Wat moet ik kiezen?

Wat moet ik doen? Dit? Of juist dat? Vaak denken we voor een ander te kunnen bepalen wat goed is, maar de waarheid verschilt per persoon en is ook afhankelijk van de levensfase waarin iemand zich bevindt. Waar we vroeger van overtuigd waren, geldt nu misschien niet meer, of andersom. Ik geloof dat we elkaar nodig hebben om te ontdekken wat goed is voor onszelf.

Kies met je verstand én je gevoel

Je hoeft er volgens mij niet aan te twijfelen dat verreweg de meeste reguliere artsen én alternatieve genezers het oprecht goed met je voor hebben. Dat betekent echter niet dat je elke behandeling die zij voorstellen, klakkeloos zou moeten gaan volgen. Blijf altijd kritisch, denk goed na en voel ook of de behandeling en/of de middelen die zij voorstellen, bij jou resoneren vanbinnen.

Zekerheden

Wellicht helpt het je verder om de volgende ‘zekerheden’ in gedachten te houden bij je overwegingen:

  • Weet dat zowel reguliere als alternatieve behandelaars voor een deel gevangen zitten in hun eigen opvattingen, en dat ze soms moeite hebben om daar voorbij te kijken en met jou mee te denken. Dat is op zich niet erg. Je kunt prima gebruikmaken van de expertise van je arts of therapeut zonder dat deze het in alles met je eens is.
  • Weet dat er meerdere reguliere artsen zijn geweest die tegenover hun patiënten zeer negatief over alternatieve geneeswijzen spraken en die hier toch voor kozen toen ze zelf kanker kregen. Daarnaast ken ik ook alternatieve therapeuten die patiënten met klem adviseerden om geen chemotherapie te ondergaan en die dat zelf wél deden toen ze kanker kregen. Kortom: artsen en therapeuten zouden wel wat minder stellig mogen zijn. Het is soms makkelijk praten wanneer je zelf geen kanker hebt.
  • Weet dat voor veel reguliere behandelingen – ondanks wat vaak beweerd wordt! – geen hard bewijs bestaat; datzelfde geldt voor veel alternatieve behandelingen. Wat wel bekend is, is dat een combinatieaanpak je in de meeste gevallen de beste overlevingskansen biedt. Voel je door deze informatie als patiënt gesterkt om te kiezen voor zo’n combinatieaanpak – ook als je behandelend arts of therapeut daar (fanatiek) anders over denkt.
  • Weet dat aan de helft van de Amerikaanse universiteiten complementaire geneeskunde gedoceerd wordt en dat alternatieve geneeswijzen in Zwitserland in het basispakket van de zorgverzekering zitten. Het is in andere westerse landen dus al behoorlijk geaccepteerd wat jij overweegt te doen (of al doet).

Tips

En dan nog een paar tips die je hopelijk óók de nodige ondersteuning bieden:

  • Zoek bij voorkeur een arts of natuurtherapeut die respect heeft voor jouw opvattingen en die bereid is om met je mee te denken. Het is belangrijk dat jij je goed voelt bij je behandelaar(s).
  • Laat je partner, familie en vrienden het Handboek kanker (bol.com) lezen. Dat vergroot de kans dat ze achter een door jou gekozen (combinatie)aanpak gaan staan. Steun van je naasten is immers van groot belang. Ook het online Eerste Hulp Bij Kanker-programma (‘EHBK’) leent zich er goed voor om samen met je naasten te bekijken.
  • Wanneer je voor een bepaalde combinatie van behandelingen kiest, zoek dan goed uit wat je hiervan mag verwachten. Reguliere behandelingen zijn ingrijpend en hebben soms ernstige bijwerkingen, die bovendien niet altijd tijdelijk zijn. In de bijlagen bij het Handboek kanker, ’10-stappenplan bij kanker’ en ‘Moeilijke beslissingen nemen’, staat een aantal vragen die je je arts kunt stellen om te beoordelen of de behandeling die jou wordt voorgesteld, zinvol is in jouw specifieke situatie. Alternatieve behandelingen die je naast je reguliere behandeling kunt inzetten, beloven vaak veel; ze prijzen soms zelfs zogenaamde wondermiddelen aan. Laat je daardoor niet gek maken. Kies bij voorkeur voor behandelingen waarvoor enige onderbouwing bestaat of die een logische grondslag hebben in de manier waarop het lichaam in elkaar zit en functioneert. Zowel in het Handboek kanker als het eerder genoemde EHBK-programma deel ik hierover heel veel informatie met je. Combineer uiteindelijk de middelen en methoden waar jij je goed bij voelt. Je geloof in de methoden en middelen waarmee je bezig bent is nl. een factor van groot belang!

Vraag:
Vind jij dat mensen met kanker moeten doen wat ze zelf willen?
Antwoord:
Ik vind dat mensen met kanker het recht hebben om te leven zoals zij dat wensen (wanneer zij daar anderen tenminste niet mee schaden). Ik vind ook dat mensen met kanker geregeld nogal eenzijdig bezig zijn. Ze zoeken bijvoorbeeld op internet een paar supplementen bij elkaar, eten een beetje meer broccoli of drinken groene in plaats van zwarte thee, … dat soort dingen. Ik betwijfel of dat verstandig is. Het volgen van nogal willekeurig bij elkaar gesprokkelde adviezen van internet doet volgens mij geen recht aan de ernst van de situatie. Ik denk dat je kanker niet moet onderschatten en dat deskundige begeleiding, zowel regulier als alternatief, van belang is om al je mogelijkheden goed in kaart te brengen en je kansen optimaal te benutten. Maar: de eigen keuzes van de patiënt zijn daarin voor mij altijd leidend.

De waarheid

Ter inspiratie nog een verhaal over een oude Zenmeester die met zeven leerlingen een ochtendwandeling maakte. De dauwdruppels schitterden in het vroege zonlicht. De meester bleef stilstaan bij een van de druppels en vroeg zijn leerlingen welke kleur deze had.

‘Rood’, zei de eerste,
‘Oranje’, zei de tweede,
‘Geel’, zei de derde,
‘Groen’, zei de vierde,
‘Blauw’, zei de vijfde,
‘Paars’, zei de zesde,
‘Violet’, zei de zevende.

Ze waren geschokt over de verschillen in hun waarneming. En omdat ze allen zeker waren van hun gelijk ontstond er bijna ruzie.

De oude meester vroeg hun toen om een paar keer van plaats te verwisselen. Zo drong het tot hen door dat ieder één aspect van het licht had waargenomen en de waarheid had gesproken vanuit zijn of haar eigen perspectief.

Na enige tijd liet de meester zijn leerlingen hun oorspronkelijke plek weer innemen. En omdat de zon inmiddels gedraaid was, weerspiegelde de druppel een andere kleur dan in het begin. De meester sprak:

‘Hoe je de waarheid ziet, hangt af van de
plaats en de tijd die je in het leven inneemt.
Laat je medemens in vrijheid zijn weg bewandelen,
zijn eigen plaats innemen en zijn deel van
het licht waarnemen.

Wees niet alleen tolerant, maar zelfs blij dat
er verschillende standpunten zijn.
Samen zie je de regenboog.
We hebben elkaar nodig om de volledige
waarheid te omvatten.’

Over de schrijver
henk fransen inspireert mensen om hun innerlijk licht te versterken, hun zelfgenezende vermogens een boost te geven en om élk aspect van hun leven naar een hoger plan te tillen.
Christina Dekker
Door

Christina Dekker

op 04 Feb 2018

Mijn Baarmoeder,eierstokken en lymfeklieren in de buikwand zijn verwijderd omdat ik een endometriumcarcinoom had. Omdat de tumor dieper in de spierwand was doorgedrongen dan verwacht werd is mij nu , uit preventie dat de ziekte terugkomt, inwendige bestraling aangeboden. Als ik lees dat volgens onderzoeken juist de bestraling kankercellen veroorzaakt weet ik niet wat te doen. na de operatie zijn er volgens de oncoloog geen kankercellen meer in mijn lichaam en 3x een interne bestraling is alleen uit voorzorg?

Reactie plaatsen