arrow_drop_up arrow_drop_down
29 augustus 2018 

De 5 principes van energetische genezing

Beste mensen,

Energetische genezing betekent: gebruikmaken van de superkrachtige, supermachtige energie van het kwantumveld om je heen om je zelfgenezend vermogen optimaal te activeren en zo genezing in gang te zetten.

Bij ‘genezing’ denken we vaak in eerste instantie aan verbetering van onze fysieke en/of mentale gezondheid, maar je kunt ook op andere vlakken vooruitgang boeken, zoals in je relaties, in je financiële situatie en in je werk. En dat beïnvloedt dan vaak weer je gezondheid in positieve zin!

Energetische genezing is een vakgebied dat ik al jaren bestudeer en ook ‘meeneem’ in mijn programma’s en supportgroepen. Het Zhineng-programma, zowel online als live, is hier bijvoorbeeld grotendeels op gebaseerd. En omdat de enorme meerwaarde daarvan me steeds duidelijker wordt, heb ik contact gelegd met de Amerikaanse hoogleraar en onderzoeker Bill Bengston, een van dé experts in energetische genezing. Hij komt op mijn verzoek in maart 2019 een lezing en 2-daagse workshop geven in Nederland.

Alles wat ik heb geleerd over energetische genezing, heb ik nu samengevat in 5 principes, de 5 principes van energetische genezing. Deze deel ik hieronder graag  met je. Wil je je verder bekwamen in deze vaardigheden en gebruikmaken van de enorme geneeskracht van je onbewuste geest? Hier vind je informatie over de eerstvolgende workshop met Bengston.

  • PRINCIPE 1. Neem direct bij het begin al je einddoel in gedachten.
  • PRINCIPE 2. Schakel je bewuste denken uit.
  • PRINCIPE 3. Maak gebruik van de onbegrensde geneeskracht van je onbewuste geest.
  • PRINCIPE 4. Sluit je aan op het grote kwantumveld.
  • PRINCIPE 5. Maak gebruik van de collectieve geneeskracht van een groep.

HET 1e PRINCIPE:
Neem direct bij het begin al je einddoel in gedachten

De richting waarin je leven zich ontwikkelt, hangt in belangrijke mate af van datgene waar je je meeste aandacht op richt. Focus daarom op datgene wat je het liefste wilt bereiken.

(Elke topsporter die een uitzonderlijke prestatie levert en elke ernstig zieke patiënt die ‘spontaan’ geneest, kent dit principe en maakt er gebruik van door zich dagelijks in te leven in dat wat hij of zij uiteindelijk wil bereiken.)

Is dat makkelijk? Zeker niet! En het wordt nog moeilijker wanneer je één of meer negatieve ervaringen hebt gehad. Wanneer je bijvoorbeeld tijdens je laatste wedstrijd bent gevallen, moet je waarschijnlijk even diep zuchten om je daaroverheen te zetten. Soms heb je daar zelfs een mentale coach bij nodig.

Dat geldt ook voor ernstig zieke patiënten. Wanneer je een nare diagnose hebt gekregen, of al heel lang ziek bent, is het vaak moeilijk om je voor te stellen dat je ‘gewoon’ weer beter bent. Ook dan heb je soms hulp nodig en wordt kennis van de volgende 4 principes van energetische genezing extra belangrijk.

HET 2e PRINCIPE:
Schakel je bewuste denken uit

Wanneer je angstig of gespannen bent, zitten je gedachten vast aan nare herinneringen uit je verleden die je onbewust al projecteert op de toekomst. Zo anticipeer je eigenlijk op datgene waar je bang voor bent en daarmee houd je de ongewenste situatie in stand. Je kunt gewoon niet geloven dat jouw leven echt beter zal worden. En juist dit positieve geloof heb je nodig om de geneeskracht van je onbewuste geest te kunnen aanspreken.

Op je moeilijke momenten is het belangrijk dat je je negatieve gedachten ontzenuwt door voor jezelf heel kleine stapjes te formuleren. Stapjes die zo klein zijn dat ze haalbaar voor je voelen en je er dus in kunt geloven.

Wanneer dat lukt, sputtert je bewuste denken niet langer tegen en kom je weer in een opwaartse spiraal. Je gelooft er weer in!

Stel dat je kanker hebt en je je niet zomaar kunt voorstellen dat je weer beter bent… Misschien kun je je dan wél voorstellen dat je tumorcellen een ietsjepietsje minder hard groeien, of zelfs al een klein beetje aan het krimpen zijn… Dat zou een eerste stap vooruit kunnen zijn.

Op het moment dat je iets positiefs kiest waarin je kunt geloven, zet je de onbegrensde geneeskracht van je onbewuste geest in werking. En daarmee komen we aan bij het volgende principe.

HET 3e PRINCIPE:
Maak gebruik van de onbegrensde geneeskracht van je onbewuste geest

Een hypnotiseur schakelt je bewuste denken uit en gebruikt de mogelijkheden van je onbewuste geest. Onder hypnose blijken mensen alle processen in hun lichaam te kunnen beïnvloeden. Processen waar ze met hun bewuste denken geen invloed op hebben, zoals hun hartslag, hun bloeddruk, de werking van hun immuunsysteem enzovoorts, kunnen ze onder hypnose plotseling wél aansturen!

Zoals hierboven  staat uitgelegd, is de eerste stap om je onbewuste te bereiken het kiezen van iets waarin je kunt geloven. De tweede stap is: ontspannen. Dat heeft namelijk 2 grote voordelen:

  • Alles wat je je vanuit ontspanning voorstelt, werkt krachtiger.
  • In ontspannen toestand ben je sowieso al minder angstig, waardoor het makkelijker is je iets positiefs voor te stellen.

Tijdens de workshops die ik met Bill Bengston organiseer, leer je nog een bijzondere andere manier om je bewuste denken uit te schakelen en rechtstreeks naar je onbewuste te gaan. Hij noemt dit ‘cyclen’: heel snel van de ene naar de andere fijne ervaring ‘verspringen’. Lees hier meer over de workshop met Bill Bengston …

In de volgende stap boren we een nóg grotere kracht aan.

HET 4e PRINCIPE:
Sluit aan op het grote kwantumveld

In ons bewuste denken zijn wij allemaal afgescheiden personen : ‘ik ben ik en jij bent jij’.

Onze onbewuste geest is echter een stuk ruimer en heeft direct toegang tot energie en informatie die zich buiten onszelf als afgescheiden personen bevindt. Daarom is de werking van ons onbewuste ook zo krachtig.

Het onbewuste raakt aan wat ze in de wetenschap het kwantumveld noemen. Andere namen voor dit kwantumveld zijn nulpuntsenergie (Einstein) of gewoon het veld (Lynne McTaggart). Deepak Chopra noemt het het veld van alle mogelijkheden, en in de Chinese leer heet het het Chi-veld.

Dit kwantumveld bevat de intelligentie en informatie van alle processen in het universum. Het stuurt bijvoorbeeld de miljoenen wonderen aan die elke seconde in je lichaam plaatsvinden en het laat ook de planeten in hun vaste banen door de kosmos zoeven. Om maar eens 2 ‘eenvoudige’ voorbeelden te noemen!

Met dit krachtige, machtige kwantumveld kun je contact maken. In feite ben je er al op aangesloten. Iedereen is dat. De intelligentie van het kwantumveld stuurt namelijk, zoals zojuist beschreven, de wonderen aan die je lichaam doen functioneren. Zonder je verbinding met het kwantumveld zou je op slag dood zijn.

Je kunt je verbinding met het kwantumveld echter uitbreiden en versterken. Daarmee verhoog je je vitaliteit en verbeter je de herstelprocessen in je lichaam. Dat is een belangrijk aspect van zelfgenezing.

(Mensen proberen vaak op eigen kracht beter te worden. Het is echter van cruciaal belang om te leren je energie ook uit het kwantumveld te betrekken. Die is namelijk onbegrensd. Dat is niet voor niets een belangrijke focus in de Zhineng-programma’s die ik aanbied met de Chinese leraar Xie Chuan. In zijn oosterse oefeningen voor zelfgenezing staat het toepassen van de hier beschreven principes centraal. Interesse? Hier kun je meer lezen over de live-workshops met Xie Chuan en hier over het online Zhineng-programma.)

Een krachtige methode: verbondenheid

Een van de krachtigste manieren om je op het kwantumveld aan te sluiten is je verbonden te voelen; vooral je verbonden te voelen met andere mensen.

Een heel eenvoudige manier om dit te doen is deze: stel je voor, al voordat je met een oefening begint, dat je niet alleen bent, maar dat op hetzelfde moment mensen over de hele wereld dezelfde inspanning leveren als jij, dat zij ook proberen hun leven iets beter te maken. Op dat moment stem je jezelf af op de energie en informatie van al die mensen samen en komt deze energie en informatie ook voor jouw onbewuste beschikbaar, om aan jouw herstel te werken.

Een nog krachtiger methode is: in levenden lijve gebruikmaken van de collectieve kracht van een groep. Daarover gaat het volgende principe.

HET 5e PRINCIPE:
Maak gebruik van de collectieve geneeskracht van een groep

Een auto die niet wil starten, kun je in je eentje aanduwen, maar je moet wel van heel goeden huize komen om ‘m van zijn plek te krijgen. Echter, wanneer je diezelfde auto met 7 vrienden aanduwt, komt deze niet alleen makkelijk in beweging, je kunt onderweg ook nog plezier maken met elkaar!

Zo werkt het ook met energetische genezing: het is veel lastiger om op eigen kracht energetisch te genezen dan wanneer je dat samen met anderen doet. De energie en de ‘intelligentie’ van de groep kunnen namelijk mogelijkheden scheppen die voor jou alleen vrijwel niet te bereiken zijn.

De Amerikaanse onderzoeker Lynne McTaggart heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de kracht van gezamenlijke geneesintenties. McTaggart is bekend van de boeken ‘Het veld’, ‘Het intentie-experiment’ en ‘Het intentie-effect’. In het laatstgenoemde boek, met de Engelse titel ‘The Power of Eight’, beschrijft zij hoe het effect van gedachtekracht exponentieel toeneemt als we onze gedachten bundelen in een kleine groep (bijvoorbeeld 8 mensen; vandaar de Engelse titel). Er blijkt dan niet alleen een krachtig effect te zijn voor degene die de intenties van de groep ontvangt, de hele groep profiteert van het zogenaamde spiegeleffect hiervan.

Over de schrijver
Sjef
Door

Sjef

op 29 August 2018

Prachtig, ik wil daar in maart 2019 wel bij zijn

Hanne
Door

Hanne

op 30 August 2018

Jammer dat ie al vol zit. Ik wilde er graag bij zijn met nog iemand

Hedy
Door

Hedy

op 30 August 2018

jammer dat de workshop en lezing al vol zit .......ik zou daar graag aan willen deelnemen

Nettie
Door

Nettie

op 17 September 2018

Bedankt Henk Klinkt geweldig!

Hilda den Boer
Door

Hilda den Boer

op 8 April 2019

Misschien denk ik soms op een enkel punt iéts anders, maar zó blij met al deze prachtige informatie.

Frederieke
Door

Frederieke

op 8 May 2020

Prachtig artikel om te lezen. Het idee dat er een bodemloze put vol energie zit, waaruit je de kracht kunt halen om jezelf te genezen. Je voelt je al goed van binnen door positief te denken en veel te lachen. Dat ervaar ik elke dag. Dank je voor de indrukwekkende informatie.

Reactie plaatsen