Page content

Preventieve detox 2019

Preventieve detox 2019

 

Hieronder vind je informatie over het programma Genezend Vermogen,
op grond
waarvan je kunt bepalen of je er aan wil meedoen.

 

Programma Genezend Vermogen is een diepgaande reset van lichaam en geest en de kracht van het programma komt tot uitdrukking door de combinatie van een immuunboost, een detox en een mindsetverandering. Rekening houdend met bij jou vastgestelde belastingen en je privé-situatie wordt in overleg met jou een uniek persoonlijk behandelplan opgesteld.

 

HOE KUN JE AAN HET PROGRAMMA MEEDOEN?

 

Stap 1
Lees dit document eerst een keer helemaal door.

Stap 2
Wanneer je na het lezen van alle informatie enthousiast bent en aan het programma wilt meedoen, kun je een vragenlijst, een scorelijst en een behandelovereenkomst downloaden. Print deze drie documenten uit, vul ze met een blauwe ballpoint in en stuur ze per post naar het op de documenten aangegeven adres.

Noot: wanneer je ter preventie aan het programma mee wilt doen, kun je bij vragen die betrekking hebben op ziekte of behandelingen klachten invullen en eventuele natuurbehandelingen die je toepast.

Stap 3
Mensen die op grond van de ingestuurde vragenlijsten in aanmerking komen voor deelname aan het programma worden uitgenodigd voor een intake door Henk Fransen. Deze intake leidt tot een analyse en rapportage op 5 niveaus, te weten lichaam, voelen, denken, relaties en ziel. De kosten voor de intake bedragen € 175,-. Wanneer zowel jij als Henk Fransen voelt dat het programma geschikt voor je is, kun je definitief besluiten om aan het volledige programma mee te doen, te weten een immuunboost, een grondige reiniging van lichaam en geest, en een mindsetverandering. Mocht het programma niet geschikt voor je blijken dan krijg je toch een uitgebreide persoonlijke rapportage en aanbevelingen mee naar huis. Met deze aanbevelingen kun je op eigen kracht verder.

 

DE TOTALE KOSTEN

 

De totale kosten van dit jaarprogramma lijken misschien fors (tussen de € 250,- en € 300,- per maand gedurende een jaar), maar je verdient deze investering in de loop van een jaar vaak (voor een groot deel) terug. Het programma komt namelijk in de plaats van eventuele andere alternatieve behandelingen die je misschien ondergaat (dat is een eerste besparing) en in de loop van het programma heb je over het algemeen geen of nauwelijks nog supplementen nodig (vaak nóg een aanzienlijke besparing voor veel mensen). Tot slot is in sommige gevallen een gespreide betaling mogelijk: een aanbetaling bij aanvang van het programma en daarna maandelijkse termijnen.

 

DE DRIE ONDERDELEN OF FASEN VAN HET PROGRAMMA

 

DE EERSTE FASE:
KRACHTIGE BOOST VAN HET IMMUUNSYSTEEM

In vrijwel alle oude geneestradities wordt het belang onderschreven van het diepgaand reinigen van lichaam en geest om het zelfgenezend vermogen zijn volle kracht te geven. Tegelijkertijd, echter, wordt er gewaarschuwd tegen ‘plompverloren’ ontgiften wanneer het immuunsysteem belast is. (En dat kan soms het geval zijn zonder dat je dat in de gaten hebt, vooral wanneer je langdurig onder stress hebt geleefd.)

Daarom wordt in het programma Genezend Vermogen begonnen met een ontlasting van het afweersysteem en wordt pas daarna, in een tweede fase, een diepgaande detox van lichaam en geest uitgevoerd. Om jouw belasting te bepalen worden metingen uitgevoerd. Denk aan sluipende bacteriële, virale en schimmelbelastingen die je eigen afweerkracht ondermijnen, of zware metalen die je celstofwisseling blokkeren. De kosten hiervoor bedragen € 175,-.

Op grond van de vastgestelde belastingen worden maatrecepturen gemaakt om deze uit je lichaam te werken. Afhankelijk van de situatie zal deze behandeling 2 tot 4 maanden duren en tussen de € 250,- (preventie) en € 750,- (allergieën of onverwachte bevindingen) kosten. Het resultaat is meer energie en meer afweerkracht. Door de hernieuwde levenskracht ontstaat er een ideale situatie voor een verdere ontgifting.

 

DE TWEEDE FASE:
GRONDIGE DETOX VAN LICHAAM EN GEEST

Zoals hierboven reeds verwoord is een diepgaande reiniging van lichaam en geest een van de belangrijkste stappen in het volledig bevrijden van het zelfgenezend vermogen. Nadat in de eerste fase sluipende bacteriële, virale en schimmelbelastingen zijn opgeruimd en eventuele zware metalen zijn verwijderd, is je lichaam klaar voor een grondige reset op alle niveaus. De bekendste methode om zo’n diepe reiniging uit te voeren is vasten of heel ‘licht eten’. Essentieel daarbij is dat de methode van vasten zorgvuldig wordt afgestemd op je persoonlijke situatie. Wanneer je lichaam op deze manier een diepe schoonmaak doormaakt, kan het zelfgenezend vermogen zijn volledige potentieel manifesteren. Je kunt als deelnemer kiezen uit twee verschillende kuren:

  1. Eerste mogelijkheid: een ‘Mayrkuur’ van 3 weken in Nederland

In 2019 vindt de ‘Mayrkuur’ plaats van 29 mei t/m 19 juni.

De Mayr-kuur is naar mijn mening de beste vorm van westers vasten. ‘Mayr-kuur’ staat hier tussen aanhalingstekens omdat het niet de oorspronkelijke Mayr-kuur betreft, maar een variant hiervan, die ik heb ontwikkeld op basis van mijn kennis van en ervaring met mensen met kanker of andere aandoeningen. Je verblijft drie weken met een groep in ons centrum in Nederland.

Het programma kent een voorbereidende fase, de eigenlijke kuur van drie weken en een nabegeleiding. In de eerste week van de kuur wordt een krachtig helingsveld opgebouwd met de oosterse oefeningen voor zelfgenezing onder begeleiding van de Chinese leraar Xie Chuan en een licht dieet (lees hier meer over deze eerste week met Xie Chuan). In de tweede week vindt de eigenlijke detox plaats en de derde week staat in het teken van opbouw.

Je krijgt elke dag Zhineng, oosterse oefeningen voor zelfgenezing onder begeleiding van de Chinese leraar Xie Chuan en Henk Fransen. Je krijgt elke dag intensieve live-support door Henk Fransen waarin de mindset van succesvolle bezielde mensen wordt beoefend. Je krijgt elke dag begeleiding van een detox-team.

– Kosten voor deze totaalbegeleiding: €2.000,-.
– Kosten voor volledige accommodatie per persoon: €1.600,-.
– Totaalkosten detox ± €3.600,-.

  1. Tweede mogelijkheid: een Panchakarmakuur van 3 weken in India

In 2019 vindt deze kuur plaats van 24 september t/m 20 oktober (inclusief de reis- en rustdagen).

De Panchakarma is gebaseerd op de Indiase geneeskunde (de ayurveda). Het betreft een subtiele doch uiterst krachtige reiniging en balancering van lichaam en geest. Je verblijft drie weken met een groep in een traditioneel ayurvedisch centrum in Zuid-India.

Je krijgt elke dag begeleiding door Henk Fransen, een Indiaas arts en behandelteam. Je krijgt elke dag 1-2 ayurvedische behandelingen en ayurvedische medicijnen t/m drie maanden na de kuur. je krijgt elke dag intensieve live-support door Henk Fransen waarin de mindset van succesvolle bezielde mensen wordt beoefend.

– Kosten voor deze totaalbegeleiding: maximaal €2.000.
– Kosten voor volledige accommodatie per persoon: €800.
– Vliegreis afhankelijk van de wensen: €650 of meer.
– Vervoer in India per persoon (wordt geregeld): max. €100.
– Visum India: ± €70.
– Totaalkosten detox ± €3.600.

 

DE DERDE FASE:
VERANDERING VAN MINDSET

Een verandering van mindset loopt als een rode draad door het hele programma heen. Vanaf het moment dat je definitief besluit deel te nemen tot en met de afronding van het programma en zelfs nog verder: de komende jaren. Je wordt deel van een ‘community’, een groep mensen die als gemeenschappelijk doel heeft: het versterken van het eigen genezend vermogen. De mindset van succesvolle mensen mensen is daartoe de inspiratiebron. Wat kunnen we van deze mensen leren? Hoe kunnen we dat wij zij deden, zó toepassen dat dit ons ondersteunt, niet alleen in onze gezondheid maar vooral ook in een bezielde leefwijze?

In de eerste fase van het programma krijg je online ondersteuning in het veranderen van je mindset met behulp van video’s en webinars van Henk Fransen. Tijdens de grondige detox van lichaam en geest krijg je 21 dagen intensieve live-begeleiding van Henk Fransen. Na de detox-retreat wordt er voortgebouwd op de reeds behaalde successen en de ‘bonding’ in de groep. Op dit moment ontstaan daartoe, op grond van de ervaringen met een pilotgroep, verrassend effectieve structuren, zowel live als online. Deze structuren lopen deels ‘los’ van Henk Fransen door en zullen zich tot in de toekomst uitstrekken als een krachtige support voor de rest van je leven!

De kosten van de mindsetverandering zijn in de detoxretreat verrekend. Er zijn dus geen extra kosten.

 

AANMELDEN

 

Er komen op dit moment veel aanmeldingen binnen; daardoor zal helaas niet iedereen meteen kunnen deelnemen. Uit alle aanmeldingen wordt een selectie gemaakt die ongeveer zal bestaan uit:

  • 35% mensen met kanker, al dan niet met hun partner of een andere naaste;
  • 15% mensen met een andere aandoening, al dan niet met hun partner of een andere naaste;
  • 50% mensen die meedoen om hun gezondheid nog sterker te maken en bezield te leven.

 

MEER INFORMATIE:

 

Blogs over het programma in India:

Meer over energetische/geestelijke genezing:

Online-programma’s van Henk Fransen:

Geplande lezingen en workshops van Henk Fransen:

Je kunt eventueel contact opnemen via:

 

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Vul dan je naam en e-mail in en ontvang onze nieuwsbrief met GRATIS nieuwe video's, tips, info en aanbiedingen
Wij hebben ook een hekel aan spam
Laat een bericht achter

Comment Section

0 reacties op “Preventieve detox 2019

Plaats een reactie


*