arrow_drop_up arrow_drop_down
22 juli 2020 

Sta op voor een betere wereld | Categorie meest bekeken berichten

De laatste weken publiceerde ik een serie berichten over corona. Deze berichten zijn op LinkedIn duizenden keren bekeken en hadden op Facebook zelfs een bereik van meer dan 100.000. Het bericht dat ik nu schrijf is misschien wel mijn belangrijkste bericht van de afgelopen weken. Het is een bijzonder hoopvol bericht, geïnitieerd door de brief van een Belgische huisarts. Ik ben benieuwd of je meedoet?

De ‘oude’ wereld

Op dit moment bepalen economische belangen de keuzes van multinationals en politiek (de meeste oorlogen gaan niet over vrede maar over geld verdienen, de farmaceutische industrie gaat niet over gezondheid maar over geld verdienen, de olie-industrie gaat niet over een schoon milieu maar over geld verdienen, ENZ.). Deze economische macht heeft zich de laatste honderden jaren stevig verankerd in onze maatschappij. En wij kunnen dat veranderen!

Toekomstige veranderingen

Toekomstige veranderingen zullen van het volk komen. Wanneer het volk, wij onze stemmen bundelen en wanneer wij opstaan voor een andere wereld is onze macht groter dan die van welke multinational of politiek leider dan ook.

Me-Too en de beweging tegen racisme zijn daar de eerste voorbeelden van. Het is echter overal in de wereld gaande nu. Zo hebben recent bijna duizend artsen zich in Nederland verbonden tot een groep en staan zij op voor een gezondheidszorg die niet langer gefocust is op ziekte, maar op preventie en een leefstijl die de mens gezond en sterk maakt.

Sta jij ook op?

Onderstaande tekst is de oproep van een Belgische huisarts die perfect illustreert hoe we met elkaar kunnen opstaan. Deze brief van een ‘gewone’ Belgische huisarts mag je wat mij betreft vergelijken met de speech van Nelson Mandela of Martin Luther King. Ik denk dat wij allemaal zo’n speech in ons hebben.

Deel jij dit bericht met je netwerk?
En schrijf jij onder dit bericht voor welke wereld jij staat?
Ter inspiratie de brief van deze huisarts.

De foto bij dit bericht is de cover van het boek ‘Groeiend verzet’ van Marianne Thieme, ook alweer zo’n mooi mens dat is opgestaan voor een andere wereld.

Brief van een huisarts – Helena Maryns

Flatten de curve

Het doel van de lockdown was ‘flatten the curve’ om de zorgcapaciteit niet te overschrijden. Ongeveer twee weken nu wordt iedereen met een hoestje, wat keelpijn, diarree of koorts en iedereen die een operatie moet ondergaan getest. We testen dus zeer veel en zeer breed en het totaal aantal COVID-positieven ligt rond de 300 per dag. Op een bevolking van meer dan 12 miljoen is dit zoeken naar de speld in een hooiberg. Veel curve is er dus niet meer.

Ziekenhuiscapaciteit

De ziekenhuiscapaciteit was nooit te laag. Integendeel, tot 60% van het personeel in de ziekenhuizen stond op tijdelijke werkloosheid tijdens de coronapiek.

We hadden internationale hulp kunnen bieden. Had Europa de krachten gebundeld, waren er zeker minder mensen gestorven. Het tegendeel gebeurde: de grenzen werden gesloten.

Wel wisselen artsen internationaal zeer veel informatie uit met heldere, onderbouwde conclusies: Covid-19 treft een aantal mensen zwaar, maar de grote meerderheid heeft geen verhoogd risico op een ernstig ziekteverloop of op overlijden. De risicofactoren zijn gedefinieerd: mannelijk geslacht, ouderen (vnl. 85+), een BMI hoger dan 30, diabetes en onderliggende hart- en/of longziekte. Hoe meer risicofactoren iemand heeft hoe groter het risico, dat is logisch.

Waar op te letten?

Oostenrijkse data melden: geen overdracht in open lucht, geen overdracht in warenhuizen, geen overdracht op openbaar vervoer, geen overdracht in scholen, geen overdracht via oppervlakten. Kinderen werden besmet door een volwassen gezinslid, niet omgekeerd.

Conclusie

Om verspreiding en grote uitbraken (van COVID19, en breder genomen elke griep) te voorkomen zijn vier maatregelen belangrijk:

1. Bijeenkomsten met meer dan 1000 personen bannen.

2. Goede handhygiëne (niet schadelijk veel, zoals nu) en hoesten of niezen in de elleboogplooi.

3. Tijdens een gesprek minstens één meter afstand houden (dit geldt niet voor kinderen).

4. Bij symptomen van infectie zichzelf in quarantaine plaatsen.

Verliezen

De lockdown zelf en de trage exitstrategie dragen maximaal 2% bij aan de indamming van de pandemie, maar verhinderen wel de belangrijke opbouw van groepsimmuniteit. Bovendien wordt elke dag – zelfs ieder uur – tastbaar dat het aanhouden van de maatregelen een massief impact heeft op de volksgezondheid. De risicobaten analyse is helder, nog vele decennia zullen wij de gevolgen dragen.

Debat

 • Maar, waar is de vrije ruimte voor debat?
 • Waar is het open, eerlijk, waarachtig gesprek?
 • Waar wordt geluisterd zonder vooroordeel?
 • Het is ongezien dat er zo weinig differentiatie is in de beleidsgesprekken.
 • Het is verontrustend hoe eenzijdig en weinig onderbouwd het wetenschappelijk debat is.
 • Het is schrijnend toezien hoe armzalig de beleidsvoering is.
 • Ik mis de stemmen van artsen, universiteiten, vakgroepen en professoren die een breder draagvlak kunnen bieden voor wat er momenteel gebeurt.
 • Ik mis de sterke, charismatische figuren die hun volk met trots vertegenwoordigen.
 • Ik mis toetsing bij de bevolking.

De blik blijft gericht op wat ons ziek maakt en oorlogsstrategieën worden gebruikt om de ziekte te bannen. Waar is de stem die pleit voor gezondheid en die ziekte en dood integreert in ons bestaan? Massaal veel geld wordt ingezet voor de bestrijding van ziekte maar we worden alsmaar zieker. Inzetten op gezondheid is op lange termijn het enige wat rendabel is. Een beleid gericht op gezondheid zou stoppen met oorlog voeren tegen en thema’s die de gezondheid ten goede komen hoog op de politieke agenda plaatsen. Zoals:

 • Betere verloning van al het zorgpersoneel in ziekenhuizen, woonzorgcentra, instellingen voor mensen met een handicap, ambulante settings zoals CAW’s, CGGZ’s, tele-onthalen, thuiszorg, …
 • Het gezondheidsbudget grotendeels besteden aan PREVENTIE, met name kinderwelzijn, ‘flatten the curve’ van de gevolgen van onze welvaartsmaatschappij (o.a. toename van het gemiddelde lichaamsgewicht van de bevolking, het toenemend aantal diverse verslavingen, oa van onze kinderen aan scherm), psychosociaal welbevinden, armoede, …
 • Verbod op gebruik van stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu, bv. kankerverwekkende pesticiden.
 • Gratis eerstelijns gezondheidszorg en de opstart van zorgtrajecten voor mensen uit risicogroepen bv. pre-diabeten, …
 • Hogere taksen of volledig verbod op verkoop van ongezonde voedingsproducten, bv. gesuikerde dranken, snoepgoed, fastfood, transvetten.
 • Zorg voor een gezond leefmilieu: gezonde lucht, voldoende groenpolen, veilige speelzones, verkeersluwe woonzones

Kies jij voor licht?

Maar deze crisis bevestigt opnieuw dat ons huidig systeem niet inzet op gezondheid! Er is maar één alternatief. Iedereen moet zelf zijn verantwoordelijkheid opnemen. De moderne mens is absoluut in staat deze keuze te maken. We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor het welzijn van onszelf én ons leefmilieu. Niemand kan de ander nog met de vinger wijzen en de tijd van ‘ieder voor zich alleen’ is voorbij. Iedereen is verantwoordelijk voor het creëren van een gezonde sociale ruimte waarin authenticiteit, vrijheid en waardigheid van elke mens centraal staan. Dat is de opdracht voor ieder van ons – wij, mensen van de 21ste eeuw.

Of kies jij voor duisternis?

Of kiezen we voor het andere? Ons verliezen in angst? Mondmaskers dragen zonder enige evidentie dat ze nut hebben? Angstvallig opgesloten wachten op de volgende griep, die zeker, zoals elk jaar, doden zal eisen? In de herfst zal deze zich weer aanmelden. Misschien als RHINO20? Of als ADENO21?

Naïef wachten op een vaccin en ons verplicht laten vaccineren? Alsof we daarmee alles onder controle zullen hebben! Afstand nemen van onze vrijheid? Wetenschappers blindelings volgen in hun hypothetische theorieën? Toekijken hoe ons beleid de mensenrechten schendt en zijn verantwoordelijkheid ontloopt?

Onze toekomst

Of, implementeren we de opgedane kennis rond Covid-19? Geven we toe dat we nu fout bezig zijn? Vertrouwen we erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt? Zien we elkaar als gelijken en waardige burgers? Zo ja, mag dan het controlesysteem ‘in haar kot’ en kan de burger in zijn waardigheid gezien worden? Mogen kinderen dan opnieuw onschuldig zijn zonder zich de mogelijke moordenaars van hun grootouders te voelen? Mogen de scholen dan eindelijk weer gewoon open? En mag er opnieuw contact zijn tussen klasgenoten, zonder mondmaskers en zonder afstand in een veilige omgeving waar iedereen zich vrij kan bewegen en ontwikkelen?

Mogen de leerkrachten – zonder angst voor het overtreden van ‘veiligheidsregels’ – hun kerntaak hervatten, nl. kinderen eerbiedig begeleiden in hun ontwikkeling tot gezonde en evenwichtige volwassenen? Mogen de mensen in de woonzorgcentra uit de isolatie die hen en hun families ontredderd en met diepe trauma’s nalaat? Mogen restaurants en café’s dan weer gewoon open zodat mensen weer een terrasje kunnen doen? Mag de cultuursector dan gereanimeerd worden en mag de sportsector dan volledig open, zodat we beweeglijk, soepel en op een gezond gewicht blijven? Kiezen we dan – nu en samen – voor gezondheid?

Mei 2020: Helena Maryns, huisarts in Gent.

Voor welke wereld sta jij?

Laat een reactie achter onderaan deze pagina.

Over de schrijver
Frits Vissers
Door

Frits Vissers

op 22 July 2020

Ik sta voor een wereld van persoonlijk leiderschap met zelfvertrouwen, zelfsturing, zelfregulatie en zelfbeheer vanuit eigen wijsheid, eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid, eigen organisatie en eigen regie in verbinding met en afstemming op elkaar. HARTcoherentie is voor mij het middel om hieraan invulling te geven.

Henk Fransen
Gonnie
Door

Gonnie

op 14 August 2020

Fijn Frits! Mooie reactie!

Roswitha
Door

Roswitha

op 22 July 2020

Mooie brief. Ik wens ieder het zelfde. Deze strijd is echter nog niet gestreden. De vijand lijkt dat ene virus helemaal niet te zijn. De vijand is..... Weet u het? WHO en de gemaakte afspraken met meer dan 100 landen, over een voorbereiding op een mogelijkheid van een pandemie.. De vrijheid is of bij de deur of al ontglipt. Mensen die ik al vier maanden hierover spreek, maken zich geheel niet druk. Fijne en positieve gedachten als 'het zal wel loslopen' en 'de Nederlander houdt van zijn vrijheid en laat zich geen wetten voorschrijven' blokkeren het gesprek over het voor mij nare schrikbeeld van een nieuwe en onvrije wereld, die al op de drempel staat. Een voet (hippe schoen) al binnen.. De vraag is nu, hoe de deur te sluiten, met dat been ertussen.... Is niet te doen. En in Nederland zijn demonstraties voor vrijheid en tegen de nieuwe Corona wet etc. en tegen de maatregelen VERBODEN. Uw brief geeft een beetje hoop. Dank daarvoor. Een pluspuntje: het gesprek hier, is nog mogelijk. Nu nog wel. Vriendelijke groeten Roswitha Beydals

Berno
Door

Berno

op 24 July 2020

Een mooie, eerlijke en open brief! Ik kan me helemaal vinden in het zelf nemen van de (eigen) verantwoordelijkheid. Dat is waar het om draait, hoe die eigen verantwoordelijkheid er ook precies uit ziet. En ja, dat is vaak niet de weg van de minste weerstand, ik weet het uit eigen ervaring. Wat me ook aanspreekt is het integreren van ziekte en dood in ons bestaan. De wereld is naar mijn inzien maar beperkt maakbaar. Ziekte is een deel van het leven op deze wereld, sterven ook. Daar hoeven we niet om te verkrampen. Sterker nog: als we niet uitkijken maken we het juist erger. En zeker dramatischer. Hartelijke groet, Berno Berends

knippels loek
Door

knippels loek

op 24 July 2020

Diep respect Henk dat jij telkens weer je nek blijft uitsteken. Dergelijke mensen zijn nodig nu in deze tijd evenals de geciteerde arts uit Belgie. Ik volg op dit moment ook dr. Roy Martina met zijn preventie programma en blijf het vreemd vinden dat dergelijke ervaringsdeskundigen niet gehoord worden in de media. Ben trots jou ooit ontmoet te hebben want je bent een bevlogen man. Vooral 'doorgaan' zou ik zeggen.

Hermie Kan
Door

Hermie Kan

op 24 July 2020

Ik kies voor het licht

Femmie
Door

Femmie

op 24 July 2020

Bravo Helena Maryns, bravo Henk Fransen, bravo Doutzen Kroes, bravo AL die moedige mensen die het hart op de goede plaats hebben en goed geïnformeerd zijn en zich laten horen, wereldwijd, op welke manier dan ook!!! Zoals in één van de liedjes van Bob Marley: "you can fool some people some time, but you can't fool all the people all the time, so now we see the light, stand up for your rights!"

Joy
Door

Joy

op 25 July 2020

Helemaal mee eens.

Hilde Van Camp
Door

Hilde Van Camp

op 25 July 2020

Geweldig om eens een andere mening te horen ipv de angstpsychose... Ik mis de meningen van de specialisten , van de dokters die vaccinaties in vraag stellen terwijl we nu overspoeld worden door onheilsberichten, al maandenlang! Waar zijn de deskundigen die wat kunnen nuanceren?

Joke
Door

Joke

op 25 July 2020

Heel prettig dat er gelukkig veel mensen zijn die wakker zijn en wakker blijven! Laten wij met al die wakkeren de juiste energie de wereld insturen zodat ook bv. journalisten veel meer gaan berichten over hoe wij allen onze eigen weerstand, op zowel fysiek als geestelijk en spiritueel niveau kunnen (en moeten) opkrikken, want dat is de ware oorzaak....., onze eigen weerstand/immuniteit! En ja, groot respect voor Henk Fransen.

Marcus V. L.
Door

Marcus V. L.

op 27 July 2020

Ik ben blij dat mensen wakker beginnen te worden en inzien waar gaat het eigenlijk over, er is bekend dat medicijnen kunnen helpen in de eerste fase, dus ze hoeven niet meer te sterven van covit19 maar het kan wel zijn met het covit19 sterven, dus met onderliggende andere ziekten, en dat het langs alle kanten niet meer klopt is steeds meer duidelijk. Ik hoop dat het licht hierin iets opheldert. Dat we niet met zen allen er blindelings in blijven geloven dat een vaccin ons zal redden.

Liliane Geldhof
Door

Liliane Geldhof

op 28 July 2020

Ik lees de reacties en ik sta hier volledig achter maar als het dan gaat om het zelf nemen van onze verantwoordelijkheden moet ik toch zeggen dat ik daar voor vrees; er zijn vele mensen die niet willen luisteren en het liefst niets willen weten over een pandemie en Covid 19 en zo hun eigen ding blijven doen en ons in gevaar brengen door hun onverantwoordelijk gedrag ;voor deze mensen worden deze harde maatregelen genomen omdat ze hardleers en koppig zijn ;niet enkel de jeugd ook oudere mensen

Stijn
Door

Stijn

op 28 July 2020

Prachtige brief. Hart onder de riem voor alle mensen die de voorkeur geven aan zelf blijven nadenken. Mensen die hun innerlijke wijsheid ruimte geven en hun hart laten spreken. Het is fijn om me verbonden te weten.

Maria
Door

Maria

op 4 August 2020

Dank je wel voor het delen van deze prachtige brief. Ik ga voor het licht! Ik ga voor Ayurveda, een gezondheidswetenschap en een geneeswijze met kennis van het gehele leven, waar preventie op de eerste plaat staat. Als we onze immuniteit weten te optimaliseren, is onze afweer optimaal. Ik denk dat we in een overgangsfasen van een verandering van tijdperk leven, waarin nu alles aan het licht komt. Net als bij een verbouwing is eerst chaos nodig voordat het weer mooi wordt.

Reactie plaatsen