De innerlijke gids

Wanneer ik het onderwerp van de innerlijke gids tijdens een consult ter sprake breng, vertellen cliënten mij geregeld dat ze deze kennen. Dat ze bijvoorbeeld…

 

Dat ze bijvoorbeeld sinds hun kindertijd al (innerlijke) gesprekken voeren met een overleden opa of oma. Of dat ze tijdens een heel moeilijke periode in hun leven contact kregen met een beschermengel of gids die hen in gedachten troostte of antwoorden gaf.

Boekentip: ‘Een engel op je pad’ – honderd en een engelen-ervaringen van H.C. Moolenburgh.
Omschrijving: Een engelen-ervaring komt vaker voor dan we wel denken, niet alleen bij ‘gelovigen’ maar bij mensen met alle mogelijke, soms sterk uiteenlopende, achtergronden. Dat blijkt uit de vele reacties die H.C. Moolenburgh kreeg op zijn eerste boek ‘Engelen als beschermers en als helpers der mensheid’ dat al vijf drukken beleefde en in verschillende talen werd vertaald. De honderd en een engelen-ervaringen die in dit boek zijn opgenomen, komen dan ook uit vele delen van de wereld. Sommige verhalen berichten van hulp in noodsituaties, andere van spontane verschijnin-gen waarop de ‘overvallene’ totaal niet was voor-bereid. Alle ervaringen hebben echter één belang-rijk ding gemeen: wie zo’n ervaring overkwam, werd een geheel ander mens en ging vaak een compleet ander, veel bewuster leven leiden.

Oude wijze man of vrouw

Uit onderzoek blijkt dat een (innerlijke) gids zich over het algemeen laat zien in de gedaante van een oude wijze man of vrouw, vaak een eerbiedwaardige persoon in de vorm van een arts, een medicijnman, een beschermengel of Goddelijk persoon.

Soms ook toont de innerlijke gids zich in de vorm van een stripheld of een Walt Disney figuur. Ook dieren blijken een gemakkelijke ingang te kunnen zijn.

Over het algemeen passen de beelden en ervaringen bij de persoon die ze krijgt. Wanneer je bijvoorbeeld niet in engelen gelooft, toont je innerlijke raadgever zich hoogstwaarschijnlijk niet in de vorm van een engel. Wanneer je daarentegen een passie voor paarden hebt, is het heel goed mogelijk dat je tijdens een droom een antwoord van een paard ontvangt of dat je het gevoel krijgt dat je paard je tijdens zijn verzorging een antwoord geeft.

Een oude vrouw

Een oude vrouw met kanker vertelt me dat altijd wanneer ze het moeilijk heeft, haar poes bij haar op schoot kruipt en ze in stilte hele gesprekken voeren over de moeilijkheden in haar leven.

Een vriendin

Een vriendin van mij is fan van Ushi (het televisie-programma van Wendy van Dijk). Wanneer zij aan Ushi denkt komt een bevrijdend deel van haar zelf naar boven en ervaart ze veel levensvreugde.

Een sceptische man

Een nuchtere man die aanvankelijk afwijzend tegenover het idee van een innerlijke gids stond, vertelde me tijdens een consult dat hij als kind voor het slapen gaan op zijn knieën een gebedje uitsprak. Ik vroeg hem welk gebed het was. Ik liet dit gebed op een gouden kaart kalligraferen en stuurde het mijn cliënt toe. Het volgende consult vertelde hij mij dat hij de avond dat hij de kaart had ontvangen voor zijn bed was geknield en het gebedje had opgezegd net zoals hij dat als kind altijd had gedaan. De tranen hadden over zijn wangen gestroomd en hij had duidelijk een lichtende en troostende aanwezigheid ervaren. Sindsdien is het lichter in zijn leven en krijgt hij
’s avonds voor het slapen gaan antwoorden op vragen waar hij mee zit.

Een jonge vrouw

Een jonge vrouw met borstkanker gaat elke zaterdag naar een Mariakapelletje waar, zo vertelt ze me, haar grootmoeder ook altijd al naar toe ging. Ze steekt daar een kaarsje op voor iemand die het moeilijk heeft en zit dan langere tijd op een bankje aan de voeten van Maria. Ze vertelt me dat ze daar innerlijke rust aan ontleent en contact voelt met haar grootmoeder die haar raad en advies geeft voor de moeilijkheden in haar leven.

Hoe je innerlijke gids zich ook toont, de meeste mensen rapporteren dat hun gids liefde en begrip uitstraalt en hij/zij altijd bereid is om vragen te beantwoorden. De raad die wordt gegeven is over het algemeen eenvoudig en praktisch van aard en de aanwijzingen gaan meestal gepaard met een gevoel van zekerheid, vertrouwen en/of innerlijke rust. Het kan ook zijn dat je gids niet praat, maar dat je ‘meer een gevoel krijgt’, dat je gewoon weet wat je moet doen of dat je niet een pasklaar antwoord krijgt, maar dat je je gesterkt/ getroost voelt en het gevoel hebt dat je er niet alleen voor staat.

 

Wat zegt de wetenschap over de innerlijke gids?

Hersenonderzoekers vermoeden dat de ervaring van je innerlijke gids ontstaat in de rechterhersenhelft. Dat is het deel van je hersenen waar je associatieve denken (= beelddenken) en je intuïtie  gelokaliseerd zijn.

De rechterhersenhelft vormt een aanvulling op je linkerhersenhelft waar vooral je rationele- en logische denken gezeteld zijn. Experimenten laten zien dat een evenwichtig gebruik van zowel je linker- als ook je rechterhersenhelft tot de beste oplossingen leidt.

Daarom is het zinvol zijn om bij moeilijke beslissingen zowel je linkerhersenhelft (bijvoorbeeld de statistieken van je behandeling) als ook je rechterhersen-helft (je intuïtie of innerlijke gids) te raadplegen.

Overweging: Betrek zowel de statistieken betreffende je behandelingen als ook je intuïties daarover. Kies uiteindelijk waar je diep vanbinnen achter kunt staan. Laat waar mogelijk een gevoel van innerlijk rust of vrede je belangrijkste leidraad zijn.

Lees meer over de innerlijke gids.

 

 

Over de schrijver
henk fransen inspireert mensen om hun innerlijk licht te versterken, hun zelfgenezende vermogens een boost te geven en om élk aspect van hun leven naar een hoger plan te tillen.
Reactie plaatsen