Page content

Handboek kanker | Henk Fransen | Wat lezers en de pers erover zeggen

Makkelijk leesbaar en overzichtelijk ingedeeld

Met veel plezier en verwondering heb ik het nieuwe boek ‘Handboek Kanker’ gelezen.
De bundeling van inzichten is enorm en het vormt een krachtige brug voor de patiënt.
Er stroomt warmte en liefde door de zinnen heen.
– Drs. Richard de Leth, schrijver van de bestseller OerSterk

0 0 0 3D

Handboek kanker €20

Wat de pers bij uitgave van het Handboek kanker schreef:

Wie de diagnose kanker krijgt, gaat vaak op zoek naar mogelijkheden om zelf zoveel mogelijk controle uit te kunnen oefenen. In die zoektocht beland je op internet in een wirwar aan informatie over mogelijke behandelingen en (alternatieve) geneeswijzen.  Hoe kun je beoordelen of iets wel of niet goed voor je is? Handboek Kanker van arts Henk Fransen biedt uitkomst. Het combineert op unieke wijze reguliere en alternatieve geneeswijzen, zonder het een of het ander af te wijzen: een unicum in de medische wereld.

Handboek Kanker heeft een praktische opzet: met behulp van tests bepaal je waar je sterke en zwakke punten liggen (bijvoorbeeld op het gebied van voeding, supplementen of geestelijk welzijn). Het boek geeft antwoorden op de volgende vragen:

 • Waar zijn deskundigen het over eens bij kanker?
 • Wat zijn de meest bewezen alternatieve middelen?
 • Hoe kun je reguliere en alternatieve behandelingen combineren?
 • Wat zijn de beste combinatie-therapieën?
 • Zijn er alternatieve behandelingen die chemo kunnen tegenwerken?
 • Mag je supplementen nemen in combinatie met chemo/bestraling?
 • Hoe kun je je lichamelijke afweer sterker maken?
 • Hoe verklein je de kans op terugkeer van je ziekte?
 • Wanneer doe je een second opinion en wanneer niet?
 • Hoe vind je een arts/oncoloog die openstaat voor wat jij wilt?
 • Waarom is het belangrijk om behandelingen te kiezen waar je achterstaat?
 • Hoe ziet een ideale kankerbehandeling er over een paar jaar uit?
 • Wat is de geneeskunde van de toekomst?

Wat patiēnten over het Handboek kanker zeggen:

Een deel van jezelf, van je eigen lichaam slaat op hol en beteugeling met medicatie is onzeker. Kanker raakt je in je ziel. Handboek kanker geeft een duidelijke, eerlijke handreiking aan wie een weg zoekt in het omgaan met kanker.

– Luuk Koens

Heel spijtig dat ik Handboek kanker niet eerder in handen kreeg (toen ik in 2012 de diagnose kanker kreeg). Dan had ik op een andere manier bezig kunnen gaan en was het niet zo’n onzekere tijd geweest van zoeken naar een naald in een hooiberg. Ik had dan waarschijnlijk ook een ander resultaat gehad. Ik weet zeker dat jouw boek veel kankerpatiënten kan helpen. Ik hoop dat er een omslag komt bij de reguliere artsen zodat ze de waarde van jouw boek gaan inzien en dat regulier en alternatief de handen ineenslaan. Dat is niet alleen een grote wens van jou, maar ook van mij.

– Dorien Sneek

Ik heb een heel stuk gelezen in het Handboek kanker. Ik zag er een beetje tegenop, want ik lees niet ‘graag’ of makkelijk. Ik voelde me meteen overstelpt door de hoeveelheid pagina`s, maar … ik vind het super toegankelijk. Je schrijft open en zoals ik me ook voorstel dat je het in een gesprek zou vertellen. Geen schrijverstaal, het is meer alsof we in gesprek zijn. Prachtige verhalen in verwerkt en lekker overzichtelijk. 

– Camilla Beekhuis

De confrontatie met kanker is een lot dat steeds meer mensen treft. Steeds meer van deze mensen willen niet alleen gebruik maken van reguliere interventies, maar ook van aanvullende/alternatieve methoden. Als ervaringsdeskundige heb ik (ten minste) drie dingen daarover geleerd: hoe enorm groot het bos van die mogelijkheden is geworden, hoe ontelbaar veel wegen erin zijn, en hoe verschrikkelijk moeilijk het kan zijn de juiste bomen te vinden zonder op een dwaalspoor te raken. Mijn eigen speurtocht heeft me veel goeds, genezing en gezondheid gebracht. Maar wat zou het helpend zijn geweest als ik toen al gebruik had kunnen maken van de zorgvuldige en betrokken reisgids die Henk Fransen heeft geschreven. Ik hoop dat zo veel mogelijk mensen dit boek gaan lezen. Handboek kanker bevat waardevolle informatie voor mensen met kanker, mensen zonder kanker, en vooral voor artsen! Onbegrip en afkeuring van je arts leidt namelijk tot stress die je gezondheid niet ten goede komt. Ik heb me vaak eenzaam gevoeld in mijn eigen keuzes, die niet altijd pasten binnen de gangbare reguliere normen. Begrip en ondersteuning van een arts brengt juist rust en verbinding: goed voor het zelfgenezend vermogen van de patiënt, maar ook van de arts zelf!

– Irmi Klijntunte

Op het moment dat ik dit schrijf, is het zo’n 2½ jaar geleden dat ik de diagnose kreeg: ‘onbehandelbare, uitgezaaide longkanker – nog zo’n 2 maanden te leven’. Omdat ik niets te verliezen had, besloot ik een poging te wagen om te overleven via alternatieve, natuurlijke middelen – en tot op heden met succes. Maar wat was het vooral in het begin een zware tijd en een wanhopige zoektocht! En wat had ik toen graag een boek gehad zoals Henk Fransen nu voor ons heeft geschreven! Hij neemt je als kankerpatiënt als het ware bij de hand en voert je mee op een weg van nieuwe mogelijkheden. Met een duidelijk beschreven stappenplan dat zonder veel moeite of voorkennis kan worden gevolgd. Ik hoop dat Handboek kanker bij artsen en patiënten de plek en de aandacht krijgt die het verdient!

– Anneke Smit-Boerma

Wat professionals van het Handboek zeggen:

Als doorgewinterde trainer in Geweldloze (Verbindende) Communicatie ben ik geraakt door de wijze waarop Henk Fransen zich in dit boek over zijn passie uitlaat. Zijn zorg voor de medemens met de diagnose kanker, zijn zorg voor de zorgverleners die (nog niet altijd) met elkaar in verbinding kunnen werken en zijn zorg voor het veld waarin de zieke medemens op zoek wil gaan naar wat het beste bij hem/haar past. Ik ben er diep door geraakt.

– Jan van Koert, trainer geweldloze communicatie

Henk Fransen stelt de juiste vragen. Namelijk de vragen die een mens zichzelf stelt die geconfronteerd wordt met de diagnose kanker. En die openstaat voor wat reguliere en alternatieve geneeskunde kan bieden.

– Gabrielle Verbeek, R&D, vraaggestuurde zorg bij Artemea

Vijfentwintig jaar ervaring in één boek, wat een kracht. Niet afzetten tegen, maar een verbinding tussen reguliere en alternatieve behandelingen van kanker, wat een potentieel! Een handreiking en handleiding voor iedere oncoloog, iedere therapeut en iedere kankerpatiënt. Henk, dank je wel voor deze geweldige bijdrage aan het behandelen van kanker en heel veel succes met het starten van jouw Centrum Diamant waar ik je graag bij steun.

– Lorike Hagdorn, hoogleraar bedrijfskunde, directeur TNO. Genezen van eierstokkanker in 2012

Een prachtig handboek voor patiënten, familie, vrienden, medici en therapeuten. Praktisch, informatief, onderbouwd, betrokken en compleet. Ik hoop en verwacht dat Handboek kanker voor velen een bron van hoop, ondersteuning en inspiratie zal zijn.

– Marcel Sanders, psycholoog, neurofeedbacktrainer en verzuimbegeleider

Wat ik bijzonder aan Henk Fransen, zijn boek en zijn werk vind is dat hij vanuit zijn eigen ervaring en die van cliënten echt heeft begrepen hoe de diepere emotionele geschiedenis een invloed heeft op de gezondheid. In zijn zachte liefde voor het leven, dat hij zelf al jong heeft geleerd, voel ik hoe hij zijn patiënten ook weer van het leven wil leren houden. Ik ben dankbaar om samen met hem dit genezende pad verder te mogen ontwikkelen.

– Hylke Bonnema, internationaal coach/trainer in systemisch werk

Binnen het huidige internet zie je door de bomen het bos niet meer. Kankerpatiënten komen in een oerwoud van informatie terecht waarbij niet meer duidelijk is welke informatie de juiste is. Ik ben blij dat dit Handboek Kanker is verschenen: het biedt een handvat voor diegenen die op een verantwoorde manier een aanvulling zoeken voor de behandeling van kanker.

– Peter van Ineveld, specialist medicinale paddenstoelen

Hopelijk draagt Handboek kanker bij aan betere zorg, zodat gezond eten niet langer als een ‘alternatieve’ maar natuurlijke geneeswijze wordt gezien. ‘Alternatief’ mag zijn best doen om ook nuchtere mensen aan te spreken. Bovenal waardeer ik in het boek de liefde voor de mens en zijn/haar lichaam die eruit spreekt. 

– Ruben Zelissen, initiatiefnemer Vitale Netwerken; samen bouwen aan een vernieuwd, mensgericht zorgstelsel

Handboek kanker is een geweldige hulpbron. Het neemt je bij de hand en geeft je steun bij je vraagstukken.

– Willem van der Aa, TCM therapeut en voedingsadviseur

De diagnose kanker veroorzaakt vaak angst bij zowel de patiënt als alle betrokkenen. Handboek kanker geeft hoop en vertrouwen. Het is hartverwarmend en helder geschreven.

– Albert Sonnevelt, stressconsultant en directeur Sonnevelt Opleidingen

In grote lijnen vind ik Handboek kanker van Henk Fransen een geweldig boek qua toon, respect, genuanceerdheid en helderheid. Je opzet om een brug te slaan tussen regulier en alternatief is mijns inziens prima gelukt. 

– Coen van Veenendaal, initiatiefnemer Alpe d’HuZes

Alles wat ik Henk Fransen zie doen, ook in dit boek, combineert een diep bewogen medemenselijkheid met een oorspronkelijk perspectief. Hij toont ons zijn weg naar gezondheid, de situatie waarbij alle cellen in ons lichaam hun oorspronkelijke rol vervullen. Hoewel dit boek (terecht) ingaat op individuele gezondheid, lees ik tegelijk een breder perspectief op de relatie tussen de mens en de mensheid, zoals Henk het noemt: het mensheidslichaam. Een perspectief waarmee ik mij nauw verbonden voel en dat ik op mijn manier herken vanuit mijn internationale consulting en coaching werk. In gezonde samenlevingen vervullen alle organisaties (cellen) de rol waarvoor ze bedoeld zijn. In gezonde organisaties vervullen alle afdelingen (cellen) de rol waarvoor ze bedoeld zijn. In gezonde afdelingen vervullen alle mensen (cellen) de rol waarvoor ze zijn bedoeld. Ik raad iedereen aan dit boek diepgaand ter harte te nemen. Handboek kanker geeft een samenhangend en praktisch toepasbaar inzicht in wat nodig is voor een gezond mensheidslichaam.

– Arri Pauw, Genesis Consulting Group, 4Life Research

De diagnose kanker is in het bedrijfsleven nog steeds geen onderwerp dat je vrijelijk bespreekt met je collega’s en je werkgever. Je kwetsbaar opstellen houdt gevoelsmatig risico’s in. Toch weet je dat het goed is en zelfs vaak onvermijdelijk dat je je werkomgeving zelf inlicht. Daar is moed voor nodig. Handboek kanker geeft steun bij die persoonlijke afwegingen en inzicht in de gewenste reacties en de onontbeerlijke positieve ondersteuning vanuit de werkomgeving. Je boek leest heel makkelijk en is verbazend informatief!

– Jan Gerus, logistiek en interim-manager

Ik ben van nature sceptisch wanneer mensen een ‘oplossing’ pretenderen te hebben voor een complex vraagstuk als kanker. In de vriendschappelijke en collegiale band die ik met Henk Fransen heb, hoor ik keer op keer grote zorgvuldigheid als het gaat om de mogelijkheden en onmogelijkheden in de behandeling van kanker. Daarnaast waardeer ik zijn wens om de beste reguliere en alternatieve behandelingen met elkaar te combineren. Zoals hij het treffend schrijft: ‘de strijd tussen regulier en alternatief dient de patiënt niet’. Ik hoop oprecht dat Handboek kanker de behoefte vervult van mensen die naast hun reguliere behandeling wanhopig het internet afzoeken naar aanvullende mogelijkheden.

– Arnout Visscher, professional training & coaching

Je teksten zijn zeer informatief. Met name de scorelijsten bevatten veel informatie die me weer eens hebben geconfronteerd met mijn eigen levensstijl. Ook mensen als ik die geen kanker hebben kunnen (en zullen) daar zeker hun voordeel mee doen.

– Gerard de Wit, redacteur

Dit handboek over kanker bundelt vijfentwintig jaar ervaring met integratieve geneeskunde, het beste uit de reguliere en alternatieve geneeskunde. Het is een zeer informatief en leesbaar boek, omdat het met hoofd en hart is geschreven door een expert op dit gebied. 

Straling speelt een rol bij het ontstaan van kanker. Henk stipt dit aan bij ‘het reinigen van de omgeving’. Door de praktische en toegankelijke beschrijving en de vele tips kan iedereen hier zelf mee aan de slag en daar zijn voordeel mee doen.

Dank je Henk, je hebt een prachtig en indrukwekkend boek geschreven, wat van grote waarde is voor heel veel mensen.

– Erik Kasteleyn, geoloog en natuurgeneeskundig therapeut gespecialiseerd op stralingsbelasting.

De woorden die in mij leven bij het lezen van Handboek kanker zijn: informatief, overzicht, gedegen, zorgvuldig, wijsheid, verbinding, steun en diep begaan. Dank Henk dat je je nek uit hebt willen steken in een veld waar de kogels van strijdende partijen je als patiënt soms om de oren kunnen vliegen. Dank dat je de mens centraal stelt in je boek, niet de methode. Dank dat je de wijsheid van de natuur onder onze aandacht brengt, van de geneeskrachtige eigenschappen van bepaalde planten tot en met win-winsituaties van samenwerking. Immers alles wat op dit moment in de natuur leeft of functioneert is het resultaat van 3,8 miljard jaar lang testen in de praktijk. Waar vind je meer ervaring en intelligente wijsheid …

– Marjolein Engbers, psycholoog en wandelcoach

 

 

Review Handboek kanker BOL.com

Gemiddelde beoordeling: 5 sterren

 

Klantbeoordeling: 5 van de 5 sterren  Aanrader!

Ingrid27021966 Ik raad dit product aan
40-49 jaar

5 november 2014

Allereerst aan Henk Fransen, auteur van dit boek een groot compliment voor zijn Handboek Kanker! Het boek is een prachtig naslagwerk en ik hoop van harte dat het boek snel zijn weg zal gaan vinden naar velen, want het is, zowel voor patiënt, arts of therapeut geweldig dat er nu een compact en overzichtelijk handboek is verschenen.

Mijn inziens mag het verder in geen enkele praktijk, regulier of alternatief ontbreken!

Pluspunten:
Toegankelijk, Compleet, Inspirerend, Praktisch, Verrassend, aanrader!

 

Klantbeoordeling: 5 van de 5 sterren  Een krachtig-prachtig boek

AChrP Ik raad dit product aan

5 november 2014

Handboek kanker is helder geschreven, zeer toegankelijk ook en buitengewoon praktisch. En alleen al daarmee onderscheidt het boek zich van vele anderen. Maar bovenal heeft Henk wat mij betreft via dit boek een grote handreiking gedaan naar verschillende groepen van medemensen die hier veel belang bij hebben:
– mensen die net gehoord hebben dat ze kanker hebben, zodat in de vaak angstige hektiek van de eerste dagen waarin allerlei beslissingen genomen moeten worden een helder overzicht krijgen en houvast waarin te selecteren.
– de mensen die de kankerpatienten bijstaan, zodat ze beter begrijpen waar iemand doorheen gaat, waar ze zelf doorheen gaan, en waarover beslist kan worden en hoe dat te doen.
– degenen die in het reguliere circuit werken, vooral verpleegkundigen, en die geconfronteerd worden met allerlei vragen op complementair gebied en die nu ten minste zich erin kunnen verdiepen hoe ze een zinvol antwoord kunnen geven.
– de reguliere artsen om te zien dat er ook complementair wel degelijk zeer veel kwalitatief werk geleverd wordt met een grote bijdrage aan het welzijn en de gezondheid van mensen, zodat zij wellicht opener kunnen worden om dit in hum praktijk toe te laten.
Kortom, wat mij betreft een krachtig – prachtig boek wat naar ik hoop snel opgepakt zal worden, bekendheid zal krijgen en een unieke plek zal innemen.
Arri Pauw

Pluspunten:
Toegankelijk, Compleet, Inspirerend, Praktisch

 

Klantbeoordeling: 5 van de 5 sterren Objectief voorlichtend

Hansvdjagt Ik raad dit product aan
60-69 jaar | Landsmeer

4 november 2014

Henk Fransen wil ik graag complimenteren met dit uitstekend leesbare boek. Vernieuwende, heldere inzichten over het ontstaan, de omgang met en de genezing van kanker. Dit alles op een duidelijke wijze verwoord. Handboek kanker is voor iedereen, die direct of indirect met kanker heeft te maken, en zeker ook voor de geïnteresseerde is dit helder geschreven boek een absolute aanrader.

Pluspunten:
Toegankelijk, Compleet, Inspirerend, Praktisch, Verrassend
Minpunten:
geen

 

Klantbeoordeling: 5 van de 5 sterren Een degelijk werk, goed onderbouwd…..antwoorden op heel veel vragen

Seagull Ik raad dit product aan
60-69 jaar | Zandvoort

4 november 2014

Als je te maken krijgt met Kanker, zijn er zoveel vragen te beantwoorden. In Handboek kanker staan heel veel antwoorden op die vragen Dit boek geeft een onderbouwde uitleg waar je veel aan hebt. Een uitgebreid scala op zowel alternatief als regulier gebied. Een aanrader voor iedereen.

Pluspunten:
Toegankelijk, Compleet, Praktisch, Volledig, Overzichtelijk, objectief

 

Klantbeoordeling: 5 van de 5 sterren Overzichtelijke informatie in een tijd van chaos

RobbertJoyce Ik raad dit product aan

4 november 2014

Handboek kanker is een praktisch handvat in een onstabiele periode, het geeft duidelijke informatie en opent je om op andere manieren te kijken naar gezondheid en genezing, naast de reguliere behandel methodes. Dit geeft de lezer een kans om te vertrouwen waar angst vaak in eerste instantie de kop op steekt. 25 jaar aan ervaring en onderzoek samengevat. Een bijzonder boek welke de lezer inspireert kracht en vertrouwen in zichzelf en het lichaam te leggen.

Pluspunten:
Toegankelijk, Compleet, Praktisch

 

Klantbeoordeling: 5 van de 5 sterren Uitstekend boek

Boekenschrijfster Ik raad dit product aan
40-49 jaar | Groningen

4 november 2014

Handboek kanker is duidelijk en onpartijdig geschreven. Het maakt de wirwar aan mogelijkheden in de gezondheidszorg duidelijker. Zonder oordeel te vellen. Nog steeds mag je kiezen wat je fijn vindt. Ik vind het boek een verademing. Zo mooi en met respect voor alles en iedereen geschreven.
Mijn complimenten Meneer Fransen.

Pluspunten:
Toegankelijk, Compleet, Inspirerend, Praktisch
Laat een bericht achter