5 video's en 10 stappenplan zelfgenezend vermogen
Krijg GRATIS toegang

Page content

Spontane genezing van Hirsberg en Barasch – een uitzonderlijk boek

 

Spontane genezing

Om je een eerste idee te geven van wat overlevers kenmerkt ga ik je vertellen over Hirsberg en Barasch. Het zijn twee Amerikaanse wetenschappers die gefascineerd raakten door het feit dat sommige opgegeven patiënten toch wisten te overleven. Hirsberg en Barasch beten zich, net als ik dat heb gedaan, helemaal vast in dit onderwerp. Hun eerste conclusie was opmerkelijk.

Zij zeggen:

 • Er is niet een ‘beste’ behandeling van kanker aan te wijzen. Patiënten die hun prognose overleven, maken gebruik van heel verschillende behandelingen.

Sommige overlevers kiezen voor een puur reguliere behandeling. Anderen voor een meer alternatieve. En nog weer anderen voor een combinatie van beiden. Er zijn zelfs overlevers die geen enkele behandeling kiezen. Hun ziekte en de doodsdreiging die ervan uitgaat lijkt hen juist aan te zetten om meer te gaan leven.

Hirsberg en Barasch stelden zichzelf op dit punt de volgende vraag: Wanneer de behandeling niet doorslaggevend is, wat dan wel? Zou het kunnen zijn dat overlevers specifieke karaktereigenschappen bezitten? Eigenschappen die hun helpen te overleven? Niet zelden wordt er immers gesuggereerd dat een vredige, liefdevolle levenshouding van belang is in het herstel van kanker? Zij begonnen dit te onderzoeken, maar konden dit idee van een ‘aardig karakter’ niet bevestigen. Sterker nog, zij kwamen tal van onderzoek op het spoor dat het tegendeel liet zien:

 • Mensen die voor alles en iedereen aardig zijn, hebben de neiging hun eigen gevoelens en behoeften weg te cijferen en dat is niet gunstig om te overleven onder zware omstandigheden.

Dus zochten Hirsberg en Barasch verder, uiteindelijk ontdekten ze een factor die alle overlevers leek te kenmerken. Dit gegeven werd bovendien door literatuur- en wetenschappelijk onderzoek bevestigd.

 

Hirsberg en Barasch

Zij noemden deze factor ‘congruentie’. Een moeilijk woord voor het feit dat ‘je gedrag overeenkomt met wat je diep vanbinnen voelt’. Dat wil zeggen dat je gevoel en handelen één zijn.

 • Hirsberg en Barasch zeiden: ‘Het lijkt erop dat overlevers in hun levenscrisis een manier gevonden hebben om zichzelf volledig trouw te blijven. In meerdere gevallen blijkt de ziekte zelfs een belangrijke aanzet te zijn om meer op te komen voor de eigen behoeften en voor dat wat werkelijk van belang is in het leven. Overlevers, zo zeggen zij, besteden hun leven niet aan anderen uit, maar ze zijn trouw aan zichzelf en geven daar constructief uitdrukking aan’.

Deze conclusie komt ook overeen met een onderzoek van de Amerikaanse chirurg Bernie Siegel. Hij stelt dat vrouwen met borstkanker die in de ogen van hun oncoloog lastig zijn, dat wil zeggen ‘vrouwen die niet bij elk voorstel ja-en-amen zeggen’, gemiddeld het langst leven. Nu het gaat er natuurlijk niet om lastig te zijn. Het gaat er om trouw te zijn. Trouw aan jezelf, aan wat je voelt, wat je nodig hebt, aan je opvattingen en om daar ook echt uitdrukking aan geven. Zelfs wanneer dat tot disharmonie of een confrontatie zou kunnen leiden.

 

Vier eigenschappen van overlevers

Uit mijn onderzoek komen in totaal 4 belangrijke eigenschappen van overlevers naar voren:

1. De wil om te leven
Een overlever heeft een sterke wil om te leven en hij gelooft in zijn genezing.

2. Door het vuur gaan
Een overlever is nog niet klaar met zijn leven. Hij heeft iets wat hij persé nog wil meemaken of iets dat hij absoluut nog wil bereiken. Hij is bereid om daarvoor door het vuur te gaan.

3. Macht en controle
Een overlever ervaart macht en controle. Dat wil zeggen: hij handelt vanuit het gevoel dat hij invloed heeft op wat er in zijn leven gebeurt.

4. Trouw aan zichzelf
Een overlever is trouw aan zichzelf. Hij geeft uitdrukking aan zijn diepste gevoelens, behoeften en levensovertuiging.

Belangrijk:

Deze informatie is niet bedoeld als  een vervanging van reguliere behandeling of diagnostiek. Wanneer je ziek bent vind ik het belangrijk dat je je goed medisch te laten begeleiden.

De hier genoemde eigenschappen van overlevers zijn geen norm of standaard waar je aan moet voldoen. Integendeel, ze zijn juist bedoeld om je te inspireren om in meer vrijheid in het leven te staan.

Steek weinig energie in zaken die je niet goed begrijpt of waar je anders over denkt. Richt je aandacht vooral op datgene wat je aanspreekt en waar je enthousiast over bent.

Overlevers zijn geen supermensen. Het zijn ook geen bovennatuurlijke wezens. Ik heb gaandeweg mijn onderzoek ontdekt dat het gewone mensen zijn zoals jij en ik. Wat zij hebben gedaan ligt ook voor ons binnen handbereik  en daarom denk ik dat we veel van elkaar kunnen leren.

Laten we nu een vergrootglas leggen op de verschillende eigenschappen van overlevers:

 

1. De wil om te leven

Een overlever heeft een sterke wil om te leven en hij gelooft in zijn genezing. De combinatie van deze twee aspecten is belangrijk. Een sterke levenswil alleen is niet voldoende. Ik ken patiënten die echt enorm sterk zijn, maar ze geloven niet in hun genezing. Deze mensen houden het zeker langer vol dan anderen, maar het is vaak een pijnlijke strijd. Een strijd om niet te verliezen. Een strijd om niet dood te gaan.

Over het algemeen zijn overlevers niet zo met hun dood bezig. Hun sterfelijkheid inspireert hen juist om meer te gaan leven.

‘Overlevers vechten niet tegen hun ziekte of dood,
ze vechten v
óór hun leven.’

2. Door het vuur gaan

Een overlever heeft iets in zijn leven wat hij persé nog wil meemaken, of iets wat hij verschrikkelijk graag nog wil doen of bereiken. Hij wil dit zó graag dat hij bereid is om ervoor door het vuur te gaan. Laat ik je hiervan een voorbeeld: het betreft een vrouw die ik 20 jaar geleden behandelde. Zij was in de 70 en had drie kinderen en in totaal zes kleinkinderen.

Het was een lieve vrouw en zij leefde voor haar kinderen. Haar levensmotto was: mijn leven is geslaagd wanneer mijn kinderen en kleinkinderen getrouwd zijn en een diploma hebben. Al haar kinderen voldeden aan dit gegeven behalve één kleinkind dat over twee jaar zou gaan afstuderen.

Deze vrouw kreeg na een routine-onderzoek van haar dokter te horen dat ze uitgezaaide alvleesklierkanker had en dat ze niet lang meer zou leven.

‘Dat kan niet’, zei ze resoluut.

De arts vertelt haar vervolgens dat ze met een chemotherapie misschien nog een maand of zes langer zou kunnen leven.

‘Geen sprake van’, zegt ze, ‘het kan niet waar zijn, mijn laatste kleinkind gaat over twee jaar afstuderen en daar moet ik bij zijn’.

De arts probeert haar opnieuw van de ernst van de situatie te overtuigen, maar zij staat op en gaat naar huis.

Ruim twee jaar later was ze op de diploma-uitreiking van haar kleindochter aanwezig. Niet in een rolstoel of op krukken. Nee, gezond en wel. In de maanden daarna echter ging ze snel achteruit en overleed ze.

Wat is hier gebeurd?

Deze vrouw had alle tot nu toe besproken kenmerken van een overlever: ze had een sterke levenswil, was trouw aan haar diepste overtuigingen en was bereid om daarvoor door het vuur te gaan. Ze wilde absoluut bij de diploma-uitreiking van haar kleinkind zijn, dat stond voor haar als een paal boven water. Na het afstuderen van haar jongste kleinkind viel deze drijfveer om te leven echter weg en voelde haar leven compleet. Enkele maanden later stierf ze vredig met haar kinderen en kleinkinderen om haar heen.

Dit is een treffend voorbeeld van hoe iets dat heel belangrijk is het lichaam kan helpen te overleven.

 

3. Macht en controle ervaren

 • Een overlever ervaart macht, dat wil zeggen: hij handelt vanuit het gevoel dat hij invloed heeft op wat er in zijn leven gebeurt. Overlevers zijn, zou je kunnen zeggen ‘scheppers’.

Het scheppende vermogen van de menselijke geest wordt tegenwoordig door tal van wetenschappelijke onderzoek bevestigd.

De genezende werking van de geest is het best onderzocht in de vorm van het zogenaamde placebo-effect. Waarschijnlijk heb je daar al wel eens over gehoord. Een placebo staat voor een nep-tablet en een nep-tablet kan natuurlijk niet genezen. Toch blijkt uit onderzoek dat dat wel het geval is. Wanneer een arts een placebo voorschrijft en de patiënt gelooft dat hij van zijn dokter een echt medicijn krijgt, dan blijkt zo’n nep-pil een genezende werking uit te oefenen.

 • Wetenschappers hebben maar één verklaring voor dit gegeven, namelijk dat het het geloof van de patiënt is die geneesprocessen in zijn lichaam in werking zet.

Het meest indrukwekkende voorbeeld dat ik hiervan ooit heb gehoord is een onderzoek van Dr. Bruce Moseley. Zijn onderzoek werd in 2002 gepubliceerd in het medische tijdschrift ‘The New England Journal of Medicine’. In het onderzoek ondergingen patiënten met ernstige onstekingsachtige knieklachten, drie verschillende operaties. Het onderzoek werd uitgevoerd om de effectiviteit van de verschillende knie-operaties met elkaar te vergelijken.

Bij één groep patiënten werd het kraakbeen van het kniegewricht weggeschraapt en bij een tweede groep werd het gewricht gespoeld met vloeistof en getracht om loszittende stukjes bot uit het gewricht te verwijderen. Dit zijn twee standaard operatietechnieken voor dit soort knieklachten. De derde groep patiënten kreeg een nep-operatie, een placebo-operatie dus. Deze patiënten kregen net als de anderen een verdoving en de huid werd opengesneden. Maar verder werd er niks gedaan. De huid werd dus direct weer dichtgemaakt. Dat was alles.

 • Alle drie de patiëntgroepen hadden dus ernstige knieklachten, alle drie dachten dat ze een echte operatie ondergingen, alle drie hadden ze na hun operatie een litteken, en alle drie de groepen kreeg dezelfde nazorg en een revalidatieprogramma.

Het resultaat van het onderzoek was verbijsterend. De patiënten die een nep-operatie hadden ondergaan lieten een vergelijkbare verbetering zien als de patiëntgroepen die echt waren geopereerd. Pas twee jaar na de operatie werden de patiënten uit de placebogroep op de hoogte gebracht van de gang van zaken en werd het artikel met betrekking tot dit onderzoek gepubliceerd.

 • De slotconclusie van het artikel was dat het genezende effect van alle drie de operaties (in dit geval) volledig aan de genezende werking van de geest moest worden toegeschreven.

De verschillende procedures hadden bij deze vorm van knieklachten dus verder geen enkele zin, terwijl er jaarlijks in de Verenigde Staten alleen al meer dan een half miljoen van deze operaties worden uitgevoerd. Nieuwsprogramma’s op de televisie brachten de resultaten van het onderzoek naar buiten en filmden mensen uit de placebogroep die na hun nep-operatie weer konden lopen. Sommige deden zelfs weer aan sport of speelden basketbal met hun kinderen of kleinkinderen. Een lid van de placebogroep met de naam Tim Perez verklaarde op Discovery Health Channel:

‘In deze wereld is alles mogelijk wanneer je
de geest eraan laat werken, ik weet nu dat
mijn geest wonderen kan verrichten.’

Een sterke levenswil, geloof in je genezing en het ervaren van persoonlijke macht zijn dus belangrijke om te overleven. Tegelijkertijd kunnen het heel lastige zaken zijn wanneer je geconfronteerd wordt met kanker, een zware chemo moet ondergaan of leeft met de onzekerheid van een onderzoek.

Wat kun je doen wanneer je geloof nietig voelt ten opzichte van de machteloosheid die je ervaart?

Op die momenten kun je 2 dingen van overlevers leren:

 1. Zij richten hun levenswil op dat wat hen lief is
 2. Zij richten zich op wat wordt genoemd: de cirkel van invloed

 

Wat is je cirkel van invloed?

Je hebt dingen in het leven die je kunt veranderen en dingen die je niet kunt veranderen. Het weer bijvoorbeeld kun je niet veranderen. Wanneer je je focust op het veranderen van het weer dan ga je zeker onmacht ervaren.

‘Maar’, denk je nu misschien: ‘je kunt toch een paraplu meenemen of luchtige kleren aantrekken?’ Daarin heb je natuurlijk gelijk. Een paraplu meenemen of een jas meenemen zijn twee zaken die je wel kunt doen en dat geeft je een gevoel van controle en dat je dingen in de hand hebt.

 • Je zou kunnen zeggen dat jij in het midden van je cirkel van invloed staat. Alle zaken die je niet kunt beïnvloeden liggen buiten jouw cirkel. En alle zaken die je wel kunt veranderen liggen binnen je cirkel.

Wanneer je je richt op de dingen binnen je cirkel ervaar je macht en wanneer je je richt op de dingen buiten je cirkel ervaar je hulpeloosheid. Dan ervaar je dus onmacht. Veel patienten focussen op wat ze niet kunnen veranderen of wat ze nog niet kunnen veranderen en dat versterkt hun gevoel van onmacht.

 • Overlevers richten zich vooral op zaken die ze wel kunnen veranderen. Zaken waar ze invloed op hebben en dat versterkt hun gevoel van eigenwaarde en persoonlijke macht.

Dat klinkt allemaal misschien nog abstract, maar laat ik je een concreet voorbeeld geven dat mijn opvattingen over mijn cirkel van invloed totaal heeft veranderd.

Lees meer over je cirkel van invloed in het indrukwekkende verhaal van een man die veroordeeld werd tot levenslang in mijn blogbericht Cirkel van invloed – Het gevangenisverhaal

 

Iemand anders met kanker helpen?

Voel je vrij om dit artikel door te sturen naar mensen die er baat bij zouden kunnen hebben of het op een andere manier op prijs zouden kunnen stellen. Laat me hieronder in ieder geval weten wat je ervan vindt en of je er iets aan hebt. Ik lees je bericht graag en zal waar mogelijk antwoorden of opmerkingen plaatsen.

Tot de volgende keer, wees trouw aan jezelf en ik zie er naar uit je binnenkort weer te spreken,

Henk Fransen

Lees meer in mijn blogbericht Cirkel van invloed – Het gevangenisverhaal

 

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Vul dan je naam en e-mail in en ontvang onze nieuwsbrief met GRATIS nieuwe video's, tips, info en aanbiedingen

Wij hebben ook een hekel aan spam
Laat een bericht achter

Comment Section

0 reacties op “Spontane genezing van Hirsberg en Barasch – een uitzonderlijk boek

Plaats een reactie


*