Page content

2020: DETOX II – De verdiepingskuur

2020: DETOX II – De verdiepingskuur

Detox II is onze verdiepingskuur van één week: een zeer krachtige opschoning van lichaam en geest en een boost voor je afweersysteem.

WAAROM EEN VERDIEPINGSKUUR?

Onze detoxprogramma’s verbeteren niet alleen je lichamelijke gezondheid, ze creëren ook meer flow in je leven en helpen alle aspecten van je leven naar een hoger plan te tillen: gezondheid, werk, privé, relaties, financiën, enz.

Volledig opschonen lukt de meeste mensen doorgaans niet in één keer. Na de basiskuur (of na andere vastenkuren) is het relatief makkelijk en plezierig om een verdiepende impuls te geven aan je vitaliteit en gezondheid. Na één of meerdere kuren bereiken mensen doorgaans een zodanig gezond evenwicht dat ze moeiteloos uitkomen met twee maaltijden per dag en dat intermitterend vasten een makkelijke en natuurlijke leefwijze wordt. 

Voor wie?

 • Voor iedereen die onze basiskuur heeft gedaan.
 • Voor iedereen die al eerder een goede ervaring met vasten/kuren heeft opgedaan.

Intake

Tijdens een kort vrijblijvend Skype- of telefoongesprek wordt bepaald of je in aanmerking komt voor de verdiepingskuur. Je gezondheidssituatie, je verwachtingen en je commitment spelen daarin een rol. Ook wordt in deze eerste afstemming bepaald of er voorbereidende maatregelen nodig zijn.

Wanneer de kuur passend voor je is, vindt er een uitgebreide fysieke intake plaats, minimaal één maand voor aanvang van je eigenlijke kuur. Tijdens deze intake wordt je situatie in detail in kaart gebracht, worden metingen verricht en krijg je persoonlijke voorbereidende adviezen.

Ons belangrijkste doel

Onze verdiepingskuur heeft als belangrijkste doel om een intense innerlijke schoonmaak van je lichaam en geest te bewerkstelligen op basis van ervaring met vasten. Je kunt met deze kuur in relatief korte tijd opruimen wat zich vaak gedurende tientallen jaren heeft opgestapeld in je lichaam en geest. Hierdoor krijgen je zelfgenezende vermogens meer en meer de ruimte om hun volledige kracht uit te drukken.

Wij helpen gezonde mensen hun vitaliteit te versterken en we helpen ‘zieke’ mensen hun zelfherstellende vermogens zó in te zetten dat de kans op herstel wordt geoptimaliseerd. Preventieve geneeskunde is ons uiteindelijke en ultieme doel.

Subdoelen

Het de bedoeling dat de verdiepingskuur voor jou een vreugdevolle ervaring wordt, een ervaring die je een diep vertrouwen geeft in de enorme kracht van je zelfgenezende vermogens en die je helpt de basisprincipes ervan de rest van je leven te blijven toepassen (voor jezelf en je naasten).

Lichaam én geest

Tijdens de verdiepingskuur ontspan je verder in oude trauma’s en/of oude overlevingspatronen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan specifieke pijnlijke gebeurtenissen in je jeugd of patronen zoals perfectionisme, de neiging te veel controle te willen houden, overmatige focus op problemen in je leven of overdreven rekening houden met anderen. Met het loslaten van deze pijnpatronen laat je ook de bijbehorende lichamelijke afvalstoffen los en ervaar je steeds meer lichtheid en moeiteloosheid in je leven. Deze emotionele detox zetten wij extra kracht bij doordat we je leren de zogenaamde beste versie van jezelf gestalte te gaan geven. Dit gebeurt in een stap-voor-stap-proces waarin je leert je innerlijke Licht te belichamen, te ervaren en meer en meer uit te drukken.

Follow-up

Met behulp van de aangeleerde supportmethode kun je deze verworvenheden thuis relatief makkelijk integreren en op eigen kracht uitbouwen. Je kunt ervoor kiezen om na de training de support voort te zetten via live-bijeenkomsten, Skype-calls, Zoom-meetings of een praktische dagelijkse WhatsApp-groep (voor elk wat wils). In de praktijk blijkt voortzetting van de supportstructuur voor de meeste deelnemers zeer waardevol.

Community

Wanneer je deelneemt aan onze basis-, verdiepings- of herhalingskuur word je automatisch deel van onze community van mensen die zichzelf en elkaar inspireren en steeds vertrouwder maken met natuurgeneeskundige principes zoals vasten, ademen, rust, beweging en moeiteloos leven. Voel je welkom.

Samenvattend

Alles bij elkaar bieden wij in de verdiepingskuur zo veel mogelijk ingrediënten om vasten/detox tot een vreugdevolle en verdiepende ervaring voor je te maken. Je leert je omgang met de genezingsgerichte reacties van je lichaam te verdiepen en je lichaam meer en meer op te schonen. Daarnaast besteedt de kuur veel aandacht aan het meer en meer ontspannen van je belangrijkste overlevings- of pijnpatroon. Hierdoor, en door de aangeboden support, kun je op steeds diepere niveaus oude ballast en gif loslaten, met als resultaat meer lichtheid en vreugde in je leven.

Vasten/detox wordt in vrijwel alle oude tradities, natuurgeneeswijzen en religies aangehaald als een van de krachtigste manieren om het lichaam te reinigen en de zelfgenezende vermogens van lichaam en geest te activeren.

VALKUILEN VAN DE VERDIEPINGSKUUR… EN ONZE OPLOSSINGEN!

Net als voor de basiskuur bestaat er ook voor de verdiepingskuur, dus voor de meer ervaren deelnemers, een aantal valkuilen.

De eerste valkuil

Wanneer je de detox verdiept, kun je opnieuw verrast worden door de voortvarendheid waarmee het zelfgenezend vermogen voor je aan de slag gaat, maar nu dus op een dieper niveau. Soms kunnen oude klachten, soms zelfs ziekten/aandoeningen die je als kind had, terugkomen.

Onze oplossing                : Net als in de basiskuur leer je ook in deze verdiepingskuur om deze genezingsgerichte reacties op een dieper niveau in goede banen te leiden. Ook leer je je vertrouwen in de zelfgenezende kracht van je lichaam verder te verdiepen.

De reis naar heling begint bij je eigen lichaam en geest. Je innerlijke arts is wijs en betrouwbaar. We hebben elkaar nodig om dat samen te herontdekken.

De tweede valkuil

Vanuit je oude emotionele patronen ga je je te veel richten op het lichamelijke. Je richt dan al je aandacht op je lichaam, dat dus voorrang krijgt je (emotionele) pijnpatroon. Wanneer je bijvoorbeeld vanuit overleving alles zo goed mogelijk probeert te doen (perfectionisme), heb je tijdens het vasten ook de neiging om alles perfect te willen doen. Je perfectionisme is echter een innerlijke spanning die in de diepte van je lichaam afval- en gifstoffen vasthoudt en blokkeert. Zo kan het voorkomen dat mensen jarenlang vasten, maar niet wezenlijk verder komen. Overlevingspatronen vormen een ‘plafond’: verder kun je niet gaan in het vasten.

Onze oplossing                : Om juist wél verder te komen, wordt tijdens de verdiepingskuur extra aandacht besteed aan emotionele/geestelijke detox en aan het meer en meer loslaten van oude emotionele ballast. Dat helpt je lichaam opschonen en creëert ook nieuwe ‘leefruimte’ thuis. De tijdens de detox aangeleerde supportmethode kan je bovendien helpen om daarin thuis op koers te blijven. Je overlevingspatronen zijn namelijk doorgaans hardnekkige patronen/levenslessen en doorgaande support is nodig om je meer en meer te bevrijden.

Positief is dat je pijn de keerzijde is van je Licht. Achter je pijnpatronen gaan dus je talent en je diepere levensbedoeling schuil. En wij brengen je daar graag mee in contact.

De derde valkuil

Het klinkt je in eerste instantie misschien vreemd in de oren, maar mensen die de smaak van het opschonen van lichaam en geest te pakken krijgen, willen vaak niet meer stoppen. Het kan zo prettig zijn geen enkele honger te hebben en je (na een aantal kuren) zó Hemels licht te voelen, dat je door wilt gaan met vasten. Dat is echter niet de bedoeling – in ieder geval niet onze bedoeling.

Onze oplossing               : De uiteindelijke bedoeling van vasten is niet om ‘op te stijgen’, maar om jezelf op te schonen en in steeds toenemende helderheid en vitaliteit je Licht op aarde te laten stralen. Daarom leggen wij de nadruk op: dieper in je lichaam komen, op een dieper niveau leren genieten van je voeding en alle smaakschakeringen en je innerlijke Licht meer en meer te laten stralen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

De intake

Tijdens een korte en vrijblijvende telefonische afstemming wordt bepaald welke kuur het meest passend voor je is.
Wanneer je deel wilt nemen aan een van onze kuren dan volgt een fysieke intake op locatie om je aanvangssituatie in detail in kaart te brengen.

De kuur

 • 1e dag aankomst: 17.00 uur: introductie van de kuur.
 • 2e, 4e en 6e dag : 07.00 – 18.00 uur, avondprogramma open.
 • 3e, 5e dag: Individuele behandelingen.
 • 7e dag: Afsluiting in de ochtend.

De opbouwfase thuis

 • 8e t/m 14e dag: Plan deze dagen (zo veel mogelijk) vrij in je agenda! Ondersteunende video’s en enkele webinars om vragen te beantwoorden.

Plaats en data

 • Nederland: 15 t/m 22 mei 2020 op New Eden (Friesland).
 • België: 11 t/m 18 september 2020 op Frandeux.

Programmaonderdelen

 • Minder eten t/m vasten.
 • Leren de sterke genezingsgerichte reacties in je lichaam te managen.
 • Leren vrijkomende gifstoffen in het bloed op te vangen.
 • Ondersteunende behandelingen in de vorm van colonhydrotherapie, atlasbehandeling, buikbehandelingen, sauna.
 • Video-ondersteuning ter voorbereiding op de kuur en na de kuur.
 • Webinars in de eerste twee weken na de kuur.
 • Supportmethode tijdens én na de kuur.

Begeleiding

 • Henk Fransen, specialist zelfgenezend vermogen, 30 jaar ervaring (in 1985 afgestudeerd als arts).
 • Ignace van Eeckhout, 30 jaar ervaring in Mayr-kuren (in 1978 afgestudeerd als arts).
 • Vera Schuurmans, lichaamswerk, ondersteuning keuken en massages/colonhydrotherapie.
 • Aanvullende therapeuten indien de groepsgrootte dit noodzakelijk maakt.

Totaalprijs: € 2.600

Prijsopbouw

 • € 100 voor de intake.
 • € 1.400 voor de kuurtraining incl. video-ondersteuning rondom de kuur en webinars tijdens de opbouwfase thuis.
 • € 200 voor individuele colonhydrotherapie en atlasbehandeling.
 • € 100 voor supplementen tijdens de kuur.
 • € 800 voor accommodatie op basis van een 1-persoons slaapkamer (voor partners/vrienden die een kamer delen is er korting).

WAAROM ZOU JE INVESTEREN IN EEN VERDIEPINGSKUUR?

 • Je leert vasten af te stemmen op je persoonlijke draagkracht en behoefte.
 • Je leert de hoeveel vrijkomende afvalstoffen in je lichaam te reguleren zodat je in de toekomst ook thuis veilig kunt vasten/detoxen.
 • Je ontwikkelt de gevoeligheid van je smaak- en reukzin waardoor je veel meer van (weinig) eten kunt genieten.
 • Je ontwikkelt je intuïtie ten aanzien van bij jou passende voeding waardoor je onafhankelijk wordt van alle goedbedoelde dieetboeken.
 • Je leert wat jouw spijsvertering nodig heeft om gezond te worden/blijven.
 • Je leert hoe je je darmflora/microbioom (deze vormt de basis van je afweersysteem) kunt optimaliseren.
 • Je leert een aantal principes van emotioneel ontgiften.
 • Je leert hoe overlevingspatronen de ontplooiing van je leven blokkeren.
 • Je leert hoe je oude pijn/emoties kunt loslaten en transformeren.
 • Je leert principes van moeiteloos leven.
 • Je leert hoe je meer flow kunt creëren in je leven.
 • Je ontwikkelt een steeds dieper vertrouwen in de enorme zelfgenezende vermogens van je lichaam en geest.

Onze detoxprogramma’s verbeteren niet alleen je lichamelijke gezondheid, ze creëren ook meer flow in je leven en helpen alle aspecten van je leven naar een hoger plan te tillen: gezondheid, werk, privé, relaties, financiën, enz.

WIL JE MEEDOEN?

 • Stuur dan vrijblijvend een mail naar office@henkfransen.nl
 • Vermeld daarin je NAAM en TELEFOONNUMNMER.
 • Gebruik als onderwerpregel van je mail alleen deze woorden: INTERESSE VERDIEPINGSKUUR.
 • Wij plannen dan een intake Skype-call/telefoongesprek om nader met je af te stemmen.

 

Overzicht van onze programma’s:

Misverstanden over vasten, detox en dieet. Lees meer…

Welk programma moet ik kiezen? Lees meer…

Detox I – Onze basiskuur van 1 week. Lees meer…

Detox II – De verdiepingskuur van 1 week. Lees meer…

Detox III – Herhalingskuren van 3 dagen. Lees meer…

Detox IV – Gevorderden kuur van 1 week. Lees meer…

Detox V – Detoxkuur in India van 3 weken. Lees meer…

Support Programma (video’s, webinars en live-bijeenkomsten gedurende een jaar). Lees meer…

Speciale detoxkuur voor therapeuten van 1 week (tevens begin van opleidingstraject). Lees meer…

Misverstanden over vasten – detox – dieet. Lees meer…

 

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Vul dan je naam en e-mail in en ontvang onze nieuwsbrief met GRATIS nieuwe video's, tips, info en aanbiedingen
Wij hebben ook een hekel aan spam
Laat een bericht achter

Comment Section

0 reacties op “2020: DETOX II – De verdiepingskuur

Plaats een reactie


*