

op 10 Mar 2022

Beste Henk, Ik ging niet meer naar buiten om te wandelen de laatste tijd, omdat ik angstig word / werd van de vele bomen die er afgekraakt bij liggen van de hevige recente stormen, de vele chemstrepen in de lucht, het nieuws...het is ontzettend veel. Maar met jouw tekst kan ik het kwade nu plaatsen en begrijp de fragiele rand van het kwade in mij. Ik heb daarnet een boompje dat afgekraakt werd in de recente storm, en helaas net in de bloei was gekomen, een kus gegeven en een blessing. Je inzicht is het beste dat ik las in de laatste 2 jaar!

Coralie Gits
Door

Coralie Gits

op 10 Mar 2022

🙏

rita
Door

rita

op 10 Mar 2022

ik krijg al altijd kippevel als ik hoor "kom op tegen kanker" en weet dat klopt niet. dank je wel Henk

Marielle
Door

Marielle

op 10 Mar 2022

Dank je wel weer Henk. Naar aanleiding hiervan wil ik graag het volgende delen. Mijn man en ik ontdekte toen we elkaar net leerden kennen dat we het niet fijn vonden om bij een spelletje spelen tegen elkaar te spelen. Dat ontaardde al snel in een vervelende sfeer en strijd. Sindsdien bedenken we varianten op bestaande spelletjes en spelen we ze coöperatief. Er ontstaan daardoor allerlei leuke en verrassende alternatieven en vinden we het heel leuk en gezellig om samen spelletjes te doen.

Onja Vogelpoel
Door

Onja Vogelpoel

op 10 Mar 2022

Dank je Henk voor deze nieuwsbrief. Ik weet het allemaal wel, hoe het werkt en is, maar doen en toepassen in het dagelijkse leven blijft vaak een ding. Daarom weer blij met deze duidelijke opfrisser.🌟🙏

Inge
Door

Inge

op 10 Mar 2022

Wat wij in de buitenwereld zien is een afspiegeling van onze schaduwkanten die we nooit aan durfden te kijken. Als we deze schaduw in het licht kunnen zetten, erkennen en helemaal laten zijn zoals het is zonder het te willen veranderen, zal ons compassievolle hart openen en deze schaduw oplossen. Dan manifesteren we een totaal andere wereld. iedere 1e week van de maand geeft Juno Burger gratis begeleiding in ‘The Invitation’ op Facebook. Iedereen van harte welkom .

Riekje Knol
Door

Riekje Knol

op 10 Mar 2022

Jouw blog en het lezen in een boek van Nisargadatta " zijn" valt niet voor niets samen. Het is als eten van een taart, maar dan moet ik deze nog wel integreren in al het voedsel wat ik mijn hele leven heb gegeten, zonder oordeel in mijn onbewuste staat van zijn. De taart is het begin van een nieuwe feestelijke weg vol verrassingen, wat die ook mogen zijn.

Elly Rhoon van
Door

Elly Rhoon van

op 10 Mar 2022

Beste Henk, ik ben net als alle eerdere reacties altijd blij met een nieuwsbrief van jou. De tijd gaat zo snel, echter de cursus schiet er een beetje bij in. Ook ik ga voor Liefde, Licht en Vertrouwen. Boos zijn op ….. is nog wel een ding net als goed en kwaad/oordelen. En veroordelen. Maar ik ben bereid ook dit te resetten. Ik ga nu naar de volgende nieuwsbrief. Heel veel liefde en licht voor alles wat leeft in ons Umiversum. 💚💛

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Mar 2022

Als je last hebt van boosheid, vraag je dan af wat je behoefte in die situatie is en probeer jezelf dat te geven. De energie van boosheid is bedoeld als een kracht om goed voor jezelf te zorgen (voorbij de angst en onmacht van vroeger).

Tamara
Door

Tamara

op 10 Mar 2022

Helemaal waar. Ik zit momenteel in de nasleep van kankerbehandeling. En ik pendel tussen weerstand en aanvaarden. Het mooie is dat als ik in aanvaarding ben, ik de liefde voel stromen. Het licht sprankelt in mijzelf. Toch verval ik af en toe in weerstand, in pijn, in strijd. Gelukkig kom ik steeds op het keerpunt van liefde. Liefde voor mij zelf en voor de hele wereld. 🙏🏼🍀❤️

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Mar 2022

Ik wens je veel liefde toe Tamara

Adriana Dupont
Door

Adriana Dupont

op 10 Mar 2022

Door Adriana op 10 mar 2022 Een heel goede vriendin, die ik al meer dan 50 jaar ken, maakte mij attent op deze site. De laatste video's heb ik aandachtiger gelezen dan de vorige, sinds ik wakker ben geworden over wat er speelt in de maatschappij, de wereld om mij heen. Maar ik voelde instinctief dat er meer nodig is om persoonlijk wakker te zijn, om vanuit mijn innerlijke licht te kunnen overzien hoe ik moet handelen, en steeds komt bij mij weer een term naar boven die ik ergens gelezen heb, waarover ook ooit een boek is verschenen: inclusief denken. Een manier om het in goed/fout patronen bij jezelf steeds weer te tackelen en daar bovenuit te handelen, daar ga ik nu aan werken, dankzij jouw waardevolle berichten. Je kunt alles weten hoe het zit in de wereld, maar zonder je eigen innerlijke licht is die kennis waardeloos. Ik wil nu alles bezien vanuit mijn innerlijk licht. Ben 75, kan nog wel een tijdje mee.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Mar 2022

Je kunt zeker nog wel een tijdje mee Adriana!

Ineke Kooij
Door

Ineke Kooij

op 10 Mar 2022

Mooi beschreven deze waarheid… die nog lang geen gemeengoed is als ik het zo beluister in mijn omgeving en in mijn eigen contacten… maar die nu toch steeds meer verspreid wordt wat mij blij maakt… het is de enige weg naar de nieuwe wereld…. ❤️… het licht verspreidt zich….🔥🌟☀️

José B.
Door

José B.

op 10 Mar 2022

Dank je wel voor deze duidelijke verwoording. Ben nu boek aan het lezen van Mattias Desmet: De Psychologie van Totalitarisme. Ook heel duidelijk, ook de Wetenschap is niet helder. Wat is Waarheid en kan de Wetenschap daar aan bijdragen of brengt ze ons een nieuw geloof en nieuwe DOGMA’S! Ook weer GOED en FOUT denken. Ik hoop dat we weer openlijk kunnen praten met elkaar.

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 10 Mar 2022

Hoi José, dat laatste is voor mij geen goed-fout-denken. Je vraagt je iets af? je probeert alle aspecten in kaart te brengen. Dat is in mijn taal 'onderscheidingsvermogen'. Op grond daarvan kun je kiezen wat op dit moment het beste bij je past. Op die manier doet iedereen ervaring op en ontwikkelt zich vreedzaam.

Henny Hulst
Door

Henny Hulst

op 10 Mar 2022

Heel mooi en duidelijk artikel. Veel dank daarvoor!

Dorina
Door

Dorina

op 10 Mar 2022

Met veel liefde en dankbaarheid je nieuwsbrief ontvangen, mogen allen verbinden en het licht verspreiden in deze veranderende wereld. Dank voor je inspirerende en activerende woorden, die ons hart raken. Mooie reacties, die geven mij moed en hoop.

Myriam
Door

Myriam

op 10 Mar 2022

nu weet ik einde-lijk wat het betekent 'tot het hoogste goed' dankjewel hiervoor Myriam, België

Carla van Norel
Door

Carla van Norel

op 10 Mar 2022

Dank je wel Henk, zo helder en herkenbaar uitgelegd. Wat ik van je geleerd heb is I let go and I let God. Dat help mij enorm in moeilijke omstandigheden en geeft altijd vrede vertouwen en rust. Ik deel graag deze Goddelijke dans door met de prachtige teksten van Rumi."De ene waarover niets gezegd kan worden"

Barbara Bläsing
Door

Barbara Bläsing

op 10 Mar 2022

Dankjewel Henk, het is iedere keer weer bewustworden in mijn reactie op mensen en gebeurtenissen hoe voel ik me, ben ik in verbinding met mezelf en de andere. Wat is de diepere laag in alles. Het zijn bijzondere tijden dit dat me naar zoveel jaren van innerlijk werk mogelijk maken om uit het kooi te komen en te zien de deur stond en staat altijd open. Dank, dank om. Iedere keer weer uit die veroordeling te komen en in zelfaanvaarding en zachtheid ja dank de bron en de lichtwereld. De hartvefbinding is zo dichtbij. Barbara

anny Lelie
Door

anny Lelie

op 10 Mar 2022

Zeer veel dank voor deze heldere uitleg. ik Geniet als ik de lessen toepas en je brieven lees. Dan voel ik me helemaal verbonden met het goddelijke in mij. Dank je wel Henk. Hou je goed. tot ziens, Anny

Hilda De Corte
Door

Hilda De Corte

op 10 Mar 2022

Hilda De Corte Het goed/fout denken begon ik een tijdje geleden al toe te passen door NIET OORDELEN . Het resultaat hiervan is volgens mij gelijkaardig met uw verhelderende blog waarvoor dank!

Elly Brugman
Door

Elly Brugman

op 10 Mar 2022

Voor Henk en iedereen,ik moet terug denken aan de laatste jaren als "knutseljuf" op een basisschool, toen ik na lang oefenen had geleerd om de werkstukken van de kinderen niet te beoordelen in goed of minder goed . Maar dat ik vroeg hoe heb je da gedaan , of zei ik zie dat jij veel met kleuren heb gewerkt en en dat je buurkind juist maar weinig kleuren heeft en ik kijk naar alle twee graag. Of het lukte bij jou niet maar jij hebt misschien juist wel heel veel geleerd vandaag. ik werd er zelf blij van en merkte dat "ik kan het niet juf" steeds minder voor kwam. gewoon door ieder kind zijn eigenproces te gunnen zonder dat ik met goed/fout oordeel me er mee bemoeide. het heeft me geholpen minder goed/fout oordelen te geven ook in het gewone leven.het ga jullie goed, Elly

Henk Fransen
Door

Henk Fransen

op 11 Mar 2022

Dank voor het delen Elly

Claudia
Door

Claudia

op 12 Mar 2022

Dank je wel, lieve Henk, voor de helderheid die je deelt. Het is fijn om samen te zijn en te delen met gelijkgestemden. "Een betere wereld begint bij jezelf" Die leus begint steeds dieper in te dalen. Ik voel de kracht hierin en het besef dat je zélf verantwoordelijkheid kunt nemen. Liefde, Leven, Lachen en Licht!

Antoinet Vogel
Door

Antoinet Vogel

op 12 Mar 2022

Dank je wel Henk voor deze uitleg in woorden. Mijn hele leven voel ik al evenveel mededogen met daders en slachtoffers, wat niet altijd begrepen word door de mensen om mij heen, waardoor ik er maar geen woorden meer aan geef en voor mezelf houd. Maar door jouw uitleg voel ik mij geïnspireerd om het wel naar buiten te brengen en me niet meer van de wijs te laten brengen wat anderen er van vinden, heerlijk gevoel dit, Warme groet

Resie
Door

Resie

op 12 Mar 2022

Heerlijk om het oordeel over mezelf(en anderen!) te mogen loslaten.Het nooit goed genoeg doen,zeker nu ík volgens reguliere visie Parkinson heb gekregen.ik wil hier met liefde en vertrouwen naar gaan kijken,zonder veroordeling maar als een boodschap van het universum!Dit artikel is zeer troostvol en hoopvol Dankjewel Henk

Toos.
Door

Toos.

op 12 Mar 2022

Dank je wel Henk voor je duidelijke en directe uitleg.

Toos.
Door

Toos.

op 12 Mar 2022

Dank je wel Henk voor je duidelijke uitleg. De vrijheid zit in IEDER van ons ,we kunnen en mogen niet oordelen over onze medemensen.

L
Door

L

op 13 Mar 2022

Weer prachtig geschreven, Henk, dankjewel daarvoor! Ik besefte me dat ik mijn strijd tegen mijn lijf voer en dan vooral de extra kilo's die ik draag. Ik heb nu de afspraak gemaakt om sámen met mijn lijf dit extra gewicht kwijt te raken zodat we allebei ons echte 'gezicht' kunnen laten zien ; heel blij met dit inzicht!

S. De winter
Door

S. De winter

op 27 Apr 2022

Beste Henk en medelezers, medestanders, geest verwanten. Mijn ontwaken ontstond vorigjaar, toen ik maanden op de bodem van de put zat, zonder een ladder te zien die ik kon gebruiken om er uit te klimmen. Door dit lijden, door mijn boosheid en zeker ook het goed- fout denken, stelde ik mij eindelijk open voor de wijze lessen van Thich Naht Hanh en van eckhart Tolle. En nu lees ik hier soortgelijke woorden, alleen vanuit een andere beleving, of denkwijze, of overtuiging of benoem het maar. Ik ben terug bij de bron die ik 30 jaargelden in India heb bezocht, als slapend wezen, als gesluierd, zoals ik hierheen gelezen. Ik zag de Bhodi boom, waaronder prins Siddartha tot verlichting kwam. En 29 jaar later, vorig jaar oktober, ontwaakte ik. Alle puzzelstukjes vallen op hun plek. Ik probeer via meditatie en bestudering van de Dharma tot inzicht en gelijkmoedigheid en wijsheid te komen. Dit is wat voor mij werkt. Als we maar ontwaken en ons los maken van negativiteit en opstaan tegen macht, misbruik, uitbuiting etc. Sinds ik mijn mond niet meer houd, wanneer ik racisme of seksisme bespeur… Sinds ik niet meer mee ga in de waarheden die mensen verkondigen als hun waarheid, Sinds ik compassie vol soms een tegen geluid laat horen, lijk ik meer en meer mij af te zonderen van de slapenden en de huidige maatschappij. Ik zoek een manier om positief bij te dragen aan een nieuwe wereld orde. Ik bewandel eindelijk het pad waar ikzo lang naar zocht en het zal mij mooie dingen brengen. Het zal mij steunen bij mijn strijd met borderline, trauma’s, depressiviteit en de overgang. Ik zal er kracht uithalen om in dit leven, of een volgend leven ontwaakt verder te gaan. Deze website brengt mij weer verder en zorgt voor voeding van mijn wijze geest en afstand nemen van mijn slapende geest

Reactie plaatsen