5 video's en 10 stappenplan zelfgenezend vermogen
Krijg GRATIS toegang

Page content

Versterk het zelf genezend vermogen op 5 niveaus | Henk Fransen | Deel 1

Versterk het zelfgenezend vermogen op 5 niveaus

Het 1e niveau van zelf genezing | Henk Fransen | De zoektocht naar genezing…

In deze lezing vertelt de arts Henk Fransen hoe je je zelfgenezende vermogens op 5 niveaus kunt versterken en hoe je daarmee beschavingsziekten kunt voorkomen of genezen. De 5 niveaus van zelfgenezing zijn: lichaam, gevoel, denken, relaties en de ziel. In deze lezing vertelt Henk Fransen wat hij tijdens zijn studie geneeskunde heeft gemist en bespreekt hij het 1e niveau van zelfgenezing.

Als arts ben ik niet zozeer verbaasd dat mensen ziek worden, ik ben veeleer
verbaasd dat mensen zoveel belastingen kunnen incasseren voordat ze ziek worden.’

– Henk Fransen

 

Versterk het zelf genezend vermogen op 5 niveaus

Honderd jaar geleden kreeg 1 op de 20 mensen kanker. Vijftig jaar geleden was dat 1 op de 5, nu is het 1 op de 3 en in Amerika al bijna 1 op de 2 mannen. Kun je je dat voorstellen? Je staat in een groep mannen en je beseft dat de helft van de mannen die om je heen staat, weg zal vallen door kanker. Deze toename van kanker in relatief korte tijd kan niet verklaard worden door erfelijkheid.

Kankerdeskundigen wereldwijd schrijven deze toename voor meer dan 80% toe aan ongezonde voeding- en leefstijlfactoren

Kanker wordt veroorzaakt door meerdere factoren

Veel behandelingen focussen met name op één aspect van ziekte. Bijvoorbeeld op het aspect voeding/dieet of op het aspect stress/ontspanning. Deze factoren zijn natuurlijk belangrijk, maar voor het behoud van de totale gezondheid zullen we meer factoren in ogenschouw moeten nemen.

Iemand kan bijvoorbeeld gezond eten, maar ziek worden omdat zijn spijsvertering niet goed is. Mensen kunnen ook gezond eten en aanvullende supplementen slikken, maar ziek worden door huwelijksproblemen of door conflicten op het werk.

Naast lichamelijke factoren bestaan er dus ook mentale-, emotionele-, relationele- en zielaspecten die een invloed hebben op ons lichamelijke en geestelijke functioneren.

Hoe zit het met erfelijkheid?

Erfelijkheid speelt een rol bij kanker, maar anders (en minder) dan tot nu toe werd aangenomen. Recent onderzoek leert dat leefstijlfactoren (voeding, stress en gif) een cruciale rol spelen in de uiting van erfelijkheid (dit heet epi-genetica). Zo kan een tweeling een erfelijke ziekte hebben. Bij de een uit de ziekte zich na 30 jaar, bij de ander pas na 70 jaar. Het blijkt dat leefstijlfactoren daarin een belangrijke rol spelen doordat ze de erfelijkheid als het ware ‘aan- of uitzetten’.

Erfelijk materiaal bevat een vrijwel oneindig aantal mogelijkheden. Slechts een klein gedeelte van deze mogelijkheden staat op ‘aan’. Ongezonde voeding, stress en gif kunnen bepaalde erfelijke functies ‘uitzetten’ en andere ongezonde functies (zoals ongeremde celgroei) ‘aanzetten’. Onderzoek laat zien dat tal van voedings- en stressfactoren erfelijk materiaal activeren of juist de-activeren.

We leven in een extreme tijd

De mens staat bloot aan een groot aantal factoren die lichaam en geest onder druk zetten en die de gezondheid bedreigen. Om een aantal van deze belastingen te noemen: onze voeding is door schaalvergroting en bodemuitputting verarmd en er worden tal van kleurstoffen, conserveringsmiddelen en andere chemische substanties aan toegevoegd. Met groenten en fruit krijgen we verschillende pesticiden binnen en via vlees, melk, eieren en (gekweekte) vis antibiotica en hormonen. Mensen eten vaak teveel, roken of drinken en doen tegelijkertijd steeds minder aan lichaamsbeweging. Het milieu is vervuild en elk jaar worden nieuwe ziekmakende chemische substanties in onze omgeving aangetoond. Medicijngebruik neemt hand over hand toe en we staan bloot aan elektromagnetische straling zoals nog niet eerder in de geschiedenis (huishoudelijke apparaten, televisies, computers, mobiele telefoons, zendmasten, etc.). Stress op het werk, stress thuis, 1 op de 4 huwelijken eindigt in een echtscheiding, en dag in dag uit krijgen we via de media de ellende van de wereld voorgeschoteld…

Afhankelijk van iemands constitutie en erfelijke belastingen heeft het lichaam op een gegeven moment haar grens bereikt en wordt ziek. Bij de een begint dit met een griep of longontsteking, bij de ander ontstaat reuma, een hartinfarct of kanker. Het zijn daarbij lang niet altijd de mensen die het ongezondst leven die ziek worden. Vaak zijn het de gevoeligste mensen die uiteindelijk bezwijken onder de optelsom van belastingen in deze tijd.

Als arts ben ik niet zozeer verbaasd dat mensen ziek worden, ik ben veeleer
verbaasd dat mensen zoveel belastingen kunnen incasseren voordat ze ziek worden.’

– Henk Fransen

Een eenvoudige model voor zelfgenezing

Om de belangrijkste factoren met betrekking tot kanker te ordenen, maak ik gebruik van een eenvoudig model, namelijk de mens heeft een lichaam, gevoelens, gedachten, relaties en een ziel.

De 5 niveaus van zelf genezing:

  1. Het fysieke niveau (het lichaam)
  2. Het gevoelsniveau (de emoties)
  3. Het mentale niveau (de gedachten)
  4. Het sociale niveau (de relaties)
  5. Het spirituele niveau (de ziel)

Op elk van de genoemde niveaus zijn factoren bekend waarvan uit onderzoek bekend is dat ze het verschil kunnen maken tussen leven en dood.

Het lichamelijke niveau van zelfgenezing

De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) publiceerde eind 2003 een wetenschappelijk rapport over voeding (‘Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases’ Geneva 2003). Een eindconclusie van dit rapport luidde: ‘We kunnen het kankerrisico met 60-70% verminderen door gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en niet-roken’.

Vanzelfsprekend is deze uitspraak niet alleen voorbehouden aan kanker maar gaat ze in meer of mindere mate op voor alle welvaartsziekten (hart- en vaatziekten, overgewicht, suikerziekte, etc.). Ook wanneer er geen sprake is van ziekte is het common sense dat goede voeding, voldoende lichaamsbeweging en een schoon milieu de basis vormen voor een goede gezondheid en vitaliteit.

Het lichaam wordt dus niet alleen ‘gevoed’ door gezond voedsel, maar ook door lichaamsbeweging en door het vermijden van gifstoffen. Daarnaast zijn zuiver water, een goede ademhaling en nachtrust van belang om de veerkracht van het lijf te ondersteunen op het fysieke niveau.

Behandelingen op het lichamelijke niveau: Operatie, bestraling, chemotherapie, hormoonbehandelingen, tal van diëten, supplement adviezen en bewegingsprogramma’s bij kanker.

Maar ik ken iemand die…

Wanneer ik tijdens lezingen het belang van goede voeding en lichaamsbeweging benadruk, krijg ik dikwijls een opmerking in de trant van: ‘Maar ik ken iemand die altijd gezond gegeten heeft en die fanatiek aan sport deed en die is toch ziek is geworden. Hoe verklaart u dat?’

Dat is een terechte vraag. Het onderzoek van de WHO benadrukt het belang van fysieke factoren, maar een mens is meer dan een lichaam alleen. Zoals gezegd bestaan er ook emotionele-, mentale-, sociale- en spirituele aspecten die een grote impact op onze gezondheid kunnen hebben. Daarover gaat deel 2 van bovenstaande lezing.

Wetenswaardigheid: de zogenaamde ‘blue zones’

Er zijn gebieden op aarde waarvan bekend is dat mensen daar significant langer leven. Ze hebben minder last hebben van kanker en andere welvaartsziekten. Deze gebieden worden blue zones genoemd. Onderzoek laat zien dat specifieke leefomstandigheden verantwoordelijk zijn voor deze langere levensverwachting binnen blue zones. Deze specifieke leefomstandigheden hebben een grote overeenkomst met de 5 gezondheidsniveaus van dit artikel. In de Amerikaanse stad Albert Lea werd gedurende een aantal jaren geëxperimenteerd met het verbeteren van een aantal van deze basale leefomstandigheden (voeding-, stress- en zingevingsfactoren). Binnen 3 jaar gaf dit een reductie van 40% aan ziektekosten en 21% aan ziekteverzuim. De gemiddelde levensverwachting nam door het experiment toe met 3,1 jaar. Het onderzoek met betrekking tot de zogenaamde blue zones laat dus zien dat we voor de gezondheid ook nog de mentale, sociale en zingevingsaspecten moeten betrekken.

 

Laat onderaan deze pagina een reactie achter.
Wat is jouw beste tip voor zelfgenezing?
Vind je bovenstaande informatie waardevol? Deel deze dan gerust in je netwerk.

Laat een bericht achter