Page content

Totaalaanpak van kanker 2019

Totaalaanpak van kanker 2019

 

Hieronder vind je informatie over het programma Genezend Vermogen,
op grond
waarvan je kunt bepalen of je er aan wil meedoen.

 

Programma Genezend Vermogen is een diepgaande reset van lichaam en geest en de kracht van het programma komt tot uitdrukking door de combinatie van een immuunboost, een detox en een mindsetverandering. Rekening houdend met bij jou vastgestelde belastingen, eventuele reguliere behandelingen die je ondergaat of nog moet ondergaan en je privé-situatie wordt in overleg met jou een uniek persoonlijk behandelplan opgesteld.

Het programma Genezend Vermogen is een combinatie van drie onderdelen waarvan ik, na tientallen jaren onderzoek, heb geconcludeerd dat ze een bijzondere synergie opleveren. Bij kanker kan deze synergie precies datgene zijn dat het momentum van de ziekte doet keren. Bij andere aandoeningen of ter preventie is deze combinatie m.i. de meest effectieve manier om maximale gezondheidswinst te boeken.

 

HOE KUN JE AAN HET PROGRAMMA MEEDOEN?

 

Stap 1
Lees dit document eerst een keer helemaal door.

Stap 2
Wanneer je na het lezen van alle informatie enthousiast bent en aan het programma wilt meedoen, kun je een vragenlijst, een scorelijst en een behandelovereenkomst downloaden. Print deze drie documenten uit, vul ze met een blauwe ballpoint in en stuur ze per post naar het op de documenten aangegeven adres.

Noot: wanneer je het afgelopen jaar al een intake bij Henk Fransen hebt gedaan, hoef je de vragenlijsten niet opnieuw in te vullen, maar dien je wél de behandelovereenkomst in te vullen en in te sturen.

Stap 3
Mensen die op grond van de ingestuurde vragenlijsten in aanmerking komen voor deelname aan het programma worden uitgenodigd voor een intake door Henk Fransen. Deze intake leidt tot een analyse en rapportage op 5 niveaus, te weten lichaam, voelen, denken, relaties en ziel. De kosten voor de intake bedragen € 175,-. Wanneer zowel jij als Henk Fransen voelt dat het programma geschikt voor je is, kun je definitief besluiten om aan het volledige programma mee te doen, te weten een immuunboost, een grondige reiniging van lichaam en geest, en een mindsetverandering. Mocht het programma niet geschikt voor je blijken dan krijg je toch een uitgebreide persoonlijke rapportage en aanbevelingen mee naar huis. Met deze aanbevelingen kun je op eigen kracht verder.

 

DE TOTALE KOSTEN

 

De totale kosten van dit jaarprogramma lijken misschien fors (± € 400,- per maand gedurende een jaar), maar je verdient deze investering in de loop van een jaar vaak (voor een groot deel) terug. Het programma komt namelijk in de plaats van andere alternatieve behandelingen die je nu misschien ondergaat (dat is een eerste besparing) en in de loop van het programma heb je over het algemeen geen of nauwelijks nog supplementen nodig (vaak nóg een aanzienlijke besparing, met name voor mensen met kanker)! Tot slot is in sommige gevallen een gespreide betaling mogelijk: een aanbetaling bij aanvang van het programma en daarna maandelijkse termijnen.

 

DE DRIE ONDERDELEN OF FASEN VAN HET PROGRAMMA

 

DE EERSTE FASE:
KRACHTIGE BOOST VAN HET IMMUUNSYSTEEM

In vrijwel alle oude geneestradities wordt het belang onderschreven van het diepgaand reinigen van lichaam en geest om het zelfgenezend vermogen zijn volle kracht te geven. Tegelijkertijd, echter, wordt er gewaarschuwd tegen ‘plompverloren’ ontgiften wanneer het immuunsysteem belast is. (En dat is meestal het geval bij welvaartsziekten en bij mensen die langdurig onder stress hebben geleefd.)

Daarom wordt in het programma Genezend Vermogen begonnen met een ontlasting van het afweersysteem en wordt pas daarna, in een tweede fase, een diepgaande detox van lichaam en geest uitgevoerd. Om jouw belasting te bepalen worden metingen uitgevoerd. Denk aan sluipende bacteriële, virale en schimmelbelastingen die je eigen afweerkracht ondermijnen, of zware metalen die je celstofwisseling blokkeren. De kosten hiervoor bedragen € 175,-.

Op grond van de vastgestelde belastingen worden maatrecepturen ontwikkeld om deze belastingen uit je lichaam te werken. Afhankelijk van de situatie zal deze behandeling 2 tot 6 maanden duren en tussen de € 750,- (ziekte) en € 1.500,- (complexe situaties) kosten. Het resultaat is meer energie en meer afweerkracht. Door de hernieuwde levenskracht kan je lichaam zich in deze fase beter tegen de ziekte verweren en ontstaat er een ideale situatie voor een verdere ontgifting.

 

DE TWEEDE FASE:
GRONDIGE DETOX VAN LICHAAM EN GEEST

Zoals hierboven reeds verwoord is een diepgaande reiniging van lichaam en geest een van de belangrijkste stappen in het volledig bevrijden van het zelfgenezend vermogen. Nadat in de eerste fase sluipende bacteriële, virale en schimmelbelastingen zijn opgeruimd en eventuele zware metalen zijn verwijderd, is je lichaam klaar voor een grondige reset op alle niveaus. De bekendste methode om zo’n diepe reiniging uit te voeren is vasten of heel ‘licht eten’. Essentieel daarbij is dat de methode van vasten zorgvuldig wordt afgestemd op je persoonlijke situatie. Wanneer je lichaam op deze manier een diepe schoonmaak doormaakt, kan het zelfgenezend vermogen zijn volledige potentieel manifesteren. Je kunt als deelnemer kiezen uit twee verschillende kuren:

  1. Eerste mogelijkheid: een ‘Mayrkuur’ van 3 weken in Nederland

In 2019 vindt de ‘Mayrkuur’ plaats van 29 mei t/m 19 juni.

De Mayr-kuur is naar mijn mening de beste vorm van westers vasten. ‘Mayr-kuur’ staat hier tussen aanhalingstekens omdat het niet de oorspronkelijke Mayr-kuur betreft, maar een variant hiervan, die ik heb ontwikkeld op basis van mijn kennis van en ervaring met mensen met kanker of andere aandoeningen. Je verblijft drie weken met een groep in ons centrum in Nederland.

Het programma kent een voorbereidende fase, de eigenlijke kuur van drie weken en een nabegeleiding. In de eerste week van de kuur wordt een krachtig helingsveld opgebouwd met de oosterse oefeningen voor zelfgenezing onder begeleiding van de Chinese leraar Xie Chuan en een licht dieet (lees hier meer over deze eerste week met Xie Chuan). In de tweede week vindt de eigenlijke detox plaats en de derde week staat in het teken van opbouw.

Je krijgt elke dag Zhineng, oosterse oefeningen voor zelfgenezing onder begeleiding van de Chinese leraar Xie Chuan en Henk Fransen. Je krijgt elke dag intensieve live-support door Henk Fransen waarin de mindset van spontane genezers wordt beoefend. Je krijgt elke dag begeleiding van een detox-team.

– Kosten voor deze totaalbegeleiding voor patiënten : €2.400,-.
– Kosten totaalbegeleiding voor partners/naaste: €1.400,-.
– Kosten voor volledige accommodatie per persoon: €1.600,-.
– Totaalkosten detox ‘patient’ ± € 4.000,-.
– Totaalkosten detox naaste ± €3.000,-.

  1. Tweede mogelijkheid: een Panchakarmakuur van 3 weken in India

In 2019 vindt deze kuur plaats van 24 september t/m 20 oktober (inclusief de reis- en rustdagen).

De Panchakarma is gebaseerd op de Indiase geneeskunde (de ayurveda). Het betreft een subtiele doch uiterst krachtige reiniging en balancering van lichaam en geest. Je verblijft drie weken met een groep in een traditioneel ayurvedisch centrum in Zuid-India.

Je krijgt elke dag begeleiding door Henk Fransen, een Indiaas arts en behandelteam. Je krijgt elke dag 1-2 ayurvedische behandelingen en ayurvedische medicijnen t/m drie maanden na de kuur. je krijgt elke dag intensieve live-support door Henk Fransen waarin de mindset van spontane genezers wordt beoefend.

– Kosten voor deze totaalbegeleiding voor patiënten : maximaal €2.400.
– Kosten voor deze totaalbegeleiding voor partners/naaste: €1.800 (zij krijgen minder intensieve behandelingen en minder medicijnen).
– Kosten voor volledige accommodatie per persoon: €800.
– Vliegreis afhankelijk van de wensen: €650 of meer.
– Vervoer in India per persoon (wordt geregeld): max. €100.
– Visum India: ± €70.
– Totaalkosten detox ‘patient’ ± € 4.000.
– Totaalkosten detox naaste ± €3.400.

 

DE DERDE FASE:
VERANDERING VAN MINDSET

Een verandering van mindset loopt als een rode draad door het hele programma heen. Vanaf het moment dat je definitief besluit deel te nemen tot en met de afronding van het programma en zelfs nog verder: de komende jaren. Je wordt deel van een ‘community’, een groep mensen die als gemeenschappelijk doel heeft: het versterken van het eigen genezend vermogen. De mindset van mensen die op een bijzondere manier van kanker zijn genezen, is daartoe de inspiratiebron. Wat kunnen we van deze mensen leren? Hoe kunnen we dat wij zij deden, zó toepassen dat dit ons eigen helingsproces ondersteunt?

In de eerste fase van het programma krijg je online ondersteuning in het veranderen van je mindset met behulp van video’s en webinars van Henk Fransen. Tijdens de grondige detox van lichaam en geest krijg je 21 dagen intensieve live-begeleiding van Henk Fransen. Na de detox-retreat wordt er voortgebouwd op de reeds behaalde successen en de ‘bonding’ in de groep. Op dit moment ontstaan daartoe, op grond van de ervaringen met een pilotgroep, verrassend effectieve structuren, zowel live als online. Deze structuren lopen deels ‘los’ van Henk Fransen door en zullen zich tot in de toekomst uitstrekken als een krachtige support voor de rest van je leven!

De kosten van de mindsetverandering zijn in de detoxretreat verrekend. Er zijn dus geen extra kosten.

 

EN WAT TE DENKEN VAN DE NAASTE VAN EEN ZIEKE?

 

Genezen doe je niet alleen. Het is van wezenlijk belang dat je met je partner en/of directe naaste(n) op één lijn zit. Samen het programma doorlopen is de beste manier om dat te bereiken. Daarnaast ontstaat er niet zelden een ongezonde dynamiek tussen degene met een ziekte of aandoening en diens naaste(n). Daarbij wordt de eerstgenoemde vaak de ‘belangrijkste’ persoon, terwijl de laatstgenoemde uitgeput dreigt te raken. Voor optimale heling is het essentieel dat beide betrokkenen eerst zichzelf bevrijden en vandaaruit een inspiratiebron kunnen zijn voor de ander. Het programma smeedt daarom ook relaties samen tot een krachtbron voor herstel.

 

AANMELDEN

 

Er komen op dit moment veel aanmeldingen binnen; daardoor zal helaas niet iedereen meteen kunnen deelnemen. Uit alle aanmeldingen wordt een selectie gemaakt die ongeveer zal bestaan uit:

  • 35% mensen met kanker, al dan niet met hun partner of een andere naaste;
  • 15% mensen met een andere aandoening, al dan niet met hun partner of een andere naaste;
  • 50% mensen zonder aandoening.

 

MEER INFORMATIE:

 

Blog over het programma in India:

Meer over energetische/geestelijke genezing:

Online-programma’s van Henk Fransen:

Geplande lezingen en workshops van Henk Fransen:

Je kunt eventueel contact opnemen via:

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Vul dan je naam en e-mail in en ontvang onze nieuwsbrief met GRATIS nieuwe video's, tips, info en aanbiedingen
Wij hebben ook een hekel aan spam
Laat een bericht achter

Comment Section

33 reacties op “Totaalaanpak van kanker 2019


Door Anita op 30 oktober 2018

Heel mooi opgezet, maar sorry, wie kan dit betalen……
Niet voor de arbeider in ieder geval!


Door Henk Fransen op 30 oktober 2018

Ik word altijd een beetje kriegel van dit soort opmerkingen. Ik ken weinig mensen die hun arts/oncoloog of chirurg een mail sturen om te vragen waarom ze zo duur zijn (ze zijn namelijk vele malen duurder). Om nog maar niet te spreken van hoeveel een chemotherapie kost. De meeste mensen met kanker betalen bovendien honderden euro’s aan supplementen en andere behandelaren (of gewoon aan hun vakantie of auto). Dat sparen ze uit met dit programma. Het programma is verder vele malen goedkoper dan de meeste anti-kankerklinieken in binnen- en buitenland, ik verdien er weinig op (het zijn grotendeels kosten aan de behandelaren die net als iedereen eigenlijk geld nodig hebben om te eten, huur te betalen en hun kinderen groot te brengen (en belasting betalen voor uitkeringen). Tot slot is het mijn ervaring dat patienten die het oprecht verlangen meestal financiele ondersteuning krijgen van hun familie en/of vrienden wanneer ze zich kwetsbaar en moedig opstellen.


Door els vermuyten op 30 oktober 2018

Klopt allebei, maar reguliere behandelingen worden stilzwijgend vergoed, daarom is niet geweten hoeveel dit eigenlijk kost aan de gemeenschap; een ondersteunend fonds naast eigen inspanningen is inderdaad een goed idee, denk ik


Door Angelina op 31 oktober 2018

DAT JULLIE MAAR GROOT EN STERK MOGEN WORDEN ! zodat uiteindelijk iedereen ermee geholpen kan worden.
Goed werk !! en blijf volhouden !


Door Marijke op 30 oktober 2018

Ik kan Anita wel begrijpen, jou ook Henk! Geld is nodig.
Maar met een uitkering of alleen aow heb je echt niets extra,s. Vaak ook geen auto en kan je niet op vakantie! Het beetje vakantie geld gaat naar onkosten, Het zou fijn zijn als de zorgverekeraar mee zou werken met vergoeden. Zijn ze nog goedkoop uit! Een chemo kuur kost €24.000
Dus dat is de hoop voor veel mensen.
Samen met de mindset worden we allemaal steeds beter!
Goed gedaan Henk, een geweldige come back.


Door Annemiek op 30 oktober 2018

Ik weet niet of dit de juiste plek is om te reageren op de verzekering maar ik denk dat ik het toch maar doe. Er is een nieuwe verzekerings vorm in ontwikkeling. Een groepje mensen zijn hier jaren mee bezig geweest. Deze verzekering betaald alle alternatieve gezondheids vormen. “Het Gezondheids coöperatief Nederland ” Google maar een beetje naar http://www.gezondheidscooperatief.nl
Het zal fijn zijn als meer mensen hier van weten. Van de huidige ziektekostenverzekering moeten we het niet hebben. Trouwens daar zijn ook veel meer andere belangen.


Door Trix van der Biezen op 30 oktober 2018

Dag lieve Henk,
Ik vroeg mij wel eens zorgelijk af; “hoe lang houdt Henk dat werktempo vol?” Gelukkig heb je op tijd weten in te grijpen en deze actie bracht je terug bij jezelf. Je vond het geluk in jezelf, prachtig! En daarnaast heb je iets prachtigs weten neer te zetten.
Jouw verhaal triggerde iets in mezelf n.l. de zin “geluk vinden in jezelf i.p.v. buiten jezelf, door meer rust te nemen, de stilte durven ingaan. Ik heb dan wel geen 80 uur p.w. gewerkt, ben bovendien gepensioneerd, maar toch val ik te vaak in de valkuil om teveel op m’n schouders te laden. Onlangs ben ik al begonnen met het afstoten van dingen v.n.l. dingen die geen echte voldoening geven en jouw verhaal sterkt mij daar extra in. Dank!!


Door Henk Fransen op 30 oktober 2018

Fijn om te horen Trix


Door Elly op 30 oktober 2018

Beste Henk,
Is dit ook voor mensen die geen uitweg meer zien in hun ziek zijn, al vele onderzoeken en behandelingen hebben gehad.? Het nu opgeven, alleen hopen op redding via een Infusio behandeling? Dit betreft een jonge vrouw, een nichtje van mij!!


Door Henk Fransen op 30 oktober 2018

Veel valt en staat bij de instelling en diepere wens van iemand. Ik kan daar dus geen goed antwoord op geven omdat ik jouw nichtje niet ken


Door Thomas op 30 oktober 2018

Als er een fonds opgericht van mensen met een goede doel, zie ik wel een mogelijkheden voor uitbehandeld kankerpatiënten wiens niet teveel schade hebben opgelopen na de klassieke behandelingen.


Door Caroliene Rangeeni op 30 oktober 2018

Prachtig aanbod! Ik ben je dankbaar,Henk, dat je je hier zo voor ingezet hebt om dit tot stand te brengen! Fijn dat je ook beter voor jezelf bent gaan zorgen. Dan ga je langer mee:).


Door Henk Fransen op 30 oktober 2018

Ja klopt


Door Joan Kabel op 30 oktober 2018

Geweldig wat je allemaal hebt bewerkstelligd. Voor anderen en voor jezelf
Bedankt


Door Henk Fransen op 30 oktober 2018

Dank Joan.


Door Monique van den Beld op 30 oktober 2018

Wat is er allemaal mogelijk? Dat is de kracht van jou. Zoeken naar mogelijkheden. Als er ergens een deur dicht gaat, dan gaat er ergens anders een deur open. Mindset is zo belangrijk. De bedragen lijken groot, maar is niets als het je gezondheid betreft. Hoeveel ben je waard. Als patiënten het geld niet hebben, wat zouden ze zelf kunnen creëren om het wel bij elkaar te krijgen.
Ik bewonder je manier van werken.


Door Henk Fransen op 30 oktober 2018

Dat is heel waar Monique, en het is meerdere keren mijn ervaring in mijn leven geweest, dat wanneer je iets echt wilt er hulpbronnen ontstaan, vaak op manieren die je niet had voorzien. Dank dat je dit inbrengt.


Door Roos op 30 oktober 2018

Dat klinkt fantastisch. Maar kan dit ook naast een lopend chemotraject?


Door Henk Fransen op 30 oktober 2018

Dat wordt tijdens de intake onderzocht en afgestemd.


Door Monique op 30 oktober 2018

Hoi Frans, wat mooi en pijnlijke dit levensproces!’Gelukkig heeft het je op tijd laten voelen en inzien, dat hetgeen je neer wilde/wilt zetten, ook voor jouzelf opgaat en, volgens mij, voor iedereen!! Wat een mooi pad ben je ingeslagen!! Eenieder die werkelijk met hart durft en wilt voelen, kan dit beamen. Voor (nog) vel mensen zit daar een struikelblok , door oude vooronderstellingen, gedachten of andere belangen. Wanneer daar met liefde naar gekeken kan worden en deze genezend vermogen~weg wordt ingeslagen…. Welke nieuwe mogelijkheden zijn en komen er dan ~~~~~ het wonder LEVEN, zoals het bedoeld is, in dit universum


Door Ada op 30 oktober 2018

Ik wil heel graag deelnemen aan het programma. Wanneer ga je ermee starten?


Door Henk Fransen op 30 oktober 2018

Zoals aangegeven kun je een mail sturen. Het programma begint voor iedereen op zijn/haar eigen tijd na persoonlijke afstemming.


Door M. Van Drooge op 30 oktober 2018

De suggestie van Marion Groenendal is geheel op zijn plaats. Voor mensen tot een bepaald inkomensniveau zou een fonds opgericht moeten worden om althans een deel van de kosten uit te betalen. (Vgl het vroegere ziekenfonds). Wel weer veel administratie helaas. Maar anders is het alleen voor een selectieve groep mensen.


Door Henk Fransen op 30 oktober 2018

Heb je concrete ideeen M. van Dooge? Zullen we hierover misschien persoonlijk bellen?


Door arno op 30 oktober 2018

Ik ben fan, van jou Henk. Ik deel jou overtuiging dat er veel meer mogelijk is dan chemo en de daarbij behorende westerse gezondheidszorg. Fantastisch dat je dit aanbied! Heel veel succes! Dat er heel veel mensen baat bij mogen hebben.


Door Henk Fransen op 30 oktober 2018

Dank Arno, fijn om te horen.


Door Erina Starink (oud- leerlinge) op 30 oktober 2018

Dag lieve man, fijn om te horen dat het je weer goed gaat, het was zo stil, stilte voor WAUW, wat fantastisch! Omdat ik geloof dat -voorkomen beter is dan “genezen”- vroeg ik me af of dit alleen geschikt is voor patiënten, zou je hier ook preventief aan deel kunnen nemen?


Door Henk Fransen op 30 oktober 2018

Zeker Erina, elke detox zijn er enkele plekken voor preventie


Door Sjef Pents op 30 oktober 2018

Ik wens je veel succes,pas goed op jezelf


Door Sandra op 31 oktober 2018

Ik ervaar respect en waardering voor je Henk!
Het “Licht” schijnt in de duisternis……
HARTelijke groet, Sandra


Door Nettie op 1 november 2018

Henk wat fijn dat het je/jullie nu wel gelukt is. Hoorde het verhaal van Robert (haha, bij jou op de hoek op terras). Wat fijn om te zien dat 2 mensen waarin ik het volste vertrouwen heb nu samenwerken. Heb nu, na 2 mnd al baat bij zijn treatment.
En ja. Ik ken hem ook. Die dicht- en opengaande deur. Die stap die je soms terug moet doen om dat wat zich wil aandienen de ruimte te geven.
Heel veel succes


Door Jef Strubbe op 10 december 2018

Proficiat Henk met deze realisatie die een vrucht is van jouw jarenlange zoeken- en studie, en jouw eerlijke en oprechte aandacht en zorg voor de zieke mens.
Mogelijk kunnen Bach remedies ook zinvol ingeschakeld worden in Stap 3.
Hartelijke groet en veel vervulling aan het project.
Jef Strubbe


Door Thomas op 10 december 2018

Is er al een fonds opgericht voor mensen met een beperkte budget?

Plaats een reactie


*