De meest gestelde vragen over voeding - Deel 1
15 augustus 2013 
in Voeding

De meest gestelde vragen over voeding - Deel 1

Vraag
De grote hoeveelheid nieuwe informatie over voeding en supplementen overweldigt me. Hoe ga ik daarmee om?

Antwoord
Wanneer de informatie teveel voor je voelt, beperk je dan tot onderstaande antwoorden. Ter inspiratie kun je nog gebruikmaken van de blogs ‘Voorbeeldmaaltijden’ en ‘De belangrijkste Geboden & Verboden’. Deze twee hoofdstukken helpen je de richtlijnen direct in de praktijk te brengen.

 

Vraag
Moet ik wanneer ik kanker wil voorkomen dezelfde richtlijnen aanhouden als iemand die kanker heeft?

Antwoord
Nee ter preventie kun je over het algemeen milder te werk gaan. Overschakelen op biologische voeding, de juiste verhouding van essentiële vetzuren en het we-kelijkse gebruik van voedingsmiddelen die essentiële suikers bevatten zijn goede preventieve maatregelen.

 

Vraag
Ik heb gemerkt dat jullie in jullie werk geregeld dezelfde punten herhalen. Waarom doen jullie dat?

Antwoord
Daarvoor zijn twee redenen. Wij houden van kort en krachtig. Toch merkten wij in de praktijk dat mensen de neiging hebben over belangrijke zaken heen te lezen en dat herhaling de kans op misvattingen en onacht-zaamheid beduidend verminderden. Daarnaast is de materie over voeding complex en de meeste lezers hebben relatief weinig voorkennis. Herhaling is de essentie van ‘leren’. Door de meest wezenlijke standpunten te herhalen, blijken mensen sneller te leren.

 

Vraag
Jullie leggen veel nadruk op voeding, maar is erfelijkheid niet een veel belangrijkere oorzaak van kanker?

Antwoord
Honderd jaar geleden kreeg 1 op de 10 mensen kanker, 50 jaar geleden 1 op de 4, nu 1 op de 3 en in Amerika al bijna 1 op de 2 mannen! Deze toename is niet verklaar-baar door erfelijkheid. Wetenschappers over de hele wereld geven aan dat de belangrijkste oorzaak voor deze toename gelegen is in de (ongezonde) leefstijl van de Westerse mens.

 

Vraag
Speelt erfelijkheid dan geen enkele rol?

Antwoord
Jawel, erfelijkheid speelt een rol maar anders (en veel minder) dan tot nu toe werd aangenomen. Recent onderzoek leert dat leefstijlfactoren (voeding, stress en gif) een cruciale rol spelen in de uiting van erfelijkheid (dit heet met een deftig woord epi-genetica). Zo kan een tweeling een erfelijke ziekte hebben. Bij de een uit de ziekte zich na 30 jaar, bij de ander pas na 70 jaar. Het blijkt dat leefstijlfactoren (voeding en stress) daarin een belangrijke rol spelen doordat ze de erfelijkheid als het ware ‘aan- of uitzetten’.

 

Vraag
Hoe moet ik me dat voorstellen?

Antwoord
Erfelijk materiaal bevat een vrijwel oneindig aantal mogelijkheden. Slechts een klein gedeelte van deze mogelijkheden staat op ‘aan’. Ongezonde voeding, stress en gif kunnen bepaalde erfelijke functies ‘uitzetten’ en andere ongezonde functies (zoals ongeremde celgroei) ‘aanzetten’. Onderzoek laat zien dat tal van voedings- en stressfactoren erfelijk materiaal activeren of juist inactiveren. Op dit niveau zal erfelijkheid een belangrijke bijdrage aan de geneeskunde gaan leveren denken wij.

 

Vraag
Ik ken iemand die altijd gezond gegeten heeft en toch kanker heeft gekregen. Hoe verklaren jullie dat?

Antwoord
Voeding is een belangrijke factor maar niet de enige factor. Stress is een andere belangrijke factor die kan bijdragen aan het woekeren van cellen. Verder zijn er emotionele-, sociale- en zelfs spirituele factoren die kanker kunnen veroorzaken. Deze factoren vallen buiten de opzet van dit boek. We kunnen je aanraden daartoe onze andere boeken te lezen.

Daar komt nog bij dat juist de gevoeligste mensen vaak ziek worden. Dat wil zeggen: iemand met een gevoelige constitutie kan afknappen onder de optelsom aan belastingen in deze tijd, terwijl iemand die ongezonder leeft niet ziek wordt. Dat is hard maar waar.

 

Vraag
Hebben jullie de wijsheid in pacht?

Antwoord
Nee. Lees dit boek door en maak aantekeningen van dingen die je raken. Google zaken die voor jou van belang zijn, vergelijk het met wat je al weet en praat erover met anderen. De inhoud van dit boek is niet de ‘waarheid’. Wij proberen de belangrijkste inzichten rondom voeding overzichtelijk voor je te ordenen en eenvoudige antwoorden te geven op belangrijke ‘strijdpunten’. We hopen je daarmee te stimuleren tot een eigen onderbouwde mening over voeding en wat belangrijk is in jouw situatie.

 

Vraag
Kan dit boek mij beter maken?

Antwoord
Nee. Zoals reeds aangegeven is dit geen zelfhulpboek bij ziekte. Het bevat inzichten en aanwijzingen die kunnen bijdragen aan herstel, maar wanneer je ziek bent, raden wij je aan om de begeleiding te zoeken van een gekwalificeerde arts/natuurarts.

 

Vraag
Hoe raden jullie mij aan om te werk te gaan?

Antwoord
Lees eerst de hoofdstukken ‘Hoe dit boek te gebruiken’ en ‘Sleutels tot blijvend succes’. Volg verder de aanwij-zingen in het boek op (met name ‘De zeven stappen om je voeding te verbeteren’). Wees wanneer je ziek bent strict en zoek tegelijkertijd de begeleiding van een gekwalificeerde (natuur)arts. (Volg wanneer je het boek ter preventie gebruikt, volg dan met name stap 1,2,3 en 7 op).

 

Vraag
Wat is de belangrijkste oorzaak van het kankerproces?

Antwoord
Zoals gezegd geven deskundigen aan dat de toename aan kanker voor meer dan 80% gelegen is in leefstijl-factoren. Wanneer we op het niveau van het lichaam kijken is de meest vitale factor zuurstof en op het niveau van de cel is het de cel-ademhaling. Wanneer het zuurstofgehalte van de weefsels langdurig onder de 65% daalt, heeft een cel nog slechts 2 opties: doodgaan of een andere weg vinden om energie te verkrijgen. Dat laatste is mogelijk: een cel kan zonder zuurstof energie verkrijgen door fermentatie van suikers. Dit is een belangrijk kenmerk van het kankerproces.

 

Opmerking
Dus de celademhaling is cruciaal in het ontstaan van kanker?

Antwoord
Ja, maar het is meer dan dat. Het is ook een belangrijk kenmerk van gezondheid. En daarmee is het voor iedereen waardevol. Een goede cel-ademhaling is van belang voor iedereen die wil weg bewegen van ziekte in de richting van optimale vitaliteit en gezondheid.

 

Vraag
Wat kan ik doen om mijn cel-ademhaling goed te houden?

Antwoord
Daarvoor zijn vele factoren van belang. Eigenlijk zijn alle ‘Zeven stappen om je voeding te verbeteren’ (uit het desbetreffende hoofdstuk) van belang. Eentje die er uitspringt is stap 1: zorg voor de juiste verhouding van essentiële vetzuren en schrap transvetten uit je voeding. Maar zonder de andere stappen kan het niet optimaal uitwerken.

 

Meer vragen & antwoorden klik hier.

 

Over de schrijver
henk fransen inspireert mensen om hun innerlijk licht te versterken, hun zelfgenezende vermogens een boost te geven en om élk aspect van hun leven naar een hoger plan te tillen.
Geertrui
Door

Geertrui

op 21 Jun 2019

Vraag: deze week ging plotseling mijn l.oor zeer sterk achteruit, 4 jaar gelden deed het r.oor exact hetzelfde. Oorzaak is een exact dezelfde emotionele gebeurtenis! Bestaat hier een detox-programma voor?

Reactie plaatsen